http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 05/08/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 05/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 05/08/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
05/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
49513
G.Nhất
91374
G.Nhì
13523
80169
G.Ba
21823
68922
93413
71315
35384
07823
G.Tư
0393
0045
1630
7989
G.Năm
5811
7088
8901
1847
2888
9731
G.Sáu
840
991
794
G.Bảy
73
16
14
67
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 05/08/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 05/08/2022  
Chục Số Đơn vị
4,3 0 1
9,1,0,3 1 6,4,1,3,5,3
2 2 3,2,3,3
7,9,2,1,2,2,1 3 1,0
1,9,8,7 4 0,7,5
Chục Số Đơn vị
4,1 5
1 6 7,9
6,4 7 3,4
8,8 8 8,8,9,4
8,6 9 1,4,3

Xổ số điện toán - Ngày: 29/07/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 29/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 29/07/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
29/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
92303
G.Nhất
26296
G.Nhì
84138
43275
G.Ba
36178
06646
53358
95717
80769
17285
G.Tư
9639
4044
4771
9291
G.Năm
0020
5037
4532
9624
9484
3294
G.Sáu
394
149
725
G.Bảy
49
15
41
16
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 29/07/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 29/07/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 3
4,7,9 1 5,6,7
3 2 5,0,4
0 3 7,2,9,8
9,2,8,9,4 4 9,1,9,4,6
Chục Số Đơn vị
1,2,8,7 5 8
1,4,9 6 9
3,1 7 1,8,5
7,5,3 8 4,5
4,4,3,6 9 4,4,1,6

Xổ số điện toán - Ngày: 22/07/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 22/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 22/07/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
22/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
04093
G.Nhất
51457
G.Nhì
29485
11161
G.Ba
79626
58052
46399
46795
33274
08210
G.Tư
2990
7622
1306
0513
G.Năm
4595
0986
6083
6982
6407
4489
G.Sáu
826
697
140
G.Bảy
14
32
84
00
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 22/07/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 22/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0,4,9,1 0 0,7,6
6 1 4,3,0
3,8,2,5 2 6,2,6
8,1,9 3 2
1,8,7 4 0
Chục Số Đơn vị
9,9,8 5 2,7
2,8,0,2 6 1
9,0,5 7 4
8 4,6,3,2,9,5
8,9 9 7,5,0,9,5,3

Xổ số điện toán - Ngày: 15/07/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 15/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 15/07/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
15/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
38114
G.Nhất
90817
G.Nhì
34620
11661
G.Ba
82010
30658
97189
04601
93310
65713
G.Tư
9735
9662
3713
5116
G.Năm
7826
1637
0830
6838
3506
9090
G.Sáu
298
295
250
G.Bảy
96
38
25
87
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 15/07/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 15/07/2022  
Chục Số Đơn vị
5,3,9,1,1,2 0 6,1
0,6 1 3,6,0,0,3,7,4
6 2 5,6,0
1,1 3 8,7,0,8,5
1 4
Chục Số Đơn vị
2,9,3 5 0,8
9,2,0,1 6 2,1
8,3,1 7
3,9,3,5 8 7,9
8 9 6,8,5,0

Xổ số điện toán - Ngày: 08/07/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 08/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 08/07/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
08/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
66224
G.Nhất
39869
G.Nhì
60546
53493
G.Ba
04850
05780
10310
52443
09544
90813
G.Tư
4719
6387
1727
5669
G.Năm
2198
2859
8329
3674
3960
2132
G.Sáu
818
272
814
G.Bảy
90
61
50
08
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 08/07/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 08/07/2022  
Chục Số Đơn vị
9,5,6,5,8,1 0 8
6 1 8,4,9,0,3
7,3 2 9,7,4
4,1,9 3 2
1,7,4,2 4 3,4,6
Chục Số Đơn vị
5 0,9,0
4 6 1,0,9,9
8,2 7 2,4
0,1,9 8 7,0
5,2,1,6,6 9 0,8,3

Xổ số điện toán - Ngày: 01/07/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 01/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 01/07/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
01/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
01697
G.Nhất
70090
G.Nhì
16691
52814
G.Ba
71869
91205
03430
30824
21175
72532
G.Tư
2224
4290
7000
1048
G.Năm
3638
2980
7739
2243
1130
4587
G.Sáu
112
138
216
G.Bảy
85
17
66
07
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 01/07/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 01/07/2022  
Chục Số Đơn vị
8,3,9,0,3,9 0 7,0,5
9 1 7,2,6,4
1,3 2 4,4
4 3 8,8,9,0,0,2
2,2,1 4 3,8
Chục Số Đơn vị
8,0,7 5
6,1 6 6,9
1,0,8,9 7 5
3,3,4 8 5,0,7
3,6 9 0,1,0,7

Xổ số điện toán - Ngày: 24/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 24/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 24/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
24/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
49677
G.Nhất
52644
G.Nhì
85957
46813
G.Ba
98455
94086
46941
17885
22104
44477
G.Tư
9945
0495
9548
5471
G.Năm
6424
7677
2100
2340
3691
4455
G.Sáu
611
808
258
G.Bảy
00
70
56
01
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/06/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0,7,0,4 0 0,1,8,0,4
0,1,9,7,4 1 1,3
2 4
1 3
2,0,4 4 0,5,8,1,4
Chục Số Đơn vị
5,4,9,5,8 5 6,8,5,5,7
5,8 6
7,7,5,7 7 0,7,1,7,7
0,5,4 8 6,5
9 1,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )