http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bến Tre (Theo Lô) (đài {dai})"
01
2.37% (238 lượt)
02
1.19% (119 lượt)
04
1.22% (122 lượt)
05
1.20% (120 lượt)
06
1.38% (139 lượt)
08
2.39% (240 lượt)
09
2.46% (247 lượt)
11
2.62% (263 lượt)
12
3.95% (396 lượt)
13
0.55% (55 lượt)
16
1.03% (103 lượt)
17
0.47% (47 lượt)
18
3.27% (328 lượt)
19
2.50% (251 lượt)
21
1.27% (127 lượt)
22
1.25% (125 lượt)
23
3.52% (353 lượt)
25
2.59% (260 lượt)
28
1.23% (123 lượt)
29
2.51% (252 lượt)
30
1.13% (113 lượt)
31
0.40% (40 lượt)
32
0.42% (42 lượt)
34
1.40% (141 lượt)
35
1.32% (132 lượt)
36
2.88% (289 lượt)
39
1.31% (131 lượt)
41
1.24% (124 lượt)
42
1.24% (124 lượt)
44
1.32% (132 lượt)
48
1.13% (113 lượt)
50
0.42% (42 lượt)
52
2.35% (236 lượt)
53
2.72% (273 lượt)
54
1.18% (118 lượt)
57
2.63% (264 lượt)
58
1.24% (124 lượt)
59
0.94% (94 lượt)
60
1.39% (140 lượt)
61
1.36% (137 lượt)
62
1.27% (127 lượt)
64
1.34% (134 lượt)
66
1.36% (137 lượt)
68
2.42% (243 lượt)
70
1.22% (122 lượt)
71
1.32% (132 lượt)
74
3.00% (301 lượt)
76
3.84% (385 lượt)
77
1.19% (119 lượt)
79
2.39% (240 lượt)
81
1.23% (123 lượt)
84
2.53% (254 lượt)
85
1.34% (134 lượt)
86
0.59% (59 lượt)
89
1.29% (129 lượt)
91
1.31% (131 lượt)
93
1.22% (122 lượt)
94
1.28% (128 lượt)
95
1.70% (171 lượt)
96
1.29% (129 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Bến Tre đến Ngày 21/06/2024

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

43      ( 30 ngày )
83      ( 21 ngày )
03      ( 17 ngày )
75      ( 16 ngày )
82      ( 15 ngày )
45      ( 14 ngày )
49      ( 13 ngày )
67      ( 13 ngày )
14      ( 12 ngày )
40      ( 12 ngày )
47      ( 12 ngày )
97      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

12 ( 396 Lần ) Tăng 272
76 ( 385 Lần ) Tăng 269
23 ( 353 Lần ) Giảm 95
18 ( 328 Lần ) Tăng 274
74 ( 301 Lần ) Tăng 121
36 ( 289 Lần ) Không tăng
53 ( 273 Lần ) Không tăng
57 ( 264 Lần ) Không tăng
11 ( 263 Lần ) Giảm 96

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

81 ( 3028 Lần ) Giảm 1331
95 ( 2988 Lần ) Không tăng
64 ( 2895 Lần ) Tăng 134
37 ( 2726 Lần ) Không tăng
55 ( 2724 Lần ) Không tăng
12 ( 1849 Lần ) Tăng 272
23 ( 1805 Lần ) Không tăng
19 ( 1756 Lần ) Không tăng
11 ( 1712 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

44 ( 12709 Lần ) Giảm 1368
07 ( 12133 Lần ) Không tăng
64 ( 11294 Lần ) Tăng 134
81 ( 11254 Lần ) Giảm 1439
68 ( 10259 Lần ) Giảm 1194
74 ( 10099 Lần ) Giảm 1277
76 ( 10006 Lần ) Tăng 269
37 ( 9755 Lần ) Không tăng
17 ( 9738 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bến Tre trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1225 Lần 44
0 417 Lần 89
1443 Lần 450
1 1315 Lần 28
1240 Lần 492
2 1169 Lần 407
888 Lần 0
3 803 Lần 95
493 Lần 24
4 1330 Lần 112
1152 Lần 99
5 817 Lần 391
919 Lần 260
6 1241 Lần 433
1299 Lần 390
7 430 Lần 0
699 Lần 159
8 1171 Lần 321
681 Lần 152
9 1344 Lần 101

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )