http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 02/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đắk Lắk
02/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N
74
250N
186
500N
4454
3293
4004
1TR
3297
2,5TR
52671
22180
28525
89610
41570
68515
54545
5TR
77332
55312
10TR
86268
40TR
79329
ĐB
391370
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 02/08/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 02/08/2022  
Chục Số Đơn vị
8,1,7,7 0 4
7 1 0,5,2
3,1 2 5,9
9 3 2
7,5,0 4 5
Chục Số Đơn vị
2,1,4 5 4
8 6 8
9 7 4,1,0,0
6 8 6,0
2 9 3,7
Kết quả xổ số Đắk Lắk
26/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N
39
250N
314
500N
8035
3485
7173
1TR
1258
2,5TR
15934
79767
35767
01245
61625
65047
95965
5TR
94913
75237
10TR
69374
40TR
32894
ĐB
789562
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 26/07/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 26/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0
1 4,3
6 2 5
7,1 3 9,5,4,7
1,3,7,9 4 5,7
Chục Số Đơn vị
3,8,4,2,6 5 8
6 7,7,5,2
6,6,4,3 7 3,4
5 8 5
3 9 4
Kết quả xổ số Đắk Lắk
19/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N
99
250N
133
500N
4299
1260
1967
1TR
1016
2,5TR
96763
16441
60862
61705
54047
37870
11415
5TR
31628
19537
10TR
44322
40TR
51008
ĐB
943620
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 19/07/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 19/07/2022  
Chục Số Đơn vị
6,7,2 0 5,8
4 1 6,5
6,2 2 8,2,0
3,6 3 3,7
4 1,7
Chục Số Đơn vị
0,1 5
1 6 0,7,3,2
6,4,3 7 0
2,0 8
9,9 9 9,9
Kết quả xổ số Đắk Lắk
12/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N
44
250N
915
500N
5226
3989
1510
1TR
0244
2,5TR
63102
62655
31129
31945
27068
06439
13882
5TR
36927
58944
10TR
98668
40TR
84859
ĐB
765380
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 12/07/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 12/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1,8 0 2
1 5,0
0,8 2 6,9,7
3 9
4,4,4 4 4,4,5,4
Chục Số Đơn vị
1,5,4 5 5,9
2 6 8,8
2 7
6,6 8 9,2,0
8,2,3,5 9
Kết quả xổ số Đắk Lắk
05/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N
90
250N
251
500N
7019
9081
1366
1TR
4373
2,5TR
02003
86714
22206
09493
26621
21404
97218
5TR
92050
98888
10TR
68305
40TR
92051
ĐB
626588
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 05/07/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 05/07/2022  
Chục Số Đơn vị
9,5 0 3,6,4,5
5,8,2,5 1 9,4,8
2 1
7,0,9 3
1,0 4
Chục Số Đơn vị
0 5 1,0,1
6,0 6 6
7 3
1,8,8 8 1,8,8
1 9 0,3
Kết quả xổ số Đắk Lắk
28/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N
09
250N
632
500N
0807
4060
0447
1TR
9254
2,5TR
13942
92313
71213
59410
01952
46603
80004
5TR
03975
25896
10TR
30424
40TR
41133
ĐB
612861
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 28/06/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 28/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6,1 0 9,7,3,4
6 1 3,3,0
3,4,5 2 4
1,1,0,3 3 2,3
5,0,2 4 7,2
Chục Số Đơn vị
7 5 4,2
9 6 0,1
0,4 7 5
8
0 9 6
Kết quả xổ số Đắk Lắk
21/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N
81
250N
548
500N
2639
3023
8139
1TR
8698
2,5TR
87647
27999
12199
52258
01869
57255
45205
5TR
67527
72397
10TR
87585
40TR
45308
ĐB
022690
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 21/06/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 21/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 5,8
8 1
2 3,7
2 3 9,9
4 8,7
Chục Số Đơn vị
5,0,8 5 8,5
6 9
4,2,9 7
4,9,5,0 8 1,5
3,3,9,9,6 9 8,9,9,7,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )