http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 3 lần quay Xổ số (đài , Theo Lô)"
01
2.79% (2382 lượt)
02
0.83% (709 lượt)
04
0.42% (359 lượt)
05
2.40% (2050 lượt)
06
1.60% (1364 lượt)
07
0.41% (353 lượt)
08
1.54% (1313 lượt)
10
1.51% (1293 lượt)
11
0.71% (609 lượt)
12
0.78% (664 lượt)
13
0.38% (326 lượt)
14
0.42% (356 lượt)
15
1.15% (985 lượt)
16
1.63% (1395 lượt)
17
0.80% (687 lượt)
18
0.84% (716 lượt)
20
0.80% (687 lượt)
21
1.61% (1373 lượt)
22
0.83% (710 lượt)
23
2.88% (2461 lượt)
24
0.83% (708 lượt)
25
0.36% (304 lượt)
26
0.36% (304 lượt)
28
1.25% (1065 lượt)
29
0.38% (327 lượt)
31
1.25% (1072 lượt)
32
1.15% (984 lượt)
33
0.83% (713 lượt)
34
1.58% (1352 lượt)
35
1.15% (986 lượt)
36
1.15% (983 lượt)
37
0.42% (356 lượt)
38
1.52% (1297 lượt)
39
2.86% (2445 lượt)
40
1.58% (1349 lượt)
41
1.55% (1324 lượt)
42
0.41% (353 lượt)
43
0.41% (353 lượt)
44
1.57% (1345 lượt)
45
1.63% (1392 lượt)
46
0.80% (683 lượt)
47
0.78% (664 lượt)
48
0.80% (687 lượt)
49
1.89% (1616 lượt)
50
1.19% (1017 lượt)
51
0.39% (329 lượt)
52
1.22% (1043 lượt)
53
0.83% (707 lượt)
54
0.41% (353 lượt)
55
0.83% (712 lượt)
56
0.83% (713 lượt)
57
1.22% (1039 lượt)
58
1.22% (1045 lượt)
59
1.54% (1314 lượt)
60
0.83% (712 lượt)
61
1.54% (1313 lượt)
62
0.81% (689 lượt)
63
1.19% (1020 lượt)
64
0.78% (663 lượt)
65
0.36% (304 lượt)
66
1.13% (968 lượt)
67
1.22% (1044 lượt)
68
0.36% (305 lượt)
69
1.60% (1369 lượt)
70
0.41% (353 lượt)
71
0.74% (632 lượt)
72
0.42% (360 lượt)
73
1.22% (1041 lượt)
74
1.66% (1415 lượt)
75
0.83% (713 lượt)
76
1.16% (993 lượt)
78
0.84% (716 lượt)
79
0.38% (326 lượt)
80
1.91% (1632 lượt)
81
2.05% (1751 lượt)
82
0.80% (682 lượt)
83
0.80% (681 lượt)
84
0.41% (353 lượt)
85
0.36% (304 lượt)
86
1.46% (1243 lượt)
87
1.58% (1351 lượt)
88
1.21% (1036 lượt)
89
1.65% (1408 lượt)
90
1.10% (936 lượt)
91
0.42% (360 lượt)
92
1.95% (1667 lượt)
93
1.60% (1371 lượt)
94
1.16% (993 lượt)
95
0.42% (356 lượt)
96
0.36% (305 lượt)
97
0.74% (634 lượt)
98
0.80% (686 lượt)
99
1.19% (1014 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài () đến Ngày 24/08/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

50      ( 11 ngày )
25      ( 10 ngày )
55      ( 9 ngày )
30      ( 8 ngày )
80      ( 8 ngày )
95      ( 8 ngày )
03      ( 7 ngày )
26      ( 7 ngày )
96      ( 7 ngày )
12      ( 6 ngày )
18      ( 6 ngày )
66      ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

41      ( 16 ngày )
96      ( 14 ngày )
03      ( 10 ngày )
25      ( 10 ngày )
50      ( 10 ngày )
73      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

74 ( 1415 Lần ) Giảm 1110
05 ( 1389 Lần ) Không tăng
23 ( 1386 Lần ) Không tăng
01 ( 1361 Lần ) Không tăng
06 ( 1059 Lần ) Giảm 739
08 ( 1009 Lần ) Giảm 740
61 ( 1009 Lần ) Không tăng
49 ( 1008 Lần ) Không tăng
92 ( 1007 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

74 ( 2841 Lần ) Giảm 207
83 ( 2558 Lần ) Giảm 207
76 ( 2475 Lần ) Giảm 207
44 ( 2444 Lần ) Giảm 207
88 ( 2205 Lần ) Giảm 207
61 ( 2140 Lần ) Giảm 413
89 ( 2130 Lần ) Không tăng
06 ( 2116 Lần ) Không tăng
08 ( 2106 Lần ) Giảm 207

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
5524 Lần 2590
0 2016 Lần 2591
2343 Lần 1854
1 4412 Lần 1480
4162 Lần 1111
2 3730 Lần 1111
3703 Lần 2219
3 5195 Lần 1113
4057 Lần 2960
4 4168 Lần 4441
3431 Lần 2592
5 3430 Lần 1482
2673 Lần 740
6 3756 Lần 1848
3785 Lần 2960
7 1992 Lần 2962
3704 Lần 1110
8 3704 Lần 1850
3380 Lần 1852
9 4359 Lần 1110

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

41  ( 16 ngày )
96  ( 14 ngày )
03  ( 10 ngày )
25  ( 10 ngày )
50  ( 10 ngày )
73  ( 10 ngày )
55  ( 9 ngày )
95  ( 9 ngày )
02  ( 8 ngày )

Miền Bắc

26  ( 12 ngày )
86  ( 12 ngày )
10  ( 11 ngày )
02  ( 10 ngày )
15  ( 10 ngày )
24  ( 10 ngày )
29  ( 9 ngày )
92  ( 9 ngày )
36  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

47  ( 19 ngày )
76  ( 13 ngày )
32  ( 11 ngày )
19  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
42  ( 7 ngày )
60  ( 7 ngày )
20  ( 6 ngày )
30  ( 6 ngày )
Warning: session_write_close(): write failed: Disk quota exceeded (122) in /home/xososoco/domains/xososo.com/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616 Warning: session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in /home/xososoco/domains/xososo.com/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616