http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 26/09/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bạc Liêu
26/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 26/09/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 26/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
19/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 19/09/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 19/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
12/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 12/09/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 12/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
05/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 05/09/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 05/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
29/082023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 29/08/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 29/08/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
22/082023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T8K4
100N
52
200N
070
400N
5341
8477
0815
1TR
3277
3TR
53305
16238
79726
19380
01632
42072
46600
10TR
57587
66193
20TR
80383
30TR
40579
ĐB
510799
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 22/08/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 22/08/2023  
Chục Số Đơn vị
7,8,0 0 5,0
4 1 5
5,3,7 2 6
9,8 3 8,2
4 1
Chục Số Đơn vị
1,0 5 2
2 6
7,7,8 7 0,7,7,2,9
3 8 0,7,3
7,9 9 3,9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
15/082023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T8-K3
100N
10
200N
165
400N
1642
3300
3557
1TR
4709
3TR
07093
92016
45119
12134
31157
15896
69872
10TR
39800
27021
20TR
65029
30TR
63882
ĐB
057817
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 15/08/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 15/08/2023  
Chục Số Đơn vị
1,0,0 0 0,9,0
2 1 0,6,9,7
4,7,8 2 1,9
9 3 4
3 4 2
Chục Số Đơn vị
6 5 7,7
1,9 6 5
5,5,1 7 2
8 2
0,1,2 9 3,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 15 ngày )
78  ( 12 ngày )
39  ( 11 ngày )
92  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
51  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

41  ( 17 ngày )
25  ( 14 ngày )
54  ( 13 ngày )
56  ( 13 ngày )
01  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
35  ( 11 ngày )
77  ( 11 ngày )
05  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
36  ( 10 ngày )
35  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
02  ( 7 ngày )
14  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
67  ( 6 ngày )