http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 04/12/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kiên Giang
04/122022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 12K1
100N
43
200N
564
400N
3604
6882
6607
1TR
0655
3TR
31071
42498
66971
71588
79205
32630
49996
10TR
76172
18120
20TR
62651
30TR
18321
ĐB
410089
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 04/12/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 04/12/2022  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 4,7,5
7,7,5,2 1
8,7 2 0,1
4 3 0
6,0 4 3
Chục Số Đơn vị
5,0 5 5,1
9 6 4
0 7 1,1,2
9,8 8 2,8,9
8 9 8,6
Kết quả xổ số Kiên Giang
27/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 11K4
100N
67
200N
866
400N
4571
6426
6705
1TR
7982
3TR
92509
34489
91645
04083
36567
12106
57238
10TR
36977
28973
20TR
56054
30TR
42499
ĐB
515051
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 27/11/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 27/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,9,6
7,5 1
8 2 6
8,7 3 8
5 4 5
Chục Số Đơn vị
0,4 5 4,1
6,2,0 6 7,6,7
6,6,7 7 1,7,3
3 8 2,9,3
0,8,9 9 9
Kết quả xổ số Kiên Giang
20/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 11K3
100N
82
200N
905
400N
2759
9985
9389
1TR
5773
3TR
75349
49666
19901
87836
93023
91351
47269
10TR
22993
60368
20TR
73570
30TR
94935
ĐB
719984
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 20/11/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 20/11/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 5,1
0,5 1
8 2 3
7,2,9 3 6,5
8 4 9
Chục Số Đơn vị
0,8,3 5 9,1
6,3 6 6,9,8
7 3,0
6 8 2,5,9,4
5,8,4,6 9 3
Kết quả xổ số Kiên Giang
13/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 11K2
100N
01
200N
144
400N
9900
5971
1999
1TR
7303
3TR
10037
10160
58294
17330
74742
92783
15120
10TR
14201
50408
20TR
27681
30TR
32250
ĐB
928658
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 13/11/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 13/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0,6,3,2,5 0 1,0,3,1,8
0,7,0,8 1
4 2 0
0,8 3 7,0
4,9 4 4,2
Chục Số Đơn vị
5 0,8
6 0
3 7 1
0,5 8 3,1
9 9 9,4
Kết quả xổ số Kiên Giang
06/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 11K1
100N
87
200N
888
400N
4104
9065
6719
1TR
5400
3TR
04974
35647
90502
16663
20664
10331
84927
10TR
62699
37191
20TR
00021
30TR
98412
ĐB
175812
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 06/11/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 06/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 4,0,2
3,9,2 1 9,2,2
0,1,1 2 7,1
6 3 1
0,7,6 4 7
Chục Số Đơn vị
6 5
6 5,3,4
8,4,2 7 4
8 8 7,8
1,9 9 9,1
Kết quả xổ số Kiên Giang
30/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 10K5
100N
90
200N
280
400N
1327
0796
6042
1TR
4864
3TR
51763
89018
76844
78479
42635
50616
82915
10TR
61403
97394
20TR
24146
30TR
44948
ĐB
556519
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 30/10/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 30/10/2022  
Chục Số Đơn vị
9,8 0 3
1 8,6,5,9
4 2 7
6,0 3 5
6,4,9 4 2,4,6,8
Chục Số Đơn vị
3,1 5
9,1,4 6 4,3
2 7 9
1,4 8 0
7,1 9 0,6,4
Kết quả xổ số Kiên Giang
23/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 10K4
100N
90
200N
078
400N
9951
9556
8758
1TR
8296
3TR
35601
18253
21323
79986
64475
76691
04130
10TR
58742
57029
20TR
00205
30TR
24407
ĐB
409935
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 23/10/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 23/10/2022  
Chục Số Đơn vị
9,3 0 1,5,7
5,0,9 1
4 2 3,9
5,2 3 0,5
4 2
Chục Số Đơn vị
7,0,3 5 1,6,8,3
5,9,8 6
0 7 8,5
7,5 8 6
2 9 0,6,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 11 ngày )
90  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
34  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )
61  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 14 ngày )
29  ( 14 ngày )
50  ( 13 ngày )
97  ( 12 ngày )
08  ( 11 ngày )
48  ( 10 ngày )
75  ( 10 ngày )
19  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

85  ( 17 ngày )
83  ( 11 ngày )
92  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
37  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )