http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 04/06/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kon Tum
04/062023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
00
250N
450
500N
2698
8708
7242
1TR
2346
2,5TR
39236
37959
47005
68200
64802
94806
56603
5TR
90612
15712
10TR
41169
40TR
49603
ĐB
767900
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 04/06/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 04/06/2023  
Chục Số Đơn vị
0,5,0,0 0 0,8,5,0,2,6,3,3,0
1 2,2
4,0,1,1 2
0,0 3 6
4 2,6
Chục Số Đơn vị
0 5 0,9
4,3,0 6 9
7
9,0 8
5,6 9 8
Kết quả xổ số Kon Tum
28/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
33
250N
306
500N
4501
9967
2380
1TR
1214
2,5TR
35147
01938
12841
92168
85056
47877
69509
5TR
02325
20791
10TR
09586
40TR
11366
ĐB
876090
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 28/05/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 28/05/2023  
Chục Số Đơn vị
8,9 0 6,1,9
0,4,9 1 4
2 5
3 3 3,8
1 4 7,1
Chục Số Đơn vị
2 5 6
0,5,8,6 6 7,8,6
6,4,7 7 7
3,6 8 0,6
0 9 1,0
Kết quả xổ số Kon Tum
21/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
23
250N
930
500N
8790
5246
9056
1TR
8555
2,5TR
16907
50689
59097
02028
11196
41146
91197
5TR
72707
29197
10TR
26159
40TR
96760
ĐB
602436
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 21/05/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 21/05/2023  
Chục Số Đơn vị
3,9,6 0 7,7
1
2 3,8
2 3 0,6
4 6,6
Chục Số Đơn vị
5 5 6,5,9
4,5,9,4,3 6 0
0,9,9,0,9 7
2 8 9
8,5 9 0,7,6,7,7
Kết quả xổ số Kon Tum
14/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
91
250N
603
500N
7358
5861
3408
1TR
6336
2,5TR
73816
24271
00493
71243
87657
77879
18897
5TR
43529
24730
10TR
33112
40TR
11752
ĐB
603489
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 14/05/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 14/05/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 3,8
9,6,7 1 6,2
1,5 2 9
0,9,4 3 6,0
4 3
Chục Số Đơn vị
5 8,7,2
3,1 6 1
5,9 7 1,9
5,0 8 9
7,2,8 9 1,3,7
Kết quả xổ số Kon Tum
07/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
71
250N
202
500N
9665
5314
5157
1TR
9671
2,5TR
17919
43123
97351
55206
48449
01939
27019
5TR
34663
67456
10TR
02971
40TR
98571
ĐB
663950
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 07/05/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 07/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 2,6
7,7,5,7,7 1 4,9,9
0 2 3
2,6 3 9
1 4 9
Chục Số Đơn vị
6 5 7,1,6,0
0,5 6 5,3
5 7 1,1,1,1
8
1,4,3,1 9
Kết quả xổ số Kon Tum
30/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
15
250N
296
500N
6826
1141
6254
1TR
6403
2,5TR
55842
06833
45327
78650
29073
83977
09499
5TR
50612
35422
10TR
14404
40TR
21380
ĐB
835919
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 30/04/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 30/04/2023  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 3,4
4 1 5,2,9
4,1,2 2 6,7,2
0,3,7 3 3
5,0 4 1,2
Chục Số Đơn vị
1 5 4,0
9,2 6
2,7 7 3,7
8 0
9,1 9 6,9
Kết quả xổ số Kon Tum
23/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
20
250N
347
500N
9587
5926
3446
1TR
1033
2,5TR
96366
26457
28194
92086
16299
84381
45729
5TR
38577
92049
10TR
31410
40TR
75412
ĐB
304673
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 23/04/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 23/04/2023  
Chục Số Đơn vị
2,1 0
8 1 0,2
1 2 0,6,9
3,7 3 3
9 4 7,6,9
Chục Số Đơn vị
5 7
2,4,6,8 6 6
4,8,5,7 7 7,3
8 7,6,1
9,2,4 9 4,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

31  ( 19 ngày )
67  ( 16 ngày )
83  ( 13 ngày )
84  ( 12 ngày )
28  ( 10 ngày )
87  ( 9 ngày )
41  ( 7 ngày )
50  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )

Miền Bắc

09  ( 14 ngày )
14  ( 14 ngày )
03  ( 10 ngày )
47  ( 10 ngày )
86  ( 10 ngày )
01  ( 9 ngày )
11  ( 9 ngày )
31  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

45  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
26  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
53  ( 9 ngày )
10  ( 7 ngày )
13  ( 7 ngày )
55  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )