http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đắk Lắk (Theo Lô) (đài {dai})"
00
1.04% (99 lượt)
02
1.22% (116 lượt)
06
0.99% (94 lượt)
07
2.04% (195 lượt)
11
1.14% (109 lượt)
13
1.24% (118 lượt)
17
0.95% (91 lượt)
18
2.67% (255 lượt)
20
1.04% (99 lượt)
21
1.46% (139 lượt)
23
0.93% (89 lượt)
27
0.97% (93 lượt)
28
3.17% (302 lượt)
29
1.13% (108 lượt)
30
4.57% (436 lượt)
34
1.43% (136 lượt)
35
0.89% (85 lượt)
36
2.33% (222 lượt)
37
2.43% (232 lượt)
38
0.99% (94 lượt)
39
1.31% (125 lượt)
40
1.90% (181 lượt)
41
1.84% (176 lượt)
42
1.02% (97 lượt)
43
2.40% (229 lượt)
44
2.04% (195 lượt)
45
0.92% (88 lượt)
47
1.01% (96 lượt)
50
1.01% (96 lượt)
53
0.92% (88 lượt)
54
1.99% (190 lượt)
55
1.39% (133 lượt)
57
2.24% (214 lượt)
58
1.33% (127 lượt)
59
0.94% (90 lượt)
60
2.46% (235 lượt)
61
1.06% (101 lượt)
62
1.00% (95 lượt)
63
2.40% (229 lượt)
64
2.44% (233 lượt)
65
4.23% (404 lượt)
66
2.25% (215 lượt)
67
1.39% (133 lượt)
68
0.90% (86 lượt)
71
1.00% (95 lượt)
74
1.29% (123 lượt)
75
1.01% (96 lượt)
77
1.03% (98 lượt)
78
1.25% (119 lượt)
79
0.97% (93 lượt)
80
1.98% (189 lượt)
82
2.32% (221 lượt)
83
1.01% (96 lượt)
85
2.59% (247 lượt)
87
1.99% (190 lượt)
89
3.32% (317 lượt)
91
1.48% (141 lượt)
93
2.39% (228 lượt)
95
2.26% (216 lượt)
99
1.08% (103 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Đắk Lắk đến Ngày 28/11/2023

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

70      ( 46 ngày )
97      ( 30 ngày )
04      ( 24 ngày )
12      ( 24 ngày )
14      ( 21 ngày )
31      ( 21 ngày )
19      ( 19 ngày )
16      ( 18 ngày )
51      ( 16 ngày )
09      ( 15 ngày )
48      ( 14 ngày )
32      ( 13 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

30 ( 436 Lần ) Tăng 124
65 ( 404 Lần ) Tăng 117
89 ( 317 Lần ) Tăng 121
28 ( 302 Lần ) Không tăng
18 ( 255 Lần ) Không tăng
85 ( 247 Lần ) Tăng 134
60 ( 235 Lần ) Tăng 115
64 ( 233 Lần ) Tăng 52
37 ( 232 Lần ) Tăng 138

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

89 ( 510 Lần ) Tăng 121
65 ( 504 Lần ) Tăng 117
28 ( 489 Lần ) Không tăng
30 ( 436 Lần ) Tăng 124
95 ( 408 Lần ) Không tăng
43 ( 407 Lần ) Tăng 131
58 ( 407 Lần ) Tăng 127
62 ( 379 Lần ) Giảm 89
40 ( 363 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

29 ( 1120 Lần ) Không tăng
00 ( 1024 Lần ) Không tăng
58 ( 989 Lần ) Tăng 127
45 ( 952 Lần ) Không tăng
94 ( 946 Lần ) Không tăng
76 ( 921 Lần ) Không tăng
95 ( 895 Lần ) Không tăng
27 ( 894 Lần ) Giảm 87
37 ( 894 Lần ) Tăng 138

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Đắk Lắk trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
504 Lần 97
0 1335 Lần 52
573 Lần 0
1 761 Lần 10
830 Lần 226
2 529 Lần 0
1330 Lần 435
3 1077 Lần 80
1062 Lần 131
4 877 Lần 216
938 Lần 166
5 1269 Lần 384
1731 Lần 361
6 531 Lần 278
624 Lần 134
7 1342 Lần 12
1260 Lần 161
8 983 Lần 61
688 Lần 150
9 836 Lần 155

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 15 ngày )
78  ( 12 ngày )
39  ( 11 ngày )
92  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
51  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

41  ( 17 ngày )
25  ( 14 ngày )
54  ( 13 ngày )
56  ( 13 ngày )
01  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
35  ( 11 ngày )
77  ( 11 ngày )
05  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
36  ( 10 ngày )
35  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
02  ( 7 ngày )
14  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
67  ( 6 ngày )