http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Kết quả xổ số Miền Nam
22/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP. HCM
1D7
98
979
2190
6174
3711
3826
38012
30166
91399
36610
96530
60322
45868
84417
05772
08201
66655
014290
Long An
1K4
21
739
5182
1218
5497
0671
70267
92964
44952
72342
40619
79552
92249
02415
98657
50508
09076
362822
Bình Phước
1K4-22
56
633
2937
6046
4567
0568
38769
07255
37754
76220
46984
68371
51446
81490
54950
30928
81685
858025
Hậu Giang
K4T1
42
338
2361
8589
2865
9686
43866
86266
38298
79205
73938
07681
10224
77802
88050
22828
65788
548053
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/01/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
9,1,3,9 0 1
1,0 1 1,2,0,7
1,2,7 2 6,2
3 0
7 4
5 5 5
2,6 6 6,8
1 7 9,4,2
9,6 8
7,9 9 8,0,9,0
Long An
Chục Số Đơn vị
0 8
2,7 1 8,9,5
8,5,4,5,2 2 1,2
3 9
6 4 2,9
1 5 2,2,7
7 6 7,4
9,6,5 7 1,6
1,0 8 2
3,1,4 9 7
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
2,9,5 0
7 1
2 0,8,5
3 3 3,7
5,8 4 6,6
5,8,2 5 6,5,4,0
5,4,4 6 7,8,9
3,6 7 1
6,2 8 4,5
6 9 0
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
5 0 5,2
6,8 1
4,0 2 4,8
5 3 8,8
2 4 2
6,0 5 0,3
8,6,6 6 1,5,6,6
7
3,9,3,2,8 8 9,6,1,8
8 9 8

Các thống kê cơ bản Miền Nam (Lô) đến Ngày 22/01/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

00      ( 8 ngày )
95      ( 7 ngày )
91      ( 6 ngày )
07      ( 5 ngày )
44      ( 5 ngày )
47      ( 5 ngày )
62      ( 5 ngày )
63      ( 5 ngày )
77      ( 5 ngày )
78      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

53      ( 11 ngày )
95      ( 9 ngày )
00      ( 7 ngày )
47      ( 7 ngày )
05      ( 6 ngày )
33      ( 6 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

65 ( 1037 Lần ) Giảm 517
52 ( 1021 Lần ) Tăng 98
20 ( 1003 Lần ) Giảm 234
55 ( 986 Lần ) Tăng 98
57 ( 970 Lần ) Giảm 516
83 ( 953 Lần ) Không tăng
92 ( 919 Lần ) Không tăng
90 ( 775 Lần ) Giảm 417
67 ( 726 Lần ) Tăng 101

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

98 ( 2743 Lần ) Tăng 99
29 ( 2728 Lần ) Không tăng
03 ( 2439 Lần ) Không tăng
32 ( 2343 Lần ) Không tăng
59 ( 2258 Lần ) Không tăng
20 ( 2256 Lần ) Tăng 49
57 ( 2234 Lần ) Tăng 49
87 ( 2035 Lần ) Không tăng
90 ( 2032 Lần ) Tăng 148

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2733 Lần 1503
0 4805 Lần 2151
3474 Lần 1066
1 2519 Lần 1066
4190 Lần 1255
2 4176 Lần 638
4311 Lần 548
3 3884 Lần 1031
2454 Lần 1447
4 2717 Lần 1451
5985 Lần 1488
5 4486 Lần 792
4661 Lần 1433
6 3637 Lần 1814
2796 Lần 1117
7 3389 Lần 547
3864 Lần 506
8 3300 Lần 1156
2845 Lần 1351
9 4400 Lần 1068

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

53  ( 11 ngày )
95  ( 9 ngày )
00  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
05  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
58  ( 6 ngày )
81  ( 6 ngày )

Miền Bắc

66  ( 18 ngày )
76  ( 17 ngày )
83  ( 15 ngày )
47  ( 13 ngày )
59  ( 13 ngày )
50  ( 11 ngày )
69  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
37  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

08  ( 13 ngày )
70  ( 10 ngày )
81  ( 10 ngày )
14  ( 9 ngày )
42  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
48  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )