http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/03/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Cà Mau
20/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 23T03K3
100N
10
200N
154
400N
5456
6497
9423
1TR
9831
3TR
95663
62359
65061
55685
63690
03422
11918
10TR
04211
63392
20TR
32851
30TR
35856
ĐB
669559
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 20/03/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 20/03/2023  
Chục Số Đơn vị
1,9 0
3,6,1,5 1 0,8,1
2,9 2 3,2
2,6 3 1
5 4
Chục Số Đơn vị
8 5 4,6,9,1,6,9
5,5 6 3,1
9 7
1 8 5
5,5 9 7,0,2
Kết quả xổ số Cà Mau
13/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 23T03K2
100N
27
200N
642
400N
1593
5233
3207
1TR
3946
3TR
16565
86218
75253
68117
63133
27123
18581
10TR
39176
23714
20TR
84516
30TR
40150
ĐB
964779
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 13/03/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 13/03/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 7
8 1 8,7,4,6
4 2 7,3
9,3,5,3,2 3 3,3
1 4 2,6
Chục Số Đơn vị
6 5 3,0
4,7,1 6 5
2,0,1 7 6,9
1 8 1
7 9 3
Kết quả xổ số Cà Mau
06/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 23T03K1
100N
71
200N
890
400N
3190
9146
0656
1TR
8700
3TR
86306
09725
95595
77168
73473
63737
11736
10TR
61737
59153
20TR
24255
30TR
81573
ĐB
221818
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 06/03/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 06/03/2023  
Chục Số Đơn vị
9,9,0 0 0,6
7 1 8
2 5
7,5,7 3 7,6,7
4 6
Chục Số Đơn vị
2,9,5 5 6,3,5
4,5,0,3 6 8
3,3 7 1,3,3
6,1 8
9 0,0,5
Kết quả xổ số Cà Mau
27/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 23T02K4
100N
31
200N
242
400N
9244
4726
8285
1TR
4798
3TR
94730
92680
63850
56572
39680
24939
20800
10TR
27265
45857
20TR
44085
30TR
09007
ĐB
273263
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 27/02/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 27/02/2023  
Chục Số Đơn vị
3,8,5,8,0 0 0,7
3 1
4,7 2 6
6 3 1,0,9
4 4 2,4
Chục Số Đơn vị
8,6,8 5 0,7
2 6 5,3
5,0 7 2
9 8 5,0,0,5
3 9 8
Kết quả xổ số Cà Mau
20/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 23T02K3
100N
51
200N
403
400N
5638
9427
1470
1TR
0938
3TR
95476
97131
86349
36383
16952
55647
28041
10TR
49218
42151
20TR
63648
30TR
28717
ĐB
391271
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 20/02/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 20/02/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0 3
5,3,4,5,7 1 8,7
5 2 7
0,8 3 8,8,1
4 9,7,1,8
Chục Số Đơn vị
5 1,2,1
7 6
2,4,1 7 0,6,1
3,3,1,4 8 3
4 9
Kết quả xổ số Cà Mau
13/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 23T02K2
100N
39
200N
440
400N
1427
9971
0191
1TR
7504
3TR
06741
31346
28346
70731
16419
64988
70648
10TR
57089
55135
20TR
25290
30TR
88909
ĐB
036771
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 13/02/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 13/02/2023  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 4,9
7,9,4,3,7 1 9
2 7
3 9,1,5
0 4 0,1,6,6,8
Chục Số Đơn vị
3 5
4,4 6
2 7 1,1
8,4 8 8,9
3,1,8,0 9 1,0
Kết quả xổ số Cà Mau
06/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 23T02K1
100N
45
200N
133
400N
0636
1115
2917
1TR
9634
3TR
12110
83077
69659
23484
89368
25109
50306
10TR
00735
79125
20TR
02403
30TR
50806
ĐB
365291
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 06/02/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 06/02/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 9,6,3,6
9 1 5,7,0
2 5
3,0 3 3,6,4,5
3,8 4 5
Chục Số Đơn vị
4,1,3,2 5 9
3,0,0 6 8
1,7 7 7
6 8 4
5,0 9 1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

52  ( 16 ngày )
39  ( 12 ngày )
77  ( 11 ngày )
94  ( 10 ngày )
60  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )

Miền Bắc

53  ( 19 ngày )
71  ( 17 ngày )
14  ( 15 ngày )
73  ( 14 ngày )
30  ( 13 ngày )
66  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
55  ( 10 ngày )
80  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

36  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
65  ( 7 ngày )
23  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
89  ( 6 ngày )