http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, Theo Lô)"
00
0.64% (338 lượt)
01
0.64% (336 lượt)
02
0.57% (299 lượt)
03
0.80% (420 lượt)
04
1.21% (638 lượt)
05
1.25% (659 lượt)
06
0.10% (51 lượt)
07
0.29% (152 lượt)
08
1.36% (718 lượt)
09
1.36% (719 lượt)
10
0.90% (475 lượt)
11
1.44% (757 lượt)
13
3.36% (1772 lượt)
15
0.89% (471 lượt)
16
0.77% (407 lượt)
17
0.77% (406 lượt)
18
1.41% (744 lượt)
19
0.78% (412 lượt)
20
1.25% (659 lượt)
21
0.68% (359 lượt)
24
1.89% (996 lượt)
25
0.68% (361 lượt)
26
0.64% (338 lượt)
27
0.57% (299 lượt)
29
2.25% (1185 lượt)
30
0.57% (299 lượt)
31
1.41% (744 lượt)
32
0.57% (300 lượt)
33
0.73% (385 lượt)
34
0.80% (421 lượt)
35
0.09% (49 lượt)
36
3.86% (2034 lượt)
37
0.77% (406 lượt)
38
0.98% (519 lượt)
39
1.43% (754 lượt)
41
0.64% (336 lượt)
42
2.24% (1179 lượt)
43
0.68% (357 lượt)
44
0.87% (456 lượt)
45
0.87% (458 lượt)
46
0.64% (335 lượt)
47
1.92% (1012 lượt)
48
1.43% (756 lượt)
49
2.24% (1181 lượt)
51
0.80% (422 lượt)
52
0.57% (299 lượt)
53
1.44% (758 lượt)
55
2.15% (1135 lượt)
56
0.78% (410 lượt)
57
0.57% (300 lượt)
58
0.57% (299 lượt)
59
0.57% (300 lượt)
60
0.79% (419 lượt)
61
0.67% (352 lượt)
63
1.20% (635 lượt)
64
1.14% (599 lượt)
65
1.34% (705 lượt)
66
0.57% (299 lượt)
67
2.23% (1177 lượt)
68
1.21% (636 lượt)
69
0.64% (335 lượt)
70
2.37% (1247 lượt)
71
1.60% (841 lượt)
73
2.21% (1166 lượt)
74
1.53% (809 lượt)
75
1.21% (636 lượt)
76
0.79% (419 lượt)
77
0.68% (361 lượt)
80
1.30% (686 lượt)
81
1.60% (842 lượt)
82
0.57% (299 lượt)
83
0.09% (48 lượt)
84
0.78% (409 lượt)
85
0.57% (300 lượt)
86
1.21% (636 lượt)
87
2.12% (1115 lượt)
88
1.27% (672 lượt)
90
1.43% (755 lượt)
91
1.32% (694 lượt)
92
0.80% (420 lượt)
93
2.04% (1078 lượt)
94
2.67% (1407 lượt)
97
1.98% (1045 lượt)
98
1.21% (636 lượt)
99
2.20% (1162 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài (1-2) đến Ngày 09/07/2020

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

22      ( 13 ngày )
96      ( 9 ngày )
28      ( 8 ngày )
50      ( 8 ngày )
54      ( 8 ngày )
14      ( 7 ngày )
23      ( 7 ngày )
40      ( 6 ngày )
72      ( 6 ngày )
79      ( 6 ngày )
89      ( 6 ngày )
12      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

22      ( 13 ngày )
96      ( 9 ngày )
28      ( 8 ngày )
50      ( 8 ngày )
54      ( 8 ngày )
14      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

36 ( 1613 Lần ) Không tăng
13 ( 1016 Lần ) Giảm 335
47 ( 1012 Lần ) Không tăng
29 ( 763 Lần ) Tăng 49
49 ( 760 Lần ) Tăng 100
55 ( 715 Lần ) Không tăng
97 ( 708 Lần ) Giảm 288
65 ( 705 Lần ) Tăng 49
24 ( 661 Lần ) Giảm 335

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

36 ( 2616 Lần ) Giảm 387
13 ( 2038 Lần ) Không tăng
70 ( 1784 Lần ) Tăng 48
67 ( 1712 Lần ) Không tăng
08 ( 1566 Lần ) Không tăng
68 ( 1541 Lần ) Không tăng
29 ( 1501 Lần ) Tăng 49
42 ( 1484 Lần ) Không tăng
73 ( 1432 Lần ) Giảm 337

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2059 Lần 809
0 1766 Lần 857
2750 Lần 706
1 1476 Lần 1578
3102 Lần 624
2 1197 Lần 337
3222 Lần 709
3 2839 Lần 1531
3043 Lần 1047
4 2875 Lần 1714
2323 Lần 287
5 3597 Lần 90
2554 Lần 1241
6 3079 Lần 861
1525 Lần 862
7 4003 Lần 708
2065 Lần 1529
8 1702 Lần 1871
2829 Lần 2491
9 2938 Lần 758

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

22  ( 13 ngày )
96  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
23  ( 7 ngày )
40  ( 6 ngày )
72  ( 6 ngày )

Miền Bắc

63  ( 22 ngày )
18  ( 19 ngày )
69  ( 19 ngày )
13  ( 14 ngày )
62  ( 13 ngày )
73  ( 13 ngày )
23  ( 11 ngày )
14  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

11  ( 18 ngày )
30  ( 15 ngày )
89  ( 12 ngày )
33  ( 8 ngày )
61  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
80  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )
Warning: session_write_close(): write failed: Disk quota exceeded (122) in /home/xososoco/domains/xososo.com/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616 Warning: session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in /home/xososoco/domains/xososo.com/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616