http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bến Tre (Theo Lô) (đài {dai})"
01
2.03% (180 lượt)
05
3.16% (280 lượt)
10
1.01% (90 lượt)
12
1.12% (99 lượt)
15
2.13% (189 lượt)
16
1.24% (110 lượt)
19
1.11% (98 lượt)
21
0.98% (87 lượt)
22
2.37% (210 lượt)
23
1.09% (97 lượt)
25
1.16% (103 lượt)
26
1.04% (92 lượt)
27
1.26% (112 lượt)
30
2.08% (184 lượt)
31
1.22% (108 lượt)
32
2.12% (188 lượt)
35
2.44% (216 lượt)
36
1.13% (100 lượt)
37
1.09% (97 lượt)
38
1.09% (97 lượt)
39
1.03% (91 lượt)
40
1.05% (93 lượt)
42
1.31% (116 lượt)
44
1.09% (97 lượt)
45
2.39% (212 lượt)
47
1.17% (104 lượt)
48
1.29% (114 lượt)
49
1.21% (107 lượt)
50
3.24% (287 lượt)
52
2.11% (187 lượt)
53
0.97% (86 lượt)
54
0.99% (88 lượt)
56
2.29% (203 lượt)
58
1.14% (101 lượt)
60
2.32% (206 lượt)
61
1.18% (105 lượt)
63
1.08% (96 lượt)
64
1.21% (107 lượt)
65
1.97% (175 lượt)
66
5.90% (523 lượt)
67
3.12% (277 lượt)
68
1.26% (112 lượt)
69
2.08% (184 lượt)
70
2.28% (202 lượt)
71
1.09% (97 lượt)
73
1.33% (118 lượt)
76
1.21% (107 lượt)
78
1.09% (97 lượt)
82
1.09% (97 lượt)
84
3.17% (281 lượt)
86
1.09% (97 lượt)
87
2.18% (193 lượt)
88
2.18% (193 lượt)
89
1.09% (97 lượt)
91
4.58% (406 lượt)
92
1.09% (97 lượt)
93
2.03% (180 lượt)
94
1.12% (99 lượt)
96
1.11% (98 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Bến Tre đến Ngày 28/11/2023

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

75      ( 27 ngày )
80      ( 21 ngày )
62      ( 20 ngày )
08      ( 14 ngày )
59      ( 14 ngày )
77      ( 14 ngày )
20      ( 13 ngày )
90      ( 13 ngày )
09      ( 12 ngày )
95      ( 12 ngày )
99      ( 12 ngày )
13      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

66 ( 523 Lần ) Tăng 318
91 ( 406 Lần ) Tăng 198
50 ( 287 Lần ) Tăng 101
84 ( 281 Lần ) Không tăng
05 ( 280 Lần ) Tăng 1
67 ( 277 Lần ) Tăng 4
35 ( 216 Lần ) Không tăng
45 ( 212 Lần ) Không tăng
22 ( 210 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

66 ( 707 Lần ) Tăng 224
91 ( 592 Lần ) Tăng 198
56 ( 583 Lần ) Tăng 113
67 ( 471 Lần ) Giảm 100
70 ( 392 Lần ) Không tăng
16 ( 389 Lần ) Tăng 22
52 ( 385 Lần ) Không tăng
71 ( 383 Lần ) Không tăng
05 ( 375 Lần ) Tăng 96

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

66 ( 1242 Lần ) Tăng 318
67 ( 1125 Lần ) Tăng 95
54 ( 1004 Lần ) Không tăng
91 ( 974 Lần ) Tăng 198
50 ( 940 Lần ) Tăng 6
56 ( 928 Lần ) Tăng 113
72 ( 912 Lần ) Không tăng
86 ( 879 Lần ) Không tăng
68 ( 859 Lần ) Tăng 112

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bến Tre trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
460 Lần 180
0 1062 Lần 6
587 Lần 71
1 983 Lần 306
701 Lần 9
2 994 Lần 264
1081 Lần 205
3 577 Lần 86
843 Lần 211
4 672 Lần 182
952 Lần 63
5 1175 Lần 13
1786 Lần 434
6 1330 Lần 559
621 Lần 262
7 783 Lần 18
958 Lần 97
8 714 Lần 171
880 Lần 30
9 577 Lần 17

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 15 ngày )
78  ( 12 ngày )
39  ( 11 ngày )
92  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
51  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

41  ( 17 ngày )
25  ( 14 ngày )
54  ( 13 ngày )
56  ( 13 ngày )
01  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
35  ( 11 ngày )
77  ( 11 ngày )
05  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
36  ( 10 ngày )
35  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
02  ( 7 ngày )
14  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
67  ( 6 ngày )