http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Gia Lai
05/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N
43
250N
482
500N
4644
2479
6395
1TR
8794
2,5TR
48054
99686
32112
52197
59183
17965
93960
5TR
61448
10473
10TR
48882
40TR
30413
ĐB
109970
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 05/08/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 05/08/2022  
Chục Số Đơn vị
6,7 0
1 2,3
8,1,8 2
4,8,7,1 3
4,9,5 4 3,4,8
Chục Số Đơn vị
9,6 5 4
8 6 5,0
9 7 9,3,0
4 8 2,6,3,2
7 9 5,4,7
Kết quả xổ số Gia Lai
29/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N
80
250N
103
500N
6022
8833
8705
1TR
1712
2,5TR
28509
64616
43508
35498
98132
39312
46537
5TR
27869
77191
10TR
37548
40TR
15114
ĐB
387926
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 29/07/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 29/07/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 3,5,9,8
9 1 2,6,2,4
2,1,3,1 2 2,6
0,3 3 3,2,7
1 4 8
Chục Số Đơn vị
0 5
1,2 6 9
3 7
0,9,4 8 0
0,6 9 8,1
Kết quả xổ số Gia Lai
22/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N
83
250N
059
500N
2546
2081
1590
1TR
7183
2,5TR
42981
68914
46479
04551
13837
45071
31928
5TR
54616
47084
10TR
36774
40TR
90977
ĐB
202672
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 22/07/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 22/07/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0
8,8,5,7 1 4,6
7 2 8
8,8 3 7
1,8,7 4 6
Chục Số Đơn vị
5 9,1
4,1 6
3,7 7 9,1,4,7,2
2 8 3,1,3,1,4
5,7 9 0
Kết quả xổ số Gia Lai
15/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N
33
250N
078
500N
5154
7543
5688
1TR
3058
2,5TR
65070
60498
13947
86961
51988
43075
18167
5TR
62765
00065
10TR
05873
40TR
71600
ĐB
007367
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 15/07/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 15/07/2022  
Chục Số Đơn vị
7,0 0 0
6 1
2
3,4,7 3 3
5 4 3,7
Chục Số Đơn vị
7,6,6 5 4,8
6 1,7,5,5,7
4,6,6 7 8,0,5,3
7,8,5,9,8 8 8,8
9 8
Kết quả xổ số Gia Lai
08/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N
37
250N
495
500N
7487
1202
4800
1TR
1004
2,5TR
40760
57972
07028
55694
79956
55214
67495
5TR
66455
05067
10TR
73903
40TR
20465
ĐB
866200
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 08/07/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 08/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0,6,0 0 2,0,4,3,0
1 4
0,7 2 8
0 3 7
0,9,1 4
Chục Số Đơn vị
9,9,5,6 5 6,5
5 6 0,7,5
3,8,6 7 2
2 8 7
9 5,4,5
Kết quả xổ số Gia Lai
01/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N
90
250N
105
500N
8045
9528
4650
1TR
3051
2,5TR
28420
97200
64864
21361
09375
72352
59801
5TR
97709
01000
10TR
89083
40TR
74434
ĐB
681925
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 01/07/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 01/07/2022  
Chục Số Đơn vị
9,5,2,0,0 0 5,0,1,9,0
5,6,0 1
5 2 8,0,5
8 3 4
6,3 4 5
Chục Số Đơn vị
0,4,7,2 5 0,1,2
6 4,1
7 5
2 8 3
0 9 0
Kết quả xổ số Gia Lai
24/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N
32
250N
112
500N
8511
7576
7531
1TR
5751
2,5TR
77260
62606
91374
43747
01059
42773
34239
5TR
15439
55259
10TR
87566
40TR
45327
ĐB
676319
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 24/06/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 24/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 6
1,3,5 1 2,1,9
3,1 2 7
7 3 2,1,9,9
7 4 7
Chục Số Đơn vị
5 1,9,9
7,0,6 6 0,6
4,2 7 6,4,3
8
5,3,3,5,1 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )