http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Ninh (Theo Lô) (đài {dai})"
00
0.90% (136 lượt)
01
0.95% (143 lượt)
02
0.93% (140 lượt)
03
0.67% (101 lượt)
04
1.52% (230 lượt)
05
0.63% (95 lượt)
06
1.77% (268 lượt)
07
0.66% (100 lượt)
08
1.77% (267 lượt)
09
1.94% (294 lượt)
13
0.90% (136 lượt)
14
1.27% (192 lượt)
15
2.33% (352 lượt)
17
0.93% (140 lượt)
18
0.65% (98 lượt)
19
0.63% (95 lượt)
20
1.95% (295 lượt)
21
0.65% (99 lượt)
22
0.85% (129 lượt)
23
0.67% (102 lượt)
25
1.30% (197 lượt)
26
1.73% (261 lượt)
27
0.66% (100 lượt)
28
0.64% (97 lượt)
29
0.93% (140 lượt)
30
0.58% (88 lượt)
31
2.16% (326 lượt)
32
1.74% (263 lượt)
35
1.57% (238 lượt)
36
0.63% (96 lượt)
37
1.59% (240 lượt)
40
2.86% (433 lượt)
43
2.86% (433 lượt)
45
1.73% (262 lượt)
46
0.65% (98 lượt)
47
0.63% (96 lượt)
50
1.32% (199 lượt)
51
0.65% (99 lượt)
52
0.66% (100 lượt)
54
1.55% (235 lượt)
55
1.69% (255 lượt)
56
1.53% (231 lượt)
57
1.30% (196 lượt)
59
2.16% (327 lượt)
60
1.93% (292 lượt)
61
2.30% (348 lượt)
62
1.81% (273 lượt)
64
0.67% (102 lượt)
66
1.90% (288 lượt)
67
2.19% (331 lượt)
68
1.79% (271 lượt)
69
0.63% (96 lượt)
70
0.63% (95 lượt)
71
1.97% (298 lượt)
72
1.51% (229 lượt)
73
0.86% (130 lượt)
74
1.30% (197 lượt)
75
0.91% (138 lượt)
76
1.29% (195 lượt)
77
1.60% (242 lượt)
78
2.22% (335 lượt)
79
0.75% (114 lượt)
80
0.67% (102 lượt)
81
0.67% (101 lượt)
82
0.85% (128 lượt)
83
1.51% (228 lượt)
84
0.63% (96 lượt)
85
0.63% (95 lượt)
86
1.56% (236 lượt)
87
0.66% (100 lượt)
88
1.75% (265 lượt)
89
1.56% (236 lượt)
90
1.49% (225 lượt)
95
0.63% (96 lượt)
96
1.31% (198 lượt)
97
2.39% (361 lượt)
99
1.71% (258 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Ninh đến Ngày 28/11/2023

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

12      ( 22 ngày )
91      ( 13 ngày )
93      ( 12 ngày )
34      ( 11 ngày )
10      ( 10 ngày )
53      ( 9 ngày )
44      ( 8 ngày )
11      ( 7 ngày )
48      ( 7 ngày )
92      ( 7 ngày )
94      ( 7 ngày )
16      ( 6 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

40 ( 433 Lần ) Tăng 43
43 ( 433 Lần ) Tăng 132
97 ( 361 Lần ) Tăng 134
15 ( 352 Lần ) Tăng 253
61 ( 348 Lần ) Tăng 130
78 ( 335 Lần ) Giảm 100
67 ( 331 Lần ) Không tăng
59 ( 327 Lần ) Giảm 101
31 ( 326 Lần ) Tăng 134

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

09 ( 672 Lần ) Không tăng
59 ( 621 Lần ) Không tăng
62 ( 563 Lần ) Tăng 140
06 ( 560 Lần ) Tăng 130
97 ( 559 Lần ) Tăng 134
15 ( 549 Lần ) Tăng 253
43 ( 535 Lần ) Tăng 132
13 ( 531 Lần ) Tăng 136
40 ( 528 Lần ) Tăng 138

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

61 ( 1658 Lần ) Tăng 130
59 ( 1407 Lần ) Không tăng
40 ( 1399 Lần ) Tăng 138
82 ( 1396 Lần ) Tăng 128
15 ( 1337 Lần ) Tăng 253
08 ( 1333 Lần ) Không tăng
60 ( 1327 Lần ) Không tăng
44 ( 1264 Lần ) Không tăng
50 ( 1253 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Ninh trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1774 Lần 61
0 1865 Lần 236
1013 Lần 289
1 1414 Lần 34
1420 Lần 128
2 1262 Lần 470
1251 Lần 339
3 1130 Lần 428
1322 Lần 16
4 1052 Lần 298
1642 Lần 244
5 1728 Lần 304
2001 Lần 301
6 1871 Lần 97
1973 Lần 21
7 1906 Lần 16
1587 Lần 282
8 1333 Lần 64
1138 Lần 165
9 1560 Lần 127

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 15 ngày )
78  ( 12 ngày )
39  ( 11 ngày )
92  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
51  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

41  ( 17 ngày )
25  ( 14 ngày )
54  ( 13 ngày )
56  ( 13 ngày )
01  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
35  ( 11 ngày )
77  ( 11 ngày )
05  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
36  ( 10 ngày )
35  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
02  ( 7 ngày )
14  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
67  ( 6 ngày )