http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 22/08/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Bến Tre
K34T08
56
668
6866
7516
6531
7849
63476
04966
83847
80525
90366
11050
03591
70394
81491
83037
17505
814567
Vũng Tàu
8D
60
708
8452
1932
6929
9325
69100
54702
95258
34435
75866
28346
11206
68977
21425
08517
59908
491990
Bạc Liêu
T8K4
52
070
5341
8477
0815
3277
53305
16238
79726
19380
01632
42072
46600
57587
66193
80383
40579
510799
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/08/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/08/2023  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
5 0 5
3,9,9 1 6
2 5
3 1,7
9 4 9,7
2,0 5 6,0
5,6,1,7,6,6 6 8,6,6,6,7
4,3,6 7 6
6 8
4 9 1,4,1
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
6,0,9 0 8,0,2,6,8
1 7
5,3,0 2 9,5,5
3 2,5
4 6
2,3,2 5 2,8
6,4,0 6 0,6
7,1 7 7
0,5,0 8
2 9 0
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
7,8,0 0 5,0
4 1 5
5,3,7 2 6
9,8 3 8,2
4 1
1,0 5 2
2 6
7,7,8 7 0,7,7,2,9
3 8 0,7,3
7,9 9 3,9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP. HCM
8D2
47
471
0312
0409
9662
7731
30231
37470
82708
73930
19650
70497
18615
37719
19814
37324
96500
302838
Đồng Tháp
34
65
587
7005
7407
6604
2853
60783
77310
65017
04180
05049
25893
87071
42733
15293
95487
33064
799202
Cà Mau
23T08K3
29
266
8782
0719
2575
8205
85219
10485
96642
21550
83013
50267
28231
36406
57214
62556
02647
553224
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/08/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/08/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
7,3,5,0 0 9,8,0
7,3,3 1 2,5,9,4
1,6 2 4
3 1,1,0,8
1,2 4 7
1 5 0
6 2
4,9 7 1,0
0,3 8
0,1 9 7
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
1,8 0 5,7,4,2
7 1 0,7
0 2
5,8,9,3,9 3 3
0,6 4 9
6,0 5 3
6 5,4
8,0,1,8 7 1
8 7,3,0,7
4 9 3,3
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
5 0 5,6
3 1 9,9,3,4
8,4 2 9,4
1 3 1
1,2 4 2,7
7,0,8 5 0,6
6,0,5 6 6,7
6,4 7 5
8 2,5
2,1,1 9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG-C8
28
789
3376
6876
5484
6551
35491
36236
99629
34568
12193
50114
65389
95744
35154
15958
78741
977967
Kiên Giang
8K3
07
350
7912
8533
8807
4195
69296
44729
41434
63463
06997
81859
00921
46913
76006
44753
45846
651943
Đà Lạt
ĐL-8K3
51
282
1396
4609
2355
0299
47178
04793
09040
95092
03320
83199
78795
24314
75416
38173
28966
023684
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/08/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/08/2023  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
0
5,9,4 1 4
2 8,9
9 3 6
8,1,4,5 4 4,1
5 1,4,8
7,7,3 6 8,7
6 7 6,6
2,6,5 8 9,4,9
8,2,8 9 1,3
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
5 0 7,7,6
2 1 2,3
1 2 9,1
3,6,1,5,4 3 3,4
3 4 6,3
9 5 0,9,3
9,0,4 6 3
0,0,9 7
8
2,5 9 5,6,7
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
4,2 0 9
5 1 4,6
8,9 2 0
9,7 3
1,8 4 0
5,9 5 1,5
9,1,6 6 6
7 8,3
7 8 2,4
0,9,9 9 6,9,3,2,9,5
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP. HCM
8C7
06
995
0153
0864
1321
9494
28231
96217
33759
60338
31517
84950
02294
50088
85393
38538
47115
938237
Long An
8K3
36
653
3983
0337
0115
0793
53096
62969
24374
34419
47071
84271
56256
58660
59850
80088
15721
592584
Bình Phước
8K323
79
254
8705
6741
7255
4396
77934
21412
19066
28443
59958
60397
73916
90422
90662
43750
44289
077541
Hậu Giang
K3T8
69
381
2304
5931
8356
3654
32264
28903
41980
62351
83994
20156
12634
06462
64995
78377
69936
041033
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/08/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/08/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
5 0 6
2,3 1 7,7,5
2 1
5,9 3 1,8,8,7
6,9,9 4
9,1 5 3,9,0
0 6 4
1,1,3 7
3,8,3 8 8
5 9 5,4,4,3
Long An
Chục Số Đơn vị
6,5 0
7,7,2 1 5,9
2 1
5,8,9 3 6,7
7,8 4
1 5 3,6,0
3,9,5 6 9,0
3 7 4,1,1
8 8 3,8,4
6,1 9 3,6
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
5 0 5
4,4 1 2,6
1,2,6 2 2
4 3 4
5,3 4 1,3,1
0,5 5 4,5,8,0
9,6,1 6 6,2
9 7 9
5 8 9
7,8 9 6,7
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
8 0 4,3
8,3,5 1
6 2
0,3 3 1,4,6,3
0,5,6,9,3 4
9 5 6,4,1,6
5,5,3 6 9,4,2
7 7 7
8 1,0
6 9 4,5
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Vĩnh Long
44VL33
21
909
5910
1226
7875
5330
52795
24525
27361
93906
89237
30695
50557
73138
12748
37663
62109
947869
Bình Dương
08K33
18
491
0066
8372
7241
5958
83909
06418
84727
22601
89467
67106
33077
20950
72854
17672
34630
590592
Trà Vinh
32TV33
60
948
1328
6266
1843
4054
56334
28666
30293
44008
83960
59902
91771
93215
60313
37077
53614
808209
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/08/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/08/2023  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
1,3 0 9,6,9
2,6 1 0
2 1,6,5
6 3 0,7,8
4 8
7,9,2,9 5 7
2,0 6 1,3,9
3,5 7 5
3,4 8
0,0,6 9 5,5
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
5,3 0 9,1,6
9,4,0 1 8,8
7,7,9 2 7
3 0
5 4 1
5 8,0,4
6,0 6 6,7
2,6,7 7 2,7,2
1,5,1 8
0 9 1,2
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
6,6 0 8,2,9
7 1 5,3,4
0 2 8
4,9,1 3 4
5,3,1 4 8,3
1 5 4
6,6 6 0,6,6,0
7 7 1,7
4,2,0 8
0 9 3
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
8K3
04
754
3007
0395
6375
7126
33261
33083
05622
23491
37814
22794
67199
23003
29421
59147
12792
247919
An Giang
AG-8K3
01
839
9023
9150
9751
1365
05656
68950
88376
83749
25576
56785
22591
38411
49017
90983
04829
780444
Bình Thuận
8K3
83
713
9721
2159
8447
6196
38187
84447
39616
47735
90753
74607
52909
14568
75877
89451
66355
872800
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/08/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/08/2023  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
0 4,7,3
6,9,2 1 4,9
2,9 2 6,2,1
8,0 3
0,5,1,9 4 7
9,7 5 4
2 6 1
0,4 7 5
8 3
9,1 9 5,1,4,9,2
An Giang
Chục Số Đơn vị
5,5 0 1
0,5,9,1 1 1,7
2 3,9
2,8 3 9
4 4 9,4
6,8 5 0,1,6,0
5,7,7 6 5
1 7 6,6
8 5,3
3,4,2 9 1
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
0 0 7,9,0
2,5 1 3,6
2 1
8,1,5 3 5
4 7,7
3,5 5 9,3,1,5
9,1 6 8
4,8,4,0,7 7 7
6 8 3,7
5,0 9 6
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
8K3
65
190
1887
7002
0838
0815
09915
48014
82650
88000
72707
23624
21922
79939
58454
27941
78632
485583
Cần Thơ
K3T8
00
332
8968
6044
5432
8280
60099
53777
42015
74186
64103
60326
22827
83263
49478
14125
06280
757383
Sóc Trăng
K3T8
69
370
3614
7096
2778
1766
04302
00160
45832
00093
77299
34141
53512
26554
28626
59327
65052
481340
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/08/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/08/2023  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
9,5,0 0 2,0,7
4 1 5,5,4
0,2,3 2 4,2
8 3 8,9,2
1,2,5 4 1
6,1,1 5 0,4
6 5
8,0 7
3 8 7,3
3 9 0
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
0,8,8 0 0,3
1 5
3,3 2 6,7,5
0,6,8 3 2,2
4 4 4
1,2 5
8,2 6 8,3
7,2 7 7,8
6,7 8 0,6,0,3
9 9 9
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
7,6,4 0 2
4 1 4,2
0,3,1,5 2 6,7
9 3 2
1,5 4 1,0
5 4,2
9,6,2 6 9,6,0
2 7 0,8
7 8
6,9 9 6,3,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 15 ngày )
78  ( 12 ngày )
39  ( 11 ngày )
92  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
51  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

41  ( 17 ngày )
25  ( 14 ngày )
54  ( 13 ngày )
56  ( 13 ngày )
01  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
35  ( 11 ngày )
77  ( 11 ngày )
05  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
36  ( 10 ngày )
35  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
02  ( 7 ngày )
14  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
67  ( 6 ngày )