http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 08/08/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 08/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 08/08/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
76821
26769
25934
27097
43807
18207
37835
64746
96956
71714
9638
3327
2771
8852
5803
4206
1658
8429
7592
1323
531
716
624
26
15
12
43
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 08/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 08/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 3,6,7,7
3,7,2 1 5,2,6,4
1,9,5 2 6,4,9,3,7,1
4,0,2 3 1,8,5,4
2,1,3 4 3,6
Chục Số Đơn vị
1,3 5 8,2,6
2,1,0,4,5 6 9
2,0,0,9 7 1
5,3 8
2,6 9 2,7

Xổ số điện toán - Ngày: 07/08/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 07/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 07/08/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Thái Bình
XSMB
80395
00604
25509
78144
59383
34164
25193
99102
86355
12585
8759
8509
1662
6999
8566
5673
2593
7055
8534
2576
870
598
708
15
08
89
57
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 07/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 07/08/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 8,8,9,2,9,4
1 5
6,0 2
7,9,8,9 3 4
3,6,4,0 4 4
Chục Số Đơn vị
1,5,5,8,9 5 7,5,9,5
6,7 6 6,2,4
5 7 0,3,6
0,9,0 8 9,3,5
8,5,0,9,0 9 8,3,9,3,5

Xổ số điện toán - Ngày: 06/08/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 06/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 06/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 06/08/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Nam Định
XSMB
74873
78243
71609
86446
61504
82910
88725
81307
14382
76821
7562
1111
9085
4994
5479
4825
7458
8637
4759
5644
020
634
836
27
69
71
72
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 06/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 06/08/2022  
Chục Số Đơn vị
2,1 0 4,7,9
7,1,2 1 1,0
7,6,8 2 7,0,5,5,1
4,7 3 4,6,7
3,4,9,0 4 4,6,3
Chục Số Đơn vị
2,8,2 5 8,9
3,4 6 9,2
2,3,0 7 1,2,9,3
5 8 5,2
6,7,5,0 9 4

Xổ số điện toán - Ngày: 05/08/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 05/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 05/08/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hải Phòng
XSMB
49513
91374
13523
80169
21823
68922
93413
71315
35384
07823
0393
0045
1630
7989
5811
7088
8901
1847
2888
9731
840
991
794
73
16
14
67
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 05/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 05/08/2022  
Chục Số Đơn vị
4,3 0 1
9,1,0,3 1 6,4,1,3,5,3
2 2 3,2,3,3
7,9,2,1,2,2,1 3 1,0
1,9,8,7 4 0,7,5
Chục Số Đơn vị
4,1 5
1 6 7,9
6,4 7 3,4
8,8 8 8,8,9,4
8,6 9 1,4,3

Xổ số điện toán - Ngày: 04/08/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 04/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 04/08/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
27492
50569
07770
83906
50365
06019
82717
45685
55631
41612
2894
4553
2442
6401
3139
6062
4573
1868
9701
0743
972
393
289
37
36
29
24
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 04/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 04/08/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 1,1,6
0,0,3 1 9,7,2
7,6,4,1,9 2 9,4
9,7,4,5 3 7,6,9,1
2,9 4 3,2
Chục Số Đơn vị
6,8 5 3
3,0 6 2,8,5,9
3,1 7 2,3,0
6 8 9,5
2,8,3,1,6 9 3,4,2

Xổ số điện toán - Ngày: 03/08/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 03/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 03/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 03/08/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Bắc Ninh
XSMB
37686
60371
33660
43875
55527
82314
77309
06574
24773
18642
9148
3426
1501
7519
9150
5760
3983
1193
2334
6678
686
240
515
18
86
51
46
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 03/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 03/08/2022  
Chục Số Đơn vị
4,5,6,6 0 1,9
5,0,7 1 8,5,9,4
4 2 6,7
8,9,7 3 4
3,1,7 4 6,0,8,2
Chục Số Đơn vị
1,7 5 1,0
8,4,8,2,8 6 0,0
2 7 8,4,3,5,1
1,7,4 8 6,6,3,6
1,0 9 3

Xổ số điện toán - Ngày: 02/08/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 02/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 02/08/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Quảng Ninh
XSMB
36335
79490
10945
04382
97683
25643
03670
62577
76608
23625
1076
7029
2491
7292
5511
1170
1403
4791
6830
1185
138
098
480
67
21
06
93
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 02/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 02/08/2022  
Chục Số Đơn vị
8,7,3,7,9 0 6,3,8
2,1,9,9 1 1
9,8 2 1,9,5
9,0,8,4 3 8,0,5
4 3,5
Chục Số Đơn vị
8,2,4,3 5
0,7 6 7
6,7 7 0,6,0,7
3,9,0 8 0,5,3,2
2 9 3,8,1,1,2,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )