http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 28/09/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Thuận
28/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 28/09/2023
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 28/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bình Thuận
21/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 21/09/2023
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 21/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bình Thuận
14/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 14/09/2023
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 14/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bình Thuận
07/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 07/09/2023
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 07/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bình Thuận
31/082023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 31/08/2023
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 31/08/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bình Thuận
24/082023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 8K4
100N
98
200N
864
400N
9797
2579
2433
1TR
2767
3TR
76786
20165
29084
96573
18525
86640
12962
10TR
89802
91620
20TR
13753
30TR
23227
ĐB
054219
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 24/08/2023
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 24/08/2023  
Chục Số Đơn vị
4,2 0 2
1 9
6,0 2 5,0,7
3,7,5 3 3
6,8 4 0
Chục Số Đơn vị
6,2 5 3
8 6 4,7,5,2
9,6,2 7 9,3
9 8 6,4
7,1 9 8,7
Kết quả xổ số Bình Thuận
17/082023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 8K3
100N
83
200N
713
400N
9721
2159
8447
1TR
6196
3TR
38187
84447
39616
47735
90753
74607
52909
10TR
14568
75877
20TR
89451
30TR
66355
ĐB
872800
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 17/08/2023
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 17/08/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 7,9,0
2,5 1 3,6
2 1
8,1,5 3 5
4 7,7
Chục Số Đơn vị
3,5 5 9,3,1,5
9,1 6 8
4,8,4,0,7 7 7
6 8 3,7
5,0 9 6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 15 ngày )
78  ( 12 ngày )
39  ( 11 ngày )
92  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
51  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

41  ( 17 ngày )
25  ( 14 ngày )
54  ( 13 ngày )
56  ( 13 ngày )
01  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
35  ( 11 ngày )
77  ( 11 ngày )
05  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
36  ( 10 ngày )
35  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
02  ( 7 ngày )
14  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
67  ( 6 ngày )