http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bạc Liêu (Theo Lô) (đài {dai})"
01
1.37% (142 lượt)
02
0.61% (63 lượt)
04
1.14% (118 lượt)
05
1.18% (122 lượt)
06
1.19% (124 lượt)
07
1.41% (146 lượt)
09
1.19% (124 lượt)
14
1.29% (134 lượt)
15
2.66% (276 lượt)
16
1.23% (128 lượt)
18
1.32% (137 lượt)
19
1.25% (130 lượt)
20
1.19% (123 lượt)
21
1.14% (118 lượt)
22
1.33% (138 lượt)
23
1.32% (137 lượt)
24
1.32% (137 lượt)
27
1.61% (167 lượt)
28
0.46% (48 lượt)
30
1.24% (129 lượt)
32
3.38% (351 lượt)
33
1.26% (131 lượt)
34
1.18% (122 lượt)
35
2.34% (243 lượt)
38
1.15% (119 lượt)
39
0.52% (54 lượt)
40
3.10% (322 lượt)
43
2.07% (215 lượt)
44
0.69% (72 lượt)
47
2.41% (250 lượt)
48
2.31% (240 lượt)
51
2.90% (301 lượt)
54
1.32% (137 lượt)
55
4.37% (453 lượt)
56
1.77% (184 lượt)
58
1.13% (117 lượt)
60
1.39% (144 lượt)
61
0.59% (61 lượt)
63
1.33% (138 lượt)
66
1.25% (130 lượt)
68
2.56% (266 lượt)
71
1.14% (118 lượt)
72
2.66% (276 lượt)
73
1.19% (123 lượt)
77
1.18% (122 lượt)
78
1.95% (202 lượt)
80
1.23% (128 lượt)
82
1.27% (132 lượt)
84
2.40% (249 lượt)
85
0.53% (55 lượt)
88
0.69% (72 lượt)
89
1.27% (132 lượt)
90
3.85% (400 lượt)
91
2.37% (246 lượt)
92
1.31% (136 lượt)
93
3.93% (408 lượt)
94
3.81% (395 lượt)
95
3.62% (376 lượt)
98
1.13% (117 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Bạc Liêu đến Ngày 21/06/2024

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

49      ( 37 ngày )
03      ( 22 ngày )
53      ( 22 ngày )
08      ( 17 ngày )
64      ( 15 ngày )
79      ( 15 ngày )
96      ( 15 ngày )
25      ( 14 ngày )
37      ( 14 ngày )
67      ( 14 ngày )
29      ( 13 ngày )
81      ( 13 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

55 ( 453 Lần ) Tăng 271
93 ( 408 Lần ) Tăng 125
90 ( 400 Lần ) Tăng 137
94 ( 395 Lần ) Tăng 137
95 ( 376 Lần ) Tăng 25
32 ( 351 Lần ) Không tăng
40 ( 322 Lần ) Không tăng
51 ( 301 Lần ) Tăng 114
15 ( 276 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

75 ( 4214 Lần ) Không tăng
32 ( 3172 Lần ) Không tăng
34 ( 2992 Lần ) Không tăng
61 ( 2893 Lần ) Không tăng
05 ( 2839 Lần ) Không tăng
69 ( 2750 Lần ) Giảm 1305
93 ( 1828 Lần ) Giảm 1234
94 ( 1822 Lần ) Tăng 137
72 ( 1700 Lần ) Tăng 136

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

32 ( 12996 Lần ) Không tăng
05 ( 12915 Lần ) Không tăng
23 ( 11589 Lần ) Tăng 137
91 ( 10242 Lần ) Không tăng
40 ( 10153 Lần ) Giảm 1425
38 ( 10012 Lần ) Giảm 1265
43 ( 9962 Lần ) Không tăng
67 ( 9927 Lần ) Không tăng
75 ( 9923 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bạc Liêu trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
839 Lần 0
0 1246 Lần 26
805 Lần 178
1 986 Lần 114
869 Lần 274
2 1096 Lần 22
1150 Lần 29
3 1152 Lần 197
1099 Lần 363
4 1364 Lần 86
1192 Lần 385
5 1525 Lần 197
739 Lần 70
6 566 Lần 303
841 Lần 138
7 685 Lần 44
768 Lần 127
8 1318 Lần 200
2078 Lần 429
9 440 Lần 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )