http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Kết quả xổ số Miền Nam
21/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Vĩnh Long
45VL25
22
043
3911
7877
3039
6495
64357
17332
35609
56985
42764
30649
98489
45438
27925
20021
15770
269072
Bình Dương
06K25
16
090
1768
2876
3158
5414
59610
23686
22369
20938
03884
90969
32158
46315
11735
26784
65446
233766
Trà Vinh
33TV25
48
253
1699
2339
1917
5888
93708
08208
68486
75837
29722
28038
22234
27695
65943
53127
86112
615175
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/06/2024  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
7 0 9
1,2 1 1
2,3,7 2 2,5,1
4 3 9,2,8
6 4 3,9
9,8,2 5 7
6 4
7,5 7 7,0,2
3 8 5,9
3,0,4,8 9 5
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
9,1 0
1 6,4,0,5
2
3 8,5
1,8,8 4 6
1,3 5 8,8
1,7,8,4,6 6 8,9,9,6
7 6
6,5,3,5 8 6,4,4
6,6 9 0
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
0 8,8
1 7,2
2,1 2 2,7
5,4 3 9,7,8,4
3 4 8,3
9,7 5 3
8 6
1,3,2 7 5
4,8,0,0,3 8 8,6
9,3 9 9,5

Các thống kê cơ bản Miền Nam (Lô) đến Ngày 21/06/2024

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

44      ( 10 ngày )
59      ( 9 ngày )
28      ( 8 ngày )
45      ( 8 ngày )
13      ( 7 ngày )
97      ( 7 ngày )
03      ( 6 ngày )
36      ( 6 ngày )
63      ( 6 ngày )
78      ( 6 ngày )
26      ( 5 ngày )
81      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

54      ( 14 ngày )
97      ( 13 ngày )
53      ( 10 ngày )
44      ( 9 ngày )
73      ( 9 ngày )
45      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

69 ( 638 Lần ) Tăng 254
48 ( 558 Lần ) Tăng 149
14 ( 557 Lần ) Tăng 135
11 ( 550 Lần ) Tăng 143
91 ( 543 Lần ) Giảm 131
89 ( 535 Lần ) Tăng 119
58 ( 513 Lần ) Tăng 259
29 ( 508 Lần ) Không tăng
38 ( 500 Lần ) Tăng 251

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

96 ( 1201 Lần ) Không tăng
74 ( 1152 Lần ) Giảm 258
12 ( 1028 Lần ) Tăng 113
84 ( 1010 Lần ) Tăng 111
90 ( 939 Lần ) Giảm 234
76 ( 931 Lần ) Giảm 122
91 ( 918 Lần ) Giảm 142
55 ( 899 Lần ) Không tăng
38 ( 872 Lần ) Tăng 247

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1683 Lần 110
0 1834 Lần 385
2404 Lần 113
1 1969 Lần 243
1942 Lần 104
2 1862 Lần 547
2329 Lần 920
3 925 Lần 231
2236 Lần 141
4 2225 Lần 538
1465 Lần 32
5 2322 Lần 450
2061 Lần 282
6 2109 Lần 166
2601 Lần 174
7 2028 Lần 409
1981 Lần 245
8 2782 Lần 295
2535 Lần 1028
9 3177 Lần 916

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )