http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hải Phòng (Theo Lô) (đài {dai})"
00
0.73% (353 lượt)
02
1.49% (719 lượt)
03
0.75% (361 lượt)
04
1.48% (714 lượt)
06
0.74% (360 lượt)
07
1.48% (713 lượt)
09
2.22% (1073 lượt)
10
2.23% (1076 lượt)
11
1.47% (710 lượt)
12
2.23% (1080 lượt)
13
1.49% (719 lượt)
15
1.49% (722 lượt)
17
0.74% (357 lượt)
18
0.73% (353 lượt)
19
2.24% (1083 lượt)
20
1.49% (720 lượt)
21
2.24% (1082 lượt)
22
0.74% (360 lượt)
23
0.74% (357 lượt)
25
1.49% (721 lượt)
26
0.73% (353 lượt)
28
2.94% (1423 lượt)
30
1.48% (716 lượt)
32
0.75% (361 lượt)
33
2.96% (1432 lượt)
34
1.48% (714 lượt)
36
1.48% (717 lượt)
37
2.96% (1430 lượt)
38
0.74% (359 lượt)
39
1.49% (721 lượt)
40
2.20% (1063 lượt)
41
0.74% (359 lượt)
43
0.74% (357 lượt)
44
0.75% (361 lượt)
45
0.74% (360 lượt)
46
0.73% (353 lượt)
47
0.73% (353 lượt)
48
2.22% (1071 lượt)
50
0.75% (361 lượt)
51
2.23% (1076 lượt)
54
2.22% (1071 lượt)
55
0.74% (359 lượt)
57
1.47% (710 lượt)
58
2.20% (1063 lượt)
59
2.22% (1075 lượt)
61
0.74% (357 lượt)
63
1.49% (719 lượt)
64
0.74% (357 lượt)
67
1.49% (721 lượt)
70
0.74% (359 lượt)
71
1.48% (717 lượt)
73
1.48% (716 lượt)
76
1.48% (717 lượt)
78
0.74% (357 lượt)
79
0.74% (360 lượt)
80
0.74% (359 lượt)
81
0.74% (359 lượt)
82
2.21% (1070 lượt)
83
1.49% (720 lượt)
84
0.74% (360 lượt)
86
2.22% (1071 lượt)
87
0.74% (360 lượt)
89
0.74% (357 lượt)
90
1.48% (713 lượt)
91
1.46% (706 lượt)
92
0.74% (360 lượt)
93
2.22% (1071 lượt)
94
1.49% (719 lượt)
95
0.75% (361 lượt)
96
0.75% (361 lượt)
97
2.23% (1076 lượt)
98
1.48% (717 lượt)
99
0.74% (359 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Hải Phòng đến Ngày 23/07/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

60      ( 24 ngày )
31      ( 14 ngày )
08      ( 13 ngày )
29      ( 13 ngày )
16      ( 12 ngày )
88      ( 12 ngày )
74      ( 11 ngày )
56      ( 10 ngày )
62      ( 10 ngày )
85      ( 10 ngày )
65      ( 8 ngày )
66      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

33 ( 1432 Lần ) Không tăng
37 ( 1430 Lần ) Không tăng
28 ( 1423 Lần ) Tăng 360
19 ( 1083 Lần ) Không tăng
21 ( 1082 Lần ) Tăng 360
12 ( 1080 Lần ) Tăng 360
10 ( 1076 Lần ) Tăng 360
51 ( 1076 Lần ) Tăng 360
97 ( 1076 Lần ) Tăng 360

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

93 ( 2504 Lần ) Không tăng
10 ( 2502 Lần ) Tăng 360
15 ( 2160 Lần ) Không tăng
86 ( 2149 Lần ) Không tăng
48 ( 2144 Lần ) Không tăng
12 ( 1802 Lần ) Tăng 1
36 ( 1797 Lần ) Tăng 1
09 ( 1795 Lần ) Không tăng
59 ( 1795 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

00 ( 6093 Lần ) Không tăng
63 ( 5043 Lần ) Giảm 1
42 ( 5038 Lần ) Giảm 361
09 ( 4324 Lần ) Giảm 361
99 ( 4321 Lần ) Giảm 361
01 ( 4320 Lần ) Không tăng
15 ( 4318 Lần ) Không tăng
68 ( 4318 Lần ) Không tăng
28 ( 4309 Lần ) Tăng 360

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Hải Phòng trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
4293 Lần 0
0 5720 Lần 0
6100 Lần 360
1 5366 Lần 720
5016 Lần 1080
2 3950 Lần 720
6450 Lần 360
3 6452 Lần 1080
4277 Lần 1080
4 4296 Lần 360
5715 Lần 720
5 2523 Lần 360
2154 Lần 360
6 3932 Lần 360
3226 Lần 0
7 5720 Lần 1440
4656 Lần 360
8 5343 Lần 0
6443 Lần 720
9 5028 Lần 720

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

38  ( 14 ngày )
89  ( 11 ngày )
27  ( 9 ngày )
62  ( 9 ngày )
14  ( 7 ngày )
44  ( 7 ngày )
60  ( 7 ngày )
26  ( 6 ngày )

Miền Bắc

95  ( 16 ngày )
50  ( 15 ngày )
62  ( 14 ngày )
91  ( 12 ngày )
19  ( 10 ngày )
89  ( 10 ngày )
65  ( 9 ngày )
68  ( 9 ngày )
31  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 13 ngày )
92  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
04  ( 8 ngày )
20  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
16  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
Warning: session_write_close(): write failed: Disk quota exceeded (122) in /home/xososoco/domains/xososo.com/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616 Warning: session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in /home/xososoco/domains/xososo.com/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616