http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 03/12/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đắk Nông
03/122022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
89
250N
273
500N
6947
3444
3972
1TR
4053
2,5TR
02153
71016
09894
25470
61609
01871
29291
5TR
66529
68927
10TR
11915
40TR
29010
ĐB
433382
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 03/12/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 03/12/2022  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 9
7,9 1 6,5,0
7,8 2 9,7
7,5,5 3
4,9 4 7,4
Chục Số Đơn vị
1 5 3,3
1 6
4,2 7 3,2,0,1
8 9,2
8,0,2 9 4,1
Kết quả xổ số Đắk Nông
26/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
36
250N
869
500N
2115
1849
5909
1TR
0341
2,5TR
87054
00670
95669
61208
49348
53378
83469
5TR
35405
19159
10TR
82081
40TR
67840
ĐB
829741
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 26/11/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 26/11/2022  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 9,8,5
4,8,4 1 5
2
3 6
5 4 9,1,8,0,1
Chục Số Đơn vị
1,0 5 4,9
3 6 9,9,9
7 0,8
0,4,7 8 1
6,4,0,6,6,5 9
Kết quả xổ số Đắk Nông
19/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
91
250N
066
500N
5328
5951
9843
1TR
8221
2,5TR
40640
32679
12572
75304
63989
16573
14297
5TR
05345
95753
10TR
70834
40TR
74435
ĐB
899230
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 19/11/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 19/11/2022  
Chục Số Đơn vị
4,3 0 4
9,5,2 1
7 2 8,1
4,7,5 3 4,5,0
0,3 4 3,0,5
Chục Số Đơn vị
4,3 5 1,3
6 6 6
9 7 9,2,3
2 8 9
7,8 9 1,7
Kết quả xổ số Đắk Nông
12/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
52
250N
401
500N
0409
4271
5945
1TR
5505
2,5TR
85309
04585
14772
78828
95667
14602
38736
5TR
56646
24443
10TR
49687
40TR
93347
ĐB
966051
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 12/11/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 12/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,9,5,9,2
0,7,5 1
5,7,0 2 8
4 3 6
4 5,6,3,7
Chục Số Đơn vị
4,0,8 5 2,1
3,4 6 7
6,8,4 7 1,2
2 8 5,7
0,0 9
Kết quả xổ số Đắk Nông
05/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
57
250N
685
500N
6862
3182
8443
1TR
4999
2,5TR
79724
72627
93705
08219
62544
21662
58271
5TR
25540
13107
10TR
51154
40TR
69435
ĐB
231739
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 05/11/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 05/11/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 5,7
7 1 9
6,8,6 2 4,7
4 3 5,9
2,4,5 4 3,4,0
Chục Số Đơn vị
8,0,3 5 7,4
6 2,2
5,2,0 7 1
8 5,2
9,1,3 9 9
Kết quả xổ số Đắk Nông
29/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
59
250N
689
500N
8798
6523
1378
1TR
9574
2,5TR
45801
97544
98998
91238
79831
73864
92674
5TR
83688
05448
10TR
88593
40TR
05660
ĐB
864382
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 29/10/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 29/10/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 1
0,3 1
8 2 3
2,9 3 8,1
7,4,6,7 4 4,8
Chục Số Đơn vị
5 9
6 4,0
7 8,4,4
9,7,9,3,8,4 8 9,8,2
5,8 9 8,8,3
Kết quả xổ số Đắk Nông
22/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
38
250N
711
500N
6030
7021
0542
1TR
2991
2,5TR
29099
63899
57969
99362
47683
17976
65445
5TR
08462
43510
10TR
09213
40TR
09006
ĐB
462218
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 22/10/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 22/10/2022  
Chục Số Đơn vị
3,1 0 6
1,2,9 1 1,0,3,8
4,6,6 2 1
8,1 3 8,0
4 2,5
Chục Số Đơn vị
4 5
7,0 6 9,2,2
7 6
3,1 8 3
9,9,6 9 1,9,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 11 ngày )
90  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
34  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )
61  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 14 ngày )
29  ( 14 ngày )
50  ( 13 ngày )
97  ( 12 ngày )
08  ( 11 ngày )
48  ( 10 ngày )
75  ( 10 ngày )
19  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

85  ( 17 ngày )
83  ( 11 ngày )
92  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
37  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )