http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 03/06/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đắk Nông
03/062023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
50
250N
517
500N
7523
8679
6419
1TR
4718
2,5TR
99188
81629
16822
32845
77660
43807
27391
5TR
83029
90831
10TR
85265
40TR
84755
ĐB
520971
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 03/06/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 03/06/2023  
Chục Số Đơn vị
5,6 0 7
9,3,7 1 7,9,8
2 2 3,9,2,9
2 3 1
4 5
Chục Số Đơn vị
4,6,5 5 0,5
6 0,5
1,0 7 9,1
1,8 8 8
7,1,2,2 9 1
Kết quả xổ số Đắk Nông
27/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
80
250N
726
500N
5551
7743
4797
1TR
9864
2,5TR
69093
55433
67077
51543
12900
02666
01701
5TR
02187
23681
10TR
66943
40TR
20176
ĐB
540591
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 27/05/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 27/05/2023  
Chục Số Đơn vị
8,0 0 0,1
5,0,8,9 1
2 6
4,9,3,4,4 3 3
6 4 3,3,3
Chục Số Đơn vị
5 1
2,6,7 6 4,6
9,7,8 7 7,6
8 0,7,1
9 7,3,1
Kết quả xổ số Đắk Nông
20/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
47
250N
652
500N
8244
6650
7201
1TR
1888
2,5TR
43580
88082
80684
89630
40875
36658
66991
5TR
35147
54582
10TR
90833
40TR
61321
ĐB
100825
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 20/05/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 20/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5,8,3 0 1
0,9,2 1
5,8,8 2 1,5
3 3 0,3
4,8 4 7,4,7
Chục Số Đơn vị
7,2 5 2,0,8
6
4,4 7 5
8,5 8 8,0,2,4,2
9 1
Kết quả xổ số Đắk Nông
13/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
35
250N
503
500N
0298
1335
1725
1TR
9343
2,5TR
10273
72061
50794
71818
17410
09123
30180
5TR
92245
39793
10TR
71109
40TR
61377
ĐB
709040
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 13/05/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 13/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1,8,4 0 3,9
6 1 8,0
2 5,3
0,4,7,2,9 3 5,5
9 4 3,5,0
Chục Số Đơn vị
3,3,2,4 5
6 1
7 7 3,7
9,1 8 0
0 9 8,4,3
Kết quả xổ số Đắk Nông
06/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
73
250N
352
500N
9077
3705
6634
1TR
2274
2,5TR
23058
39975
73082
42992
30300
62033
67700
5TR
01992
89893
10TR
02048
40TR
07044
ĐB
259090
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 06/05/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 06/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0,0,9 0 5,0,0
1
5,8,9,9 2
7,3,9 3 4,3
3,7,4 4 8,4
Chục Số Đơn vị
0,7 5 2,8
6
7 7 3,7,4,5
5,4 8 2
9 2,2,3,0
Kết quả xổ số Đắk Nông
29/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
52
250N
068
500N
4811
5196
8951
1TR
3502
2,5TR
37955
47563
66453
08993
36105
98599
13831
5TR
53709
40532
10TR
02859
40TR
15517
ĐB
246421
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 29/04/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 29/04/2023  
Chục Số Đơn vị
0 2,5,9
1,5,3,2 1 1,7
5,0,3 2 1
6,5,9 3 1,2
4
Chục Số Đơn vị
5,0 5 2,1,5,3,9
9 6 8,3
1 7
6 8
9,0,5 9 6,3,9
Kết quả xổ số Đắk Nông
22/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
44
250N
728
500N
5285
9520
1591
1TR
3799
2,5TR
09403
09965
60067
19197
21862
85384
58583
5TR
02754
40327
10TR
94801
40TR
23783
ĐB
634685
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 22/04/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 22/04/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 3,1
9,0 1
6 2 8,0,7
0,8,8 3
4,8,5 4 4
Chục Số Đơn vị
8,6,8 5 4
6 5,7,2
6,9,2 7
2 8 5,4,3,3,5
9 9 1,9,7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

31  ( 19 ngày )
67  ( 16 ngày )
83  ( 13 ngày )
84  ( 12 ngày )
28  ( 10 ngày )
87  ( 9 ngày )
41  ( 7 ngày )
50  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )

Miền Bắc

09  ( 14 ngày )
14  ( 14 ngày )
03  ( 10 ngày )
47  ( 10 ngày )
86  ( 10 ngày )
01  ( 9 ngày )
11  ( 9 ngày )
31  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

45  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
26  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
53  ( 9 ngày )
10  ( 7 ngày )
13  ( 7 ngày )
55  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )