http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 07/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kiên Giang
07/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 8K1
100N
21
200N
364
400N
3707
8501
9455
1TR
5424
3TR
57739
05786
86047
64239
95628
46485
92111
10TR
55353
19923
20TR
23260
30TR
43821
ĐB
225485
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 07/08/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 07/08/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 7,1
2,0,1,2 1 1
2 1,4,8,3,1
5,2 3 9,9
6,2 4 7
Chục Số Đơn vị
5,8,8 5 5,3
8 6 4,0
0,4 7
2 8 6,5,5
3,3 9
Kết quả xổ số Kiên Giang
31/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 7K5
100N
59
200N
052
400N
9542
0664
5318
1TR
4231
3TR
87629
53250
39475
83268
67352
83028
31827
10TR
44787
92048
20TR
51447
30TR
88043
ĐB
720314
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 31/07/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 31/07/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0
3 1 8,4
5,4,5 2 9,8,7
4 3 1
6,1 4 2,8,7,3
Chục Số Đơn vị
7 5 9,2,0,2
6 4,8
2,8,4 7 5
1,6,2,4 8 7
5,2 9
Kết quả xổ số Kiên Giang
24/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 7K4
100N
33
200N
441
400N
8360
7714
2957
1TR
6347
3TR
78880
87592
79381
24917
51913
83059
14573
10TR
36591
33937
20TR
31142
30TR
95715
ĐB
409072
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 24/07/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 24/07/2022  
Chục Số Đơn vị
6,8 0
4,8,9 1 4,7,3,5
9,4,7 2
3,1,7 3 3,7
1 4 1,7,2
Chục Số Đơn vị
1 5 7,9
6 0
5,4,1,3 7 3,2
8 0,1
5 9 2,1
Kết quả xổ số Kiên Giang
17/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 7K3
100N
51
200N
557
400N
5439
9932
0715
1TR
7227
3TR
54660
61837
24544
57835
40336
03874
17389
10TR
84219
56370
20TR
68087
30TR
42993
ĐB
314232
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 17/07/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 17/07/2022  
Chục Số Đơn vị
6,7 0
5 1 5,9
3,3 2 7
9 3 9,2,7,5,6,2
4,7 4 4
Chục Số Đơn vị
1,3 5 1,7
3 6 0
5,2,3,8 7 4,0
8 9,7
3,8,1 9 3
Kết quả xổ số Kiên Giang
10/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 7K2
100N
22
200N
634
400N
4408
0076
0186
1TR
4701
3TR
93483
38989
94954
92409
18886
99930
44284
10TR
44974
31249
20TR
90445
30TR
06007
ĐB
941821
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 10/07/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 10/07/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 8,1,9,7
0,2 1
2 2 2,1
8 3 4,0
3,5,8,7 4 9,5
Chục Số Đơn vị
4 5 4
7,8,8 6
0 7 6,4
0 8 6,3,9,6,4
8,0,4 9
Kết quả xổ số Kiên Giang
03/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 7K1
100N
17
200N
308
400N
5224
3963
4795
1TR
0865
3TR
79123
34433
49072
34264
38798
42935
09557
10TR
43570
89148
20TR
15460
30TR
03110
ĐB
698365
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 03/07/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 03/07/2022  
Chục Số Đơn vị
7,6,1 0 8
1 7,0
7 2 4,3
6,2,3 3 3,5
2,6 4 8
Chục Số Đơn vị
9,6,3,6 5 7
6 3,5,4,0,5
1,5 7 2,0
0,9,4 8
9 5,8
Kết quả xổ số Kiên Giang
26/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 6K4
100N
24
200N
777
400N
7191
8380
6524
1TR
8298
3TR
25702
16656
86737
03920
73196
11313
20351
10TR
60325
97899
20TR
37721
30TR
00957
ĐB
099904
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 26/06/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 26/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 2,4
9,5,2 1 3
0 2 4,4,0,5,1
1 3 7
2,2,0 4
Chục Số Đơn vị
2 5 6,1,7
5,9 6
7,3,5 7 7
9 8 0
9 9 1,8,6,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )