http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 04/12/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Khánh Hòa
04/122022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
40
250N
115
500N
2904
8722
7632
1TR
3869
2,5TR
58234
71041
50957
75053
98724
50581
89490
5TR
79187
53643
10TR
76327
40TR
95905
ĐB
853245
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 04/12/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 04/12/2022  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 4,5
4,8 1 5
2,3 2 2,4,7
5,4 3 2,4
0,3,2 4 0,1,3,5
Chục Số Đơn vị
1,0,4 5 7,3
6 9
5,8,2 7
8 1,7
6 9 0
Kết quả xổ số Khánh Hòa
27/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
39
250N
732
500N
4523
7875
7632
1TR
4577
2,5TR
37407
33560
35756
47889
87077
20806
69745
5TR
13683
95581
10TR
26728
40TR
25923
ĐB
392878
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 27/11/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 27/11/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 7,6
8 1
3,3 2 3,8,3
2,8,2 3 9,2,2
4 5
Chục Số Đơn vị
7,4 5 6
5,0 6 0
7,0,7 7 5,7,7,8
2,7 8 9,3,1
3,8 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
20/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
02
250N
946
500N
5241
9905
4425
1TR
2971
2,5TR
38763
63522
62794
42994
80562
35604
21598
5TR
12124
34067
10TR
54819
40TR
96809
ĐB
445077
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 20/11/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 20/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2,5,4,9
4,7 1 9
0,2,6 2 5,2,4
6 3
9,9,0,2 4 6,1
Chục Số Đơn vị
0,2 5
4 6 3,2,7
6,7 7 1,7
9 8
1,0 9 4,4,8
Kết quả xổ số Khánh Hòa
13/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
41
250N
913
500N
7515
7570
8626
1TR
8619
2,5TR
10345
49689
93464
16913
57981
04569
92329
5TR
15246
65129
10TR
73874
40TR
71156
ĐB
563304
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 13/11/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 13/11/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 4
4,8 1 3,5,9,3
2 6,9,9
1,1 3
6,7,0 4 1,5,6
Chục Số Đơn vị
1,4 5 6
2,4,5 6 4,9
7 0,4
8 9,1
1,8,6,2,2 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
06/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
08
250N
555
500N
2094
0088
2727
1TR
9109
2,5TR
21399
94198
64033
05944
38331
24331
37542
5TR
58430
19366
10TR
18259
40TR
25914
ĐB
619047
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 06/11/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 06/11/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 8,9
3,3 1 4
4 2 7
3 3 3,1,1,0
9,4,1 4 4,2,7
Chục Số Đơn vị
5 5 5,9
6 6 6
2,4 7
0,8,9 8 8
0,9,5 9 4,9,8
Kết quả xổ số Khánh Hòa
30/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
76
250N
225
500N
7985
8024
7557
1TR
8760
2,5TR
52857
44671
04961
64880
45740
60916
92771
5TR
40346
48690
10TR
91100
40TR
00089
ĐB
281225
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/10/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/10/2022  
Chục Số Đơn vị
6,8,4,9,0 0 0
7,6,7 1 6
2 5,4,5
3
2 4 0,6
Chục Số Đơn vị
2,8,2 5 7,7
7,1,4 6 0,1
5,5 7 6,1,1
8 5,0,9
8 9 0
Kết quả xổ số Khánh Hòa
23/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
86
250N
576
500N
6319
6127
9626
1TR
2116
2,5TR
98311
21029
95762
44283
30551
77471
82038
5TR
37926
89100
10TR
83579
40TR
37607
ĐB
752286
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 23/10/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 23/10/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,7
1,5,7 1 9,6,1
6 2 7,6,9,6
8 3 8
4
Chục Số Đơn vị
5 1
8,7,2,1,2,8 6 2
2,0 7 6,1,9
3 8 6,3,6
1,2,7 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 11 ngày )
90  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
34  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )
61  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 14 ngày )
29  ( 14 ngày )
50  ( 13 ngày )
97  ( 12 ngày )
08  ( 11 ngày )
48  ( 10 ngày )
75  ( 10 ngày )
19  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

85  ( 17 ngày )
83  ( 11 ngày )
92  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
37  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )