http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 06/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Long An
06/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 8K1
100N
35
200N
441
400N
4242
6832
0597
1TR
6451
3TR
82071
77736
38885
22788
08285
35839
71199
10TR
02282
08124
20TR
64072
30TR
26503
ĐB
508665
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 06/08/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 06/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 3
4,5,7 1
4,3,8,7 2 4
0 3 5,2,6,9
2 4 1,2
Chục Số Đơn vị
3,8,8,6 5 1
3 6 5
9 7 1,2
8 8 5,8,5,2
3,9 9 7,9
Kết quả xổ số Long An
30/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 7K5
100N
64
200N
997
400N
1509
2876
4887
1TR
0360
3TR
12901
69062
67460
66996
16178
84394
88562
10TR
73050
65126
20TR
58427
30TR
56781
ĐB
944892
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 30/07/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 30/07/2022  
Chục Số Đơn vị
6,6,5 0 9,1
0,8 1
6,6,9 2 6,7
3
6,9 4
Chục Số Đơn vị
5 0
7,9,2 6 4,0,2,0,2
9,8,2 7 6,8
7 8 7,1
0 9 7,6,4,2
Kết quả xổ số Long An
23/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 7K4
100N
47
200N
757
400N
5765
9922
2791
1TR
8871
3TR
61542
75229
64110
09510
42270
10421
96299
10TR
92308
95395
20TR
01763
30TR
81796
ĐB
305486
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 23/07/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 23/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1,1,7 0 8
9,7,2 1 0,0
2,4 2 2,9,1
6 3
4 7,2
Chục Số Đơn vị
6,9 5 7
9,8 6 5,3
4,5 7 1,0
0 8 6
2,9 9 1,9,5,6
Kết quả xổ số Long An
16/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 7K3
100N
90
200N
371
400N
9817
8673
4963
1TR
7233
3TR
39220
49381
27985
89949
86462
01590
73861
10TR
51847
75058
20TR
67125
30TR
70673
ĐB
171233
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 16/07/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 16/07/2022  
Chục Số Đơn vị
9,2,9 0
7,8,6 1 7
6 2 0,5
7,6,3,7,3 3 3,3
4 9,7
Chục Số Đơn vị
8,2 5 8
6 3,2,1
1,4 7 1,3,3
5 8 1,5
4 9 0,0
Kết quả xổ số Long An
09/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 7K2
100N
16
200N
469
400N
7242
8256
8866
1TR
5072
3TR
70368
57085
37528
55197
33383
91184
84141
10TR
54632
12500
20TR
99772
30TR
63747
ĐB
367119
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 09/07/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 09/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
4 1 6,9
4,7,3,7 2 8
8 3 2
8 4 2,1,7
Chục Số Đơn vị
8 5 6
1,5,6 6 9,6,8
9,4 7 2,2
6,2 8 5,3,4
6,1 9 7
Kết quả xổ số Long An
02/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 7K1
100N
50
200N
237
400N
9739
7771
9923
1TR
8183
3TR
33853
66120
23636
08297
63689
27567
77019
10TR
46960
09825
20TR
02982
30TR
21174
ĐB
604589
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 02/07/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 02/07/2022  
Chục Số Đơn vị
5,2,6 0
7 1 9
8 2 3,0,5
2,8,5 3 7,9,6
7 4
Chục Số Đơn vị
2 5 0,3
3 6 7,0
3,9,6 7 1,4
8 3,9,2,9
3,8,1,8 9 7
Kết quả xổ số Long An
25/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6K4
100N
30
200N
378
400N
1422
9619
0586
1TR
7845
3TR
21508
08384
46336
17479
38013
38158
18266
10TR
82511
40435
20TR
63096
30TR
45792
ĐB
953826
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 25/06/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 25/06/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 8
1 1 9,3,1
2,9 2 2,6
1 3 0,6,5
8 4 5
Chục Số Đơn vị
4,3 5 8
8,3,6,9,2 6 6
7 8,9
7,0,5 8 6,4
1,7 9 6,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )