http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 07/12/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Nai
07/122022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 12K1
100N
80
200N
826
400N
4197
7050
4705
1TR
4536
3TR
83262
97592
69731
74622
35262
94775
56252
10TR
90011
09558
20TR
03979
30TR
42380
ĐB
560695
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 07/12/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 07/12/2022  
Chục Số Đơn vị
8,5,8 0 5
3,1 1 1
6,9,2,6,5 2 6,2
3 6,1
4
Chục Số Đơn vị
0,7,9 5 0,2,8
2,3 6 2,2
9 7 5,9
5 8 0,0
7 9 7,2,5
Kết quả xổ số Đồng Nai
30/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 11K5
100N
59
200N
563
400N
6365
4863
8989
1TR
3591
3TR
98866
11604
49524
20163
11755
86574
96772
10TR
09236
04395
20TR
25738
30TR
57530
ĐB
610166
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 30/11/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 30/11/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 4
9 1
7 2 4
6,6,6 3 6,8,0
0,2,7 4
Chục Số Đơn vị
6,5,9 5 9,5
6,3,6 6 3,5,3,6,3,6
7 4,2
3 8 9
5,8 9 1,5
Kết quả xổ số Đồng Nai
23/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 11K4
100N
88
200N
396
400N
0054
9078
9607
1TR
8104
3TR
58142
49648
82959
59552
20397
27393
29307
10TR
48895
47793
20TR
91491
30TR
03395
ĐB
466591
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 23/11/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 23/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 7,4,7
9,9 1
4,5 2
9,9 3
5,0 4 2,8
Chục Số Đơn vị
9,9 5 4,9,2
9 6
0,9,0 7 8
8,7,4 8 8
5 9 6,7,3,5,3,1,5,1
Kết quả xổ số Đồng Nai
16/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 11K3
100N
91
200N
122
400N
6962
3140
7102
1TR
0457
3TR
06626
71459
44390
79043
46111
00841
55145
10TR
40626
86840
20TR
12249
30TR
45806
ĐB
438889
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 16/11/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 16/11/2022  
Chục Số Đơn vị
4,9,4 0 2,6
9,1,4 1 1
2,6,0 2 2,6,6
4 3
4 0,3,1,5,0,9
Chục Số Đơn vị
4 5 7,9
2,2,0 6 2
5 7
8 9
5,4,8 9 1,0
Kết quả xổ số Đồng Nai
09/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 11K2
100N
70
200N
754
400N
3501
3590
2402
1TR
7267
3TR
69112
86551
11064
65828
51979
09601
78405
10TR
87740
91802
20TR
95470
30TR
69394
ĐB
229487
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 09/11/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 09/11/2022  
Chục Số Đơn vị
7,9,4,7 0 1,2,1,5,2
0,5,0 1 2
0,1,0 2 8
3
5,6,9 4 0
Chục Số Đơn vị
0 5 4,1
6 7,4
6,8 7 0,9,0
2 8 7
7 9 0,4
Kết quả xổ số Đồng Nai
02/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 11K1
100N
12
200N
351
400N
8749
4547
5948
1TR
6127
3TR
33232
53604
01343
51563
78306
56772
33303
10TR
17747
00265
20TR
44202
30TR
00596
ĐB
262415
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 02/11/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 02/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4,6,3,2
5 1 2,5
1,3,7,0 2 7
4,6,0 3 2
0 4 9,7,8,3,7
Chục Số Đơn vị
6,1 5 1
0,9 6 3,5
4,2,4 7 2
4 8
4 9 6
Kết quả xổ số Đồng Nai
26/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 10K4
100N
12
200N
890
400N
9416
3018
8292
1TR
8164
3TR
53229
22157
80128
19532
39330
69328
94284
10TR
72222
75179
20TR
54080
30TR
84074
ĐB
448309
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 26/10/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 26/10/2022  
Chục Số Đơn vị
9,3,8 0 9
1 2,6,8
1,9,3,2 2 9,8,8,2
3 2,0
6,8,7 4
Chục Số Đơn vị
5 7
1 6 4
5 7 9,4
1,2,2 8 4,0
2,7,0 9 0,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 11 ngày )
90  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
34  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )
61  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 14 ngày )
29  ( 14 ngày )
50  ( 13 ngày )
97  ( 12 ngày )
08  ( 11 ngày )
48  ( 10 ngày )
75  ( 10 ngày )
19  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

85  ( 17 ngày )
83  ( 11 ngày )
92  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
37  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )