http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Bạc Liêu đến Ngày 21/06/2024

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

49      ( 37 ngày )
03      ( 22 ngày )
53      ( 22 ngày )
08      ( 17 ngày )
64      ( 15 ngày )
79      ( 15 ngày )
96      ( 15 ngày )
25      ( 14 ngày )
37      ( 14 ngày )
67      ( 14 ngày )
29      ( 13 ngày )
81      ( 13 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

55 ( 453 Lần ) Tăng 271
93 ( 408 Lần ) Tăng 125
90 ( 400 Lần ) Tăng 137
94 ( 395 Lần ) Tăng 137
95 ( 376 Lần ) Tăng 25
32 ( 351 Lần ) Không tăng
40 ( 322 Lần ) Không tăng
51 ( 301 Lần ) Tăng 114
15 ( 276 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

75 ( 4214 Lần ) Không tăng
32 ( 3172 Lần ) Không tăng
34 ( 2992 Lần ) Không tăng
61 ( 2893 Lần ) Không tăng
05 ( 2839 Lần ) Không tăng
69 ( 2750 Lần ) Giảm 1305
93 ( 1828 Lần ) Giảm 1234
94 ( 1822 Lần ) Tăng 137
72 ( 1700 Lần ) Tăng 136

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

32 ( 12996 Lần ) Không tăng
05 ( 12915 Lần ) Không tăng
23 ( 11589 Lần ) Tăng 137
91 ( 10242 Lần ) Không tăng
40 ( 10153 Lần ) Giảm 1425
38 ( 10012 Lần ) Giảm 1265
43 ( 9962 Lần ) Không tăng
67 ( 9927 Lần ) Không tăng
75 ( 9923 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bạc Liêu trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
839 Lần 0
0 1246 Lần 26
805 Lần 178
1 986 Lần 114
869 Lần 274
2 1096 Lần 22
1150 Lần 29
3 1152 Lần 197
1099 Lần 363
4 1364 Lần 86
1192 Lần 385
5 1525 Lần 197
739 Lần 70
6 566 Lần 303
841 Lần 138
7 685 Lần 44
768 Lần 127
8 1318 Lần 200
2078 Lần 429
9 440 Lần 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )