http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 07/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kon Tum
07/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
34
250N
889
500N
6628
8557
9111
1TR
4363
2,5TR
48484
36955
19195
54219
33632
73465
60328
5TR
73774
80925
10TR
11389
40TR
45476
ĐB
745986
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 07/08/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 07/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0
1 1 1,9
3 2 8,8,5
6 3 4,2
3,8,7 4
Chục Số Đơn vị
5,9,6,2 5 7,5
7,8 6 3,5
5 7 4,6
2,2 8 9,4,9,6
8,1,8 9 5
Kết quả xổ số Kon Tum
31/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
43
250N
337
500N
4998
8086
3106
1TR
0718
2,5TR
44191
21173
06415
05677
88607
89853
64509
5TR
39741
45128
10TR
86085
40TR
78928
ĐB
735191
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 31/07/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 31/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6,7,9
9,4,9 1 8,5
2 8,8
4,7,5 3 7
4 3,1
Chục Số Đơn vị
1,8 5 3
8,0 6
3,7,0 7 3,7
9,1,2,2 8 6,5
0 9 8,1,1
Kết quả xổ số Kon Tum
24/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
61
250N
656
500N
9588
2955
2197
1TR
9940
2,5TR
38250
66637
86585
00891
43695
48148
35734
5TR
07799
33380
10TR
63431
40TR
10389
ĐB
547912
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 24/07/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 24/07/2022  
Chục Số Đơn vị
4,5,8 0
6,9,3 1 2
1 2
3 7,4,1
3 4 0,8
Chục Số Đơn vị
5,8,9 5 6,5,0
5 6 1
9,3 7
8,4 8 8,5,0,9
9,8 9 7,1,5,9
Kết quả xổ số Kon Tum
17/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
05
250N
293
500N
4048
1504
1943
1TR
0399
2,5TR
64157
88783
80179
54570
35611
69862
09132
5TR
84186
03257
10TR
31276
40TR
75800
ĐB
274111
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 17/07/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 17/07/2022  
Chục Số Đơn vị
7,0 0 5,4,0
1,1 1 1,1
6,3 2
9,4,8 3 2
0 4 8,3
Chục Số Đơn vị
0 5 7,7
8,7 6 2
5,5 7 9,0,6
4 8 3,6
9,7 9 3,9
Kết quả xổ số Kon Tum
10/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
53
250N
277
500N
9010
5670
9780
1TR
8287
2,5TR
95802
51879
17863
42521
52417
89281
72662
5TR
30745
76396
10TR
46240
40TR
61329
ĐB
403090
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 10/07/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 10/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1,7,8,4,9 0 2
2,8 1 0,7
0,6 2 1,9
5,6 3
4 5,0
Chục Số Đơn vị
4 5 3
9 6 3,2
7,8,1 7 7,0,9
8 0,7,1
7,2 9 6,0
Kết quả xổ số Kon Tum
03/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
10
250N
191
500N
2348
1144
5460
1TR
5577
2,5TR
31675
54441
19359
20709
88855
35211
87375
5TR
73460
08587
10TR
27084
40TR
70341
ĐB
543137
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 03/07/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 03/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1,6,6 0 9
9,4,1,4 1 0,1
2
3 7
4,8 4 8,4,1,1
Chục Số Đơn vị
7,5,7 5 9,5
6 0,0
7,8,3 7 7,5,5
4 8 7,4
5,0 9 1
Kết quả xổ số Kon Tum
26/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
03
250N
402
500N
7527
5996
9996
1TR
6892
2,5TR
97966
58506
65786
74007
07920
42172
77552
5TR
29181
43857
10TR
78008
40TR
45926
ĐB
239345
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 26/06/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 26/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 3,2,6,7,8
8 1
0,9,7,5 2 7,0,6
0 3
4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 2,7
9,9,6,0,8,2 6 6
2,0,5 7 2
0 8 6,1
9 6,6,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )