http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 04/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Thuận
04/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 8K1
100N
24
200N
266
400N
5747
5226
3132
1TR
1562
3TR
17905
36554
69089
27204
47178
28472
15378
10TR
83828
16649
20TR
32772
30TR
34847
ĐB
168587
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 04/08/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 04/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,4
1
3,6,7,7 2 4,6,8
3 2
2,5,0 4 7,9,7
Chục Số Đơn vị
0 5 4
6,2 6 6,2
4,4,8 7 8,2,8,2
7,7,2 8 9,7
8,4 9
Kết quả xổ số Bình Thuận
28/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 7K4
100N
47
200N
777
400N
5501
3029
6666
1TR
9644
3TR
61525
53701
53047
48031
11771
85856
78547
10TR
44732
55592
20TR
21125
30TR
36837
ĐB
780526
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 28/07/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 28/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,1
0,0,3,7 1
3,9 2 9,5,5,6
3 1,2,7
4 4 7,4,7,7
Chục Số Đơn vị
2,2 5 6
6,5,2 6 6
4,7,4,4,3 7 7,1
8
2 9 2
Kết quả xổ số Bình Thuận
21/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 7K3
100N
72
200N
166
400N
2805
6397
6294
1TR
2537
3TR
21550
18410
27205
97916
59225
67897
32588
10TR
27869
97831
20TR
10624
30TR
00368
ĐB
939749
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 21/07/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 21/07/2022  
Chục Số Đơn vị
5,1 0 5,5
3 1 0,6
7 2 5,4
3 7,1
9,2 4 9
Chục Số Đơn vị
0,0,2 5 0
6,1 6 6,9,8
9,3,9 7 2
8,6 8 8
6,4 9 7,4,7
Kết quả xổ số Bình Thuận
14/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 7K2
100N
74
200N
504
400N
9614
1307
0038
1TR
9604
3TR
51684
31008
08409
80878
68860
44757
22947
10TR
79444
42160
20TR
37357
30TR
69734
ĐB
009013
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 14/07/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 14/07/2022  
Chục Số Đơn vị
6,6 0 4,7,4,8,9
1 4,3
2
1 3 8,4
7,0,1,0,8,4,3 4 7,4
Chục Số Đơn vị
5 7,7
6 0,0
0,5,4,5 7 4,8
3,0,7 8 4
0 9
Kết quả xổ số Bình Thuận
07/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 7K1
100N
21
200N
921
400N
7454
0204
5966
1TR
2707
3TR
34679
49363
59465
55214
72959
48349
92089
10TR
41557
60535
20TR
90394
30TR
35144
ĐB
241787
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 07/07/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 07/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4,7
2,2 1 4
2 1,1
6 3 5
5,0,1,9,4 4 9,4
Chục Số Đơn vị
6,3 5 4,9,7
6 6 6,3,5
0,5,8 7 9
8 9,7
7,5,4,8 9 4
Kết quả xổ số Bình Thuận
30/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 6K5
100N
16
200N
137
400N
8260
1597
8596
1TR
7670
3TR
16278
39923
68808
88047
38345
56909
86217
10TR
28751
25842
20TR
02878
30TR
93086
ĐB
373430
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 30/06/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 30/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6,7,3 0 8,9
5 1 6,7
4 2 3
2 3 7,0
4 7,5,2
Chục Số Đơn vị
4 5 1
1,9,8 6 0
3,9,4,1 7 0,8,8
7,0,7 8 6
0 9 7,6
Kết quả xổ số Bình Thuận
23/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 6K4
100N
44
200N
217
400N
9009
1167
1353
1TR
3653
3TR
56701
91969
29244
65243
31318
92306
83215
10TR
21663
04760
20TR
18672
30TR
40726
ĐB
029023
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 23/06/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 23/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 9,1,6
0 1 7,8,5
7 2 6,3
5,5,4,6,2 3
4,4 4 4,4,3
Chục Số Đơn vị
1 5 3,3
0,2 6 7,9,3,0
1,6 7 2
1 8
0,6 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )