http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 06/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Phước
06/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 8K1-22
100N
26
200N
461
400N
9306
6971
5841
1TR
4541
3TR
11426
65277
42632
87186
11922
72609
62442
10TR
66370
38076
20TR
84212
30TR
49858
ĐB
803808
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 06/08/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 06/08/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 6,9,8
6,7,4,4 1 2
3,2,4,1 2 6,6,2
3 2
4 1,1,2
Chục Số Đơn vị
5 8
2,0,2,8,7 6 1
7 7 1,7,0,6
5,0 8 6
0 9
Kết quả xổ số Bình Phước
30/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 7K522
100N
30
200N
707
400N
4191
2351
8657
1TR
3112
3TR
62381
69342
04442
45864
53278
36681
01287
10TR
80469
80713
20TR
83438
30TR
90115
ĐB
856324
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 30/07/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 30/07/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 7
9,5,8,8 1 2,3,5
1,4,4 2 4
1 3 0,8
6,2 4 2,2
Chục Số Đơn vị
1 5 1,7
6 4,9
0,5,8 7 8
7,3 8 1,1,7
6 9 1
Kết quả xổ số Bình Phước
23/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 7K422
100N
29
200N
254
400N
1757
2977
7352
1TR
6880
3TR
21814
70261
51964
33142
55989
90318
84103
10TR
64527
87639
20TR
63199
30TR
03889
ĐB
524707
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 23/07/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 23/07/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 3,7
6 1 4,8
5,4 2 9,7
0 3 9
5,1,6 4 2
Chục Số Đơn vị
5 4,7,2
6 1,4
5,7,2,0 7 7
1 8 0,9,9
2,8,3,9,8 9 9
Kết quả xổ số Bình Phước
16/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 7K322
100N
98
200N
179
400N
3099
6728
5377
1TR
3538
3TR
52297
67602
72216
66712
62380
27607
89688
10TR
99407
50917
20TR
97927
30TR
28088
ĐB
751108
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 16/07/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 16/07/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 2,7,7,8
1 6,2,7
0,1 2 8,7
3 8
4
Chục Số Đơn vị
5
1 6
7,9,0,0,1,2 7 9,7
9,2,3,8,8,0 8 0,8,8
7,9 9 8,9,7
Kết quả xổ số Bình Phước
09/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 7K222
100N
16
200N
461
400N
4325
6968
1002
1TR
2078
3TR
03689
96184
75559
65298
66680
28826
52727
10TR
57498
73469
20TR
91997
30TR
13699
ĐB
817582
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 09/07/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 09/07/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 2
6 1 6
0,8 2 5,6,7
3
8 4
Chục Số Đơn vị
2 5 9
1,2 6 1,8,9
2,9 7 8
6,7,9,9 8 9,4,0,2
8,5,6,9 9 8,8,7,9
Kết quả xổ số Bình Phước
02/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 7K122
100N
39
200N
070
400N
6213
6031
2448
1TR
0762
3TR
61091
91129
24933
28931
71613
37409
09052
10TR
88962
83215
20TR
42795
30TR
06325
ĐB
387404
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 02/07/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 02/07/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 9,4
3,9,3 1 3,3,5
6,5,6 2 9,5
1,3,1 3 9,1,3,1
0 4 8
Chục Số Đơn vị
1,9,2 5 2
6 2,2
7 0
4 8
3,2,0 9 1,5
Kết quả xổ số Bình Phước
25/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6K422
100N
77
200N
703
400N
6994
0780
3398
1TR
7590
3TR
70300
07281
30982
29800
19572
76657
23592
10TR
62377
15872
20TR
58530
30TR
70753
ĐB
057234
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 25/06/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 25/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8,9,0,0,3 0 3,0,0
8 1
8,7,9,7 2
0,5 3 0,4
9,3 4
Chục Số Đơn vị
5 7,3
6
7,5,7 7 7,2,7,2
9 8 0,1,2
9 4,8,0,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )