http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Ninh (Theo Lô) (đài {dai})"
00
1.70% (248 lượt)
01
1.22% (177 lượt)
02
1.66% (241 lượt)
03
0.98% (142 lượt)
04
0.23% (33 lượt)
05
0.94% (137 lượt)
06
1.57% (229 lượt)
07
0.89% (129 lượt)
09
2.78% (404 lượt)
10
0.92% (134 lượt)
11
0.92% (134 lượt)
12
0.87% (126 lượt)
14
1.78% (259 lượt)
15
1.43% (208 lượt)
18
1.39% (203 lượt)
21
1.25% (182 lượt)
22
0.91% (133 lượt)
23
0.89% (129 lượt)
25
0.98% (142 lượt)
26
0.67% (97 lượt)
27
0.14% (20 lượt)
28
0.89% (129 lượt)
29
1.20% (175 lượt)
30
0.98% (142 lượt)
31
0.97% (141 lượt)
32
4.23% (616 lượt)
35
0.92% (134 lượt)
37
2.69% (392 lượt)
39
0.93% (136 lượt)
40
0.67% (97 lượt)
41
1.23% (179 lượt)
42
1.17% (170 lượt)
43
1.00% (146 lượt)
44
0.97% (141 lượt)
45
0.87% (127 lượt)
46
0.92% (134 lượt)
47
0.87% (127 lượt)
49
0.67% (97 lượt)
50
1.81% (264 lượt)
52
1.70% (247 lượt)
53
2.50% (364 lượt)
54
0.97% (141 lượt)
55
2.07% (301 lượt)
56
0.67% (97 lượt)
57
2.43% (354 lượt)
58
1.22% (177 lượt)
60
1.14% (166 lượt)
61
2.32% (338 lượt)
62
1.20% (174 lượt)
63
1.80% (262 lượt)
64
1.72% (251 lượt)
66
0.78% (114 lượt)
67
1.13% (164 lượt)
68
0.67% (97 lượt)
70
1.55% (226 lượt)
73
2.70% (393 lượt)
74
2.69% (391 lượt)
75
1.77% (258 lượt)
78
0.23% (33 lượt)
79
2.07% (302 lượt)
80
3.04% (443 lượt)
81
0.95% (138 lượt)
82
0.21% (30 lượt)
84
0.81% (118 lượt)
85
1.72% (251 lượt)
86
0.67% (97 lượt)
87
0.82% (119 lượt)
88
0.89% (129 lượt)
89
0.87% (127 lượt)
90
1.45% (211 lượt)
91
1.94% (283 lượt)
93
0.94% (137 lượt)
94
1.89% (275 lượt)
95
0.78% (114 lượt)
96
1.17% (170 lượt)
98
0.67% (97 lượt)
99
0.78% (114 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Ninh đến Ngày 21/06/2024

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

36      ( 13 ngày )
20      ( 12 ngày )
51      ( 9 ngày )
69      ( 9 ngày )
72      ( 9 ngày )
08      ( 8 ngày )
33      ( 8 ngày )
71      ( 8 ngày )
77      ( 8 ngày )
19      ( 7 ngày )
24      ( 7 ngày )
59      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

32 ( 616 Lần ) Tăng 97
80 ( 443 Lần ) Giảm 101
09 ( 404 Lần ) Không tăng
73 ( 393 Lần ) Không tăng
37 ( 392 Lần ) Không tăng
74 ( 391 Lần ) Tăng 346
53 ( 364 Lần ) Tăng 97
57 ( 354 Lần ) Không tăng
61 ( 338 Lần ) Tăng 92

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

16 ( 2990 Lần ) Giảm 716
18 ( 1879 Lần ) Không tăng
91 ( 1859 Lần ) Không tăng
66 ( 1851 Lần ) Giảm 630
10 ( 1817 Lần ) Giảm 2043
52 ( 1784 Lần ) Tăng 118
81 ( 1760 Lần ) Không tăng
17 ( 1610 Lần ) Giảm 704
92 ( 1519 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

83 ( 9715 Lần ) Không tăng
02 ( 9227 Lần ) Tăng 118
16 ( 8015 Lần ) Giảm 687
28 ( 7754 Lần ) Không tăng
10 ( 7717 Lần ) Tăng 97
81 ( 7629 Lần ) Không tăng
66 ( 7628 Lần ) Giảm 573
41 ( 7616 Lần ) Không tăng
17 ( 7463 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Ninh trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1740 Lần 85
0 1931 Lần 164
1064 Lần 518
1 1572 Lần 277
1007 Lần 271
2 1737 Lần 333
1561 Lần 264
3 1573 Lần 263
1218 Lần 177
4 1609 Lần 348
1945 Lần 189
5 1672 Lần 232
1566 Lần 84
6 938 Lần 107
1607 Lần 443
7 1305 Lần 119
1452 Lần 113
8 865 Lần 536
1405 Lần 62
9 1355 Lần 96

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )