http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 03/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đà Nẵng
03/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N
02
250N
994
500N
5887
1285
8576
1TR
7041
2,5TR
93583
03833
91798
33105
94964
68047
88644
5TR
99287
26147
10TR
20374
40TR
96709
ĐB
952908
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 03/08/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 03/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2,5,9,8
4 1
0 2
8,3 3 3
9,6,4,7 4 1,7,4,7
Chục Số Đơn vị
8,0 5
7 6 4
8,4,8,4 7 6,4
9,0 8 7,5,3,7
0 9 4,8
Kết quả xổ số Đà Nẵng
27/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N
94
250N
828
500N
9610
0067
6617
1TR
0019
2,5TR
28034
31398
47617
69666
48278
50922
49413
5TR
22468
56769
10TR
95032
40TR
22421
ĐB
545522
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 27/07/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 27/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0
2 1 0,7,9,7,3
2,3,2 2 8,2,1,2
1 3 4,2
9,3 4
Chục Số Đơn vị
5
6 6 7,6,8,9
6,1,1 7 8
2,9,7,6 8
1,6 9 4,8
Kết quả xổ số Đà Nẵng
20/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N
64
250N
993
500N
4168
6778
9601
1TR
1877
2,5TR
19733
62724
24832
55355
21501
99257
71616
5TR
20024
01548
10TR
36396
40TR
66237
ĐB
152897
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 20/07/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 20/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,1
0,0 1 6
3 2 4,4
9,3 3 3,2,7
6,2,2 4 8
Chục Số Đơn vị
5 5 5,7
1,9 6 4,8
7,5,3,9 7 8,7
6,7,4 8
9 3,6,7
Kết quả xổ số Đà Nẵng
13/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N
42
250N
079
500N
8893
6018
2129
1TR
1872
2,5TR
26923
91864
64146
36935
70100
63075
84264
5TR
16035
33091
10TR
66379
40TR
34982
ĐB
771406
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 13/07/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 13/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,6
9 1 8
4,7,8 2 9,3
9,2 3 5,5
6,6 4 2,6
Chục Số Đơn vị
3,7,3 5
4,0 6 4,4
7 9,2,5,9
1 8 2
7,2,7 9 3,1
Kết quả xổ số Đà Nẵng
06/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N
02
250N
165
500N
3937
7845
2264
1TR
6385
2,5TR
36515
51171
63628
74429
81680
50628
05149
5TR
08213
03410
10TR
90246
40TR
42542
ĐB
130218
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 06/07/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 06/07/2022  
Chục Số Đơn vị
8,1 0 2
7 1 5,3,0,8
0,4 2 8,9,8
1 3 7
6 4 5,9,6,2
Chục Số Đơn vị
6,4,8,1 5
4 6 5,4
3 7 1
2,2,1 8 5,0
2,4 9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
29/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N
31
250N
357
500N
7106
6438
2291
1TR
6443
2,5TR
40499
09467
38043
08943
17640
01348
19252
5TR
02887
14355
10TR
09557
40TR
82214
ĐB
805603
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 29/06/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 29/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 6,3
3,9 1 4
5 2
4,4,4,0 3 1,8
1 4 3,3,3,0,8
Chục Số Đơn vị
5 5 7,2,5,7
0 6 7
5,6,8,5 7
3,4 8 7
9 9 1,9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
22/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N
76
250N
753
500N
3361
6384
8795
1TR
1317
2,5TR
09886
41676
60527
88914
36171
18658
01009
5TR
48097
12364
10TR
65445
40TR
06117
ĐB
870469
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 22/06/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 22/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 9
6,7 1 7,4,7
2 7
5 3
8,1,6 4 5
Chục Số Đơn vị
9,4 5 3,8
7,8,7 6 1,4,9
1,2,9,1 7 6,6,1
5 8 4,6
0,6 9 5,7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )