http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Gia Lai (Theo Lô) (đài {dai})"
01
1.07% (357 lượt)
03
2.18% (729 lượt)
04
1.10% (367 lượt)
05
2.17% (728 lượt)
06
3.39% (1134 lượt)
07
1.07% (359 lượt)
11
2.15% (720 lượt)
12
1.08% (361 lượt)
15
3.24% (1086 lượt)
17
1.07% (359 lượt)
20
1.07% (357 lượt)
21
1.08% (361 lượt)
23
1.07% (357 lượt)
24
1.10% (368 lượt)
26
1.07% (359 lượt)
27
1.08% (361 lượt)
30
1.24% (415 lượt)
31
2.16% (723 lượt)
32
2.16% (725 lượt)
34
1.07% (359 lượt)
35
1.09% (366 lượt)
37
3.57% (1196 lượt)
40
1.24% (416 lượt)
41
1.25% (419 lượt)
42
1.10% (368 lượt)
43
1.10% (367 lượt)
45
2.16% (725 lượt)
47
1.08% (361 lượt)
48
1.08% (361 lượt)
50
1.08% (361 lượt)
53
1.07% (357 lượt)
54
3.21% (1075 lượt)
55
2.17% (727 lượt)
56
1.07% (359 lượt)
57
2.31% (775 lượt)
58
1.07% (357 lượt)
59
2.15% (720 lượt)
61
1.07% (357 lượt)
62
1.10% (367 lượt)
63
1.08% (361 lượt)
64
1.07% (357 lượt)
67
1.24% (416 lượt)
68
2.15% (720 lượt)
69
3.39% (1136 lượt)
70
1.10% (368 lượt)
71
2.16% (725 lượt)
73
2.49% (834 lượt)
74
1.07% (359 lượt)
77
1.24% (416 lượt)
79
2.31% (774 lượt)
80
1.07% (357 lượt)
81
2.17% (728 lượt)
82
1.25% (419 lượt)
83
1.08% (361 lượt)
85
1.07% (357 lượt)
86
1.10% (368 lượt)
87
3.21% (1075 lượt)
88
1.07% (359 lượt)
90
2.50% (836 lượt)
91
1.25% (417 lượt)
92
2.30% (771 lượt)
93
1.07% (359 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Gia Lai đến Ngày 23/07/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

97      ( 35 ngày )
10      ( 18 ngày )
39      ( 17 ngày )
66      ( 17 ngày )
44      ( 14 ngày )
16      ( 13 ngày )
60      ( 13 ngày )
08      ( 11 ngày )
33      ( 10 ngày )
51      ( 10 ngày )
13      ( 9 ngày )
52      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

37 ( 1196 Lần ) Tăng 359
69 ( 1136 Lần ) Giảm 354
06 ( 1134 Lần ) Không tăng
15 ( 1086 Lần ) Tăng 359
54 ( 1075 Lần ) Tăng 718
87 ( 1075 Lần ) Giảm 354
90 ( 836 Lần ) Không tăng
73 ( 834 Lần ) Không tăng
57 ( 775 Lần ) Tăng 5

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

09 ( 1879 Lần ) Giảm 364
15 ( 1877 Lần ) Tăng 359
87 ( 1859 Lần ) Không tăng
65 ( 1639 Lần ) Không tăng
57 ( 1560 Lần ) Tăng 359
55 ( 1525 Lần ) Không tăng
28 ( 1511 Lần ) Không tăng
19 ( 1500 Lần ) Không tăng
06 ( 1495 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

38 ( 4429 Lần ) Không tăng
19 ( 4390 Lần ) Không tăng
06 ( 4334 Lần ) Không tăng
15 ( 4038 Lần ) Tăng 359
20 ( 4030 Lần ) Không tăng
61 ( 3972 Lần ) Không tăng
69 ( 3966 Lần ) Không tăng
87 ( 3665 Lần ) Không tăng
09 ( 3641 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Gia Lai trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
3674 Lần 349
0 3110 Lần 0
2526 Lần 369
1 4807 Lần 364
2163 Lần 5
2 3011 Lần 5
3784 Lần 15
3 3725 Lần 349
3017 Lần 354
4 2885 Lần 1082
4731 Lần 379
5 3989 Lần 5
3714 Lần 349
6 2220 Lần 10
3476 Lần 718
7 5318 Lần 728
4024 Lần 349
8 1797 Lần 344
2383 Lần 5
9 2630 Lần 1411

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

38  ( 14 ngày )
89  ( 11 ngày )
27  ( 9 ngày )
62  ( 9 ngày )
14  ( 7 ngày )
44  ( 7 ngày )
60  ( 7 ngày )
26  ( 6 ngày )

Miền Bắc

95  ( 16 ngày )
50  ( 15 ngày )
62  ( 14 ngày )
91  ( 12 ngày )
19  ( 10 ngày )
89  ( 10 ngày )
65  ( 9 ngày )
68  ( 9 ngày )
31  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 13 ngày )
92  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
04  ( 8 ngày )
20  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
16  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
Warning: session_write_close(): write failed: Disk quota exceeded (122) in /home/xososoco/domains/xososo.com/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616 Warning: session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in /home/xososoco/domains/xososo.com/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616