http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 3 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, Theo Lô)"
00
1.86% (900 lượt)
01
0.93% (453 lượt)
02
0.93% (453 lượt)
03
1.84% (890 lượt)
05
0.92% (444 lượt)
06
0.92% (445 lượt)
07
1.84% (890 lượt)
08
0.93% (449 lượt)
10
1.86% (903 lượt)
11
0.91% (441 lượt)
12
0.92% (448 lượt)
13
0.93% (449 lượt)
15
0.93% (452 lượt)
16
2.77% (1343 lượt)
17
0.94% (454 lượt)
18
0.92% (447 lượt)
19
1.87% (906 lượt)
21
1.87% (904 lượt)
23
0.92% (445 lượt)
24
0.91% (443 lượt)
25
2.78% (1349 lượt)
26
2.75% (1333 lượt)
27
0.92% (447 lượt)
29
1.84% (894 lượt)
32
1.87% (905 lượt)
33
0.92% (446 lượt)
36
0.94% (455 lượt)
37
1.85% (897 lượt)
38
0.92% (448 lượt)
40
1.86% (903 lượt)
41
1.87% (905 lượt)
42
0.93% (451 lượt)
43
0.92% (448 lượt)
44
3.68% (1782 lượt)
45
0.92% (447 lượt)
47
0.93% (450 lượt)
48
0.93% (451 lượt)
50
0.91% (442 lượt)
51
0.92% (446 lượt)
52
0.90% (438 lượt)
53
1.85% (896 lượt)
54
0.92% (445 lượt)
55
0.94% (455 lượt)
57
2.78% (1348 lượt)
58
2.77% (1343 lượt)
59
0.92% (445 lượt)
60
0.94% (455 lượt)
62
1.86% (903 lượt)
63
1.85% (896 lượt)
65
1.87% (905 lượt)
66
0.92% (446 lượt)
67
1.86% (902 lượt)
69
0.94% (455 lượt)
70
0.91% (443 lượt)
72
0.93% (449 lượt)
75
1.85% (899 lượt)
76
0.92% (444 lượt)
78
1.84% (893 lượt)
79
1.85% (896 lượt)
80
1.86% (902 lượt)
84
1.85% (899 lượt)
86
1.86% (903 lượt)
88
0.93% (451 lượt)
89
1.88% (910 lượt)
91
1.86% (900 lượt)
93
0.92% (447 lượt)
95
3.71% (1798 lượt)
99
0.92% (445 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Trung đài (1-2) đến Ngày 22/05/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

74      ( 10 ngày )
85      ( 9 ngày )
46      ( 8 ngày )
77      ( 8 ngày )
82      ( 7 ngày )
92      ( 7 ngày )
09      ( 6 ngày )
39      ( 6 ngày )
87      ( 6 ngày )
96      ( 6 ngày )
30      ( 5 ngày )
34      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

74      ( 10 ngày )
85      ( 9 ngày )
46      ( 8 ngày )
77      ( 8 ngày )
82      ( 7 ngày )
92      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

95 ( 1798 Lần ) Tăng 2
44 ( 1782 Lần ) Tăng 454
25 ( 1349 Lần ) Tăng 453
57 ( 1348 Lần ) Giảm 451
16 ( 1343 Lần ) Tăng 448
58 ( 1343 Lần ) Tăng 447
26 ( 1333 Lần ) Tăng 896
89 ( 910 Lần ) Không tăng
19 ( 906 Lần ) Tăng 5

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

95 ( 2696 Lần ) Tăng 451
26 ( 2695 Lần ) Tăng 896
57 ( 2255 Lần ) Không tăng
21 ( 2253 Lần ) Tăng 541
19 ( 2252 Lần ) Tăng 452
29 ( 2241 Lần ) Không tăng
44 ( 2224 Lần ) Tăng 454
89 ( 1817 Lần ) Không tăng
99 ( 1811 Lần ) Tăng 82

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
4924 Lần 898
0 4948 Lần 1367
5843 Lần 11
1 4049 Lần 912
5815 Lần 462
2 4047 Lần 1364
3151 Lần 450
3 4917 Lần 1360
5837 Lần 1362
4 3569 Lần 3
6258 Lần 457
5 6749 Lần 451
4962 Lần 463
6 5369 Lần 453
4024 Lần 439
7 5388 Lần 1800
4065 Lần 437
8 4482 Lần 1820
3590 Lần 442
9 4951 Lần 459

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

21  ( 12 ngày )
10  ( 10 ngày )
36  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
29  ( 8 ngày )
23  ( 7 ngày )
62  ( 7 ngày )
54  ( 6 ngày )

Miền Bắc

40  ( 24 ngày )
97  ( 16 ngày )
61  ( 15 ngày )
62  ( 13 ngày )
20  ( 12 ngày )
35  ( 10 ngày )
39  ( 10 ngày )
55  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

74  ( 10 ngày )
85  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
92  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
39  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )