http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 17/03/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 17/03/2023

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 17/03/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 17/03/2023
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
17/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
59389
G.Nhất
46086
G.Nhì
47967
93279
G.Ba
62875
61643
80808
17950
83001
55132
G.Tư
7669
4211
2318
6993
G.Năm
7346
4111
6778
2763
2406
4847
G.Sáu
006
958
919
G.Bảy
09
05
65
60
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/03/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/03/2023  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 9,5,6,6,8,1
1,1,0 1 9,1,1,8
3 2
6,9,4 3 2
4 6,7,3
Chục Số Đơn vị
0,6,7 5 8,0
0,4,0,8 6 5,0,3,9,7
4,6 7 8,5,9
5,7,1,0 8 6,9
0,1,6,7,8 9 3

Xổ số điện toán - Ngày: 10/03/2023

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 10/03/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 10/03/2023
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
10/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
24420
G.Nhất
64647
G.Nhì
92456
73117
G.Ba
43430
17679
18857
58788
06086
56612
G.Tư
6449
3646
0895
3184
G.Năm
9301
4549
8069
7225
3674
8235
G.Sáu
810
645
849
G.Bảy
97
07
58
81
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/03/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/03/2023  
Chục Số Đơn vị
1,3,2 0 7,1
8,0 1 0,2,7
1 2 5,0
3 5,0
7,8 4 5,9,9,9,6,7
Chục Số Đơn vị
4,2,3,9 5 8,7,6
4,8,5 6 9
9,0,5,1,4 7 4,9
5,8 8 1,4,8,6
4,4,6,4,7 9 7,5

Xổ số điện toán - Ngày: 03/03/2023

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 03/03/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 03/03/2023
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
03/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
37856
G.Nhất
94473
G.Nhì
55952
43597
G.Ba
50852
71048
33458
28076
63553
28692
G.Tư
7866
1039
5557
2822
G.Năm
9848
2486
5307
9392
0905
1663
G.Sáu
768
839
057
G.Bảy
53
35
77
97
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 03/03/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 03/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0 7,5
1
9,2,5,9,5 2 2
5,6,5,7 3 5,9,9
4 8,8
Chục Số Đơn vị
3,0 5 3,7,7,2,8,3,2,6
8,6,7,5 6 8,3,6
7,9,5,0,5,9 7 7,6,3
6,4,4,5 8 6
3,3 9 7,2,2,7

Xổ số điện toán - Ngày: 24/02/2023

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 24/02/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 24/02/2023
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
24/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
16979
G.Nhất
09730
G.Nhì
04515
27241
G.Ba
78758
04867
57566
51462
35054
16394
G.Tư
7083
8093
5365
1899
G.Năm
6917
9385
2795
5652
6575
5825
G.Sáu
711
030
488
G.Bảy
85
36
70
51
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/02/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/02/2023  
Chục Số Đơn vị
7,3,3 0
5,1,4 1 1,7,5
5,6 2 5
8,9 3 6,0,0
5,9 4 1
Chục Số Đơn vị
8,8,9,7,2,6,1 5 1,2,8,4
3,6 6 5,7,6,2
1,6 7 0,5,9
8,5 8 5,8,5,3
9,7 9 5,3,9,4

Xổ số điện toán - Ngày: 17/02/2023

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 17/02/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 17/02/2023
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
17/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
18435
G.Nhất
11438
G.Nhì
32855
13679
G.Ba
33342
76501
51568
92950
08510
60849
G.Tư
6599
0115
7637
7339
G.Năm
2498
6010
1656
5415
9788
4332
G.Sáu
870
135
891
G.Bảy
56
02
40
94
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/02/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/02/2023  
Chục Số Đơn vị
4,7,1,5,1 0 2,1
9,0 1 0,5,5,0
0,3,4 2
3 5,2,7,9,8,5
9 4 0,2,9
Chục Số Đơn vị
3,1,1,5,3 5 6,6,0,5
5,5 6 8
3 7 0,9
9,8,6,3 8 8
9,3,4,7 9 4,1,8,9

Xổ số điện toán - Ngày: 10/02/2023

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 10/02/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 10/02/2023
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
10/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
85120
G.Nhất
58592
G.Nhì
53011
52879
G.Ba
59444
00995
02540
80461
30788
27247
G.Tư
5157
8803
9017
4982
G.Năm
9964
4270
1599
4834
2452
3287
G.Sáu
949
516
442
G.Bảy
27
17
90
53
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/02/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/02/2023  
Chục Số Đơn vị
9,7,4,2 0 3
6,1 1 7,6,7,1
4,5,8,9 2 7,0
5,0 3 4
6,3,4 4 9,2,4,0,7
Chục Số Đơn vị
9 5 3,2,7
1 6 4,1
2,1,8,5,1,4 7 0,9
8 8 7,2,8
4,9,7 9 0,9,5,2

Xổ số điện toán - Ngày: 03/02/2023

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 03/02/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 03/02/2023
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
03/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
52766
G.Nhất
79512
G.Nhì
12874
00591
G.Ba
19739
53846
86931
48174
75976
36988
G.Tư
9591
7194
9590
7739
G.Năm
9894
3969
3811
5153
3349
3722
G.Sáu
561
446
237
G.Bảy
29
67
28
25
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 03/02/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 03/02/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0
6,1,9,3,9 1 1,2
2,1 2 9,8,5,2
5 3 7,9,9,1
9,9,7,7 4 6,9,6
Chục Số Đơn vị
2 5 3
4,4,7,6 6 7,1,9,6
6,3 7 4,6,4
2,8 8 8
2,6,4,3,3 9 4,1,4,0,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

52  ( 16 ngày )
39  ( 12 ngày )
77  ( 11 ngày )
94  ( 10 ngày )
60  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )

Miền Bắc

53  ( 19 ngày )
71  ( 17 ngày )
14  ( 15 ngày )
73  ( 14 ngày )
30  ( 13 ngày )
66  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
55  ( 10 ngày )
80  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

36  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
65  ( 7 ngày )
23  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
89  ( 6 ngày )