http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 02/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bạc Liêu
02/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T8-K1
100N
01
200N
239
400N
5183
3605
5257
1TR
7397
3TR
99115
42498
20452
98193
46565
70715
78489
10TR
59031
48436
20TR
19684
30TR
26692
ĐB
475792
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 02/08/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 02/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,5
0,3 1 5,5
5,9,9 2
8,9 3 9,1,6
8 4
Chục Số Đơn vị
0,1,6,1 5 7,2
3 6 5
5,9 7
9 8 3,9,4
3,8 9 7,8,3,2,2
Kết quả xổ số Bạc Liêu
26/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T7-K4
100N
36
200N
107
400N
5191
1638
6582
1TR
8051
3TR
01546
19479
09156
99185
89587
55407
33692
10TR
96491
46435
20TR
00079
30TR
20608
ĐB
064110
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 26/07/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 26/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 7,7,8
9,5,9 1 0
8,9 2
3 6,8,5
4 6
Chục Số Đơn vị
8,3 5 1,6
3,4,5 6
0,8,0 7 9,9
3,0 8 2,5,7
7,7 9 1,2,1
Kết quả xổ số Bạc Liêu
19/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T7-K3
100N
04
200N
264
400N
5119
9075
6534
1TR
8752
3TR
24975
67801
73656
48413
01116
33275
46552
10TR
17505
03554
20TR
90274
30TR
27421
ĐB
800636
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 19/07/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 19/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4,1,5
0,2 1 9,3,6
5,5 2 1
1 3 4,6
0,6,3,5,7 4
Chục Số Đơn vị
7,7,7,0 5 2,6,2,4
5,1,3 6 4
7 5,5,5,4
8
1 9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
12/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T7-K2
100N
64
200N
969
400N
6237
2241
9220
1TR
6832
3TR
50054
49314
66156
65070
66628
17958
13797
10TR
95230
09355
20TR
65861
30TR
05445
ĐB
222635
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 12/07/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 12/07/2022  
Chục Số Đơn vị
2,7,3 0
4,6 1 4
3 2 0,8
3 7,2,0,5
6,5,1 4 1,5
Chục Số Đơn vị
5,4,3 5 4,6,8,5
5 6 4,9,1
3,9 7 0
2,5 8
6 9 7
Kết quả xổ số Bạc Liêu
05/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T7-K1
100N
67
200N
553
400N
5806
6247
6812
1TR
3447
3TR
55505
68284
61878
46968
18090
75244
05890
10TR
48820
89166
20TR
71072
30TR
83961
ĐB
088061
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 05/07/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 05/07/2022  
Chục Số Đơn vị
9,9,2 0 6,5
6,6 1 2
1,7 2 0
5 3
8,4 4 7,7,4
Chục Số Đơn vị
0 5 3
0,6 6 7,8,6,1,1
6,4,4 7 8,2
7,6 8 4
9 0,0
Kết quả xổ số Bạc Liêu
28/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T6-K4
100N
17
200N
121
400N
1466
5637
0199
1TR
4338
3TR
42922
03641
26831
03016
88273
30975
04908
10TR
54408
80489
20TR
00603
30TR
98652
ĐB
705311
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 28/06/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 28/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8,8,3
2,4,3,1 1 7,6,1
2,5 2 1,2
7,0 3 7,8,1
4 1
Chục Số Đơn vị
7 5 2
6,1 6 6
1,3 7 3,5
3,0,0 8 9
9,8 9 9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
21/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T6-K3
100N
76
200N
101
400N
3988
0138
8411
1TR
7899
3TR
02478
88817
78563
35845
02194
09820
20225
10TR
91032
06913
20TR
22658
30TR
72642
ĐB
835167
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 21/06/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 21/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 1
0,1 1 1,7,3
3,4 2 0,5
6,1 3 8,2
9 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4,2 5 8
7 6 3,7
1,6 7 6,8
8,3,7,5 8 8
9 9 9,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )