http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đắk Lắk
18/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N
00
250N
536
500N
6934
3344
8596
1TR
3803
2,5TR
25945
31024
39470
85099
80650
56972
25968
5TR
26567
73526
10TR
06958
40TR
95846
ĐB
599625
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 18/06/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 18/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0,7,5 0 0,3
1
7 2 4,6,5
0 3 6,4
3,4,2 4 4,5,6
Chục Số Đơn vị
4,2 5 0,8
3,9,2,4 6 8,7
6 7 0,2
6,5 8
9 9 6,9
Kết quả xổ số Đắk Lắk
11/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N
22
250N
083
500N
5650
3657
8432
1TR
5479
2,5TR
57376
70968
10096
56801
30901
04964
85011
5TR
58717
02040
10TR
06679
40TR
80758
ĐB
116270
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 11/06/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 11/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5,4,7 0 1,1
0,0,1 1 1,7
2,3 2 2
8 3 2
6 4 0
Chục Số Đơn vị
5 0,7,8
7,9 6 8,4
5,1 7 9,6,9,0
6,5 8 3
7,7 9 6
Kết quả xổ số Đắk Lắk
04/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N
77
250N
106
500N
7773
1915
9448
1TR
6753
2,5TR
90777
35605
53423
75844
29003
26769
33286
5TR
88041
55375
10TR
18390
40TR
54852
ĐB
103914
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 04/06/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 04/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 6,5,3
4 1 5,4
5 2 3
7,5,2,0 3
4,1 4 8,4,1
Chục Số Đơn vị
1,0,7 5 3,2
0,8 6 9
7,7 7 7,3,7,5
4 8 6
6 9 0
Kết quả xổ số Đắk Lắk
28/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N
79
250N
448
500N
7153
2618
9407
1TR
7361
2,5TR
09564
59050
95890
00187
82057
22367
30639
5TR
70050
60793
10TR
11426
40TR
93098
ĐB
704294
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 28/05/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 28/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5,9,5 0 7
6 1 8
2 6
5,9 3 9
6,9 4 8
Chục Số Đơn vị
5 3,0,7,0
2 6 1,4,7
0,8,5,6 7 9
4,1,9 8 7
7,3 9 0,3,8,4
Kết quả xổ số Đắk Lắk
21/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N
64
250N
209
500N
9303
8792
3642
1TR
4133
2,5TR
41836
60907
14185
16547
20731
41704
12842
5TR
66842
01443
10TR
66707
40TR
97315
ĐB
191463
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 21/05/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 21/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 9,3,7,4,7
3 1 5
9,4,4,4 2
0,3,4,6 3 3,6,1
6,0 4 2,7,2,2,3
Chục Số Đơn vị
8,1 5
3 6 4,3
0,4,0 7
8 5
0 9 2
Kết quả xổ số Đắk Lắk
14/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N
89
250N
838
500N
5436
9078
2636
1TR
2682
2,5TR
15372
85541
13957
13110
23371
62502
44662
5TR
19471
44104
10TR
35452
40TR
87066
ĐB
929509
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 14/05/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 14/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 2,4,9
4,7,7 1 0
8,7,0,6,5 2
3 8,6,6
0 4 1
Chục Số Đơn vị
5 7,2
3,3,6 6 2,6
5 7 8,2,1,1
3,7 8 9,2
8,0 9
Kết quả xổ số Đắk Lắk
07/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N
71
250N
748
500N
3133
4818
3417
1TR
4703
2,5TR
10608
17257
72774
29048
54117
56401
47406
5TR
78850
35802
10TR
84414
40TR
96522
ĐB
138194
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 07/05/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 07/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 3,8,1,6,2
7,0 1 8,7,7,4
0,2 2 2
3,0 3 3
7,1,9 4 8,8
Chục Số Đơn vị
5 7,0
0 6
1,5,1 7 1,4
4,1,0,4 8
9 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )