http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Phước (Theo Lô) (đài {dai})"
00
1.02% (340 lượt)
01
1.08% (362 lượt)
02
1.02% (340 lượt)
03
2.15% (720 lượt)
04
2.39% (800 lượt)
05
4.26% (1426 lượt)
06
1.07% (358 lượt)
08
1.08% (362 lượt)
10
2.32% (778 lượt)
12
1.07% (358 lượt)
13
1.08% (362 lượt)
14
1.07% (358 lượt)
15
2.38% (796 lượt)
17
1.08% (362 lượt)
19
1.02% (340 lượt)
20
1.02% (340 lượt)
21
1.07% (358 lượt)
22
3.40% (1138 lượt)
23
1.08% (362 lượt)
26
2.10% (702 lượt)
29
2.10% (702 lượt)
32
3.11% (1042 lượt)
33
2.38% (796 lượt)
35
1.08% (362 lượt)
36
3.48% (1164 lượt)
38
2.39% (802 lượt)
39
2.16% (724 lượt)
43
1.08% (362 lượt)
44
3.24% (1086 lượt)
45
1.31% (438 lượt)
46
1.07% (358 lượt)
47
1.02% (340 lượt)
48
1.31% (438 lượt)
51
1.31% (440 lượt)
53
1.02% (340 lượt)
55
1.08% (362 lượt)
57
2.38% (798 lượt)
59
1.02% (340 lượt)
61
2.38% (796 lượt)
63
2.15% (720 lượt)
64
1.08% (362 lượt)
68
1.08% (362 lượt)
70
1.08% (362 lượt)
74
2.39% (801 lượt)
75
1.08% (362 lượt)
77
1.08% (362 lượt)
78
2.39% (800 lượt)
79
2.14% (716 lượt)
80
4.46% (1494 lượt)
83
3.11% (1042 lượt)
85
1.07% (358 lượt)
86
1.02% (340 lượt)
88
1.31% (438 lượt)
89
1.08% (362 lượt)
90
1.31% (438 lượt)
91
1.07% (358 lượt)
92
1.08% (362 lượt)
96
1.08% (362 lượt)
97
1.31% (438 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Phước đến Ngày 02/06/2020

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

95      ( 25 ngày )
50      ( 21 ngày )
98      ( 18 ngày )
16      ( 17 ngày )
31      ( 17 ngày )
62      ( 17 ngày )
94      ( 17 ngày )
42      ( 16 ngày )
81      ( 16 ngày )
99      ( 16 ngày )
30      ( 15 ngày )
84      ( 15 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

80 ( 1494 Lần ) Không tăng
05 ( 1426 Lần ) Tăng 724
36 ( 1164 Lần ) Tăng 362
22 ( 1138 Lần ) Không tăng
44 ( 1086 Lần ) Tăng 1086
32 ( 1042 Lần ) Tăng 362
83 ( 1042 Lần ) Tăng 362
38 ( 802 Lần ) Không tăng
74 ( 801 Lần ) Tăng 362

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

80 ( 1494 Lần ) Không tăng
05 ( 1426 Lần ) Tăng 724
36 ( 1164 Lần ) Tăng 362
61 ( 1158 Lần ) Không tăng
22 ( 1138 Lần ) Giảm 724
44 ( 1086 Lần ) Tăng 1086
29 ( 1064 Lần ) Giảm 362
59 ( 1064 Lần ) Không tăng
32 ( 1042 Lần ) Tăng 362

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

48 ( 3693 Lần ) Không tăng
55 ( 3602 Lần ) Không tăng
22 ( 3305 Lần ) Không tăng
80 ( 3303 Lần ) Không tăng
44 ( 3253 Lần ) Tăng 1086
05 ( 3232 Lần ) Tăng 724
83 ( 3200 Lần ) Tăng 362
45 ( 2965 Lần ) Giảm 358
01 ( 2893 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Phước trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
4708 Lần 1086
0 3752 Lần 0
3354 Lần 362
1 2314 Lần 0
3602 Lần 362
2 3240 Lần 724
4890 Lần 1448
3 4704 Lần 1086
3022 Lần 1086
4 3407 Lần 1810
2280 Lần 0
5 4104 Lần 1448
2240 Lần 362
6 3284 Lần 362
3403 Lần 724
7 2300 Lần 0
4034 Lần 724
8 3202 Lần 362
1958 Lần 362
9 3184 Lần 724

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

08  ( 12 ngày )
45  ( 10 ngày )
05  ( 8 ngày )
85  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
39  ( 7 ngày )
53  ( 7 ngày )
24  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 15 ngày )
04  ( 14 ngày )
28  ( 13 ngày )
06  ( 10 ngày )
70  ( 10 ngày )
93  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
86  ( 9 ngày )
85  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

91  ( 15 ngày )
59  ( 13 ngày )
25  ( 12 ngày )
03  ( 11 ngày )
43  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
13  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )
44  ( 7 ngày )
Warning: session_write_close(): write failed: Disk quota exceeded (122) in /home/xososoco/domains/xososo.com/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616 Warning: session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in /home/xososoco/domains/xososo.com/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616