http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 08/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Tháp
08/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: L32
100N
91
200N
888
400N
8747
3130
1695
1TR
6294
3TR
22728
82696
48240
14381
49166
41293
33095
10TR
31202
59035
20TR
67782
30TR
27404
ĐB
234216
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 08/08/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 08/08/2022  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 2,4
9,8 1 6
0,8 2 8
9 3 0,5
9,0 4 7,0
Chục Số Đơn vị
9,9,3 5
9,6,1 6 6
4 7
8,2 8 8,1,2
9 1,5,4,6,3,5
Kết quả xổ số Đồng Tháp
01/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: L31
100N
58
200N
235
400N
4120
6866
4338
1TR
6420
3TR
90425
20817
77228
35161
24970
84725
71509
10TR
84138
97068
20TR
67719
30TR
70850
ĐB
881367
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 01/08/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 01/08/2022  
Chục Số Đơn vị
2,2,7,5 0 9
6 1 7,9
2 0,0,5,8,5
3 5,8,8
4
Chục Số Đơn vị
3,2,2 5 8,0
6 6 6,1,8,7
1,6 7 0
5,3,2,3,6 8
0,1 9
Kết quả xổ số Đồng Tháp
25/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: L30
100N
12
200N
915
400N
3226
2677
4647
1TR
0350
3TR
67982
11053
98806
49386
35480
22090
37043
10TR
21383
21496
20TR
80840
30TR
38420
ĐB
078469
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 25/07/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 25/07/2022  
Chục Số Đơn vị
5,8,9,4,2 0 6
1 2,5
1,8 2 6,0
5,4,8 3
4 7,3,0
Chục Số Đơn vị
1 5 0,3
2,0,8,9 6 9
7,4 7 7
8 2,6,0,3
6 9 0,6
Kết quả xổ số Đồng Tháp
18/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: L29
100N
03
200N
612
400N
8769
9513
4997
1TR
9816
3TR
37519
56279
04800
60322
93434
06175
29718
10TR
95529
80720
20TR
75797
30TR
55051
ĐB
122255
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 18/07/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 18/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 3,0
5 1 2,3,6,9,8
1,2 2 2,9,0
0,1 3 4
3 4
Chục Số Đơn vị
7,5 5 1,5
1 6 9
9,9 7 9,5
1 8
6,1,7,2 9 7,7
Kết quả xổ số Đồng Tháp
11/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: L28
100N
49
200N
010
400N
9208
9527
6388
1TR
6424
3TR
17597
90176
58047
76668
88506
91513
15726
10TR
56119
76514
20TR
78259
30TR
96773
ĐB
013043
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 11/07/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 11/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 8,6
1 0,3,9,4
2 7,4,6
1,7,4 3
2,1 4 9,7,3
Chục Số Đơn vị
5 9
7,0,2 6 8
2,9,4 7 6,3
0,8,6 8 8
4,1,5 9 7
Kết quả xổ số Đồng Tháp
04/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: L27
100N
92
200N
555
400N
8641
5961
1814
1TR
1754
3TR
51229
71592
99333
93209
35984
54595
78266
10TR
11249
24856
20TR
01747
30TR
92230
ĐB
776565
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 04/07/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 04/07/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 9
4,6 1 4
9,9 2 9
3 3 3,0
1,5,8 4 1,9,7
Chục Số Đơn vị
5,9,6 5 5,4,6
6,5 6 1,6,5
4 7
8 4
2,0,4 9 2,2,5
Kết quả xổ số Đồng Tháp
27/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: L26
100N
19
200N
279
400N
9924
4560
2893
1TR
8089
3TR
68771
89667
90657
17952
37609
49998
35590
10TR
61262
11078
20TR
34194
30TR
77840
ĐB
142175
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/06/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6,9,4 0 9
7 1 9
5,6 2 4
9 3
2,9 4 0
Chục Số Đơn vị
7 5 7,2
6 0,7,2
6,5 7 9,1,8,5
9,7 8 9
1,7,8,0 9 3,8,0,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )