http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/03/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Tháp
20/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 12
100N
62
200N
762
400N
0228
0569
3511
1TR
7495
3TR
60175
12705
49236
68735
76959
80240
88834
10TR
26517
00107
20TR
75224
30TR
56233
ĐB
665017
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/03/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/03/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 5,7
1 1 1,7,7
6,6 2 8,4
3 3 6,5,4,3
3,2 4 0
Chục Số Đơn vị
9,7,0,3 5 9
3 6 2,2,9
1,0,1 7 5
2 8
6,5 9 5
Kết quả xổ số Đồng Tháp
13/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 11
100N
99
200N
253
400N
6743
5171
7428
1TR
7663
3TR
07802
02466
98748
21889
08789
91346
20618
10TR
17963
56454
20TR
06350
30TR
44689
ĐB
646022
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/03/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/03/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 2
7 1 8
0,2 2 8,2
5,4,6,6 3
5 4 3,8,6
Chục Số Đơn vị
5 3,4,0
6,4 6 3,6,3
7 1
2,4,1 8 9,9,9
9,8,8,8 9 9
Kết quả xổ số Đồng Tháp
06/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 10
100N
66
200N
666
400N
4709
4547
2630
1TR
7543
3TR
38886
15285
17094
34570
62642
80096
80229
10TR
00016
09803
20TR
53737
30TR
68544
ĐB
376440
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/03/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/03/2023  
Chục Số Đơn vị
3,7,4 0 9,3
1 6
4 2 9
4,0 3 0,7
9,4 4 7,3,2,4,0
Chục Số Đơn vị
8 5
6,6,8,9,1 6 6,6
4,3 7 0
8 6,5
0,2 9 4,6
Kết quả xổ số Đồng Tháp
27/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 09
100N
73
200N
044
400N
4973
3135
1681
1TR
0093
3TR
61649
61017
75313
17621
12787
65848
38727
10TR
15861
48469
20TR
30580
30TR
90863
ĐB
545088
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/02/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/02/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0
8,2,6 1 7,3
2 1,7
7,7,9,1,6 3 5
4 4 4,9,8
Chục Số Đơn vị
3 5
6 1,9,3
1,8,2 7 3,3
4,8 8 1,7,0,8
4,6 9 3
Kết quả xổ số Đồng Tháp
20/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 08
100N
26
200N
294
400N
1096
4103
9547
1TR
6547
3TR
78481
76570
35313
20005
17539
01130
94969
10TR
77254
69924
20TR
87748
30TR
40990
ĐB
699101
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/02/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/02/2023  
Chục Số Đơn vị
7,3,9 0 3,5,1
8,0 1 3
2 6,4
0,1 3 9,0
9,5,2 4 7,7,8
Chục Số Đơn vị
0 5 4
2,9 6 9
4,4 7 0
4 8 1
3,6 9 4,6,0
Kết quả xổ số Đồng Tháp
13/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 07
100N
59
200N
532
400N
4462
4910
6648
1TR
8616
3TR
78949
95763
46795
08579
09631
88196
98574
10TR
53891
80752
20TR
60477
30TR
77683
ĐB
883267
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/02/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/02/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0
3,9 1 0,6
3,6,5 2
6,8 3 2,1
7 4 8,9
Chục Số Đơn vị
9 5 9,2
1,9 6 2,3,7
7,6 7 9,4,7
4 8 3
5,4,7 9 5,6,1
Kết quả xổ số Đồng Tháp
06/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 06
100N
71
200N
368
400N
4060
5631
8322
1TR
1591
3TR
92578
23528
37812
50139
70905
80770
24644
10TR
91458
78800
20TR
69774
30TR
66768
ĐB
328646
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/02/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/02/2023  
Chục Số Đơn vị
6,7,0 0 5,0
7,3,9 1 2
2,1 2 2,8
3 1,9
4,7 4 4,6
Chục Số Đơn vị
0 5 8
4 6 8,0,8
7 1,8,0,4
6,7,2,5,6 8
3 9 1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

52  ( 16 ngày )
39  ( 12 ngày )
77  ( 11 ngày )
94  ( 10 ngày )
60  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )

Miền Bắc

53  ( 19 ngày )
71  ( 17 ngày )
14  ( 15 ngày )
73  ( 14 ngày )
30  ( 13 ngày )
66  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
55  ( 10 ngày )
80  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

36  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
65  ( 7 ngày )
23  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
89  ( 6 ngày )