http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 7 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, Theo Lô)"
00
1.02% (1035 lượt)
01
0.57% (583 lượt)
02
0.88% (895 lượt)
03
1.00% (1023 lượt)
04
1.32% (1343 lượt)
05
0.44% (444 lượt)
06
0.87% (888 lượt)
07
0.87% (890 lượt)
08
1.46% (1488 lượt)
09
0.44% (453 lượt)
10
0.71% (725 lượt)
11
0.88% (896 lượt)
12
1.33% (1352 lượt)
13
1.77% (1798 lượt)
14
0.89% (906 lượt)
15
1.76% (1793 lượt)
16
1.45% (1473 lượt)
17
0.58% (587 lượt)
18
0.56% (571 lượt)
19
1.90% (1936 lượt)
20
0.44% (450 lượt)
21
1.59% (1615 lượt)
22
0.87% (883 lượt)
23
0.57% (584 lượt)
24
0.43% (443 lượt)
25
1.01% (1033 lượt)
26
2.02% (2060 lượt)
27
1.76% (1794 lượt)
28
0.45% (456 lượt)
29
2.20% (2241 lượt)
30
0.45% (458 lượt)
31
1.33% (1355 lượt)
32
0.70% (710 lượt)
33
0.88% (894 lượt)
34
1.34% (1362 lượt)
35
1.34% (1366 lượt)
36
1.33% (1356 lượt)
37
1.76% (1793 lượt)
38
0.89% (903 lượt)
39
0.44% (452 lượt)
40
0.57% (584 lượt)
41
1.01% (1029 lượt)
42
0.57% (577 lượt)
43
0.44% (448 lượt)
44
1.87% (1908 lượt)
45
0.88% (893 lượt)
47
0.89% (902 lượt)
48
0.88% (901 lượt)
49
0.87% (888 lượt)
50
0.88% (896 lượt)
51
0.44% (446 lượt)
52
0.87% (891 lượt)
53
0.88% (896 lượt)
54
1.32% (1344 lượt)
55
1.75% (1787 lượt)
56
1.32% (1349 lượt)
57
2.21% (2255 lượt)
58
1.45% (1473 lượt)
59
0.44% (445 lượt)
60
0.58% (594 lượt)
61
0.88% (897 lượt)
62
0.57% (584 lượt)
63
1.78% (1808 lượt)
64
0.88% (897 lượt)
65
0.58% (586 lượt)
66
1.77% (1802 lượt)
67
1.02% (1039 lượt)
68
1.33% (1354 lượt)
69
1.45% (1478 lượt)
70
1.32% (1346 lượt)
71
0.88% (897 lượt)
72
0.57% (580 lượt)
73
0.45% (454 lượt)
75
1.46% (1489 lượt)
76
1.00% (1023 lượt)
78
1.32% (1349 lượt)
79
1.01% (1029 lượt)
80
1.44% (1470 lượt)
81
0.87% (888 lượt)
83
1.33% (1352 lượt)
84
0.88% (899 lượt)
86
1.32% (1348 lượt)
87
0.45% (457 lượt)
88
0.88% (901 lượt)
89
1.78% (1817 lượt)
90
0.88% (900 lượt)
91
1.01% (1033 lượt)
93
1.32% (1347 lượt)
94
0.44% (450 lượt)
95
2.34% (2380 lượt)
96
0.89% (905 lượt)
97
0.89% (903 lượt)
98
0.88% (896 lượt)
99
1.47% (1495 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Trung đài (1-2) đến Ngày 22/05/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

74      ( 10 ngày )
85      ( 9 ngày )
46      ( 8 ngày )
77      ( 8 ngày )
82      ( 7 ngày )
92      ( 7 ngày )
09      ( 6 ngày )
39      ( 6 ngày )
87      ( 6 ngày )
96      ( 6 ngày )
30      ( 5 ngày )
34      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

74      ( 10 ngày )
85      ( 9 ngày )
46      ( 8 ngày )
77      ( 8 ngày )
82      ( 7 ngày )
92      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

95 ( 1482 Lần ) Giảm 314
44 ( 1466 Lần ) Tăng 138
57 ( 1348 Lần ) Giảm 451
25 ( 1033 Lần ) Tăng 137
16 ( 1024 Lần ) Tăng 129
58 ( 1024 Lần ) Tăng 128
89 ( 910 Lần ) Không tăng
86 ( 903 Lần ) Giảm 445
84 ( 899 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

95 ( 2380 Lần ) Tăng 135
57 ( 2255 Lần ) Không tăng
29 ( 2241 Lần ) Không tăng
26 ( 2061 Lần ) Tăng 262
19 ( 1936 Lần ) Tăng 136
44 ( 1908 Lần ) Tăng 138
89 ( 1817 Lần ) Không tăng
63 ( 1808 Lần ) Giảm 363
66 ( 1802 Lần ) Giảm 363

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
3658 Lần 2164
0 3046 Lần 535
3941 Lần 1891
1 2463 Lần 674
3913 Lần 2364
2 2459 Lần 224
2515 Lần 186
3 4285 Lần 1992
4569 Lần 94
4 3253 Lần 313
5940 Lần 775
5 5483 Lần 815
3372 Lần 1127
6 4101 Lần 815
2760 Lần 825
7 4754 Lần 2434
3749 Lần 753
8 3528 Lần 2774
2640 Lần 1392
9 3685 Lần 807

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

21  ( 12 ngày )
10  ( 10 ngày )
36  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
29  ( 8 ngày )
23  ( 7 ngày )
62  ( 7 ngày )
54  ( 6 ngày )

Miền Bắc

40  ( 24 ngày )
97  ( 16 ngày )
61  ( 15 ngày )
62  ( 13 ngày )
20  ( 12 ngày )
35  ( 10 ngày )
39  ( 10 ngày )
55  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

74  ( 10 ngày )
85  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
92  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
39  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )