http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 06/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đắk Nông
06/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
07
250N
502
500N
3125
8925
3733
1TR
7812
2,5TR
16724
25431
56881
90661
63707
06201
18599
5TR
73043
42488
10TR
55594
40TR
53258
ĐB
021397
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 06/08/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 06/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 7,2,7,1
3,8,6,0 1 2
0,1 2 5,5,4
3,4 3 3,1
2,9 4 3
Chục Số Đơn vị
2,2 5 8
6 1
0,0,9 7
8,5 8 1,8
9 9 9,4,7
Kết quả xổ số Đắk Nông
30/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
13
250N
246
500N
6939
5394
8868
1TR
5064
2,5TR
98321
37952
15485
15610
50493
31405
73406
5TR
98406
39054
10TR
73425
40TR
89077
ĐB
801201
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 30/07/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 30/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 5,6,6,1
2,0 1 3,0
5 2 1,5
1,9 3 9
9,6,5 4 6
Chục Số Đơn vị
8,0,2 5 2,4
4,0,0 6 8,4
7 7 7
6 8 5
3 9 4,3
Kết quả xổ số Đắk Nông
23/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
84
250N
494
500N
9574
1814
3210
1TR
7166
2,5TR
00638
08422
25285
53699
70316
62605
03234
5TR
33243
58474
10TR
40111
40TR
02357
ĐB
394213
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 23/07/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 23/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 5
1 1 4,0,6,1,3
2 2 2
4,1 3 8,4
8,9,7,1,3,7 4 3
Chục Số Đơn vị
8,0 5 7
6,1 6 6
5 7 4,4
3 8 4,5
9 9 4,9
Kết quả xổ số Đắk Nông
16/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
17
250N
343
500N
2006
2894
0407
1TR
7738
2,5TR
14542
02832
24191
86244
67883
73148
99318
5TR
55786
33523
10TR
45828
40TR
52180
ĐB
394246
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 16/07/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 16/07/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 6,7
9 1 7,8
4,3 2 3,8
4,8,2 3 8,2
9,4 4 3,2,4,8,6
Chục Số Đơn vị
5
0,8,4 6
1,0 7
3,4,1,2 8 3,6,0
9 4,1
Kết quả xổ số Đắk Nông
09/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
06
250N
645
500N
3289
0902
6958
1TR
1059
2,5TR
80027
95071
16888
57849
78489
41113
88966
5TR
95650
64725
10TR
34828
40TR
13863
ĐB
712378
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 09/07/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 09/07/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 6,2
7 1 3
0 2 7,5,8
1,6 3
4 5,9
Chục Số Đơn vị
4,2 5 8,9,0
0,6 6 6,3
2 7 1,8
5,8,2,7 8 9,8,9
8,5,4,8 9
Kết quả xổ số Đắk Nông
02/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
48
250N
007
500N
5453
6500
9558
1TR
3358
2,5TR
36821
36056
03239
65779
92731
59659
47959
5TR
48833
12305
10TR
62782
40TR
01009
ĐB
661543
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 02/07/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 02/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 7,0,5,9
2,3 1
8 2 1
5,3,4 3 9,1,3
4 8,3
Chục Số Đơn vị
0 5 3,8,8,6,9,9
5 6
0 7 9
4,5,5 8 2
3,7,5,5,0 9
Kết quả xổ số Đắk Nông
25/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
41
250N
676
500N
6634
8961
8254
1TR
9287
2,5TR
49242
87286
33245
98934
64053
43220
82359
5TR
77483
22159
10TR
01732
40TR
36415
ĐB
372934
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 25/06/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 25/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0
4,6 1 5
4,3 2 0
5,8 3 4,4,2,4
3,5,3,3 4 1,2,5
Chục Số Đơn vị
4,1 5 4,3,9,9
7,8 6 1
8 7 6
8 7,6,3
5,5 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )