http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 18/03/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Long An
18/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 3K3
100N
37
200N
223
400N
7595
2862
4155
1TR
0062
3TR
75636
47586
94579
51624
30536
00797
10570
10TR
88756
39968
20TR
80135
30TR
05961
ĐB
770175
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 18/03/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 18/03/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0
6 1
6,6 2 3,4
2 3 7,6,6,5
2 4
Chục Số Đơn vị
9,5,3,7 5 5,6
3,8,3,5 6 2,2,8,1
3,9 7 9,0,5
6 8 6
7 9 5,7
Kết quả xổ số Long An
11/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 3K2
100N
23
200N
614
400N
1486
3660
9902
1TR
1801
3TR
48189
58104
85438
00947
14362
81237
88386
10TR
94115
40933
20TR
64310
30TR
44104
ĐB
804991
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 11/03/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 11/03/2023  
Chục Số Đơn vị
6,1 0 2,1,4,4
0,9 1 4,5,0
0,6 2 3
2,3 3 8,7,3
1,0,0 4 7
Chục Số Đơn vị
1 5
8,8 6 0,2
4,3 7
3 8 6,9,6
8 9 1
Kết quả xổ số Long An
04/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 3K1
100N
91
200N
861
400N
6827
5471
6714
1TR
5519
3TR
95336
68702
62198
75783
98806
64172
97842
10TR
43109
37762
20TR
35701
30TR
77724
ĐB
105598
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 04/03/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 04/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0 2,6,9,1
9,6,7,0 1 4,9
0,7,4,6 2 7,4
8 3 6
1,2 4 2
Chục Số Đơn vị
5
3,0 6 1,2
2 7 1,2
9,9 8 3
1,0 9 1,8,8
Kết quả xổ số Long An
25/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 2K4
100N
86
200N
689
400N
3715
4975
3519
1TR
8482
3TR
50683
30460
14869
21711
23214
61485
82463
10TR
84516
13315
20TR
08372
30TR
95974
ĐB
964522
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 25/02/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 25/02/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0
1 1 5,9,1,4,6,5
8,7,2 2 2
8,6 3
1,7 4
Chục Số Đơn vị
1,7,8,1 5
8,1 6 0,9,3
7 5,2,4
8 6,9,2,3,5
8,1,6 9
Kết quả xổ số Long An
18/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 2K3
100N
91
200N
186
400N
3730
4502
6880
1TR
7915
3TR
63078
20418
01281
53391
93006
18844
78429
10TR
11018
92688
20TR
25465
30TR
71594
ĐB
352100
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 18/02/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 18/02/2023  
Chục Số Đơn vị
3,8,0 0 2,6,0
9,8,9 1 5,8,8
0 2 9
3 0
4,9 4 4
Chục Số Đơn vị
1,6 5
8,0 6 5
7 8
7,1,1,8 8 6,0,1,8
2 9 1,1,4
Kết quả xổ số Long An
11/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 2K2
100N
36
200N
956
400N
7448
7826
2274
1TR
7453
3TR
84657
91359
98055
59558
53472
95496
36971
10TR
83632
33729
20TR
55455
30TR
75505
ĐB
845326
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 11/02/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 11/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0 5
7 1
7,3 2 6,9,6
5 3 6,2
7 4 8
Chục Số Đơn vị
5,5,0 5 6,3,7,9,5,8,5
3,5,2,9,2 6
5 7 4,2,1
4,5 8
5,2 9 6
Kết quả xổ số Long An
04/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 2K1
100N
78
200N
804
400N
2059
6967
7063
1TR
5312
3TR
86343
63484
71488
51956
26337
24923
68153
10TR
06113
74835
20TR
24521
30TR
91993
ĐB
206576
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 04/02/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 04/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0 4
2 1 2,3
1 2 3,1
6,4,2,5,1,9 3 7,5
0,8 4 3
Chục Số Đơn vị
3 5 9,6,3
5,7 6 7,3
6,3 7 8,6
7,8 8 4,8
5 9 3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

52  ( 16 ngày )
39  ( 12 ngày )
77  ( 11 ngày )
94  ( 10 ngày )
60  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )

Miền Bắc

53  ( 19 ngày )
71  ( 17 ngày )
14  ( 15 ngày )
73  ( 14 ngày )
30  ( 13 ngày )
66  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
55  ( 10 ngày )
80  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

36  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
65  ( 7 ngày )
23  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
89  ( 6 ngày )