http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 04/06/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kiên Giang
04/062023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 6K1
100N
18
200N
097
400N
8374
3070
1797
1TR
7153
3TR
92356
56126
35101
31635
61185
58271
06277
10TR
31614
26630
20TR
73891
30TR
58346
ĐB
853973
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 04/06/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 04/06/2023  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 1
0,7,9 1 8,4
2 6
5,7 3 5,0
7,1 4 6
Chục Số Đơn vị
3,8 5 3,6
5,2,4 6
9,9,7 7 4,0,1,7,3
1 8 5
9 7,7,1
Kết quả xổ số Kiên Giang
28/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 5K4
100N
86
200N
308
400N
1178
7155
9156
1TR
2825
3TR
77143
71458
42458
22137
12456
32273
14888
10TR
47970
68530
20TR
65910
30TR
35048
ĐB
077788
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 28/05/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 28/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7,3,1 0 8
1 0
2 5
4,7 3 7,0
4 3,8
Chục Số Đơn vị
5,2 5 5,6,8,8,6
8,5,5 6
3 7 8,3,0
0,7,5,5,8,4,8 8 6,8,8
9
Kết quả xổ số Kiên Giang
21/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 5K3
100N
58
200N
592
400N
1624
7910
9824
1TR
2892
3TR
01440
25461
67457
27314
47856
77855
23230
10TR
15107
05250
20TR
50054
30TR
40813
ĐB
164268
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 21/05/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 21/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1,4,3,5 0 7
6 1 0,4,3
9,9 2 4,4
1 3 0
2,2,1,5 4 0
Chục Số Đơn vị
5 5 8,7,6,5,0,4
5 6 1,8
5,0 7
5,6 8
9 2,2
Kết quả xổ số Kiên Giang
14/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 5K2
100N
78
200N
487
400N
1976
8206
3100
1TR
2347
3TR
78568
05028
21735
84727
87934
34646
53483
10TR
10078
18967
20TR
37150
30TR
32242
ĐB
381832
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 14/05/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 14/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0,5 0 6,0
1
4,3 2 8,7
8 3 5,4,2
3 4 7,6,2
Chục Số Đơn vị
3 5 0
7,0,4 6 8,7
8,4,2,6 7 8,6,8
7,6,2,7 8 7,3
9
Kết quả xổ số Kiên Giang
07/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 5K1
100N
49
200N
988
400N
9893
5804
9407
1TR
8283
3TR
61560
99061
99212
04485
77089
98117
91609
10TR
89403
65945
20TR
96835
30TR
76555
ĐB
405776
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 07/05/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 07/05/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 4,7,9,3
6 1 2,7
1 2
9,8,0 3 5
0 4 9,5
Chục Số Đơn vị
8,4,3,5 5 5
7 6 0,1
0,1 7 6
8 8 8,3,5,9
4,8,0 9 3
Kết quả xổ số Kiên Giang
30/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 4K5
100N
63
200N
643
400N
3822
3038
4490
1TR
5066
3TR
05123
40772
68951
40971
25987
47248
10844
10TR
16071
63057
20TR
09543
30TR
05528
ĐB
820158
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 30/04/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 30/04/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0
5,7,7 1
2,7 2 2,3,8
6,4,2,4 3 8
4 4 3,8,4,3
Chục Số Đơn vị
5 1,7,8
6 6 3,6
8,5 7 2,1,1
3,4,2,5 8 7
9 0
Kết quả xổ số Kiên Giang
23/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 4K4
100N
92
200N
876
400N
6588
9047
9899
1TR
1029
3TR
39583
58835
11554
96631
86128
10163
39149
10TR
72348
24223
20TR
66889
30TR
16966
ĐB
038472
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 23/04/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 23/04/2023  
Chục Số Đơn vị
0
3 1
9,7 2 9,8,3
8,6,2 3 5,1
5 4 7,9,8
Chục Số Đơn vị
3 5 4
7,6 6 3,6
4 7 6,2
8,2,4 8 8,3,9
9,2,4,8 9 2,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

31  ( 19 ngày )
67  ( 16 ngày )
83  ( 13 ngày )
84  ( 12 ngày )
28  ( 10 ngày )
87  ( 9 ngày )
41  ( 7 ngày )
50  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )

Miền Bắc

09  ( 14 ngày )
14  ( 14 ngày )
03  ( 10 ngày )
47  ( 10 ngày )
86  ( 10 ngày )
01  ( 9 ngày )
11  ( 9 ngày )
31  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

45  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
26  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
53  ( 9 ngày )
10  ( 7 ngày )
13  ( 7 ngày )
55  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )