http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 04/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số An Giang
04/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-8K1
100N
50
200N
350
400N
6246
4390
3697
1TR
7019
3TR
83965
17947
46331
13961
65969
19462
63747
10TR
73043
25700
20TR
22438
30TR
87303
ĐB
055974
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 04/08/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 04/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5,5,9,0 0 0,3
3,6 1 9
6 2
4,0 3 1,8
7 4 6,7,7,3
Chục Số Đơn vị
6 5 0,0
4 6 5,1,9,2
9,4,4 7 4
3 8
1,6 9 0,7
Kết quả xổ số An Giang
28/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-7K4
100N
61
200N
704
400N
9094
8437
0305
1TR
1522
3TR
02724
93052
53928
75393
59466
61264
68292
10TR
66179
27428
20TR
81215
30TR
54715
ĐB
728448
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 28/07/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 28/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4,5
6 1 5,5
2,5,9 2 2,4,8,8
9 3 7
0,9,2,6 4 8
Chục Số Đơn vị
0,1,1 5 2
6 6 1,6,4
3 7 9
2,2,4 8
7 9 4,3,2
Kết quả xổ số An Giang
21/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-7K3
100N
54
200N
171
400N
0460
5720
4707
1TR
6198
3TR
07283
74334
24653
66592
80534
56776
92113
10TR
40260
49468
20TR
24881
30TR
53830
ĐB
598485
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 21/07/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 21/07/2022  
Chục Số Đơn vị
6,2,6,3 0 7
7,8 1 3
9 2 0
8,5,1 3 4,4,0
5,3,3 4
Chục Số Đơn vị
8 5 4,3
7 6 0,0,8
0 7 1,6
9,6 8 3,1,5
9 8,2
Kết quả xổ số An Giang
14/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-7K2
100N
95
200N
979
400N
9223
5572
6236
1TR
5808
3TR
62253
87913
41973
02074
66331
00360
10632
10TR
45056
38323
20TR
77600
30TR
06250
ĐB
547068
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 14/07/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 14/07/2022  
Chục Số Đơn vị
6,0,5 0 8,0
3 1 3
7,3 2 3,3
2,5,1,7,2 3 6,1,2
7 4
Chục Số Đơn vị
9 5 3,6,0
3,5 6 0,8
7 9,2,3,4
0,6 8
7 9 5
Kết quả xổ số An Giang
07/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-7K1
100N
79
200N
494
400N
0167
9254
1289
1TR
4105
3TR
49828
23656
97400
09834
17169
31773
52138
10TR
85156
36714
20TR
25396
30TR
40265
ĐB
613870
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 07/07/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 07/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0,7 0 5,0
1 4
2 8
7 3 4,8
9,5,3,1 4
Chục Số Đơn vị
0,6 5 4,6,6
5,5,9 6 7,9,5
6 7 9,3,0
2,3 8 9
7,8,6 9 4,6
Kết quả xổ số An Giang
30/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-6K5
100N
55
200N
172
400N
6210
5946
4160
1TR
1172
3TR
24100
38232
52306
47947
03750
90911
08729
10TR
19744
01925
20TR
27668
30TR
95418
ĐB
796373
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 30/06/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 30/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1,6,0,5 0 0,6
1 1 0,1,8
7,7,3 2 9,5
7 3 2
4 4 6,7,4
Chục Số Đơn vị
5,2 5 5,0
4,0 6 0,8
4 7 2,2,3
6,1 8
2 9
Kết quả xổ số An Giang
23/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-6K4
100N
29
200N
364
400N
0980
5818
4339
1TR
8601
3TR
45135
02563
51855
04960
57515
77395
75141
10TR
18891
19700
20TR
25147
30TR
75656
ĐB
736062
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 23/06/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 23/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8,6,0 0 1,0
0,4,9 1 8,5
6 2 9
6 3 9,5
6 4 1,7
Chục Số Đơn vị
3,5,1,9 5 5,6
5 6 4,3,0,2
4 7
1 8 0
2,3 9 5,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )