http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 23/09/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Phước
23/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 23/09/2023
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 23/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bình Phước
16/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 16/09/2023
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 16/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bình Phước
09/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 09/09/2023
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 09/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bình Phước
02/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 02/09/2023
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 02/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bình Phước
26/082023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 8K423
100N
33
200N
337
400N
4134
4668
6487
1TR
8193
3TR
34515
14489
49520
31004
57479
41806
17027
10TR
33457
25676
20TR
39548
30TR
83560
ĐB
260764
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 26/08/2023
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 26/08/2023  
Chục Số Đơn vị
2,6 0 4,6
1 5
2 0,7
3,9 3 3,7,4
3,0,6 4 8
Chục Số Đơn vị
1 5 7
0,7 6 8,0,4
3,8,2,5 7 9,6
6,4 8 7,9
8,7 9 3
Kết quả xổ số Bình Phước
19/082023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 8K323
100N
79
200N
254
400N
8705
6741
7255
1TR
4396
3TR
77934
21412
19066
28443
59958
60397
73916
10TR
90422
90662
20TR
43750
30TR
44289
ĐB
077541
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 19/08/2023
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 19/08/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 5
4,4 1 2,6
1,2,6 2 2
4 3 4
5,3 4 1,3,1
Chục Số Đơn vị
0,5 5 4,5,8,0
9,6,1 6 6,2
9 7 9
5 8 9
7,8 9 6,7
Kết quả xổ số Bình Phước
12/082023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 8K223
100N
49
200N
900
400N
0666
5757
8880
1TR
5303
3TR
12490
52429
63801
06259
74349
39263
69254
10TR
21680
09166
20TR
31457
30TR
00704
ĐB
835001
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 12/08/2023
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 12/08/2023  
Chục Số Đơn vị
0,8,9,8 0 0,3,1,4,1
0,0 1
2 9
0,6 3
5,0 4 9,9
Chục Số Đơn vị
5 7,9,4,7
6,6 6 6,3,6
5,5 7
8 0,0
4,2,5,4 9 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 15 ngày )
78  ( 12 ngày )
39  ( 11 ngày )
92  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
51  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

41  ( 17 ngày )
25  ( 14 ngày )
54  ( 13 ngày )
56  ( 13 ngày )
01  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
35  ( 11 ngày )
77  ( 11 ngày )
05  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
36  ( 10 ngày )
35  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
02  ( 7 ngày )
14  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
67  ( 6 ngày )