http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Bạc Liêu đến Ngày 28/11/2023

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

94      ( 25 ngày )
47      ( 22 ngày )
49      ( 20 ngày )
37      ( 19 ngày )
53      ( 19 ngày )
43      ( 17 ngày )
40      ( 14 ngày )
46      ( 14 ngày )
67      ( 14 ngày )
11      ( 13 ngày )
60      ( 13 ngày )
35      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

68 ( 471 Lần ) Không tăng
72 ( 393 Lần ) Tăng 12
09 ( 391 Lần ) Không tăng
97 ( 383 Lần ) Giảm 97
77 ( 321 Lần ) Tăng 222
57 ( 318 Lần ) Không tăng
00 ( 315 Lần ) Tăng 3
87 ( 291 Lần ) Tăng 99
42 ( 214 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

09 ( 584 Lần ) Không tăng
97 ( 575 Lần ) Không tăng
68 ( 563 Lần ) Không tăng
72 ( 481 Lần ) Tăng 100
00 ( 411 Lần ) Tăng 99
10 ( 409 Lần ) Không tăng
18 ( 393 Lần ) Không tăng
84 ( 369 Lần ) Không tăng
96 ( 367 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

09 ( 1361 Lần ) Không tăng
93 ( 1157 Lần ) Tăng 98
72 ( 1112 Lần ) Tăng 7
96 ( 1031 Lần ) Không tăng
56 ( 956 Lần ) Không tăng
61 ( 912 Lần ) Giảm 98
41 ( 872 Lần ) Tăng 115
87 ( 871 Lần ) Tăng 1
45 ( 856 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bạc Liêu trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1187 Lần 24
0 935 Lần 35
1013 Lần 26
1 576 Lần 71
789 Lần 105
2 1206 Lần 232
602 Lần 157
3 490 Lần 81
509 Lần 115
4 564 Lần 94
714 Lần 67
5 709 Lần 47
764 Lần 176
6 868 Lần 249
1193 Lần 351
7 1607 Lần 224
952 Lần 107
8 857 Lần 105
1165 Lần 82
9 1076 Lần 98

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 15 ngày )
78  ( 12 ngày )
39  ( 11 ngày )
92  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
51  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

41  ( 17 ngày )
25  ( 14 ngày )
54  ( 13 ngày )
56  ( 13 ngày )
01  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
35  ( 11 ngày )
77  ( 11 ngày )
05  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
36  ( 10 ngày )
35  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
02  ( 7 ngày )
14  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
67  ( 6 ngày )