http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 03/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Nai
03/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 8K1
100N
31
200N
484
400N
2904
1208
2404
1TR
1524
3TR
87324
47117
94613
23675
62394
78912
78402
10TR
12481
42222
20TR
13905
30TR
34081
ĐB
011869
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 03/08/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 03/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4,8,4,2,5
3,8,8 1 7,3,2
1,0,2 2 4,4,2
1 3 1
8,0,0,2,2,9 4
Chục Số Đơn vị
7,0 5
6 9
1 7 5
0 8 4,1,1
6 9 4
Kết quả xổ số Đồng Nai
27/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 7K4
100N
70
200N
580
400N
0765
0849
6529
1TR
8523
3TR
28175
80867
46039
33150
97006
49646
49046
10TR
76497
59789
20TR
26133
30TR
90598
ĐB
249874
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 27/07/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 27/07/2022  
Chục Số Đơn vị
7,8,5 0 6
1
2 9,3
2,3 3 9,3
7 4 9,6,6
Chục Số Đơn vị
6,7 5 0
0,4,4 6 5,7
6,9 7 0,5,4
9 8 0,9
4,2,3,8 9 7,8
Kết quả xổ số Đồng Nai
20/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 7K3
100N
05
200N
298
400N
4614
8725
8968
1TR
2510
3TR
95190
14381
86011
13762
76996
55217
39720
10TR
50134
88428
20TR
52515
30TR
89432
ĐB
231866
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 20/07/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 20/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1,9,2 0 5
8,1 1 4,0,1,7,5
6,3 2 5,0,8
3 4,2
1,3 4
Chục Số Đơn vị
0,2,1 5
9,6 6 8,2,6
1 7
9,6,2 8 1
9 8,0,6
Kết quả xổ số Đồng Nai
13/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 7K2
100N
93
200N
080
400N
7986
8057
1588
1TR
8753
3TR
00716
10453
83603
72948
85444
20880
74488
10TR
82642
05291
20TR
13458
30TR
24787
ĐB
063036
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/07/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/07/2022  
Chục Số Đơn vị
8,8 0 3
9 1 6
4 2
9,5,5,0 3 6
4 4 8,4,2
Chục Số Đơn vị
5 7,3,3,8
8,1,3 6
5,8 7
8,4,8,5 8 0,6,8,0,8,7
9 3,1
Kết quả xổ số Đồng Nai
06/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 7K1
100N
22
200N
665
400N
1222
6941
3532
1TR
3747
3TR
47545
73585
17727
57795
35011
95685
59387
10TR
48278
83503
20TR
48018
30TR
86636
ĐB
834226
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 06/07/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 06/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 3
4,1 1 1,8
2,2,3 2 2,2,7,6
0 3 2,6
4 1,7,5
Chục Số Đơn vị
6,4,8,9,8 5
3,2 6 5
4,2,8 7 8
7,1 8 5,5,7
9 5
Kết quả xổ số Đồng Nai
29/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 6K5
100N
31
200N
994
400N
7220
8025
7882
1TR
4040
3TR
76356
04188
17576
10935
21704
39114
41423
10TR
50834
26451
20TR
07250
30TR
90152
ĐB
560146
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 29/06/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 29/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2,4,5 0 4
3,5 1 4
8,5 2 0,5,3
2 3 1,5,4
9,0,1,3 4 0,6
Chục Số Đơn vị
2,3 5 6,1,0,2
5,7,4 6
7 6
8 8 2,8
9 4
Kết quả xổ số Đồng Nai
22/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 6K4
100N
83
200N
722
400N
4365
7532
5208
1TR
5407
3TR
24399
44843
79660
20817
80407
23734
89656
10TR
72993
83836
20TR
97371
30TR
28458
ĐB
358145
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 22/06/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 22/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 8,7,7
7 1 7
2,3 2 2
8,4,9 3 2,4,6
3 4 3,5
Chục Số Đơn vị
6,4 5 6,8
5,3 6 5,0
0,1,0 7 1
0,5 8 3
9 9 9,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )