http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 01/06/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số An Giang
01/062023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-6K1
100N
68
200N
143
400N
5116
0180
4734
1TR
1353
3TR
88835
15903
49598
60603
51514
71171
69248
10TR
49099
43305
20TR
34391
30TR
25179
ĐB
100086
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 01/06/2023
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 01/06/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 3,3,5
7,9 1 6,4
2
4,5,0,0 3 4,5
3,1 4 3,8
Chục Số Đơn vị
3,0 5 3
1,8 6 8
7 1,9
6,9,4 8 0,6
9,7 9 8,9,1
Kết quả xổ số An Giang
25/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-5K4
100N
19
200N
370
400N
9350
8422
4712
1TR
6386
3TR
76580
31969
53750
34753
30230
66109
90851
10TR
86232
57972
20TR
07693
30TR
62495
ĐB
976172
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 25/05/2023
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 25/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7,5,8,5,3 0 9
5 1 9,2
2,1,3,7,7 2 2
5,9 3 0,2
4
Chục Số Đơn vị
9 5 0,0,3,1
8 6 9
7 0,2,2
8 6,0
1,6,0 9 3,5
Kết quả xổ số An Giang
18/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-5K3
100N
23
200N
937
400N
7858
8481
4320
1TR
3359
3TR
10879
10015
44077
01740
36820
72476
08004
10TR
33524
13895
20TR
50030
30TR
15996
ĐB
745698
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 18/05/2023
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 18/05/2023  
Chục Số Đơn vị
2,4,2,3 0 4
8 1 5
2 3,0,0,4
2 3 7,0
0,2 4 0
Chục Số Đơn vị
1,9 5 8,9
7,9 6
3,7 7 9,7,6
5,9 8 1
5,7 9 5,6,8
Kết quả xổ số An Giang
11/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-5K2
100N
25
200N
573
400N
4719
1821
2747
1TR
0487
3TR
21614
35030
70522
95489
80398
25829
12705
10TR
86496
50157
20TR
91935
30TR
02541
ĐB
379134
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 11/05/2023
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 11/05/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 5
2,4 1 9,4
2 2 5,1,2,9
7 3 0,5,4
1,3 4 7,1
Chục Số Đơn vị
2,0,3 5 7
9 6
4,8,5 7 3
9 8 7,9
1,8,2 9 8,6
Kết quả xổ số An Giang
04/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-5K1
100N
48
200N
893
400N
1782
5641
4847
1TR
1158
3TR
44362
58382
04042
11203
83907
32425
84725
10TR
86532
30008
20TR
51315
30TR
50802
ĐB
009170
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 04/05/2023
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 04/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0 3,7,8,2
4 1 5
8,6,8,4,3,0 2 5,5
9,0 3 2
4 8,1,7,2
Chục Số Đơn vị
2,2,1 5 8
6 2
4,0 7 0
4,5,0 8 2,2
9 3
Kết quả xổ số An Giang
27/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-4K4
100N
78
200N
907
400N
8608
8930
4844
1TR
6288
3TR
12350
76586
70624
94570
23936
01401
36442
10TR
85271
26487
20TR
04016
30TR
51826
ĐB
509705
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 27/04/2023
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 27/04/2023  
Chục Số Đơn vị
3,5,7 0 7,8,1,5
0,7 1 6
4 2 4,6
3 0,6
4,2 4 4,2
Chục Số Đơn vị
0 5 0
8,3,1,2 6
0,8 7 8,0,1
7,0,8 8 8,6,7
9
Kết quả xổ số An Giang
20/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-4K3
100N
26
200N
694
400N
3416
5723
9521
1TR
9839
3TR
74213
38046
83242
84098
45546
33976
80317
10TR
75746
11261
20TR
43640
30TR
53695
ĐB
622665
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 20/04/2023
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 20/04/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0
2,6 1 6,3,7
4 2 6,3,1
2,1 3 9
9 4 6,2,6,6,0
Chục Số Đơn vị
9,6 5
2,1,4,4,7,4 6 1,5
1 7 6
9 8
3 9 4,8,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

31  ( 19 ngày )
67  ( 16 ngày )
83  ( 13 ngày )
84  ( 12 ngày )
28  ( 10 ngày )
87  ( 9 ngày )
41  ( 7 ngày )
50  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )

Miền Bắc

09  ( 14 ngày )
14  ( 14 ngày )
03  ( 10 ngày )
47  ( 10 ngày )
86  ( 10 ngày )
01  ( 9 ngày )
11  ( 9 ngày )
31  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

45  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
26  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
53  ( 9 ngày )
10  ( 7 ngày )
13  ( 7 ngày )
55  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )