http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 03/12/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Phước
03/122022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 12K1-22
100N
20
200N
589
400N
6611
7342
6768
1TR
8598
3TR
19448
63130
42106
07061
08033
46307
63799
10TR
75234
94900
20TR
26155
30TR
65043
ĐB
378091
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 03/12/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 03/12/2022  
Chục Số Đơn vị
2,3,0 0 6,7,0
1,6,9 1 1
4 2 0
3,4 3 0,3,4
3 4 2,8,3
Chục Số Đơn vị
5 5 5
0 6 8,1
0 7
6,9,4 8 9
8,9 9 8,9,1
Kết quả xổ số Bình Phước
26/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 11K4-22
100N
03
200N
889
400N
2951
5799
3120
1TR
4381
3TR
84100
60467
80768
42951
88853
80610
70352
10TR
57628
10952
20TR
46107
30TR
48394
ĐB
286806
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 26/11/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 26/11/2022  
Chục Số Đơn vị
2,0,1 0 3,0,7,6
5,8,5 1 0
5,5 2 0,8
0,5 3
9 4
Chục Số Đơn vị
5 1,1,3,2,2
0 6 7,8
6,0 7
6,2 8 9,1
8,9 9 9,4
Kết quả xổ số Bình Phước
19/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 11K3-22
100N
85
200N
320
400N
3368
7610
2873
1TR
2519
3TR
93804
54060
98371
53721
44033
25866
59432
10TR
70884
76651
20TR
51194
30TR
63490
ĐB
871939
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 19/11/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 19/11/2022  
Chục Số Đơn vị
2,1,6,9 0 4
7,2,5 1 0,9
3 2 0,1
7,3 3 3,2,9
0,8,9 4
Chục Số Đơn vị
8 5 1
6 6 8,0,6
7 3,1
6 8 5,4
1,3 9 4,0
Kết quả xổ số Bình Phước
12/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 11K2-22
100N
47
200N
314
400N
3928
6200
6577
1TR
7077
3TR
60699
58917
49562
12872
20672
93591
42767
10TR
43198
27022
20TR
60098
30TR
10041
ĐB
893855
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 12/11/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 12/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
9,4 1 4,7
6,7,7,2 2 8,2
3
1 4 7,1
Chục Số Đơn vị
5 5 5
6 2,7
4,7,7,1,6 7 7,7,2,2
2,9,9 8
9 9 9,1,8,8
Kết quả xổ số Bình Phước
05/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 11K1-22
100N
43
200N
484
400N
5183
8900
2995
1TR
8670
3TR
89712
77100
63181
48406
41338
98311
29426
10TR
77067
40966
20TR
49673
30TR
23078
ĐB
271021
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 05/11/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 05/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0,7,0 0 0,0,6
8,1,2 1 2,1
1 2 6,1
4,8,7 3 8
8 4 3
Chục Số Đơn vị
9 5
0,2,6 6 7,6
6 7 0,3,8
3,7 8 4,3,1
9 5
Kết quả xổ số Bình Phước
29/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 10K5-22
100N
79
200N
064
400N
9711
4788
6930
1TR
3768
3TR
18219
30682
84470
96503
32477
45068
60000
10TR
45396
84914
20TR
26463
30TR
48635
ĐB
258792
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 29/10/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 29/10/2022  
Chục Số Đơn vị
3,7,0 0 3,0
1 1 1,9,4
8,9 2
0,6 3 0,5
6,1 4
Chục Số Đơn vị
3 5
9 6 4,8,8,3
7 7 9,0,7
8,6,6 8 8,2
7,1 9 6,2
Kết quả xổ số Bình Phước
22/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 10K4-22
100N
78
200N
452
400N
9804
4167
1418
1TR
0665
3TR
93797
16086
97744
76159
80798
64673
58853
10TR
61866
24940
20TR
52773
30TR
68170
ĐB
908475
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 22/10/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 22/10/2022  
Chục Số Đơn vị
4,7 0 4
1 8
5 2
7,5,7 3
0,4 4 4,0
Chục Số Đơn vị
6,7 5 2,9,3
8,6 6 7,5,6
6,9 7 8,3,3,0,5
7,1,9 8 6
5 9 7,8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 11 ngày )
90  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
34  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )
61  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 14 ngày )
29  ( 14 ngày )
50  ( 13 ngày )
97  ( 12 ngày )
08  ( 11 ngày )
48  ( 10 ngày )
75  ( 10 ngày )
19  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

85  ( 17 ngày )
83  ( 11 ngày )
92  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
37  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )