http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 04/12/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kon Tum
04/122022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
61
250N
044
500N
8720
0381
8915
1TR
7699
2,5TR
47623
39172
59268
93449
88352
75811
59994
5TR
20611
34976
10TR
01066
40TR
02211
ĐB
662829
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 04/12/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 04/12/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0
6,8,1,1,1 1 5,1,1,1
7,5 2 0,3,9
2 3
4,9 4 4,9
Chục Số Đơn vị
1 5 2
7,6 6 1,8,6
7 2,6
6 8 1
9,4,2 9 9,4
Kết quả xổ số Kon Tum
27/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
70
250N
047
500N
2969
1403
3901
1TR
4840
2,5TR
73706
81174
99003
84829
73882
94580
28568
5TR
16209
14332
10TR
06214
40TR
24415
ĐB
236392
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 27/11/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 27/11/2022  
Chục Số Đơn vị
7,4,8 0 3,1,6,3,9
0 1 4,5
8,3,9 2 9
0,0 3 2
7,1 4 7,0
Chục Số Đơn vị
1 5
0 6 9,8
4 7 0,4
6 8 2,0
6,2,0 9 2
Kết quả xổ số Kon Tum
20/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
74
250N
486
500N
0728
8421
8842
1TR
0430
2,5TR
44761
79613
45621
33107
40717
47673
60056
5TR
91409
05126
10TR
80804
40TR
32116
ĐB
828475
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 20/11/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 20/11/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 7,9,4
2,6,2 1 3,7,6
4 2 8,1,1,6
1,7 3 0
7,0 4 2
Chục Số Đơn vị
7 5 6
8,5,2,1 6 1
0,1 7 4,3,5
2 8 6
0 9
Kết quả xổ số Kon Tum
13/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
91
250N
481
500N
6963
6259
6443
1TR
8857
2,5TR
03905
45355
84111
60891
81954
32980
76021
5TR
26151
92888
10TR
54671
40TR
37548
ĐB
519859
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 13/11/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 13/11/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 5
9,8,1,9,2,5,7 1 1
2 1
6,4 3
5 4 3,8
Chục Số Đơn vị
0,5 5 9,7,5,4,1,9
6 3
5 7 1
8,4 8 1,0,8
5,5 9 1,1
Kết quả xổ số Kon Tum
06/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
46
250N
417
500N
5162
1472
7982
1TR
2142
2,5TR
61204
28224
46475
47240
12067
46819
84674
5TR
36441
38138
10TR
32389
40TR
42161
ĐB
338264
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 06/11/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 06/11/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 4
4,6 1 7,9
6,7,8,4 2 4
3 8
0,2,7,6 4 6,2,0,1
Chục Số Đơn vị
7 5
4 6 2,7,1,4
1,6 7 2,5,4
3 8 2,9
1,8 9
Kết quả xổ số Kon Tum
30/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
13
250N
978
500N
7225
3208
7928
1TR
2229
2,5TR
88936
49890
14895
70726
00618
88761
42976
5TR
38744
17996
10TR
95122
40TR
20651
ĐB
447591
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 30/10/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 30/10/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 8
6,5,9 1 3,8
2 2 5,8,9,6,2
1 3 6
4 4 4
Chục Số Đơn vị
2,9 5 1
3,2,7,9 6 1
7 8,6
7,0,2,1 8
2 9 0,5,6,1
Kết quả xổ số Kon Tum
23/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
15
250N
387
500N
0800
3009
5474
1TR
5155
2,5TR
16493
68991
61634
32500
74483
69097
04928
5TR
11218
74391
10TR
19241
40TR
82099
ĐB
271859
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 23/10/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 23/10/2022  
Chục Số Đơn vị
0,0 0 0,9,0
9,9,4 1 5,8
2 8
9,8 3 4
7,3 4 1
Chục Số Đơn vị
1,5 5 5,9
6
8,9 7 4
2,1 8 7,3
0,9,5 9 3,1,7,1,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 11 ngày )
90  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
34  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )
61  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 14 ngày )
29  ( 14 ngày )
50  ( 13 ngày )
97  ( 12 ngày )
08  ( 11 ngày )
48  ( 10 ngày )
75  ( 10 ngày )
19  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

85  ( 17 ngày )
83  ( 11 ngày )
92  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
37  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )