http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 22/09/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Thuận
22/092022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 9K4
100N
13
200N
175
400N
8799
2069
8725
1TR
2990
3TR
04771
65767
27214
52345
73108
07755
50637
10TR
84443
71484
20TR
04070
30TR
33944
ĐB
734949
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 22/09/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 22/09/2022  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 8
7 1 3,4
2 5
1,4 3 7
1,8,4 4 5,3,4,9
Chục Số Đơn vị
7,2,4,5 5 5
6 9,7
6,3 7 5,1,0
0 8 4
9,6,4 9 9,0
Kết quả xổ số Bình Thuận
15/092022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 9K3
100N
89
200N
313
400N
3953
2779
9225
1TR
9968
3TR
90711
02827
84429
74138
55439
42296
06798
10TR
53024
67548
20TR
92921
30TR
83340
ĐB
323937
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 15/09/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 15/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0
1,2 1 3,1
2 5,7,9,4,1
1,5 3 8,9,7
2 4 8,0
Chục Số Đơn vị
2 5 3
9 6 8
2,3 7 9
6,3,9,4 8 9
8,7,2,3 9 6,8
Kết quả xổ số Bình Thuận
08/092022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 9K2
100N
69
200N
333
400N
0158
9786
1741
1TR
8340
3TR
32581
61727
76445
03649
91757
63610
90590
10TR
33102
74140
20TR
81919
30TR
36358
ĐB
436521
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 08/09/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 08/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4,1,9,4 0 2
4,8,2 1 0,9
0 2 7,1
3 3 3
4 1,0,5,9,0
Chục Số Đơn vị
4 5 8,7,8
8 6 9
2,5 7
5,5 8 6,1
6,4,1 9 0
Kết quả xổ số Bình Thuận
01/092022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 9K1
100N
18
200N
656
400N
7142
8827
1470
1TR
7080
3TR
22903
47327
49881
30983
32240
49776
94325
10TR
97619
10935
20TR
57503
30TR
77420
ĐB
637885
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 01/09/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 01/09/2022  
Chục Số Đơn vị
7,8,4,2 0 3,3
8 1 8,9
4 2 7,7,5,0
0,8,0 3 5
4 2,0
Chục Số Đơn vị
2,3,8 5 6
5,7 6
2,2 7 0,6
1 8 0,1,3,5
1 9
Kết quả xổ số Bình Thuận
25/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 8K4
100N
95
200N
299
400N
0824
6838
4563
1TR
1464
3TR
98860
42744
17655
19458
46830
88963
49880
10TR
19125
72738
20TR
59070
30TR
50751
ĐB
907382
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 25/08/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 25/08/2022  
Chục Số Đơn vị
6,3,8,7 0
5 1
8 2 4,5
6,6 3 8,0,8
2,6,4 4 4
Chục Số Đơn vị
9,5,2 5 5,8,1
6 3,4,0,3
7 0
3,5,3 8 0,2
9 9 5,9
Kết quả xổ số Bình Thuận
18/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 8K3
100N
91
200N
699
400N
5899
2462
1375
1TR
5082
3TR
35128
87938
12421
66194
99389
31794
18139
10TR
65735
54225
20TR
27558
30TR
92262
ĐB
594884
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 18/08/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 18/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0
9,2 1
6,8,6 2 8,1,5
3 8,9,5
9,9,8 4
Chục Số Đơn vị
7,3,2 5 8
6 2,2
7 5
2,3,5 8 2,9,4
9,9,8,3 9 1,9,9,4,4
Kết quả xổ số Bình Thuận
11/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 8K2
100N
24
200N
518
400N
1685
1926
3905
1TR
7001
3TR
89765
59000
49697
25623
59776
62344
31473
10TR
50079
20537
20TR
54805
30TR
57227
ĐB
118322
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 11/08/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 11/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 5,1,0,5
0 1 8
2 2 4,6,3,7,2
2,7 3 7
2,4 4 4
Chục Số Đơn vị
8,0,6,0 5
2,7 6 5
9,3,2 7 6,3,9
1 8 5
7 9 7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 15 ngày )
78  ( 12 ngày )
39  ( 11 ngày )
92  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
51  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

41  ( 17 ngày )
25  ( 14 ngày )
54  ( 13 ngày )
56  ( 13 ngày )
01  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
35  ( 11 ngày )
77  ( 11 ngày )
05  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
36  ( 10 ngày )
35  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
02  ( 7 ngày )
14  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
67  ( 6 ngày )