http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 3 lần quay Xổ số (đài , Theo Lô)"
00
0.86% (723 lượt)
02
1.28% (1083 lượt)
03
2.14% (1808 lượt)
04
1.71% (1446 lượt)
05
0.43% (361 lượt)
06
0.43% (361 lượt)
07
1.71% (1445 lượt)
08
0.86% (723 lượt)
09
2.13% (1805 lượt)
10
0.43% (361 lượt)
11
1.28% (1084 lượt)
12
0.43% (361 lượt)
13
1.28% (1084 lượt)
14
0.43% (361 lượt)
15
0.86% (723 lượt)
16
0.43% (361 lượt)
17
2.14% (1808 lượt)
18
0.86% (723 lượt)
19
0.43% (361 lượt)
21
2.56% (2167 lượt)
22
0.43% (361 lượt)
23
0.86% (724 lượt)
24
0.43% (362 lượt)
26
0.86% (723 lượt)
27
0.43% (361 lượt)
28
1.28% (1084 lượt)
30
2.13% (1805 lượt)
31
0.85% (722 lượt)
32
0.43% (361 lượt)
33
0.86% (723 lượt)
34
1.71% (1445 lượt)
35
0.43% (361 lượt)
36
0.86% (723 lượt)
37
0.86% (724 lượt)
38
0.85% (722 lượt)
39
1.71% (1446 lượt)
40
1.71% (1445 lượt)
41
0.43% (362 lượt)
42
1.71% (1445 lượt)
43
1.71% (1444 lượt)
44
0.43% (361 lượt)
45
0.86% (723 lượt)
46
1.28% (1086 lượt)
47
0.86% (723 lượt)
48
1.28% (1083 lượt)
49
0.43% (361 lượt)
50
1.28% (1084 lượt)
51
1.71% (1445 lượt)
52
1.71% (1445 lượt)
53
1.71% (1445 lượt)
54
0.43% (361 lượt)
55
2.14% (1806 lượt)
57
0.86% (723 lượt)
58
0.43% (362 lượt)
59
1.71% (1445 lượt)
60
0.43% (361 lượt)
61
1.28% (1083 lượt)
62
1.71% (1445 lượt)
63
1.28% (1083 lượt)
64
1.71% (1445 lượt)
65
1.71% (1445 lượt)
66
0.43% (362 lượt)
67
0.43% (361 lượt)
68
0.85% (722 lượt)
69
1.28% (1086 lượt)
70
0.43% (361 lượt)
71
1.28% (1084 lượt)
74
0.86% (723 lượt)
75
1.71% (1445 lượt)
76
0.85% (722 lượt)
77
0.86% (723 lượt)
78
0.43% (361 lượt)
79
0.86% (724 lượt)
81
0.86% (723 lượt)
82
1.28% (1085 lượt)
84
1.28% (1084 lượt)
85
1.28% (1083 lượt)
86
1.71% (1445 lượt)
87
1.71% (1444 lượt)
88
0.43% (361 lượt)
89
1.28% (1083 lượt)
90
1.28% (1083 lượt)
91
0.85% (722 lượt)
92
0.86% (724 lượt)
93
1.28% (1083 lượt)
94
0.85% (722 lượt)
95
1.28% (1085 lượt)
96
0.43% (362 lượt)
97
2.99% (2531 lượt)
98
0.86% (723 lượt)
99
0.85% (722 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài () đến Ngày 20/02/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

70      ( 11 ngày )
01      ( 10 ngày )
20      ( 9 ngày )
23      ( 9 ngày )
89      ( 9 ngày )
69      ( 8 ngày )
79      ( 7 ngày )
25      ( 6 ngày )
49      ( 6 ngày )
61      ( 6 ngày )
66      ( 6 ngày )
82      ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

23      ( 12 ngày )
49      ( 12 ngày )
84      ( 12 ngày )
20      ( 11 ngày )
70      ( 10 ngày )
00      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

30 ( 1444 Lần ) Không tăng
07 ( 1083 Lần ) Giảm 1083
09 ( 1083 Lần ) Không tăng
21 ( 1083 Lần ) Giảm 361
40 ( 1083 Lần ) Không tăng
43 ( 1083 Lần ) Không tăng
48 ( 1083 Lần ) Giảm 361
53 ( 1083 Lần ) Giảm 361
85 ( 1083 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

09 ( 2529 Lần ) Giảm 362
85 ( 2527 Lần ) Giảm 1086
07 ( 2526 Lần ) Không tăng
94 ( 2524 Lần ) Không tăng
77 ( 2170 Lần ) Giảm 362
43 ( 2169 Lần ) Không tăng
76 ( 2169 Lần ) Không tăng
87 ( 2169 Lần ) Không tăng
30 ( 2168 Lần ) Giảm 362

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
4693 Lần 2888
0 4693 Lần 1083
3971 Lần 1805
1 3971 Lần 4332
2166 Lần 1083
2 3610 Lần 2166
4693 Lần 2166
3 4693 Lần 1083
5054 Lần 2166
4 4332 Lần 1083
4693 Lần 1444
5 3610 Lần 1805
3610 Lần 1083
6 1805 Lần 1805
2888 Lần 2888
7 5054 Lần 2888
3249 Lần 2166
8 3971 Lần 2888
3971 Lần 1805
9 3249 Lần 361

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

23  ( 12 ngày )
49  ( 12 ngày )
84  ( 12 ngày )
20  ( 11 ngày )
70  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
01  ( 9 ngày )
27  ( 9 ngày )
92  ( 9 ngày )

Miền Bắc

18  ( 20 ngày )
81  ( 20 ngày )
57  ( 17 ngày )
22  ( 12 ngày )
37  ( 12 ngày )
94  ( 12 ngày )
07  ( 11 ngày )
23  ( 11 ngày )
72  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

14  ( 10 ngày )
05  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
44  ( 9 ngày )
22  ( 8 ngày )
56  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
Warning: session_write_close(): write failed: Disk quota exceeded (122) in /home/xososoco/domains/xososo.com/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616 Warning: session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in /home/xososoco/domains/xososo.com/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616