http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, Theo Lô)"
00
0.68% (143 lượt)
02
0.56% (119 lượt)
03
3.01% (636 lượt)
04
2.60% (551 lượt)
07
0.61% (130 lượt)
08
1.84% (390 lượt)
09
0.67% (142 lượt)
10
1.97% (416 lượt)
12
1.20% (253 lượt)
14
0.55% (117 lượt)
15
0.63% (134 lượt)
16
1.35% (285 lượt)
17
0.66% (140 lượt)
18
0.62% (131 lượt)
19
1.90% (402 lượt)
21
0.55% (116 lượt)
22
0.66% (139 lượt)
23
1.26% (266 lượt)
24
0.63% (133 lượt)
25
0.55% (117 lượt)
26
1.26% (266 lượt)
27
1.24% (263 lượt)
28
3.13% (663 lượt)
29
0.64% (135 lượt)
30
2.35% (498 lượt)
31
0.63% (133 lượt)
32
0.70% (149 lượt)
34
0.66% (140 lượt)
35
1.98% (418 lượt)
36
0.67% (142 lượt)
39
0.68% (144 lượt)
40
1.16% (245 lượt)
41
0.55% (117 lượt)
42
0.67% (142 lượt)
44
0.66% (139 lượt)
45
1.32% (279 lượt)
46
1.16% (245 lượt)
47
0.69% (146 lượt)
48
1.88% (398 lượt)
49
1.82% (385 lượt)
50
0.61% (129 lượt)
51
0.62% (132 lượt)
52
0.69% (145 lượt)
53
0.61% (129 lượt)
54
0.60% (127 lượt)
55
1.88% (397 lượt)
56
1.24% (263 lượt)
57
1.17% (247 lượt)
58
2.43% (514 lượt)
59
1.26% (267 lượt)
60
0.68% (144 lượt)
61
1.24% (263 lượt)
62
1.29% (274 lượt)
63
1.94% (410 lượt)
65
0.55% (116 lượt)
67
1.77% (374 lượt)
68
2.28% (483 lượt)
69
0.67% (142 lượt)
70
1.28% (270 lượt)
71
2.84% (601 lượt)
72
2.58% (545 lượt)
73
0.61% (129 lượt)
74
1.30% (276 lượt)
75
1.85% (392 lượt)
76
1.79% (378 lượt)
77
1.74% (368 lượt)
78
1.68% (356 lượt)
80
1.29% (272 lượt)
82
0.65% (137 lượt)
83
1.21% (255 lượt)
84
0.55% (116 lượt)
85
0.58% (122 lượt)
86
1.26% (267 lượt)
87
0.59% (125 lượt)
88
0.59% (124 lượt)
89
0.63% (133 lượt)
90
1.25% (264 lượt)
91
0.57% (121 lượt)
92
0.60% (127 lượt)
94
1.32% (280 lượt)
95
0.61% (129 lượt)
96
0.65% (138 lượt)
97
2.33% (492 lượt)
98
1.18% (249 lượt)
99
0.62% (131 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Trung đài (1-2) đến Ngày 21/06/2024

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

37      ( 12 ngày )
06      ( 11 ngày )
20      ( 10 ngày )
11      ( 8 ngày )
33      ( 8 ngày )
38      ( 6 ngày )
01      ( 5 ngày )
05      ( 5 ngày )
66      ( 5 ngày )
79      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

37      ( 12 ngày )
06      ( 11 ngày )
20      ( 10 ngày )
11      ( 8 ngày )
33      ( 8 ngày )
38      ( 6 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

04 ( 551 Lần ) Tăng 415
28 ( 515 Lần ) Tăng 272
71 ( 477 Lần ) Không tăng
35 ( 418 Lần ) Tăng 278
58 ( 393 Lần ) Tăng 4
78 ( 356 Lần ) Không tăng
63 ( 276 Lần ) Tăng 142
74 ( 276 Lần ) Tăng 276
72 ( 273 Lần ) Giảm 128

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

72 ( 806 Lần ) Giảm 144
28 ( 786 Lần ) Tăng 272
71 ( 741 Lần ) Không tăng
10 ( 696 Lần ) Tăng 141
04 ( 688 Lần ) Tăng 415
75 ( 660 Lần ) Tăng 127
03 ( 636 Lần ) Tăng 130
97 ( 630 Lần ) Giảm 132
94 ( 550 Lần ) Tăng 140

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1055 Lần 147
0 1171 Lần 494
918 Lần 270
1 983 Lần 12
1182 Lần 183
2 818 Lần 110
938 Lần 126
3 916 Lần 21
660 Lần 762
4 1211 Lần 546
1415 Lần 3
5 1439 Lần 289
999 Lần 29
6 918 Lần 238
2128 Lần 274
7 949 Lần 275
1158 Lần 547
8 2120 Lần 157
1131 Lần 160
9 1059 Lần 270

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )