http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, Theo Lô)"
02
1.39% (722 lượt)
03
0.69% (361 lượt)
04
2.08% (1084 lượt)
05
0.69% (361 lượt)
06
1.39% (723 lượt)
07
2.78% (1444 lượt)
08
1.39% (723 lượt)
09
2.78% (1445 lượt)
10
0.69% (361 lượt)
11
0.69% (361 lượt)
12
0.69% (361 lượt)
13
1.39% (722 lượt)
14
1.39% (722 lượt)
16
1.39% (724 lượt)
17
2.08% (1083 lượt)
18
0.69% (361 lượt)
19
0.69% (361 lượt)
21
1.39% (722 lượt)
22
0.69% (361 lượt)
28
0.69% (361 lượt)
30
2.08% (1084 lượt)
31
2.08% (1084 lượt)
32
0.69% (361 lượt)
33
1.39% (723 lượt)
34
2.78% (1446 lượt)
35
0.70% (362 lượt)
36
1.39% (722 lượt)
37
0.69% (361 lượt)
38
1.39% (722 lượt)
40
2.08% (1083 lượt)
41
0.69% (361 lượt)
42
2.08% (1083 lượt)
43
1.39% (723 lượt)
44
0.69% (361 lượt)
46
0.69% (361 lượt)
47
1.39% (723 lượt)
48
2.78% (1445 lượt)
50
0.69% (361 lượt)
51
0.69% (361 lượt)
52
1.39% (722 lượt)
53
1.39% (722 lượt)
54
1.39% (723 lượt)
55
0.69% (361 lượt)
57
2.08% (1084 lượt)
59
2.78% (1446 lượt)
60
0.69% (361 lượt)
62
2.08% (1083 lượt)
63
0.69% (361 lượt)
64
0.69% (361 lượt)
65
1.39% (723 lượt)
67
0.69% (361 lượt)
68
0.69% (361 lượt)
71
1.39% (722 lượt)
72
0.69% (361 lượt)
73
0.70% (362 lượt)
74
0.69% (361 lượt)
75
2.08% (1083 lượt)
76
2.78% (1446 lượt)
77
2.78% (1446 lượt)
80
0.70% (362 lượt)
81
2.78% (1445 lượt)
83
1.39% (724 lượt)
85
2.08% (1084 lượt)
87
0.70% (362 lượt)
88
0.69% (361 lượt)
90
2.08% (1084 lượt)
91
0.69% (361 lượt)
93
1.39% (722 lượt)
94
1.39% (722 lượt)
95
1.39% (723 lượt)
96
0.70% (362 lượt)
97
2.08% (1084 lượt)
98
0.69% (361 lượt)
99
1.39% (723 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài (1-2) đến Ngày 20/02/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

23      ( 12 ngày )
49      ( 12 ngày )
84      ( 12 ngày )
20      ( 11 ngày )
70      ( 10 ngày )
00      ( 9 ngày )
01      ( 9 ngày )
27      ( 9 ngày )
92      ( 9 ngày )
29      ( 8 ngày )
39      ( 8 ngày )
78      ( 8 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

23      ( 12 ngày )
49      ( 12 ngày )
84      ( 12 ngày )
20      ( 11 ngày )
70      ( 10 ngày )
00      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

09 ( 1083 Lần ) Không tăng
40 ( 1083 Lần ) Không tăng
02 ( 722 Lần ) Không tăng
04 ( 722 Lần ) Không tăng
07 ( 722 Lần ) Giảm 722
13 ( 722 Lần ) Không tăng
17 ( 722 Lần ) Giảm 361
21 ( 722 Lần ) Không tăng
30 ( 722 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

57 ( 2168 Lần ) Không tăng
59 ( 1806 Lần ) Không tăng
85 ( 1806 Lần ) Giảm 724
09 ( 1805 Lần ) Giảm 362
04 ( 1446 Lần ) Giảm 362
34 ( 1446 Lần ) Giảm 362
76 ( 1446 Lần ) Không tăng
77 ( 1446 Lần ) Giảm 362
40 ( 1445 Lần ) Giảm 362

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
3971 Lần 1444
0 3249 Lần 361
2888 Lần 1444
1 1444 Lần 3249
1444 Lần 0
2 3610 Lần 1444
3249 Lần 1444
3 2888 Lần 722
3610 Lần 1444
4 3971 Lần 361
2888 Lần 1444
5 1805 Lần 1444
2527 Lần 722
6 722 Lần 1444
1444 Lần 2527
7 3610 Lần 2166
1083 Lần 1083
8 2527 Lần 1444
2888 Lần 1444
9 2166 Lần 361

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

23  ( 12 ngày )
49  ( 12 ngày )
84  ( 12 ngày )
20  ( 11 ngày )
70  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
01  ( 9 ngày )
27  ( 9 ngày )
92  ( 9 ngày )

Miền Bắc

18  ( 20 ngày )
81  ( 20 ngày )
57  ( 17 ngày )
22  ( 12 ngày )
37  ( 12 ngày )
94  ( 12 ngày )
07  ( 11 ngày )
23  ( 11 ngày )
72  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

14  ( 10 ngày )
05  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
44  ( 9 ngày )
22  ( 8 ngày )
56  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
Warning: session_write_close(): write failed: Disk quota exceeded (122) in /home/xososoco/domains/xososo.com/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616 Warning: session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in /home/xososoco/domains/xososo.com/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616