http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 07/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Khánh Hòa
07/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
68
250N
998
500N
3290
6493
3742
1TR
6062
2,5TR
86711
01893
85724
97717
54293
90570
25847
5TR
36850
81839
10TR
22483
40TR
12154
ĐB
733571
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/08/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/08/2022  
Chục Số Đơn vị
9,7,5 0
1,7 1 1,7
4,6 2 4
9,9,9,8 3 9
2,5 4 2,7
Chục Số Đơn vị
5 0,4
6 8,2
1,4 7 0,1
6,9 8 3
3 9 8,0,3,3,3
Kết quả xổ số Khánh Hòa
31/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
17
250N
166
500N
0703
2879
8378
1TR
6825
2,5TR
90860
08050
32478
02762
90429
25718
82298
5TR
50192
20664
10TR
42841
40TR
74670
ĐB
779336
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 31/07/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 31/07/2022  
Chục Số Đơn vị
6,5,7 0 3
4 1 7,8
6,9 2 5,9
0 3 6
6 4 1
Chục Số Đơn vị
2 5 0
6,3 6 6,0,2,4
1 7 9,8,8,0
7,7,1,9 8
7,2 9 8,2
Kết quả xổ số Khánh Hòa
24/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
06
250N
985
500N
3451
1409
4981
1TR
6917
2,5TR
96185
54015
91549
61199
91637
70630
74969
5TR
43243
54092
10TR
34423
40TR
70880
ĐB
583024
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/07/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/07/2022  
Chục Số Đơn vị
3,8 0 6,9
5,8 1 7,5
9 2 3,4
4,2 3 7,0
2 4 9,3
Chục Số Đơn vị
8,8,1 5 1
0 6 9
1,3 7
8 5,1,5,0
0,4,9,6 9 9,2
Kết quả xổ số Khánh Hòa
17/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
96
250N
658
500N
9182
8776
2165
1TR
5757
2,5TR
91766
06730
53275
11256
74073
67242
22957
5TR
77020
79465
10TR
64259
40TR
12417
ĐB
694108
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/07/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/07/2022  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 8
1 7
8,4 2 0
7 3 0
4 2
Chục Số Đơn vị
6,7,6 5 8,7,6,7,9
9,7,6,5 6 5,6,5
5,5,1 7 6,5,3
5,0 8 2
5 9 6
Kết quả xổ số Khánh Hòa
10/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
99
250N
646
500N
8578
7966
0892
1TR
8331
2,5TR
10672
25182
14238
90563
85913
34336
52887
5TR
68000
79585
10TR
10385
40TR
76877
ĐB
181011
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/07/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
3,1 1 3,1
9,7,8 2
6,1 3 1,8,6
4 6
Chục Số Đơn vị
8,8 5
4,6,3 6 6,3
8,7 7 8,2,7
7,3 8 2,7,5,5
9 9 9,2
Kết quả xổ số Khánh Hòa
03/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
08
250N
510
500N
9632
2828
1370
1TR
6643
2,5TR
53271
86413
25673
43366
51679
29181
23067
5TR
11689
28283
10TR
74808
40TR
46102
ĐB
378413
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/07/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1,7 0 8,8,2
7,8 1 0,3,3
3,0 2 8
4,1,7,8,1 3 2
4 3
Chục Số Đơn vị
5
6 6 6,7
6 7 0,1,3,9
0,2,0 8 1,9,3
7,8 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
26/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
33
250N
200
500N
6527
9419
1877
1TR
2021
2,5TR
38886
43393
67444
82270
48506
69002
79906
5TR
50318
70631
10TR
90847
40TR
12455
ĐB
164786
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 26/06/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 26/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0,7 0 0,6,2,6
2,3 1 9,8
0 2 7,1
3,9 3 3,1
4 4 4,7
Chục Số Đơn vị
5 5 5
8,0,0,8 6
2,7,4 7 7,0
1 8 6,6
1 9 3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )