http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 7 lần quay Xổ số (đài , Theo Lô)"
00
1.17% (3460 lượt)
01
1.59% (4713 lượt)
02
1.47% (4368 lượt)
03
0.80% (2361 lượt)
04
0.67% (1981 lượt)
05
0.96% (2846 lượt)
06
1.35% (4002 lượt)
07
1.18% (3498 lượt)
08
1.29% (3826 lượt)
09
1.76% (5216 lượt)
10
0.54% (1609 lượt)
11
1.42% (4205 lượt)
12
0.48% (1430 lượt)
13
1.32% (3930 lượt)
14
1.09% (3242 lượt)
15
1.13% (3361 lượt)
16
0.85% (2528 lượt)
17
0.78% (2313 lượt)
18
0.92% (2727 lượt)
19
0.40% (1183 lượt)
20
1.08% (3211 lượt)
21
0.64% (1910 lượt)
22
0.81% (2395 lượt)
23
0.79% (2357 lượt)
24
1.18% (3510 lượt)
25
0.12% (344 lượt)
26
0.75% (2233 lượt)
27
0.47% (1401 lượt)
28
0.60% (1774 lượt)
29
1.27% (3763 lượt)
30
0.67% (1995 lượt)
31
1.11% (3285 lượt)
32
1.50% (4450 lượt)
33
1.60% (4763 lượt)
34
1.17% (3464 lượt)
35
1.22% (3613 lượt)
36
1.13% (3347 lượt)
37
0.82% (2424 lượt)
38
0.96% (2842 lượt)
39
1.52% (4510 lượt)
40
1.27% (3757 lượt)
41
1.12% (3326 lượt)
42
0.75% (2218 lượt)
43
0.59% (1749 lượt)
44
1.26% (3730 lượt)
45
0.59% (1747 lượt)
46
0.92% (2737 lượt)
47
0.97% (2883 lượt)
48
0.97% (2878 lượt)
49
1.26% (3751 lượt)
50
0.68% (2009 lượt)
51
0.93% (2768 lượt)
52
1.01% (2999 lượt)
53
1.27% (3757 lượt)
54
1.54% (4579 lượt)
55
1.07% (3186 lượt)
56
1.15% (3426 lượt)
57
1.93% (5728 lượt)
58
1.29% (3831 lượt)
59
1.25% (3705 lượt)
60
1.02% (3024 lượt)
61
1.32% (3904 lượt)
62
0.63% (1859 lượt)
63
0.97% (2873 lượt)
64
0.80% (2362 lượt)
65
0.67% (1978 lượt)
66
1.32% (3906 lượt)
67
0.60% (1781 lượt)
68
0.48% (1430 lượt)
69
1.51% (4475 lượt)
70
0.71% (2118 lượt)
71
0.70% (2092 lượt)
72
0.88% (2599 lượt)
73
0.84% (2484 lượt)
74
0.36% (1076 lượt)
75
1.38% (4083 lượt)
76
0.87% (2597 lượt)
77
0.93% (2756 lượt)
78
0.85% (2527 lượt)
79
0.90% (2664 lượt)
80
0.63% (1874 lượt)
81
1.65% (4901 lượt)
82
1.53% (4547 lượt)
83
1.37% (4053 lượt)
84
0.58% (1724 lượt)
85
0.92% (2727 lượt)
86
0.94% (2791 lượt)
87
1.10% (3265 lượt)
88
0.79% (2333 lượt)
89
1.26% (3751 lượt)
90
0.55% (1633 lượt)
91
1.01% (3003 lượt)
92
0.99% (2948 lượt)
93
1.09% (3233 lượt)
94
0.96% (2849 lượt)
95
0.87% (2594 lượt)
96
0.66% (1961 lượt)
97
0.85% (2530 lượt)
98
0.49% (1441 lượt)
99
1.66% (4920 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài () đến Ngày 15/06/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

51      ( 8 ngày )
62      ( 7 ngày )
06      ( 5 ngày )
12      ( 5 ngày )
27      ( 5 ngày )
43      ( 5 ngày )
67      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

18      ( 18 ngày )
51      ( 14 ngày )
19      ( 11 ngày )
62      ( 11 ngày )
93      ( 10 ngày )
43      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

76 ( 1447 Lần ) Không tăng
57 ( 1398 Lần ) Giảm 354
41 ( 1323 Lần ) Tăng 221
79 ( 1301 Lần ) Tăng 222
08 ( 1279 Lần ) Tăng 222
56 ( 1278 Lần ) Tăng 222
34 ( 1277 Lần ) Tăng 221
33 ( 1253 Lần ) Giảm 133
54 ( 1179 Lần ) Tăng 444

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

54 ( 2787 Lần ) Tăng 182
57 ( 2616 Lần ) Không tăng
35 ( 2541 Lần ) Giảm 262
11 ( 2416 Lần ) Không tăng
82 ( 2398 Lần ) Tăng 222
39 ( 2364 Lần ) Tăng 221
33 ( 2359 Lần ) Giảm 40
07 ( 2175 Lần ) Giảm 263
61 ( 2119 Lần ) Giảm 79

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
4989 Lần 1734
0 5966 Lần 1510
3343 Lần 577
1 6429 Lần 349
4695 Lần 581
2 4546 Lần 264
7268 Lần 803
3 4005 Lần 580
5100 Lần 1373
4 5262 Lần 396
8773 Lần 1688
5 6532 Lần 842
3757 Lần 893
6 6211 Lần 178
5772 Lần 712
7 4863 Lần 1154
5233 Lần 1155
8 4253 Lần 1062
5449 Lần 1503
9 6312 Lần 1912

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 18 ngày )
51  ( 14 ngày )
19  ( 11 ngày )
62  ( 11 ngày )
93  ( 10 ngày )
43  ( 9 ngày )
27  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
05  ( 7 ngày )

Miền Bắc

74  ( 22 ngày )
25  ( 13 ngày )
88  ( 13 ngày )
19  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
03  ( 10 ngày )
37  ( 10 ngày )
12  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

90  ( 14 ngày )
67  ( 10 ngày )
42  ( 9 ngày )
25  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )
10  ( 7 ngày )
20  ( 7 ngày )
52  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
Warning: session_write_close(): write failed: Disk quota exceeded (122) in /home/xososoco/domains/xososo.com/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616 Warning: session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in /home/xososoco/domains/xososo.com/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616