http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 06/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Hậu Giang
06/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K1T8
100N
24
200N
920
400N
0277
6746
9458
1TR
3949
3TR
59915
57089
36514
74230
58879
20878
14643
10TR
72889
95626
20TR
90558
30TR
93249
ĐB
969472
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 06/08/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 06/08/2022  
Chục Số Đơn vị
2,3 0
1 5,4
7 2 4,0,6
4 3 0
2,1 4 6,9,3,9
Chục Số Đơn vị
1 5 8,8
4,2 6
7 7 7,9,8,2
5,7,5 8 9,9
4,8,7,8,4 9
Kết quả xổ số Hậu Giang
30/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K5T7
100N
56
200N
067
400N
3742
6748
9552
1TR
0335
3TR
70690
64094
71910
40274
92594
03305
50234
10TR
25576
69631
20TR
09237
30TR
56638
ĐB
700699
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 30/07/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 30/07/2022  
Chục Số Đơn vị
9,1 0 5
3 1 0
4,5 2
3 5,4,1,7,8
9,7,9,3 4 2,8
Chục Số Đơn vị
3,0 5 6,2
5,7 6 7
6,3 7 4,6
4,3 8
9 9 0,4,4,9
Kết quả xổ số Hậu Giang
23/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K4T7
100N
88
200N
729
400N
9438
7106
7875
1TR
9125
3TR
40112
21670
28438
60872
92607
17695
00495
10TR
91541
43558
20TR
10230
30TR
24791
ĐB
624994
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 23/07/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 23/07/2022  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 6,7
4,9 1 2
1,7 2 9,5
3 8,8,0
9 4 1
Chục Số Đơn vị
7,2,9,9 5 8
0 6
0 7 5,0,2
8,3,3,5 8 8
2 9 5,5,1,4
Kết quả xổ số Hậu Giang
16/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K3T7
100N
11
200N
636
400N
7730
1808
0330
1TR
8842
3TR
62732
28297
22620
39023
52473
28305
04801
10TR
72034
05304
20TR
04897
30TR
32722
ĐB
286260
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 16/07/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 16/07/2022  
Chục Số Đơn vị
3,3,2,6 0 8,5,1,4
1,0 1 1
4,3,2 2 0,3,2
2,7 3 6,0,0,2,4
3,0 4 2
Chục Số Đơn vị
0 5
3 6 0
9,9 7 3
0 8
9 7,7
Kết quả xổ số Hậu Giang
09/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K2T7
100N
17
200N
312
400N
4488
0545
3765
1TR
7026
3TR
59126
90939
30336
25683
04257
63245
83852
10TR
58024
95961
20TR
97973
30TR
90213
ĐB
662452
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 09/07/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 09/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0
6 1 7,2,3
1,5,5 2 6,6,4
8,7,1 3 9,6
2 4 5,5
Chục Số Đơn vị
4,6,4 5 7,2,2
2,2,3 6 5,1
1,5 7 3
8 8 8,3
3 9
Kết quả xổ số Hậu Giang
02/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K1T7
100N
08
200N
303
400N
2539
4499
9679
1TR
0632
3TR
70214
25641
98420
80006
35780
73083
48518
10TR
32279
82455
20TR
61725
30TR
84061
ĐB
077193
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 02/07/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 02/07/2022  
Chục Số Đơn vị
2,8 0 8,3,6
4,6 1 4,8
3 2 0,5
0,8,9 3 9,2
1 4 1
Chục Số Đơn vị
5,2 5 5
0 6 1
7 9,9
0,1 8 0,3
3,9,7,7 9 9,3
Kết quả xổ số Hậu Giang
25/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K4T6
100N
01
200N
130
400N
7535
8063
3491
1TR
2442
3TR
38708
67502
82677
47096
27884
71702
67195
10TR
19442
56383
20TR
01321
30TR
43728
ĐB
854130
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 25/06/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 25/06/2022  
Chục Số Đơn vị
3,3 0 1,8,2,2
0,9,2 1
4,0,0,4 2 1,8
6,8 3 0,5,0
8 4 2,2
Chục Số Đơn vị
3,9 5
9 6 3
7 7 7
0,2 8 4,3
9 1,6,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )