http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 08/12/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số An Giang
08/122022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-12K2
100N
58
200N
859
400N
5773
3622
0287
1TR
8171
3TR
29756
56489
54923
25618
00762
08357
52100
10TR
19945
41902
20TR
89075
30TR
87654
ĐB
895684
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 08/12/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 08/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,2
7 1 8
2,6,0 2 2,3
7,2 3
5,8 4 5
Chục Số Đơn vị
4,7 5 8,9,6,7,4
5 6 2
8,5 7 3,1,5
5,1 8 7,9,4
5,8 9
Kết quả xổ số An Giang
01/122022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-12K1
100N
43
200N
479
400N
7647
0983
6534
1TR
4628
3TR
93606
43932
36637
77047
93477
66702
49638
10TR
14898
23378
20TR
13913
30TR
19038
ĐB
916101
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 01/12/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 01/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6,2,1
0 1 3
3,0 2 8
4,8,1 3 4,2,7,8,8
3 4 3,7,7
Chục Số Đơn vị
5
0 6
4,3,4,7 7 9,7,8
2,3,9,7,3 8 3
7 9 8
Kết quả xổ số An Giang
24/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-11K4
100N
84
200N
495
400N
2987
8849
7533
1TR
3520
3TR
56506
77425
17030
70358
22420
82744
16754
10TR
07959
47384
20TR
74888
30TR
38128
ĐB
237945
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 24/11/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 24/11/2022  
Chục Số Đơn vị
2,3,2 0 6
1
2 0,5,0,8
3 3 3,0
8,4,5,8 4 9,4,5
Chục Số Đơn vị
9,2,4 5 8,4,9
0 6
8 7
5,8,2 8 4,7,4,8
4,5 9 5
Kết quả xổ số An Giang
17/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-11K3
100N
79
200N
839
400N
1640
7278
3743
1TR
7843
3TR
13950
75819
92909
97648
94257
89975
81458
10TR
26921
49307
20TR
95376
30TR
07369
ĐB
602856
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 17/11/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 17/11/2022  
Chục Số Đơn vị
4,5 0 9,7
2 1 9
2 1
4,4 3 9
4 0,3,3,8
Chục Số Đơn vị
7 5 0,7,8,6
7,5 6 9
5,0 7 9,8,5,6
7,4,5 8
7,3,1,0,6 9
Kết quả xổ số An Giang
10/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-11K2
100N
05
200N
851
400N
2143
7603
8613
1TR
8508
3TR
52469
42261
31961
70387
66015
73042
34428
10TR
73352
19557
20TR
64916
30TR
33503
ĐB
009646
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 10/11/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 10/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,3,8,3
5,6,6 1 3,5,6
4,5 2 8
4,0,1,0 3
4 3,2,6
Chục Số Đơn vị
0,1 5 1,2,7
1,4 6 9,1,1
8,5 7
0,2 8 7
6 9
Kết quả xổ số An Giang
03/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-11K1
100N
49
200N
311
400N
7119
8674
3359
1TR
8435
3TR
64841
10885
63739
08912
88747
25311
56899
10TR
38631
85035
20TR
96146
30TR
94169
ĐB
284450
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 03/11/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 03/11/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0
1,4,1,3 1 1,9,2,1
1 2
3 5,9,1,5
7 4 9,1,7,6
Chục Số Đơn vị
3,8,3 5 9,0
4 6 9
4 7 4
8 5
4,1,5,3,9,6 9 9
Kết quả xổ số An Giang
27/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-10K4
100N
17
200N
541
400N
1063
3196
3739
1TR
5202
3TR
55253
35512
13090
55094
80945
32165
33243
10TR
92365
32671
20TR
39480
30TR
30910
ĐB
643871
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 27/10/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 27/10/2022  
Chục Số Đơn vị
9,8,1 0 2
4,7,7 1 7,2,0
0,1 2
6,5,4 3 9
9 4 1,5,3
Chục Số Đơn vị
4,6,6 5 3
9 6 3,5,5
1 7 1,1
8 0
3 9 6,0,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 11 ngày )
90  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
34  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )
61  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 14 ngày )
29  ( 14 ngày )
50  ( 13 ngày )
97  ( 12 ngày )
08  ( 11 ngày )
48  ( 10 ngày )
75  ( 10 ngày )
19  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

85  ( 17 ngày )
83  ( 11 ngày )
92  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
37  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )