http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 31/05/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Nai
31/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 5K5
100N
82
200N
516
400N
2249
8239
5416
1TR
4805
3TR
60520
98371
30494
23903
37145
61470
85227
10TR
47617
61289
20TR
56564
30TR
91859
ĐB
776856
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 31/05/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 31/05/2023  
Chục Số Đơn vị
2,7 0 5,3
7 1 6,6,7
8 2 0,7
0 3 9
9,6 4 9,5
Chục Số Đơn vị
0,4 5 9,6
1,1,5 6 4
2,1 7 1,0
8 2,9
4,3,8,5 9 4
Kết quả xổ số Đồng Nai
24/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 5K4
100N
52
200N
084
400N
5043
1175
6419
1TR
9112
3TR
61317
03332
87298
25762
81982
01911
14487
10TR
78068
88699
20TR
57987
30TR
85772
ĐB
459317
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 24/05/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 24/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1 1 9,2,7,1,7
5,1,3,6,8,7 2
4 3 2
8 4 3
Chục Số Đơn vị
7 5 2
6 2,8
1,8,8,1 7 5,2
9,6 8 4,2,7,7
1,9 9 8,9
Kết quả xổ số Đồng Nai
17/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 5K3
100N
34
200N
615
400N
7075
7565
7456
1TR
7941
3TR
66151
85862
36747
56566
35652
74265
56857
10TR
88214
47994
20TR
34278
30TR
08812
ĐB
782638
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 17/05/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 17/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0
4,5 1 5,4,2
6,5,1 2
3 4,8
3,1,9 4 1,7
Chục Số Đơn vị
1,7,6,6 5 6,1,2,7
5,6 6 5,2,6,5
4,5 7 5,8
7,3 8
9 4
Kết quả xổ số Đồng Nai
10/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 5K2
100N
13
200N
419
400N
7213
8571
9616
1TR
9629
3TR
28228
96325
77205
05621
90607
02956
21886
10TR
49204
92316
20TR
91866
30TR
35001
ĐB
005021
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 10/05/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 10/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 5,7,4,1
7,2,0,2 1 3,9,3,6,6
2 9,8,5,1,1
1,1 3
0 4
Chục Số Đơn vị
2,0 5 6
1,5,8,1,6 6 6
0 7 1
2 8 6
1,2 9
Kết quả xổ số Đồng Nai
03/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 5K1
100N
96
200N
690
400N
4689
9706
5564
1TR
8030
3TR
32934
19694
02918
81838
43383
95784
92145
10TR
48728
85516
20TR
08871
30TR
25357
ĐB
798468
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 03/05/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 03/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9,3 0 6
7 1 8,6
2 8
8 3 0,4,8
6,3,9,8 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 7
9,0,1 6 4,8
5 7 1
1,3,2,6 8 9,3,4
8 9 6,0,4
Kết quả xổ số Đồng Nai
26/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 4K4
100N
91
200N
446
400N
1435
7618
6820
1TR
3723
3TR
11841
13340
90860
04084
69167
12483
13737
10TR
64430
51112
20TR
93693
30TR
49571
ĐB
136789
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 26/04/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 26/04/2023  
Chục Số Đơn vị
2,4,6,3 0
9,4,7 1 8,2
1 2 0,3
2,8,9 3 5,7,0
8 4 6,1,0
Chục Số Đơn vị
3 5
4 6 0,7
6,3 7 1
1 8 4,3,9
8 9 1,3
Kết quả xổ số Đồng Nai
19/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 4K3
100N
42
200N
440
400N
7108
7658
2370
1TR
2703
3TR
02235
52707
13315
49879
65157
08154
43705
10TR
57317
97560
20TR
14788
30TR
36682
ĐB
733045
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 19/04/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 19/04/2023  
Chục Số Đơn vị
4,7,6 0 8,3,7,5
1 5,7
4,8 2
0 3 5
5 4 2,0,5
Chục Số Đơn vị
3,1,0,4 5 8,7,4
6 0
0,5,1 7 0,9
0,5,8 8 8,2
7 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

31  ( 19 ngày )
67  ( 16 ngày )
83  ( 13 ngày )
84  ( 12 ngày )
28  ( 10 ngày )
87  ( 9 ngày )
41  ( 7 ngày )
50  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )

Miền Bắc

09  ( 14 ngày )
14  ( 14 ngày )
03  ( 10 ngày )
47  ( 10 ngày )
86  ( 10 ngày )
01  ( 9 ngày )
11  ( 9 ngày )
31  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

45  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
26  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
53  ( 9 ngày )
10  ( 7 ngày )
13  ( 7 ngày )
55  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )