http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 25/09/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Cà Mau
25/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 25/09/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 25/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Cà Mau
18/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 18/09/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 18/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Cà Mau
11/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 11/09/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 11/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Cà Mau
04/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 04/09/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 04/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Cà Mau
28/082023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 23T08K4
100N
96
200N
568
400N
6493
6682
0302
1TR
6373
3TR
69710
64006
45269
71246
06019
94056
00617
10TR
21107
05773
20TR
31156
30TR
19626
ĐB
611451
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 28/08/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 28/08/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 2,6,7
5 1 0,9,7
8,0 2 6
9,7,7 3
4 6
Chục Số Đơn vị
5 6,6,1
9,0,4,5,5,2 6 8,9
1,0 7 3,3
6 8 2
6,1 9 6,3
Kết quả xổ số Cà Mau
21/082023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 23T08K3
100N
29
200N
266
400N
8782
0719
2575
1TR
8205
3TR
85219
10485
96642
21550
83013
50267
28231
10TR
36406
57214
20TR
62556
30TR
02647
ĐB
553224
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 21/08/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 21/08/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 5,6
3 1 9,9,3,4
8,4 2 9,4
1 3 1
1,2 4 2,7
Chục Số Đơn vị
7,0,8 5 0,6
6,0,5 6 6,7
6,4 7 5
8 2,5
2,1,1 9
Kết quả xổ số Cà Mau
14/082023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 23T08K2
100N
01
200N
612
400N
8048
2945
0799
1TR
1454
3TR
18074
69116
28880
47385
48398
49977
78899
10TR
00675
83911
20TR
28385
30TR
78097
ĐB
221191
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 14/08/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 14/08/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 1
0,1,9 1 2,6,1
1 2
3
5,7 4 8,5
Chục Số Đơn vị
4,8,7,8 5 4
1 6
7,9 7 4,7,5
4,9 8 0,5,5
9,9 9 9,8,9,7,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 15 ngày )
78  ( 12 ngày )
39  ( 11 ngày )
92  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
51  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

41  ( 17 ngày )
25  ( 14 ngày )
54  ( 13 ngày )
56  ( 13 ngày )
01  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
35  ( 11 ngày )
77  ( 11 ngày )
05  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
36  ( 10 ngày )
35  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
02  ( 7 ngày )
14  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
67  ( 6 ngày )