http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 06/12/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bến Tre
06/122022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K49T12
100N
70
200N
528
400N
9340
6405
4167
1TR
5640
3TR
65385
57548
66743
73499
03462
20343
64088
10TR
79891
55391
20TR
90986
30TR
00415
ĐB
306485
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 06/12/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 06/12/2022  
Chục Số Đơn vị
7,4,4 0 5
9,9 1 5
6 2 8
4,4 3
4 0,0,8,3,3
Chục Số Đơn vị
0,8,1,8 5
8 6 7,2
6 7 0
2,4,8 8 5,8,6,5
9 9 9,1,1
Kết quả xổ số Bến Tre
29/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K48T11
100N
85
200N
310
400N
2983
4966
1245
1TR
4906
3TR
61819
76057
48322
45012
98150
50390
69324
10TR
15151
00298
20TR
91958
30TR
05331
ĐB
137922
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 29/11/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 29/11/2022  
Chục Số Đơn vị
1,5,9 0 6
5,3 1 0,9,2
2,1,2 2 2,4,2
8 3 1
2 4 5
Chục Số Đơn vị
8,4 5 7,0,1,8
6,0 6 6
5 7
9,5 8 5,3
1 9 0,8
Kết quả xổ số Bến Tre
22/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K47T11
100N
55
200N
949
400N
3937
4761
6579
1TR
0406
3TR
69442
11626
43329
70081
98117
06346
70224
10TR
15314
93421
20TR
74219
30TR
36426
ĐB
465257
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 22/11/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 22/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6
6,8,2 1 7,4,9
4 2 6,9,4,1,6
3 7
2,1 4 9,2,6
Chục Số Đơn vị
5 5 5,7
0,2,4,2 6 1
3,1,5 7 9
8 1
4,7,2,1 9
Kết quả xổ số Bến Tre
15/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K46T11
100N
97
200N
486
400N
4296
0036
0990
1TR
4079
3TR
47966
89152
70339
19578
00527
46762
09801
10TR
54132
63104
20TR
63555
30TR
21744
ĐB
114966
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 15/11/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 15/11/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 1,4
0 1
5,6,3 2 7
3 6,9,2
0,4 4 4
Chục Số Đơn vị
5 5 2,5
8,9,3,6,6 6 6,2,6
9,2 7 9,8
7 8 6
7,3 9 7,6,0
Kết quả xổ số Bến Tre
08/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K45T11
100N
01
200N
976
400N
7892
8706
7529
1TR
1683
3TR
07471
85375
59917
48827
69355
65393
85999
10TR
37044
33402
20TR
78363
30TR
93388
ĐB
409126
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 08/11/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 08/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,6,2
0,7 1 7
9,0 2 9,7,6
8,9,6 3
4 4 4
Chục Số Đơn vị
7,5 5 5
7,0,2 6 3
1,2 7 6,1,5
8 8 3,8
2,9 9 2,3,9
Kết quả xổ số Bến Tre
01/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K44T11
100N
19
200N
552
400N
0296
9382
9172
1TR
5963
3TR
13402
61187
52095
08813
20936
67716
58252
10TR
30639
46953
20TR
38398
30TR
51241
ĐB
267454
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 01/11/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 01/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2
4 1 9,3,6
5,8,7,0,5 2
6,1,5 3 6,9
5 4 1
Chục Số Đơn vị
9 5 2,2,3,4
9,3,1 6 3
8 7 2
9 8 2,7
1,3 9 6,5,8
Kết quả xổ số Bến Tre
25/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K43T10
100N
85
200N
026
400N
3182
4470
0483
1TR
9004
3TR
93154
86777
75031
59293
61795
53891
11929
10TR
53067
31566
20TR
65398
30TR
57905
ĐB
083923
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 25/10/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 25/10/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 4,5
3,9 1
8 2 6,9,3
8,9,2 3 1
0,5 4
Chục Số Đơn vị
8,9,0 5 4
2,6 6 7,6
7,6 7 0,7
9 8 5,2,3
2 9 3,5,1,8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 11 ngày )
90  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
34  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )
61  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 14 ngày )
29  ( 14 ngày )
50  ( 13 ngày )
97  ( 12 ngày )
08  ( 11 ngày )
48  ( 10 ngày )
75  ( 10 ngày )
19  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

85  ( 17 ngày )
83  ( 11 ngày )
92  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
37  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )