http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 7 lần quay Xổ số (đài , Theo Lô)"
00
1.10% (712 lượt)
01
0.63% (405 lượt)
02
1.18% (764 lượt)
03
1.10% (715 lượt)
04
0.84% (547 lượt)
05
0.66% (425 lượt)
06
1.13% (731 lượt)
07
1.07% (692 lượt)
08
1.74% (1124 lượt)
09
1.11% (717 lượt)
10
0.78% (504 lượt)
11
0.81% (523 lượt)
12
0.87% (566 lượt)
13
1.31% (847 lượt)
14
0.74% (479 lượt)
15
0.50% (327 lượt)
16
0.93% (603 lượt)
17
0.70% (454 lượt)
18
1.00% (646 lượt)
19
1.42% (918 lượt)
20
0.89% (575 lượt)
21
1.80% (1163 lượt)
22
1.21% (785 lượt)
23
1.09% (704 lượt)
24
0.86% (560 lượt)
25
1.14% (739 lượt)
26
0.78% (507 lượt)
27
0.79% (509 lượt)
28
0.85% (551 lượt)
29
0.41% (267 lượt)
30
1.49% (965 lượt)
31
1.33% (863 lượt)
32
0.94% (612 lượt)
33
1.19% (770 lượt)
34
1.10% (710 lượt)
35
1.08% (697 lượt)
36
1.31% (851 lượt)
37
1.34% (865 lượt)
38
0.46% (297 lượt)
39
0.64% (414 lượt)
40
1.68% (1088 lượt)
41
1.03% (667 lượt)
42
1.25% (810 lượt)
43
1.80% (1169 lượt)
44
0.65% (424 lượt)
45
1.50% (973 lượt)
46
0.94% (611 lượt)
47
1.19% (773 lượt)
48
0.46% (300 lượt)
49
0.64% (414 lượt)
50
0.56% (360 lượt)
51
1.47% (954 lượt)
52
1.60% (1039 lượt)
53
0.74% (480 lượt)
54
1.70% (1102 lượt)
55
0.97% (628 lượt)
56
0.63% (411 lượt)
57
1.62% (1046 lượt)
58
0.44% (287 lượt)
59
0.74% (480 lượt)
60
0.79% (512 lượt)
61
1.09% (708 lượt)
62
0.43% (281 lượt)
63
0.58% (378 lượt)
64
1.27% (820 lượt)
65
0.68% (439 lượt)
66
1.22% (788 lượt)
67
1.08% (702 lượt)
68
0.61% (398 lượt)
69
0.61% (394 lượt)
70
0.50% (324 lượt)
71
0.90% (586 lượt)
72
1.72% (1113 lượt)
73
0.19% (122 lượt)
74
0.58% (375 lượt)
75
0.75% (488 lượt)
76
1.32% (856 lượt)
77
1.68% (1089 lượt)
78
1.58% (1025 lượt)
79
0.74% (478 lượt)
80
1.07% (693 lượt)
81
0.90% (584 lượt)
82
1.17% (759 lượt)
83
0.55% (356 lượt)
84
0.78% (507 lượt)
85
0.61% (393 lượt)
86
0.95% (613 lượt)
87
1.54% (995 lượt)
88
0.66% (426 lượt)
89
0.73% (475 lượt)
90
0.91% (588 lượt)
91
1.43% (929 lượt)
92
0.95% (617 lượt)
93
0.80% (521 lượt)
94
1.09% (708 lượt)
95
1.16% (752 lượt)
96
1.52% (984 lượt)
97
0.42% (275 lượt)
98
0.96% (620 lượt)
99
1.51% (976 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài () đến Ngày 30/06/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

01      ( 6 ngày )
26      ( 6 ngày )
53      ( 6 ngày )
58      ( 6 ngày )
92      ( 6 ngày )
02      ( 5 ngày )
48      ( 5 ngày )
77      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

03      ( 12 ngày )
48      ( 11 ngày )
53      ( 10 ngày )
01      ( 6 ngày )
38      ( 6 ngày )
41      ( 6 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

37 ( 440 Lần ) Tăng 45
21 ( 384 Lần ) Giảm 87
09 ( 324 Lần ) Giảm 53
52 ( 323 Lần ) Giảm 46
35 ( 314 Lần ) Tăng 33
99 ( 299 Lần ) Giảm 192
22 ( 294 Lần ) Không tăng
07 ( 293 Lần ) Không tăng
14 ( 291 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

94 ( 863 Lần ) Không tăng
21 ( 731 Lần ) Giảm 200
35 ( 699 Lần ) Giảm 65
72 ( 642 Lần ) Giảm 12
78 ( 633 Lần ) Tăng 74
37 ( 629 Lần ) Giảm 150
25 ( 600 Lần ) Tăng 30
45 ( 581 Lần ) Tăng 38
08 ( 578 Lần ) Tăng 39

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1420 Lần 369
0 1039 Lần 289
1217 Lần 199
1 1380 Lần 292
1499 Lần 231
2 1360 Lần 342
1750 Lần 185
3 865 Lần 454
1244 Lần 265
4 1026 Lần 874
1244 Lần 352
5 1546 Lần 42
915 Lần 398
6 1324 Lần 172
1277 Lần 497
7 1507 Lần 134
904 Lần 317
8 1208 Lần 187
956 Lần 477
9 1171 Lần 561

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )