http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 07/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đà Lạt
07/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: D9L8K1
100N
31
200N
959
400N
0171
2863
3957
1TR
1856
3TR
26342
51357
91733
97014
62598
50846
04427
10TR
44289
48738
20TR
89462
30TR
64149
ĐB
113913
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 07/08/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 07/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0
3,7 1 4,3
4,6 2 7
6,3,1 3 1,3,8
1 4 2,6,9
Chục Số Đơn vị
5 9,7,6,7
5,4 6 3,2
5,5,2 7 1
9,3 8 9
5,8,4 9 8
Kết quả xổ số Đà Lạt
31/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-7K5
100N
16
200N
187
400N
0742
5899
4294
1TR
4205
3TR
27348
85853
54743
83924
05938
81149
17144
10TR
02374
37028
20TR
14936
30TR
80861
ĐB
060002
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 31/07/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 31/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,2
6 1 6
4,0 2 4,8
5,4 3 8,6
9,2,4,7 4 2,8,3,9,4
Chục Số Đơn vị
0 5 3
1,3 6 1
8 7 4
4,3,2 8 7
9,4 9 9,4
Kết quả xổ số Đà Lạt
24/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-7K4
100N
11
200N
419
400N
4137
7706
6316
1TR
9152
3TR
91209
26189
52578
02888
74552
94407
16451
10TR
94777
37894
20TR
66424
30TR
86219
ĐB
550785
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 24/07/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 24/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6,9,7
1,5 1 1,9,6,9
5,5 2 4
3 7
9,2 4
Chục Số Đơn vị
8 5 2,2,1
0,1 6
3,0,7 7 8,7
7,8 8 9,8,5
1,0,8,1 9 4
Kết quả xổ số Đà Lạt
17/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-7K3
100N
52
200N
881
400N
0120
6310
5286
1TR
4095
3TR
68145
39631
85651
89122
70715
09081
87224
10TR
16485
34381
20TR
82189
30TR
27976
ĐB
557045
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 17/07/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 17/07/2022  
Chục Số Đơn vị
2,1 0
8,3,5,8,8 1 0,5
5,2 2 0,2,4
3 1
2 4 5,5
Chục Số Đơn vị
9,4,1,8,4 5 2,1
8,7 6
7 6
8 1,6,1,5,1,9
8 9 5
Kết quả xổ số Đà Lạt
10/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-7K2
100N
88
200N
010
400N
8094
4167
7096
1TR
6927
3TR
26121
61006
11759
57553
70795
97786
20521
10TR
21034
69586
20TR
77221
30TR
01150
ĐB
970291
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 10/07/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 10/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1,5 0 6
2,2,2,9 1 0
2 7,1,1,1
5 3 4
9,3 4
Chục Số Đơn vị
9 5 9,3,0
9,0,8,8 6 7
6,2 7
8 8 8,6,6
5 9 4,6,5,1
Kết quả xổ số Đà Lạt
03/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-7K1
100N
76
200N
067
400N
8167
6398
9669
1TR
8667
3TR
84966
50059
85010
20640
08220
84543
72755
10TR
43082
84811
20TR
94274
30TR
92588
ĐB
317995
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 03/07/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 03/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1,4,2 0
1 1 0,1
8 2 0
4 3
7 4 0,3
Chục Số Đơn vị
5,9 5 9,5
7,6 6 7,7,9,7,6
6,6,6 7 6,4
9,8 8 2,8
6,5 9 8,5
Kết quả xổ số Đà Lạt
26/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-6K4
100N
90
200N
805
400N
5428
8448
3755
1TR
4835
3TR
13361
96934
64079
00191
67637
43893
87331
10TR
21691
72971
20TR
40019
30TR
59994
ĐB
687533
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 26/06/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 26/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 5
6,9,3,9,7 1 9
2 8
9,3 3 5,4,7,1,3
3,9 4 8
Chục Số Đơn vị
0,5,3 5 5
6 1
3 7 9,1
2,4 8
7,1 9 0,1,3,1,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )