http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 08/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP. HCM
8B2
91
145
4404
7404
8459
1507
87109
63872
55002
02794
54386
15663
03831
57850
31695
54264
65467
113944
Đồng Tháp
L32
91
888
8747
3130
1695
6294
22728
82696
48240
14381
49166
41293
33095
31202
59035
67782
27404
234216
Cà Mau
22T8K2
39
868
7594
0808
0882
5819
34219
40114
66275
50317
43729
42905
53976
11798
05096
96322
92305
481713
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 08/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 08/08/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
5 0 4,4,7,9,2
9,3 1
7,0 2
6 3 1
0,0,9,6,4 4 5,4
4,9 5 9,0
8 6 3,4,7
0,6 7 2
8 6
5,0 9 1,4,5
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
3,4 0 2,4
9,8 1 6
0,8 2 8
9 3 0,5
9,0 4 7,0
9,9,3 5
9,6,1 6 6
4 7
8,2 8 8,1,2
9 1,5,4,6,3,5
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
0 8,5,5
1 9,9,4,7,3
8,2 2 9,2
1 3 9
9,1 4
7,0,0 5
7,9 6 8
1 7 5,6
6,0,9 8 2
3,1,1,2 9 4,8,6
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG-A8
07
954
0826
5637
9720
2311
78406
46495
93988
74855
41224
09624
42242
77032
72396
87396
20732
656571
Kiên Giang
8K1
21
364
3707
8501
9455
5424
57739
05786
86047
64239
95628
46485
92111
55353
19923
23260
43821
225485
Đà Lạt
D9L8K1
31
959
0171
2863
3957
1856
26342
51357
91733
97014
62598
50846
04427
44289
48738
89462
64149
113913
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 07/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 07/08/2022  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
2 0 7,6
1,7 1 1
4,3,3 2 6,0,4,4
3 7,2,2
5,2,2 4 2
9,5 5 4,5
2,0,9,9 6
0,3 7 1
8 8 8
9 5,6,6
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
6 0 7,1
2,0,1,2 1 1
2 1,4,8,3,1
5,2 3 9,9
6,2 4 7
5,8,8 5 5,3
8 6 4,0
0,4 7
2 8 6,5,5
3,3 9
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
0
3,7 1 4,3
4,6 2 7
6,3,1 3 1,3,8
1 4 2,6,9
5 9,7,6,7
5,4 6 3,2
5,5,2 7 1
9,3 8 9
5,8,4 9 8
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP. HCM
8A7
14
987
5178
5018
5643
6200
99510
71678
85230
15550
10366
36303
40607
09096
56866
45316
17392
267716
Long An
8K1
35
441
4242
6832
0597
6451
82071
77736
38885
22788
08285
35839
71199
02282
08124
64072
26503
508665
Bình Phước
8K1-22
26
461
9306
6971
5841
4541
11426
65277
42632
87186
11922
72609
62442
66370
38076
84212
49858
803808
Hậu Giang
K1T8
24
920
0277
6746
9458
3949
59915
57089
36514
74230
58879
20878
14643
72889
95626
90558
93249
969472
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 06/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 06/08/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0,1,3,5 0 0,3,7
1 4,8,0,6,6
9 2
4,0 3 0
1 4 3
5 0
6,9,6,1,1 6 6,6
8,0 7 8,8
7,1,7 8 7
9 6,2
Long An
Chục Số Đơn vị
0 3
4,5,7 1
4,3,8,7 2 4
0 3 5,2,6,9
2 4 1,2
3,8,8,6 5 1
3 6 5
9 7 1,2
8 8 5,8,5,2
3,9 9 7,9
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
7 0 6,9,8
6,7,4,4 1 2
3,2,4,1 2 6,6,2
3 2
4 1,1,2
5 8
2,0,2,8,7 6 1
7 7 1,7,0,6
5,0 8 6
0 9
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
2,3 0
1 5,4
7 2 4,0,6
4 3 0
2,1 4 6,9,3,9
1 5 8,8
4,2 6
7 7 7,9,8,2
5,7,5 8 9,9
4,8,7,8,4 9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Vĩnh Long
43VL31
07
151
4578
9224
1666
7752
26866
20587
21896
09954
44916
66499
14571
16598
05371
90976
48250
041859
Bình Dương
08K31
46
562
2636
5893
2171
3348
07432
41302
56644
48604
97289
99818
18468
21096
47622
22237
28755
687390
Trà Vinh
31TV31
43
687
0085
7337
9184
6548
62066
33764
51956
77000
25553
97442
04466
68548
49635
69562
71675
020828
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 05/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 05/08/2022  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
5 0 7
5,7,7 1 6
5 2 4
3
2,5 4
5 1,2,4,0,9
6,6,9,1,7 6 6,6
0,8 7 8,1,1,6
7,9 8 7
9,5 9 6,9,8
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
9 0 2,4
7 1 8
6,3,0,2 2 2
9 3 6,2,7
4,0 4 6,8,4
5 5 5
4,3,9 6 2,8
3 7 1
4,1,6 8 9
8 9 3,6,0
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
0 0 0
1
4,6 2 8
4,5 3 7,5
8,6 4 3,8,2,8
8,3,7 5 6,3
6,5,6 6 6,4,6,2
8,3 7 5
4,4,2 8 7,5,4
9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
8K1
94
761
1341
1686
3720
0909
24169
23340
09447
94780
51297
07119
87300
86367
10942
79768
71433
229166
An Giang
AG-8K1
50
350
6246
4390
3697
7019
83965
17947
46331
13961
65969
19462
63747
73043
25700
22438
87303
055974
Bình Thuận
8K1
24
266
5747
5226
3132
1562
17905
36554
69089
27204
47178
28472
15378
83828
16649
32772
34847
168587
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 04/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 04/08/2022  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
2,4,8,0 0 9,0
6,4 1 9
4 2 0
3 3 3
9 4 1,0,7,2
5
8,6 6 1,9,7,8,6
4,9,6 7
6 8 6,0
0,6,1 9 4,7
An Giang
Chục Số Đơn vị
5,5,9,0 0 0,3
3,6 1 9
6 2
4,0 3 1,8
7 4 6,7,7,3
6 5 0,0
4 6 5,1,9,2
9,4,4 7 4
3 8
1,6 9 0,7
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
0 5,4
1
3,6,7,7 2 4,6,8
3 2
2,5,0 4 7,9,7
0 5 4
6,2 6 6,2
4,4,8 7 8,2,8,2
7,7,2 8 9,7
8,4 9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
8K1
31
484
2904
1208
2404
1524
87324
47117
94613
23675
62394
78912
78402
12481
42222
13905
34081
011869
Cần Thơ
K1T8
06
578
3150
6597
2800
4577
86514
50796
11976
10398
00763
58825
07254
47797
07679
16958
80150
211871
Sóc Trăng
T8K1
73
820
0085
5728
9408
0757
40054
61289
12588
95398
86991
19746
90677
74321
35390
23341
07339
301911
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 03/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 03/08/2022  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
0 4,8,4,2,5
3,8,8 1 7,3,2
1,0,2 2 4,4,2
1 3 1
8,0,0,2,2,9 4
7,0 5
6 9
1 7 5
0 8 4,1,1
6 9 4
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
5,0,5 0 6,0
7 1 4
2 5
6 3
1,5 4
2 5 0,4,8,0
0,9,7 6 3
9,7,9 7 8,7,6,9,1
7,9,5 8
7 9 7,6,8,7
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
2,9 0 8
9,2,4,1 1 1
2 0,8,1
7 3 9
5 4 6,1
8 5 7,4
4 6
5,7 7 3,7
2,0,8,9 8 5,9,8
8,3 9 8,1,0
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Bến Tre
K31T08
93
264
1867
3303
1431
8052
20773
85825
77433
60223
10031
66201
94320
41713
00463
51127
85240
475132
Vũng Tàu
8A
74
183
7506
7067
5482
5101
20465
65088
41615
61537
61976
87257
75715
61199
91242
02180
41212
012885
Bạc Liêu
T8-K1
01
239
5183
3605
5257
7397
99115
42498
20452
98193
46565
70715
78489
59031
48436
19684
26692
475792
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 02/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 02/08/2022  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
2,4 0 3,1
3,3,0 1 3
5,3 2 5,3,0,7
9,0,7,3,2,1,6 3 1,3,1,2
6 4 0
2 5 2
6 4,7,3
6,2 7 3
8
9 3
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
8 0 6,1
0 1 5,5,2
8,4,1 2
8 3 7
7 4 2
6,1,1,8 5 7
0,7 6 7,5
6,3,5 7 4,6
8 8 3,2,8,0,5
9 9 9
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
0 1,5
0,3 1 5,5
5,9,9 2
8,9 3 9,1,6
8 4
0,1,6,1 5 7,2
3 6 5
5,9 7
9 8 3,9,4
3,8 9 7,8,3,2,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )