http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 3 lần quay Xổ số (đài , Theo Lô)"
00
1.30% (214 lượt)
01
1.30% (214 lượt)
02
0.57% (93 lượt)
03
0.80% (132 lượt)
04
0.58% (95 lượt)
05
0.20% (32 lượt)
06
2.10% (344 lượt)
07
1.77% (291 lượt)
08
0.44% (72 lượt)
09
1.36% (223 lượt)
10
0.26% (42 lượt)
11
0.43% (70 lượt)
13
1.79% (293 lượt)
14
1.76% (289 lượt)
15
0.23% (38 lượt)
16
0.74% (121 lượt)
17
0.42% (69 lượt)
18
0.99% (163 lượt)
19
0.81% (133 lượt)
20
0.62% (101 lượt)
21
1.40% (230 lượt)
22
1.76% (288 lượt)
23
1.28% (210 lượt)
24
0.47% (77 lượt)
25
1.63% (268 lượt)
26
1.42% (233 lượt)
27
0.63% (104 lượt)
28
1.62% (265 lượt)
29
0.44% (73 lượt)
30
2.46% (403 lượt)
31
1.69% (277 lượt)
32
1.91% (313 lượt)
34
0.78% (128 lượt)
35
1.95% (320 lượt)
36
1.69% (277 lượt)
37
2.89% (475 lượt)
38
0.62% (101 lượt)
39
0.18% (30 lượt)
40
3.14% (515 lượt)
41
1.65% (270 lượt)
42
0.83% (137 lượt)
43
2.42% (397 lượt)
44
0.19% (31 lượt)
45
1.39% (228 lượt)
46
1.43% (234 lượt)
47
0.44% (73 lượt)
48
0.58% (95 lượt)
49
0.25% (41 lượt)
50
1.61% (264 lượt)
51
1.26% (207 lượt)
52
1.65% (271 lượt)
53
0.62% (101 lượt)
54
1.42% (233 lượt)
55
1.43% (234 lượt)
56
1.33% (219 lượt)
57
1.72% (283 lượt)
58
0.61% (100 lượt)
60
0.76% (125 lượt)
61
0.81% (133 lượt)
62
0.60% (98 lượt)
63
0.57% (94 lượt)
64
0.83% (136 lượt)
65
0.96% (157 lượt)
66
0.62% (102 lượt)
67
1.99% (326 lượt)
68
0.76% (124 lượt)
69
1.24% (204 lượt)
70
0.26% (42 lượt)
71
0.19% (31 lượt)
72
2.15% (353 lượt)
73
0.16% (27 lượt)
74
0.57% (94 lượt)
75
0.23% (37 lượt)
76
2.09% (343 lượt)
77
0.60% (99 lượt)
78
2.25% (369 lượt)
80
0.59% (97 lượt)
81
0.59% (97 lượt)
82
0.60% (99 lượt)
84
0.21% (34 lượt)
86
0.20% (32 lượt)
87
1.38% (227 lượt)
88
2.60% (426 lượt)
89
0.56% (92 lượt)
91
1.52% (249 lượt)
92
0.81% (133 lượt)
93
0.21% (35 lượt)
94
1.43% (235 lượt)
95
1.01% (166 lượt)
96
0.26% (43 lượt)
97
1.07% (176 lượt)
98
0.84% (138 lượt)
99
1.23% (201 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài () đến Ngày 30/06/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

01      ( 6 ngày )
26      ( 6 ngày )
53      ( 6 ngày )
58      ( 6 ngày )
92      ( 6 ngày )
02      ( 5 ngày )
48      ( 5 ngày )
77      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

03      ( 12 ngày )
48      ( 11 ngày )
53      ( 10 ngày )
01      ( 6 ngày )
38      ( 6 ngày )
41      ( 6 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

37 ( 440 Lần ) Tăng 45
21 ( 384 Lần ) Giảm 87
09 ( 324 Lần ) Giảm 53
52 ( 323 Lần ) Giảm 46
35 ( 314 Lần ) Tăng 33
99 ( 299 Lần ) Giảm 192
22 ( 294 Lần ) Không tăng
07 ( 293 Lần ) Không tăng
14 ( 291 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

94 ( 863 Lần ) Không tăng
21 ( 731 Lần ) Giảm 200
35 ( 699 Lần ) Giảm 65
72 ( 642 Lần ) Giảm 12
78 ( 633 Lần ) Tăng 74
37 ( 629 Lần ) Giảm 150
25 ( 600 Lần ) Tăng 30
45 ( 581 Lần ) Tăng 38
08 ( 578 Lần ) Tăng 39

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1420 Lần 369
0 1039 Lần 289
1217 Lần 199
1 1380 Lần 292
1499 Lần 231
2 1360 Lần 342
1750 Lần 185
3 865 Lần 454
1244 Lần 265
4 1026 Lần 874
1244 Lần 352
5 1546 Lần 42
915 Lần 398
6 1324 Lần 172
1277 Lần 497
7 1507 Lần 134
904 Lần 317
8 1208 Lần 187
956 Lần 477
9 1171 Lần 561

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )