http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Kết quả xổ số Miền Trung
30/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
SBD
40
492
8740
1656
1023
8746
89954
80269
40916
64956
44293
84931
01240
81069
16172
60519
97395
698427
Quảng Trị
ST
01
252
2103
1660
4527
9724
10424
09931
64611
87297
85391
28334
96927
09517
87308
49869
06694
667576
Quảng Bình
SB
25
421
1249
2900
1526
4332
89551
30800
52236
51923
30888
29701
87141
20443
09776
26071
58665
845265
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 30/06/2022  
Bình Định
Chục Số Đơn vị
4,4,4 0
3 1 6,9
9,7 2 3,7
2,9 3 1
5 4 0,0,6,0
9 5 6,4,6
5,4,1,5 6 9,9
2 7 2
8
6,6,1 9 2,3,5
Quảng Trị
Chục Số Đơn vị
6 0 1,3,8
0,3,1,9 1 1,7
5 2 7,4,4,7
0 3 1,4
2,2,3,9 4
5 2
7 6 0,9
2,9,2,1 7 6
0 8
6 9 7,1,4
Quảng Bình
Chục Số Đơn vị
0,0 0 0,0,1
2,5,0,4,7 1
3 2 5,1,6,3
2,4 3 2,6
4 9,1,3
2,6,6 5 1
2,3,7 6 5,5
7 6,1
8 8 8
4 9

Các thống kê cơ bản Miền Trung (Lô) đến Ngày 30/06/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

35      ( 15 ngày )
90      ( 10 ngày )
63      ( 9 ngày )
84      ( 8 ngày )
28      ( 7 ngày )
79      ( 7 ngày )
12      ( 6 ngày )
39      ( 6 ngày )
73      ( 6 ngày )
98      ( 6 ngày )
20      ( 5 ngày )
29      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

35      ( 15 ngày )
49      ( 10 ngày )
65      ( 10 ngày )
90      ( 9 ngày )
63      ( 8 ngày )
84      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

43 ( 325 Lần ) Tăng 32
13 ( 294 Lần ) Không tăng
19 ( 234 Lần ) Tăng 31
52 ( 231 Lần ) Giảm 58
54 ( 231 Lần ) Giảm 59
03 ( 226 Lần ) Tăng 41
40 ( 213 Lần ) Tăng 117
07 ( 200 Lần ) Không tăng
78 ( 196 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

19 ( 631 Lần ) Giảm 59
76 ( 576 Lần ) Giảm 38
31 ( 571 Lần ) Tăng 72
03 ( 525 Lần ) Tăng 41
54 ( 525 Lần ) Tăng 38
52 ( 523 Lần ) Tăng 42
27 ( 508 Lần ) Tăng 8
06 ( 498 Lần ) Giảm 98
47 ( 494 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1196 Lần 178
0 819 Lần 163
918 Lần 65
1 948 Lần 424
563 Lần 20
2 925 Lần 247
967 Lần 118
3 1233 Lần 110
1131 Lần 66
4 743 Lần 115
962 Lần 690
5 513 Lần 270
971 Lần 0
6 1058 Lần 18
612 Lần 368
7 1159 Lần 127
805 Lần 270
8 751 Lần 132
791 Lần 10
9 767 Lần 26

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )