http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, Theo Lô)"
00
2.32% (466 lượt)
01
0.61% (123 lượt)
04
1.98% (398 lượt)
05
0.69% (138 lượt)
06
1.53% (308 lượt)
07
1.38% (277 lượt)
08
1.32% (266 lượt)
10
0.64% (129 lượt)
11
0.58% (117 lượt)
12
0.91% (183 lượt)
15
1.30% (262 lượt)
17
2.73% (549 lượt)
18
1.39% (279 lượt)
19
0.61% (122 lượt)
21
0.62% (125 lượt)
23
0.70% (141 lượt)
24
1.22% (245 lượt)
25
0.38% (77 lượt)
26
3.87% (778 lượt)
27
0.87% (175 lượt)
28
0.69% (138 lượt)
29
1.30% (261 lượt)
30
0.65% (130 lượt)
31
0.40% (80 lượt)
32
0.82% (164 lượt)
33
1.04% (210 lượt)
34
1.39% (280 lượt)
40
1.38% (278 lượt)
41
2.51% (504 lượt)
42
0.59% (119 lượt)
43
0.63% (126 lượt)
44
0.64% (129 lượt)
45
2.00% (402 lượt)
47
0.68% (136 lượt)
48
1.28% (258 lượt)
49
0.20% (40 lượt)
50
0.85% (170 lượt)
51
2.13% (429 lượt)
52
2.54% (510 lượt)
53
1.22% (246 lượt)
54
1.26% (254 lượt)
55
0.64% (128 lượt)
56
2.51% (504 lượt)
57
0.65% (130 lượt)
58
1.94% (391 lượt)
59
0.64% (128 lượt)
60
2.17% (436 lượt)
61
0.66% (133 lượt)
62
1.32% (265 lượt)
63
1.26% (254 lượt)
64
0.61% (123 lượt)
65
1.44% (290 lượt)
66
0.64% (128 lượt)
68
1.29% (259 lượt)
69
0.41% (82 lượt)
70
0.19% (38 lượt)
71
1.28% (257 lượt)
72
3.25% (654 lượt)
73
1.31% (264 lượt)
74
1.29% (260 lượt)
75
2.95% (594 lượt)
76
1.21% (244 lượt)
78
1.49% (299 lượt)
79
0.72% (144 lượt)
80
1.28% (257 lượt)
81
0.67% (135 lượt)
82
0.79% (159 lượt)
83
0.79% (159 lượt)
84
0.22% (44 lượt)
85
0.65% (131 lượt)
86
1.45% (292 lượt)
87
2.47% (497 lượt)
88
0.18% (37 lượt)
89
1.86% (375 lượt)
90
0.69% (139 lượt)
91
1.47% (296 lượt)
92
2.13% (428 lượt)
93
0.83% (166 lượt)
94
0.60% (121 lượt)
95
0.67% (135 lượt)
96
1.87% (376 lượt)
97
0.80% (160 lượt)
98
0.68% (137 lượt)
99
0.22% (44 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Trung đài (1-2) đến Ngày 28/11/2023

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

22      ( 12 ngày )
38      ( 12 ngày )
36      ( 10 ngày )
35      ( 9 ngày )
46      ( 9 ngày )
02      ( 7 ngày )
14      ( 7 ngày )
37      ( 6 ngày )
67      ( 6 ngày )
03      ( 5 ngày )
09      ( 5 ngày )
13      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

22      ( 12 ngày )
38      ( 12 ngày )
36      ( 10 ngày )
35      ( 9 ngày )
46      ( 9 ngày )
02      ( 7 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
Lần 0
0 Lần 0
Lần 0
1 Lần 0
Lần 0
2 Lần 0
Lần 0
3 Lần 0
Lần 0
4 Lần 0
Lần 0
5 Lần 0
Lần 0
6 Lần 0
Lần 0
7 Lần 0
Lần 0
8 Lần 0
Lần 0
9 Lần 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 15 ngày )
78  ( 12 ngày )
39  ( 11 ngày )
92  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
51  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

41  ( 17 ngày )
25  ( 14 ngày )
54  ( 13 ngày )
56  ( 13 ngày )
01  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
35  ( 11 ngày )
77  ( 11 ngày )
05  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
36  ( 10 ngày )
35  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
02  ( 7 ngày )
14  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
67  ( 6 ngày )