http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, Theo Lô)"
00
0.69% (361 lượt)
01
0.69% (361 lượt)
02
0.69% (360 lượt)
03
0.69% (360 lượt)
04
1.39% (722 lượt)
05
2.08% (1083 lượt)
06
2.08% (1082 lượt)
08
1.39% (722 lượt)
09
0.70% (362 lượt)
10
0.69% (361 lượt)
11
3.47% (1805 lượt)
12
0.69% (361 lượt)
13
1.39% (722 lượt)
15
4.17% (2167 lượt)
16
1.39% (722 lượt)
18
3.47% (1806 lượt)
19
2.08% (1082 lượt)
20
2.08% (1081 lượt)
21
0.69% (361 lượt)
22
0.69% (360 lượt)
24
0.69% (361 lượt)
25
2.09% (1084 lượt)
26
0.69% (361 lượt)
27
0.70% (362 lượt)
28
0.69% (361 lượt)
29
2.08% (1083 lượt)
31
0.69% (361 lượt)
33
1.39% (723 lượt)
34
1.39% (721 lượt)
35
0.69% (361 lượt)
36
1.39% (722 lượt)
37
1.39% (720 lượt)
38
1.39% (722 lượt)
39
2.08% (1083 lượt)
40
0.69% (361 lượt)
41
0.70% (362 lượt)
42
0.70% (362 lượt)
43
1.39% (721 lượt)
44
0.70% (362 lượt)
45
0.69% (361 lượt)
46
1.39% (723 lượt)
48
0.69% (360 lượt)
50
1.39% (722 lượt)
51
0.69% (361 lượt)
52
1.39% (722 lượt)
53
0.69% (360 lượt)
55
0.69% (360 lượt)
56
0.69% (361 lượt)
58
0.69% (361 lượt)
59
0.69% (360 lượt)
61
1.39% (723 lượt)
62
1.39% (722 lượt)
63
0.70% (362 lượt)
64
0.69% (361 lượt)
67
2.78% (1444 lượt)
68
0.69% (361 lượt)
69
2.09% (1085 lượt)
70
1.39% (722 lượt)
72
1.39% (722 lượt)
73
1.39% (724 lượt)
74
2.08% (1081 lượt)
75
0.69% (361 lượt)
77
1.39% (723 lượt)
78
0.69% (361 lượt)
81
0.69% (360 lượt)
82
0.69% (360 lượt)
83
2.78% (1446 lượt)
84
1.39% (721 lượt)
86
1.39% (722 lượt)
87
0.70% (362 lượt)
88
1.39% (722 lượt)
89
2.08% (1082 lượt)
90
0.70% (362 lượt)
92
0.70% (362 lượt)
93
1.39% (722 lượt)
94
1.39% (722 lượt)
95
1.39% (722 lượt)
96
1.39% (721 lượt)
98
0.69% (361 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Trung đài (1-2) đến Ngày 18/12/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

54      ( 20 ngày )
60      ( 11 ngày )
07      ( 10 ngày )
23      ( 10 ngày )
30      ( 10 ngày )
47      ( 8 ngày )
32      ( 7 ngày )
49      ( 7 ngày )
76      ( 7 ngày )
14      ( 6 ngày )
17      ( 6 ngày )
71      ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

54      ( 20 ngày )
60      ( 11 ngày )
07      ( 10 ngày )
23      ( 10 ngày )
30      ( 10 ngày )
47      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

11 ( 1083 Lần ) Giảm 362
29 ( 1083 Lần ) Không tăng
39 ( 1083 Lần ) Không tăng
04 ( 722 Lần ) Không tăng
08 ( 722 Lần ) Không tăng
13 ( 722 Lần ) Không tăng
16 ( 722 Lần ) Không tăng
18 ( 722 Lần ) Giảm 724
25 ( 722 Lần ) Giảm 362

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

15 ( 2891 Lần ) Không tăng
18 ( 2168 Lần ) Không tăng
88 ( 1808 Lần ) Không tăng
62 ( 1806 Lần ) Không tăng
96 ( 1806 Lần ) Không tăng
06 ( 1805 Lần ) Không tăng
11 ( 1805 Lần ) Giảm 724
69 ( 1447 Lần ) Giảm 362
92 ( 1447 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2527 Lần 1086
0 2166 Lần 724
4332 Lần 2534
1 2888 Lần 1086
3610 Lần 724
2 1083 Lần 1448
2527 Lần 1086
3 2166 Lần 2534
1444 Lần 1448
4 3249 Lần 362
1805 Lần 362
5 3249 Lần 1810
2166 Lần 2172
6 2888 Lần 1086
2166 Lần 1448
7 1083 Lần 1448
3249 Lần 1086
8 3971 Lần 1086
2166 Lần 1086
9 3249 Lần 1448

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

84  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
78  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
71  ( 8 ngày )
80  ( 8 ngày )
94  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
54  ( 7 ngày )

Miền Bắc

76  ( 16 ngày )
46  ( 15 ngày )
29  ( 12 ngày )
33  ( 12 ngày )
42  ( 11 ngày )
64  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

54  ( 20 ngày )
60  ( 11 ngày )
07  ( 10 ngày )
23  ( 10 ngày )
30  ( 10 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
76  ( 7 ngày )
Warning: session_write_close(): write failed: Disk quota exceeded (122) in /home/xososoco/domains/xososo.com/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616 Warning: session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in /home/xososoco/domains/xososo.com/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616