http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 02/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bến Tre
02/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K31T08
100N
93
200N
264
400N
1867
3303
1431
1TR
8052
3TR
20773
85825
77433
60223
10031
66201
94320
10TR
41713
00463
20TR
51127
30TR
85240
ĐB
475132
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 02/08/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 02/08/2022  
Chục Số Đơn vị
2,4 0 3,1
3,3,0 1 3
5,3 2 5,3,0,7
9,0,7,3,2,1,6 3 1,3,1,2
6 4 0
Chục Số Đơn vị
2 5 2
6 4,7,3
6,2 7 3
8
9 3
Kết quả xổ số Bến Tre
26/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K30T07
100N
07
200N
830
400N
5019
8863
0554
1TR
3312
3TR
57370
62951
75066
42518
10565
50419
03531
10TR
67127
49159
20TR
16002
30TR
07197
ĐB
400455
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 26/07/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 26/07/2022  
Chục Số Đơn vị
3,7 0 7,2
5,3 1 9,2,8,9
1,0 2 7
6 3 0,1
5 4
Chục Số Đơn vị
6,5 5 4,1,9,5
6 6 3,6,5
0,2,9 7 0
1 8
1,1,5 9 7
Kết quả xổ số Bến Tre
19/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K29T07
100N
20
200N
270
400N
8177
0967
5157
1TR
0999
3TR
30227
72906
36485
55277
25442
89374
13767
10TR
63356
62332
20TR
79217
30TR
06063
ĐB
352727
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 19/07/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 19/07/2022  
Chục Số Đơn vị
2,7 0 6
1 7
4,3 2 0,7,7
6 3 2
7 4 2
Chục Số Đơn vị
8 5 7,6
0,5 6 7,7,3
7,6,5,2,7,6,1,2 7 0,7,7,4
8 5
9 9 9
Kết quả xổ số Bến Tre
12/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K28T07
100N
27
200N
777
400N
7419
1054
8041
1TR
5092
3TR
36193
46584
43460
82354
36460
44714
78451
10TR
11410
00204
20TR
56808
30TR
33876
ĐB
088381
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 12/07/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 12/07/2022  
Chục Số Đơn vị
6,6,1 0 4,8
4,5,8 1 9,4,0
9 2 7
9 3
5,8,5,1,0 4 1
Chục Số Đơn vị
5 4,4,1
7 6 0,0
2,7 7 7,6
0 8 4,1
1 9 2,3
Kết quả xổ số Bến Tre
05/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K27T07
100N
09
200N
316
400N
6033
5883
9930
1TR
9717
3TR
58050
93817
81509
67385
80219
17039
89746
10TR
09261
76309
20TR
40160
30TR
67173
ĐB
708064
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 05/07/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 05/07/2022  
Chục Số Đơn vị
3,5,6 0 9,9,9
6 1 6,7,7,9
2
3,8,7 3 3,0,9
6 4 6
Chục Số Đơn vị
8 5 0
1,4 6 1,0,4
1,1 7 3
8 3,5
0,0,1,3,0 9
Kết quả xổ số Bến Tre
28/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K26T06
100N
47
200N
272
400N
4609
1139
5536
1TR
9546
3TR
67052
51833
71327
47799
31964
88990
07970
10TR
05782
49249
20TR
53235
30TR
55711
ĐB
904065
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 28/06/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 28/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 9
1 1 1
7,5,8 2 7
3 3 9,6,3,5
6 4 7,6,9
Chục Số Đơn vị
3,6 5 2
3,4 6 4,5
4,2 7 2,0
8 2
0,3,9,4 9 9,0
Kết quả xổ số Bến Tre
21/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K25T06
100N
34
200N
192
400N
4111
1578
5861
1TR
4935
3TR
50559
53714
77040
66779
10798
93911
17415
10TR
14167
36132
20TR
47094
30TR
71710
ĐB
002582
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 21/06/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 21/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4,1 0
1,6,1 1 1,4,1,5,0
9,3,8 2
3 4,5,2
3,1,9 4 0
Chục Số Đơn vị
3,1 5 9
6 1,7
6 7 8,9
7,9 8 2
5,7 9 2,8,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )