http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 23/03/2023

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 23/03/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 23/03/2023
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
45483
75836
51256
95469
48390
14974
09605
98957
76070
37554
0178
8464
7318
4497
4361
8794
1660
2984
2372
1407
191
984
646
46
34
28
91
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 23/03/2023
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 23/03/2023  
Chục Số Đơn vị
6,9,7 0 7,5
9,9,6 1 8
7 2 8
8 3 4,6
3,8,9,8,6,7,5 4 6,6
Chục Số Đơn vị
0 5 7,4,6
4,4,5,3 6 1,0,4,9
0,9,5 7 2,8,4,0
2,7,1 8 4,4,3
6 9 1,1,4,7,0

Xổ số điện toán - Ngày: 22/03/2023

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 22/03/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 22/03/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 22/03/2023
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Bắc Ninh
XSMB
08798
75337
28963
26229
39544
19950
42567
81097
15774
11622
1142
2860
5468
4869
8457
1226
2904
5946
4619
0294
613
479
357
16
56
29
44
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 22/03/2023
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 22/03/2023  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 4
1 6,3,9
4,2 2 9,6,2,9
1,6 3 7
4,0,9,4,7 4 4,6,2,4
Chục Số Đơn vị
5 6,7,7,0
1,5,2,4 6 0,8,9,7,3
5,5,6,9,3 7 9,4
6,9 8
2,7,1,6,2 9 4,7,8

Xổ số điện toán - Ngày: 21/03/2023

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 21/03/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 21/03/2023
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Quảng Ninh
XSMB
81664
40033
18931
74834
84351
11200
19833
22886
94162
32936
2426
4054
2848
1715
7368
9863
8037
9985
1320
5112
657
518
832
61
09
39
59
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 21/03/2023
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 21/03/2023  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 9,0
6,5,3 1 8,2,5
3,1,6 2 0,6
6,3,3 3 9,2,7,3,6,1,4,3
5,3,6 4 8
Chục Số Đơn vị
8,1 5 9,7,4,1
2,8,3 6 1,8,3,2,4
5,3 7
1,6,4 8 5,6
0,3,5 9

Xổ số điện toán - Ngày: 20/03/2023

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 20/03/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 20/03/2023
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
24192
24877
69360
66583
07529
77038
85099
32290
94963
23842
6979
7304
7041
4748
6909
5405
4710
9722
2752
1632
617
012
182
29
54
10
42
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 20/03/2023
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 20/03/2023  
Chục Số Đơn vị
1,1,9,6 0 9,5,4
4 1 0,7,2,0
4,1,8,2,5,3,4,9 2 9,2,9
6,8 3 2,8
5,0 4 2,1,8,2
Chục Số Đơn vị
0 5 4,2
6 3,0
1,7 7 9,7
4,3 8 2,3
2,0,7,2,9 9 9,0,2

Xổ số điện toán - Ngày: 19/03/2023

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 19/03/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 19/03/2023
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Thái Bình
XSMB
86903
51904
86833
22870
85621
16256
18746
84156
68556
38891
3826
9033
6756
8348
9234
5163
4061
7108
1862
5943
562
892
334
04
72
23
96
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 19/03/2023
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 19/03/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0 4,8,4,3
6,2,9 1
7,6,9,6 2 3,6,1
2,6,4,3,3,0 3 4,4,3,3
0,3,3,0 4 3,8,6
Chục Số Đơn vị
5 6,6,6,6
9,2,5,5,4,5,5 6 2,3,1,2
7 2,0
0,4 8
9 6,2,1

Xổ số điện toán - Ngày: 18/03/2023

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 18/03/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 18/03/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 18/03/2023
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Nam Định
XSMB
57570
25444
05260
51308
14099
69326
17323
52596
06495
47274
1522
2679
3931
2502
2734
6503
6147
0437
5088
0227
897
979
581
44
97
13
93
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 18/03/2023
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 18/03/2023  
Chục Số Đơn vị
6,7 0 3,2,8
8,3 1 3
2,0 2 7,2,6,3
1,9,0,2 3 4,7,1
4,3,7,4 4 4,7,4
Chục Số Đơn vị
9 5
2,9 6 0
9,9,4,3,2 7 9,9,4,0
8,0 8 1,8
7,7,9 9 7,3,7,9,6,5

Xổ số điện toán - Ngày: 17/03/2023

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 17/03/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 17/03/2023
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hải Phòng
XSMB
59389
46086
47967
93279
62875
61643
80808
17950
83001
55132
7669
4211
2318
6993
7346
4111
6778
2763
2406
4847
006
958
919
09
05
65
60
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 17/03/2023
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 17/03/2023  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 9,5,6,6,8,1
1,1,0 1 9,1,1,8
3 2
6,9,4 3 2
4 6,7,3
Chục Số Đơn vị
0,6,7 5 8,0
0,4,0,8 6 5,0,3,9,7
4,6 7 8,5,9
5,7,1,0 8 6,9
0,1,6,7,8 9 3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

52  ( 16 ngày )
39  ( 12 ngày )
77  ( 11 ngày )
94  ( 10 ngày )
60  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )

Miền Bắc

53  ( 19 ngày )
71  ( 17 ngày )
14  ( 15 ngày )
73  ( 14 ngày )
30  ( 13 ngày )
66  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
55  ( 10 ngày )
80  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

36  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
65  ( 7 ngày )
23  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
89  ( 6 ngày )