http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/08/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/08/2023  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP. HCM
8E2
25
938
9525
9918
7402
3625
42016
66001
23683
21572
51452
62042
67260
97924
40294
99874
11846
877720
Đồng Tháp
35
11
373
2030
2631
7791
3831
65385
29868
72086
50906
75949
77212
98785
85679
35702
13076
41885
632031
Cà Mau
23T08K4
96
568
6493
6682
0302
6373
69710
64006
45269
71246
06019
94056
00617
21107
05773
31156
19626
611451
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/08/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/08/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
6,2 0 2,1
0 1 8,6
0,7,5,4 2 5,5,5,4,0
8 3 8
2,9,7 4 2,6
2,2,2 5 2
1,4 6 0
7 2,4
3,1 8 3
9 4
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
3 0 6,2
1,3,9,3,3 1 1,2
1,0 2
7 3 0,1,1,1
4 9
8,8,8 5
8,0,7 6 8
7 3,9,6
6 8 5,6,5,5
4,7 9 1
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
1 0 2,6,7
5 1 0,9,7
8,0 2 6
9,7,7 3
4 6
5 6,6,1
9,0,4,5,5,2 6 8,9
1,0 7 3,3
6 8 2
6,1 9 6,3
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG-D8
08
219
1177
7113
7086
7494
78257
26199
15152
92368
75916
02973
44662
86447
52915
66842
32135
994132
Kiên Giang
8K4
94
645
2025
9890
5588
8253
76218
45805
86717
77482
16543
74461
54602
57896
38413
41423
57891
966698
Đà Lạt
ĐL-8K4
19
674
2344
3582
5974
9475
27150
30605
48990
46600
92951
37507
35234
88450
20038
03196
32144
348448
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/08/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/08/2023  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
0 8
1 9,3,6,5
5,6,4,3 2
1,7 3 5,2
9 4 7,2
1,3 5 7,2
8,1 6 8,2
7,5,4 7 7,3
0,6 8 6
1,9 9 4,9
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
9 0 5,2
6,9 1 8,7,3
8,0 2 5,3
5,4,1,2 3
9 4 5,3
4,2,0 5 3
9 6 1
1 7
8,1,9 8 8,2
9 4,0,6,1,8
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
5,9,0,5 0 5,0,7
5 1 9
8 2
3 4,8
7,4,7,3,4 4 4,4,8
7,0 5 0,1,0
9 6
0 7 4,4,5
3,4 8 2
1 9 0,6
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP. HCM
8D7
99
431
7611
3412
1396
0440
89227
24560
97873
59740
13185
25347
14476
33728
69781
75326
86521
588057
Long An
8K4
35
148
7824
6742
9438
1882
82475
14337
48301
91289
71336
30697
09440
38690
19797
86711
41218
350919
Bình Phước
8K423
33
337
4134
4668
6487
8193
34515
14489
49520
31004
57479
41806
17027
33457
25676
39548
83560
260764
Hậu Giang
K4T8
33
710
1228
9601
1647
3915
62407
52654
31477
41203
68952
60385
87531
42012
60112
35447
77079
195397
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 26/08/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 26/08/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
4,6,4 0
3,1,8,2 1 1,2
1 2 7,8,6,1
7 3 1
4 0,0,7
8 5 7
9,7,2 6 0
2,4,5 7 3,6
2 8 5,1
9 9 9,6
Long An
Chục Số Đơn vị
4,9 0 1
0,1 1 1,8,9
4,8 2 4
3 5,8,7,6
2 4 8,2,0
3,7 5
3 6
3,9,9 7 5
4,3,1 8 2,9
8,1 9 7,0,7
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
2,6 0 4,6
1 5
2 0,7
3,9 3 3,7,4
3,0,6 4 8
1 5 7
0,7 6 8,0,4
3,8,2,5 7 9,6
6,4 8 7,9
8,7 9 3
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
1 0 1,7,3
0,3 1 0,5,2,2
5,1,1 2 8
3,0 3 3,1
5 4 7,7
1,8 5 4,2
6
4,0,7,4,9 7 7,9
2 8 5
7 9 7
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Vĩnh Long
44VL34
31
444
3210
2715
7404
4823
51023
84135
59341
78683
62060
70291
92328
22630
74030
28916
41657
135513
Bình Dương
08K34
82
184
3859
0309
2852
0600
02001
07688
12173
78712
24136
01147
04974
35031
93006
30022
91350
318360
Trà Vinh
32TV34
08
892
6743
3811
3897
6845
84185
32348
70554
52973
23818
37839
48480
60377
82893
97334
41222
055540
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/08/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/08/2023  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
1,6,3,3 0 4
3,4,9 1 0,5,6,3
2 3,3,8
2,2,8,1 3 1,5,0,0
4,0 4 4,1
1,3 5 7
1 6 0
5 7
2 8 3
9 1
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
0,5,6 0 9,0,1,6
0,3 1 2
8,5,1,2 2 2
7 3 6,1
8,7 4 7
5 9,2,0
3,0 6 0
4 7 3,4
8 8 2,4,8
5,0 9
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
8,4 0 8
1 1 1,8
9,2 2 2
4,7,9 3 9,4
5,3 4 3,5,8,0
4,8 5 4
6
9,7 7 3,7
0,4,1 8 5,0
3 9 2,7,3
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
8K4
02
031
2077
2707
9013
2595
92762
41013
62962
65364
43410
98244
65563
28624
81491
62777
78586
585453
An Giang
AG-8K4
17
835
7774
6275
6058
6424
11542
29072
75031
75783
82222
41029
82848
09130
02204
16275
43734
839816
Bình Thuận
8K4
98
864
9797
2579
2433
2767
76786
20165
29084
96573
18525
86640
12962
89802
91620
13753
23227
054219
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/08/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/08/2023  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
1 0 2,7
3,9 1 3,3,0
0,6,6 2 4
1,1,6,5 3 1
6,4,2 4 4
9 5 3
8 6 2,2,4,3
7,0,7 7 7,7
8 6
9 5,1
An Giang
Chục Số Đơn vị
3 0 4
3 1 7,6
4,7,2 2 4,2,9
8 3 5,1,0,4
7,2,0,3 4 2,8
3,7,7 5 8
1 6
1 7 4,5,2,5
5,4 8 3
2 9
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
4,2 0 2
1 9
6,0 2 5,0,7
3,7,5 3 3
6,8 4 0
6,2 5 3
8 6 4,7,5,2
9,6,2 7 9,3
9 8 6,4
7,1 9 8,7
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
8K4
16
930
3173
6756
2548
2581
34746
42846
40777
50743
90673
71917
68486
71361
70788
00067
11983
231303
Cần Thơ
K4T8
52
534
6362
9086
0188
1583
23843
27182
54446
84038
32342
23424
87731
29021
25458
42679
74802
245338
Sóc Trăng
K4T8
86
793
5480
1559
0147
4915
05975
23611
11753
52652
35000
05557
58421
68813
01260
50223
97614
229524
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/08/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/08/2023  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
3 0 3
8,6 1 6,7
2
7,4,7,8,0 3 0
4 8,6,6,3
5 6
1,5,4,4,8 6 1,7
7,1,6 7 3,7,3
4,8 8 1,6,8,3
9
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
0 2
3,2 1
5,6,8,4,0 2 4,1
8,4 3 4,8,1,8
3,2 4 3,6,2
5 2,8
8,4 6 2
7 9
8,3,5,3 8 6,8,3,2
7 9
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
8,0,6 0 0
1,2 1 5,1,3,4
5 2 1,3,4
9,5,1,2 3
1,2 4 7
1,7 5 9,3,2,7
8 6 0
4,5 7 5
8 6,0
5 9 3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 15 ngày )
78  ( 12 ngày )
39  ( 11 ngày )
92  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
51  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

41  ( 17 ngày )
25  ( 14 ngày )
54  ( 13 ngày )
56  ( 13 ngày )
01  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
35  ( 11 ngày )
77  ( 11 ngày )
05  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
36  ( 10 ngày )
35  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
02  ( 7 ngày )
14  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
67  ( 6 ngày )