http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Kết quả xổ số Miền Trung
30/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
SGL
59
790
4500
8666
0321
6559
04337
59240
49523
83050
79058
40636
83677
68773
69663
95232
61231
936876
Ninh Thuận
ST
10
951
7783
0561
1625
1888
25141
56204
28015
04728
38941
84309
20763
20095
91438
28352
96733
903997
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 30/07/2021  
Gia Lai
Chục Số Đơn vị
9,0,4,5 0 0
2,3 1
3 2 1,3
2,7,6 3 7,6,2,1
4 0
5 9,9,0,8
6,3,7 6 6,3
3,7 7 7,3,6
5 8
5,5 9 0
Ninh Thuận
Chục Số Đơn vị
1 0 4,9
5,6,4,4 1 0,5
5 2 5,8
8,6,3 3 8,3
0 4 1,1
2,1,9 5 1,2
6 1,3
9 7
8,2,3 8 3,8
0 9 5,7

Các thống kê cơ bản Miền Trung (Lô) đến Ngày 30/07/2021

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

94      ( 10 ngày )
72      ( 9 ngày )
87      ( 9 ngày )
86      ( 8 ngày )
03      ( 7 ngày )
08      ( 7 ngày )
34      ( 7 ngày )
43      ( 7 ngày )
45      ( 7 ngày )
46      ( 7 ngày )
47      ( 7 ngày )
02      ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

05      ( 15 ngày )
01      ( 12 ngày )
94      ( 10 ngày )
44      ( 9 ngày )
87      ( 9 ngày )
47      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

63 ( 1042 Lần ) Tăng 720
10 ( 1005 Lần ) Tăng 361
52 ( 1004 Lần ) Tăng 361
66 ( 1001 Lần ) Tăng 359
77 ( 1001 Lần ) Tăng 359
78 ( 965 Lần ) Không tăng
26 ( 964 Lần ) Không tăng
41 ( 722 Lần ) Tăng 722
59 ( 718 Lần ) Tăng 718

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

88 ( 1740 Lần ) Tăng 361
06 ( 1704 Lần ) Không tăng
58 ( 1586 Lần ) Tăng 359
81 ( 1571 Lần ) Không tăng
77 ( 1556 Lần ) Tăng 359
49 ( 1550 Lần ) Không tăng
29 ( 1533 Lần ) Không tăng
63 ( 1525 Lần ) Tăng 720
27 ( 1473 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
3329 Lần 727
0 3725 Lần 389
2331 Lần 722
1 3768 Lần 1458
3367 Lần 735
2 2326 Lần 368
3445 Lần 1102
3 2803 Lần 1807
2367 Lần 377
4 1003 Lần 343
3764 Lần 1454
5 2048 Lần 1083
4009 Lần 1088
6 3647 Lần 723
3647 Lần 373
7 3007 Lần 1079
2008 Lần 1039
8 4335 Lần 33
2045 Lần 1081
9 3650 Lần 23

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )