http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 30/05/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đắk Lắk
30/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N
64
250N
562
500N
7608
4683
4082
1TR
9876
2,5TR
44111
10668
65775
35529
29535
59300
90884
5TR
01846
41627
10TR
43852
40TR
11762
ĐB
858571
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 30/05/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 30/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 8,0
1,7 1 1
6,8,5,6 2 9,7
8 3 5
6,8 4 6
Chục Số Đơn vị
7,3 5 2
7,4 6 4,2,8,2
2 7 6,5,1
0,6 8 3,2,4
2 9
Kết quả xổ số Đắk Lắk
23/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N
79
250N
392
500N
0721
1447
6298
1TR
3827
2,5TR
80544
91367
81621
27754
44969
96263
69164
5TR
29561
29932
10TR
68189
40TR
11473
ĐB
762976
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 23/05/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 23/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0
2,2,6 1
9,3 2 1,7,1
6,7 3 2
4,5,6 4 7,4
Chục Số Đơn vị
5 4
7 6 7,9,3,4,1
4,2,6 7 9,3,6
9 8 9
7,6,8 9 2,8
Kết quả xổ số Đắk Lắk
16/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N
10
250N
388
500N
2706
8791
6723
1TR
9879
2,5TR
53994
76285
33290
59329
51562
24463
30678
5TR
70841
77548
10TR
47626
40TR
92326
ĐB
290213
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 16/05/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 16/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1,9 0 6
9,4 1 0,3
6 2 3,9,6,6
2,6,1 3
9 4 1,8
Chục Số Đơn vị
8 5
0,2,2 6 2,3
7 9,8
8,7,4 8 8,5
7,2 9 1,4,0
Kết quả xổ số Đắk Lắk
09/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N
78
250N
845
500N
2167
7345
6709
1TR
8999
2,5TR
40678
02588
60329
67268
43839
63736
35400
5TR
33713
17203
10TR
27434
40TR
19127
ĐB
982526
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 09/05/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 09/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 9,0,3
1 3
2 9,7,6
1,0 3 9,6,4
3 4 5,5
Chục Số Đơn vị
4,4 5
3,2 6 7,8
6,2 7 8,8
7,7,8,6 8 8
0,9,2,3 9 9
Kết quả xổ số Đắk Lắk
02/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N
88
250N
607
500N
0723
0201
4673
1TR
8272
2,5TR
67182
33991
24280
81327
97773
69494
14457
5TR
03965
24550
10TR
77451
40TR
75432
ĐB
459567
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 02/05/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 02/05/2023  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 7,1
0,9,5 1
7,8,3 2 3,7
2,7,7 3 2
9 4
Chục Số Đơn vị
6 5 7,0,1
6 5,7
0,2,5,6 7 3,2,3
8 8 8,2,0
9 1,4
Kết quả xổ số Đắk Lắk
25/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N
81
250N
345
500N
7632
9911
2963
1TR
8088
2,5TR
58960
58990
83991
71778
03822
49593
03681
5TR
40923
34029
10TR
19209
40TR
40542
ĐB
505527
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 25/04/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 25/04/2023  
Chục Số Đơn vị
6,9 0 9
8,1,9,8 1 1
3,2,4 2 2,3,9,7
6,9,2 3 2
4 5,2
Chục Số Đơn vị
4 5
6 3,0
2 7 8
8,7 8 1,8,1
2,0 9 0,1,3
Kết quả xổ số Đắk Lắk
18/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N
00
250N
558
500N
5371
4295
2961
1TR
1974
2,5TR
35416
51160
57667
06696
75824
39481
68175
5TR
34807
10566
10TR
56443
40TR
83177
ĐB
332141
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 18/04/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 18/04/2023  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 0,7
7,6,8,4 1 6
2 4
4 3
7,2 4 3,1
Chục Số Đơn vị
9,7 5 8
1,9,6 6 1,0,7,6
6,0,7 7 1,4,5,7
5 8 1
9 5,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

31  ( 19 ngày )
67  ( 16 ngày )
83  ( 13 ngày )
84  ( 12 ngày )
28  ( 10 ngày )
87  ( 9 ngày )
41  ( 7 ngày )
50  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )

Miền Bắc

09  ( 14 ngày )
14  ( 14 ngày )
03  ( 10 ngày )
47  ( 10 ngày )
86  ( 10 ngày )
01  ( 9 ngày )
11  ( 9 ngày )
31  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

45  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
26  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
53  ( 9 ngày )
10  ( 7 ngày )
13  ( 7 ngày )
55  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )