http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 3 lần quay Xổ số (đài , Theo Lô)"
00
0.85% (722 lượt)
01
1.28% (1083 lượt)
04
0.85% (722 lượt)
05
1.71% (1445 lượt)
06
0.86% (723 lượt)
07
0.86% (724 lượt)
08
0.85% (722 lượt)
09
1.28% (1084 lượt)
10
1.28% (1083 lượt)
11
1.28% (1083 lượt)
12
0.43% (361 lượt)
13
2.14% (1805 lượt)
14
0.85% (722 lượt)
15
0.86% (723 lượt)
16
0.85% (722 lượt)
17
0.85% (722 lượt)
18
2.14% (1805 lượt)
19
1.71% (1447 lượt)
20
1.71% (1445 lượt)
21
2.14% (1807 lượt)
24
1.71% (1445 lượt)
25
2.14% (1807 lượt)
26
0.43% (361 lượt)
27
0.43% (361 lượt)
28
1.28% (1084 lượt)
29
1.28% (1083 lượt)
30
0.85% (722 lượt)
31
0.43% (361 lượt)
32
1.71% (1444 lượt)
33
0.86% (723 lượt)
34
1.28% (1085 lượt)
35
0.86% (723 lượt)
37
0.43% (361 lượt)
39
2.14% (1805 lượt)
40
0.43% (361 lượt)
42
0.43% (361 lượt)
43
0.43% (361 lượt)
44
1.28% (1085 lượt)
45
2.56% (2167 lượt)
46
0.86% (723 lượt)
47
1.28% (1083 lượt)
50
0.43% (361 lượt)
51
0.43% (361 lượt)
52
2.14% (1806 lượt)
53
1.71% (1444 lượt)
56
1.71% (1445 lượt)
57
0.43% (361 lượt)
58
1.71% (1444 lượt)
59
0.43% (361 lượt)
60
1.71% (1446 lượt)
61
0.85% (722 lượt)
62
0.86% (723 lượt)
63
0.86% (723 lượt)
64
0.43% (361 lượt)
65
1.28% (1083 lượt)
66
2.14% (1809 lượt)
67
2.14% (1805 lượt)
68
0.43% (361 lượt)
69
1.28% (1084 lượt)
70
1.71% (1444 lượt)
71
0.43% (361 lượt)
72
0.43% (361 lượt)
73
1.28% (1084 lượt)
74
0.43% (361 lượt)
75
1.28% (1084 lượt)
76
0.43% (362 lượt)
77
1.28% (1085 lượt)
78
0.85% (722 lượt)
79
1.71% (1445 lượt)
80
0.86% (723 lượt)
81
1.28% (1084 lượt)
82
0.85% (722 lượt)
83
1.71% (1446 lượt)
84
0.43% (361 lượt)
86
1.28% (1084 lượt)
88
1.28% (1083 lượt)
89
0.85% (722 lượt)
90
0.86% (723 lượt)
91
0.86% (723 lượt)
92
2.14% (1808 lượt)
93
1.28% (1084 lượt)
94
1.28% (1083 lượt)
95
2.99% (2529 lượt)
96
1.28% (1083 lượt)
97
0.85% (722 lượt)
98
1.28% (1083 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài () đến Ngày 18/12/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

84      ( 11 ngày )
78      ( 9 ngày )
02      ( 7 ngày )
12      ( 7 ngày )
16      ( 7 ngày )
26      ( 7 ngày )
71      ( 7 ngày )
94      ( 7 ngày )
03      ( 5 ngày )
23      ( 5 ngày )
89      ( 5 ngày )
99      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

84      ( 13 ngày )
12      ( 12 ngày )
78      ( 9 ngày )
29      ( 8 ngày )
71      ( 8 ngày )
80      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

66 ( 1448 Lần ) Giảm 720
92 ( 1447 Lần ) Giảm 1080
95 ( 1446 Lần ) Không tăng
45 ( 1445 Lần ) Không tăng
19 ( 1086 Lần ) Giảm 720
25 ( 1085 Lần ) Không tăng
44 ( 1085 Lần ) Không tăng
60 ( 1085 Lần ) Giảm 360
05 ( 1084 Lần ) Giảm 1080

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

66 ( 3251 Lần ) Giảm 361
92 ( 2888 Lần ) Giảm 361
53 ( 2886 Lần ) Không tăng
25 ( 2529 Lần ) Giảm 361
21 ( 2528 Lần ) Giảm 722
97 ( 2527 Lần ) Không tăng
05 ( 2525 Lần ) Không tăng
95 ( 2169 Lần ) Giảm 361
01 ( 2168 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
3976 Lần 2160
0 3254 Lần 3960
3253 Lần 2520
1 2531 Lần 2520
3617 Lần 1080
2 4337 Lần 2880
2892 Lần 2880
3 4338 Lần 2160
3975 Lần 3600
4 3254 Lần 2880
3612 Lần 5760
5 6507 Lần 2160
5424 Lần 3600
6 4341 Lần 1440
3977 Lần 1440
7 4336 Lần 1080
2893 Lần 720
8 1806 Lần 3240
5423 Lần 2160
9 4338 Lần 3600

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

84  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
78  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
71  ( 8 ngày )
80  ( 8 ngày )
94  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
54  ( 7 ngày )

Miền Bắc

76  ( 16 ngày )
46  ( 15 ngày )
29  ( 12 ngày )
33  ( 12 ngày )
42  ( 11 ngày )
64  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

54  ( 20 ngày )
60  ( 11 ngày )
07  ( 10 ngày )
23  ( 10 ngày )
30  ( 10 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
76  ( 7 ngày )
Warning: session_write_close(): write failed: Disk quota exceeded (122) in /home/xososoco/domains/xososo.com/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616 Warning: session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in /home/xososoco/domains/xososo.com/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616