http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đắk Lắk (Theo Lô) (đài {dai})"
00
1.39% (143 lượt)
01
2.51% (258 lượt)
03
3.20% (329 lượt)
04
1.16% (119 lượt)
05
0.62% (64 lượt)
06
0.69% (71 lượt)
07
3.57% (367 lượt)
09
1.27% (131 lượt)
11
1.22% (126 lượt)
14
0.52% (54 lượt)
15
1.74% (179 lượt)
17
1.19% (122 lượt)
18
1.30% (134 lượt)
22
1.38% (142 lượt)
23
0.61% (63 lượt)
24
1.29% (133 lượt)
25
1.14% (117 lượt)
26
2.33% (240 lượt)
31
1.17% (120 lượt)
32
1.33% (137 lượt)
33
1.23% (127 lượt)
34
1.36% (140 lượt)
36
2.59% (267 lượt)
39
1.17% (120 lượt)
40
1.19% (122 lượt)
41
0.59% (61 lượt)
42
3.50% (360 lượt)
43
1.12% (115 lượt)
44
1.96% (202 lượt)
45
1.31% (135 lượt)
46
1.16% (119 lượt)
47
1.18% (121 lượt)
48
1.96% (202 lượt)
50
5.02% (517 lượt)
52
0.54% (56 lượt)
53
1.95% (201 lượt)
57
2.54% (261 lượt)
58
2.33% (240 lượt)
61
1.28% (132 lượt)
63
1.06% (109 lượt)
64
3.79% (390 lượt)
67
2.37% (244 lượt)
68
2.52% (259 lượt)
69
0.60% (62 lượt)
70
2.42% (249 lượt)
72
1.24% (128 lượt)
73
0.67% (69 lượt)
75
0.57% (59 lượt)
76
1.30% (134 lượt)
77
1.32% (136 lượt)
79
3.83% (394 lượt)
83
1.37% (141 lượt)
85
1.20% (123 lượt)
86
0.59% (61 lượt)
87
1.22% (126 lượt)
90
1.79% (184 lượt)
92
1.25% (129 lượt)
93
1.15% (118 lượt)
94
1.11% (114 lượt)
96
2.61% (269 lượt)
98
1.12% (115 lượt)
99
1.27% (131 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Đắk Lắk đến Ngày 21/06/2024

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

21      ( 35 ngày )
59      ( 23 ngày )
30      ( 22 ngày )
56      ( 20 ngày )
27      ( 15 ngày )
35      ( 15 ngày )
88      ( 14 ngày )
91      ( 14 ngày )
29      ( 13 ngày )
54      ( 13 ngày )
65      ( 13 ngày )
95      ( 13 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

50 ( 517 Lần ) Tăng 129
79 ( 394 Lần ) Không tăng
64 ( 390 Lần ) Không tăng
07 ( 367 Lần ) Không tăng
42 ( 360 Lần ) Không tăng
03 ( 329 Lần ) Tăng 136
96 ( 269 Lần ) Tăng 138
36 ( 267 Lần ) Giảm 39
57 ( 261 Lần ) Giảm 89

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

50 ( 590 Lần ) Tăng 129
79 ( 495 Lần ) Giảm 13
42 ( 489 Lần ) Không tăng
07 ( 488 Lần ) Không tăng
36 ( 448 Lần ) Tăng 142
57 ( 424 Lần ) Không tăng
03 ( 405 Lần ) Tăng 136
64 ( 390 Lần ) Không tăng
68 ( 386 Lần ) Tăng 126

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

50 ( 652 Lần ) Tăng 129
42 ( 600 Lần ) Không tăng
79 ( 585 Lần ) Giảm 24
07 ( 583 Lần ) Không tăng
36 ( 513 Lần ) Tăng 142
57 ( 483 Lần ) Không tăng
64 ( 477 Lần ) Không tăng
68 ( 432 Lần ) Tăng 126
03 ( 428 Lần ) Tăng 136

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Đắk Lắk trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1482 Lần 16
0 1215 Lần 315
615 Lần 89
1 697 Lần 267
695 Lần 373
2 952 Lần 318
911 Lần 10
3 1272 Lần 136
1437 Lần 303
4 1152 Lần 324
1276 Lần 74
5 677 Lần 252
1197 Lần 73
6 1161 Lần 253
1169 Lần 98
7 1377 Lần 35
451 Lần 181
8 950 Lần 65
1060 Lần 269
9 838 Lần 46

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )