http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, Theo Lô)"
00
0.70% (131 lượt)
01
1.51% (282 lượt)
02
1.86% (348 lượt)
03
0.01% (1 lượt)
04
1.31% (245 lượt)
05
0.64% (119 lượt)
06
0.88% (164 lượt)
07
0.76% (142 lượt)
08
0.66% (123 lượt)
09
0.72% (134 lượt)
10
1.44% (270 lượt)
11
1.47% (276 lượt)
12
1.51% (282 lượt)
13
3.25% (609 lượt)
15
1.30% (243 lượt)
16
1.99% (373 lượt)
17
1.36% (255 lượt)
18
1.41% (265 lượt)
19
1.14% (213 lượt)
20
0.19% (35 lượt)
21
0.51% (95 lượt)
22
1.25% (235 lượt)
23
1.96% (368 lượt)
24
2.20% (413 lượt)
25
1.51% (283 lượt)
26
0.52% (97 lượt)
27
0.58% (109 lượt)
28
1.15% (215 lượt)
29
0.64% (119 lượt)
30
2.12% (397 lượt)
31
4.24% (795 lượt)
32
0.55% (103 lượt)
34
0.57% (107 lượt)
35
2.58% (484 lượt)
36
1.20% (225 lượt)
37
0.57% (107 lượt)
38
0.89% (167 lượt)
40
1.69% (316 lượt)
41
0.66% (124 lượt)
42
2.09% (392 lượt)
43
0.61% (114 lượt)
44
1.45% (272 lượt)
45
0.67% (126 lượt)
46
0.20% (37 lượt)
47
1.77% (332 lượt)
48
1.24% (233 lượt)
49
0.25% (47 lượt)
50
0.60% (112 lượt)
52
1.56% (292 lượt)
53
1.30% (243 lượt)
57
1.69% (316 lượt)
58
0.69% (129 lượt)
59
0.72% (135 lượt)
60
2.04% (382 lượt)
61
0.60% (113 lượt)
62
2.04% (382 lượt)
63
0.69% (129 lượt)
64
0.71% (133 lượt)
68
0.87% (163 lượt)
72
0.92% (172 lượt)
73
2.17% (406 lượt)
74
1.56% (292 lượt)
75
1.86% (348 lượt)
76
0.75% (140 lượt)
77
2.08% (390 lượt)
79
0.22% (41 lượt)
81
0.53% (99 lượt)
82
1.95% (365 lượt)
83
1.55% (291 lượt)
84
0.73% (137 lượt)
85
1.25% (235 lượt)
86
1.57% (294 lượt)
88
1.32% (248 lượt)
89
0.55% (103 lượt)
90
1.17% (219 lượt)
91
2.18% (409 lượt)
94
1.53% (286 lượt)
95
0.74% (139 lượt)
96
1.20% (224 lượt)
97
1.05% (197 lượt)
98
0.59% (111 lượt)
99
1.25% (234 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài (1-2) đến Ngày 28/11/2023

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

55      ( 15 ngày )
78      ( 12 ngày )
39      ( 11 ngày )
92      ( 10 ngày )
69      ( 9 ngày )
51      ( 8 ngày )
54      ( 8 ngày )
14      ( 7 ngày )
33      ( 7 ngày )
65      ( 7 ngày )
70      ( 7 ngày )
71      ( 7 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

55      ( 15 ngày )
78      ( 12 ngày )
39      ( 11 ngày )
92      ( 10 ngày )
69      ( 9 ngày )
51      ( 8 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
Lần 0
0 Lần 0
Lần 0
1 Lần 0
Lần 0
2 Lần 0
Lần 0
3 Lần 0
Lần 0
4 Lần 0
Lần 0
5 Lần 0
Lần 0
6 Lần 0
Lần 0
7 Lần 0
Lần 0
8 Lần 0
Lần 0
9 Lần 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 15 ngày )
78  ( 12 ngày )
39  ( 11 ngày )
92  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
51  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

41  ( 17 ngày )
25  ( 14 ngày )
54  ( 13 ngày )
56  ( 13 ngày )
01  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
35  ( 11 ngày )
77  ( 11 ngày )
05  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
36  ( 10 ngày )
35  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
02  ( 7 ngày )
14  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
67  ( 6 ngày )