http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 18/05/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Phước
18/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5K3N24
100N
41
200N
288
400N
9328
7836
8780
1TR
5971
3TR
98110
53079
72202
33757
62234
58993
60786
10TR
80979
21314
20TR
90507
30TR
70309
ĐB
806781
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 18/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 18/05/2024  
Chục Số Đơn vị
8,1 0 2,7,9
4,7,8 1 0,4
0 2 8
9 3 6,4
3,1 4 1
Chục Số Đơn vị
5 7
3,8 6
5,0 7 1,9,9
8,2 8 8,0,6,1
7,7,0 9 3
Kết quả xổ số Bình Phước
11/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5K2N24
100N
65
200N
330
400N
2642
0213
5372
1TR
1005
3TR
04348
79993
35744
63885
03270
87625
25728
10TR
91177
42499
20TR
45481
30TR
23992
ĐB
490251
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 11/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 11/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,7 0 5
8,5 1 3
4,7,9 2 5,8
1,9 3 0
4 4 2,8,4
Chục Số Đơn vị
6,0,8,2 5 1
6 5
7 7 2,0,7
4,2 8 5,1
9 9 3,9,2
Kết quả xổ số Bình Phước
04/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5K1N24
100N
55
200N
714
400N
1879
4743
5134
1TR
1109
3TR
55764
33161
75406
94074
89014
72494
12848
10TR
49915
84990
20TR
27275
30TR
94022
ĐB
988650
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 04/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 04/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,5 0 9,6
6 1 4,4,5
2 2 2
4 3 4
1,3,6,7,1,9 4 3,8
Chục Số Đơn vị
5,1,7 5 5,0
0 6 4,1
7 9,4,5
4 8
7,0 9 4,0
Kết quả xổ số Bình Phước
27/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: M7K1
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 27/04/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 27/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bình Phước
20/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 4K3N24
100N
79
200N
816
400N
6687
7490
8413
1TR
5559
3TR
48868
72776
31013
84062
65838
83704
47197
10TR
34337
19070
20TR
61173
30TR
39052
ĐB
911899
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 20/04/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 20/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 4
1 6,3,3
6,5 2
1,1,7 3 8,7
0 4
Chục Số Đơn vị
5 9,2
1,7 6 8,2
8,9,3 7 9,6,0,3
6,3 8 7
7,5,9 9 0,7,9
Kết quả xổ số Bình Phước
13/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 4K2N24
100N
72
200N
368
400N
1051
8499
0462
1TR
7636
3TR
54963
10019
05527
62704
40164
98768
95100
10TR
82871
88716
20TR
35705
30TR
21360
ĐB
338795
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 13/04/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 13/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 4,0,5
5,7 1 9,6
7,6 2 7
6 3 6
0,6 4
Chục Số Đơn vị
0,9 5 1
3,1 6 8,2,3,4,8,0
2 7 2,1
6,6 8
9,1 9 9,5
Kết quả xổ số Bình Phước
06/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 4K1N24
100N
03
200N
721
400N
4179
4679
7367
1TR
9597
3TR
04675
17107
44168
51508
55643
01531
51330
10TR
95257
06364
20TR
35665
30TR
27606
ĐB
766671
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 06/04/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 06/04/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 3,7,8,6
2,3,7 1
2 1
0,4 3 1,0
6 4 3
Chục Số Đơn vị
7,6 5 7
0 6 7,8,4,5
6,9,0,5 7 9,9,5,1
6,0 8
7,7 9 7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

76  ( 20 ngày )
51  ( 18 ngày )
40  ( 13 ngày )
27  ( 11 ngày )
17  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
90  ( 7 ngày )
04  ( 6 ngày )
06  ( 6 ngày )

Miền Bắc

84  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
56  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
55  ( 10 ngày )
46  ( 9 ngày )
79  ( 9 ngày )
57  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

21  ( 11 ngày )
81  ( 11 ngày )
28  ( 10 ngày )
30  ( 8 ngày )
40  ( 8 ngày )
19  ( 7 ngày )
98  ( 7 ngày )
34  ( 6 ngày )
35  ( 6 ngày )