http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 03/12/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Hậu Giang
03/122022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K1T12
100N
73
200N
738
400N
5016
7332
8561
1TR
2495
3TR
48137
91857
93464
17502
40015
75684
58798
10TR
82252
62417
20TR
75786
30TR
02775
ĐB
444811
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 03/12/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 03/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2
6,1 1 6,5,7,1
3,0,5 2
7 3 8,2,7
6,8 4
Chục Số Đơn vị
9,1,7 5 7,2
1,8 6 1,4
3,5,1 7 3,5
3,9 8 4,6
9 5,8
Kết quả xổ số Hậu Giang
26/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K4T11
100N
19
200N
219
400N
7994
5938
7234
1TR
2255
3TR
25925
19384
11575
47654
77602
95026
92597
10TR
68651
70365
20TR
37583
30TR
61946
ĐB
046233
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 26/11/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 26/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2
5 1 9,9
0 2 5,6
8,3 3 8,4,3
9,3,8,5 4 6
Chục Số Đơn vị
5,2,7,6 5 5,4,1
2,4 6 5
9 7 5
3 8 4,3
1,1 9 4,7
Kết quả xổ số Hậu Giang
19/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K3T11
100N
43
200N
179
400N
2473
8373
2144
1TR
8386
3TR
01798
19660
32246
04223
88596
21409
67457
10TR
74720
94345
20TR
21817
30TR
98239
ĐB
167038
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 19/11/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 19/11/2022  
Chục Số Đơn vị
6,2 0 9
1 7
2 3,0
4,7,7,2 3 9,8
4 4 3,4,6,5
Chục Số Đơn vị
4 5 7
8,4,9 6 0
5,1 7 9,3,3
9,3 8 6
7,0,3 9 8,6
Kết quả xổ số Hậu Giang
12/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K2T11
100N
59
200N
406
400N
9992
1385
3812
1TR
1500
3TR
47027
45003
42861
93625
94019
48228
37083
10TR
89654
63889
20TR
68785
30TR
79748
ĐB
780807
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 12/11/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 12/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 6,0,3,7
6 1 2,9
9,1 2 7,5,8
0,8 3
5 4 8
Chục Số Đơn vị
8,2,8 5 9,4
0 6 1
2,0 7
2,4 8 5,3,9,5
5,1,8 9 2
Kết quả xổ số Hậu Giang
05/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K1T11
100N
65
200N
062
400N
2237
5488
2656
1TR
1196
3TR
95825
20531
94017
58435
42429
08346
19226
10TR
15357
43081
20TR
36904
30TR
16032
ĐB
505926
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 05/11/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 05/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4
3,8 1 7
6,3 2 5,9,6,6
3 7,1,5,2
0 4 6
Chục Số Đơn vị
6,2,3 5 6,7
5,9,4,2,2 6 5,2
3,1,5 7
8 8 8,1
2 9 6
Kết quả xổ số Hậu Giang
29/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K5T10
100N
14
200N
620
400N
3918
9771
3072
1TR
4542
3TR
33129
82029
03837
14557
29366
55374
91204
10TR
32804
79228
20TR
17251
30TR
04795
ĐB
515951
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 29/10/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 29/10/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 4,4
7,5,5 1 4,8
7,4 2 0,9,9,8
3 7
1,7,0,0 4 2
Chục Số Đơn vị
9 5 7,1,1
6 6 6
3,5 7 1,2,4
1,2 8
2,2 9 5
Kết quả xổ số Hậu Giang
22/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K4T10
100N
51
200N
621
400N
4983
4647
1648
1TR
9401
3TR
44237
42789
81896
92952
01979
22748
99913
10TR
34859
68820
20TR
56385
30TR
15259
ĐB
789150
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 22/10/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 22/10/2022  
Chục Số Đơn vị
2,5 0 1
5,2,0 1 3
5 2 1,0
8,1 3 7
4 7,8,8
Chục Số Đơn vị
8 5 1,2,9,9,0
9 6
4,3 7 9
4,4 8 3,9,5
8,7,5,5 9 6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 11 ngày )
90  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
34  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )
61  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 14 ngày )
29  ( 14 ngày )
50  ( 13 ngày )
97  ( 12 ngày )
08  ( 11 ngày )
48  ( 10 ngày )
75  ( 10 ngày )
19  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

85  ( 17 ngày )
83  ( 11 ngày )
92  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
37  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )