http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
SBD
59
959
9107
9986
6100
1580
92834
82767
83424
34281
67696
70577
01573
38269
58807
19479
39752
890900
Quảng Trị
ST
78
113
1581
6053
1710
3169
61866
15139
77276
82844
43978
22376
12617
00380
30307
62711
10996
554993
Quảng Bình
SB
34
391
0402
8322
6744
0002
82148
21716
38203
63265
53869
08145
52872
11208
88560
42866
92793
256397
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 23/03/2023
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 23/03/2023  
Bình Định
Chục Số Đơn vị
0,8,0 0 7,0,7,0
8 1
5 2 4
7 3 4
3,2 4
5 9,9,2
8,9 6 7,9
0,6,7,0 7 7,3,9
8 6,0,1
5,5,6,7 9 6
Quảng Trị
Chục Số Đơn vị
1,8 0 7
8,1 1 3,0,7,1
2
1,5,9 3 9
4 4 4
5 3
6,7,7,9 6 9,6
1,0 7 8,6,8,6
7,7 8 1,0
6,3 9 6,3
Quảng Bình
Chục Số Đơn vị
6 0 2,2,3,8
9 1 6
0,2,0,7 2 2
0,9 3 4
3,4 4 4,8,5
6,4 5
1,6 6 5,9,0,6
9 7 2
4,0 8
6 9 1,3,7
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
SDG
59
174
1870
9354
0980
5974
32941
82266
98859
72321
45169
35305
61469
09976
78614
34437
10724
824487
Khánh Hòa
SKH
54
601
0751
4255
4058
3527
23598
93822
24675
26693
90556
23703
70954
24881
66462
90834
69292
995942
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 22/03/2023
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 22/03/2023  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
7,8 0 5
4,2 1 4
2 1,4
3 7
7,5,7,1,2 4 1
0 5 9,4,9
6,7 6 6,9,9
3,8 7 4,0,4,6
8 0,7
5,5,6,6 9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
0 1,3
0,5,8 1
2,6,9,4 2 7,2
9,0 3 4
5,5,3 4 2
5,7 5 4,1,5,8,6,4
5 6 2
2 7 5
5,9 8 1
9 8,3,2
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đắk Lắk
SDLK
95
932
1719
4377
3318
1160
42357
18219
06794
00111
16939
72535
48747
91416
98191
75807
85234
240907
Quảng Nam
SM
16
830
0762
3230
9576
0846
83031
22007
50683
12210
59604
24840
19066
09146
15024
19637
18795
713617
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 21/03/2023
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 21/03/2023  
Đắk Lắk
Chục Số Đơn vị
6 0 7,7
1,9 1 9,8,9,1,6
3 2
3 2,9,5,4
9,3 4 7
9,3 5 7
1 6 0
7,5,4,0,0 7 7
1 8
1,1,3 9 5,4,1
Quảng Nam
Chục Số Đơn vị
3,3,1,4 0 7,4
3 1 6,0,7
6 2 4
8 3 0,0,1,7
0,2 4 6,0,6
9 5
1,7,4,6,4 6 2,6
0,3,1 7 6
8 3
9 5
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Thừa T. Huế
STTH
27
456
4483
3957
8572
7212
04076
40263
08248
33151
61198
59603
75302
21271
33355
83191
72324
686797
Phú Yên
S
97
176
9022
8072
5211
4647
58400
94410
96422
22345
42141
71521
74704
78044
22776
41054
43842
918419
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 20/03/2023
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 20/03/2023  
Thừa T. Huế
Chục Số Đơn vị
0 3,2
5,7,9 1 2
7,1,0 2 7,4
8,6,0 3
2 4 8
5 5 6,7,1,5
5,7 6 3
2,5,9 7 2,6,1
4,9 8 3
9 8,1,7
Phú Yên
Chục Số Đơn vị
0,1 0 0,4
1,4,2 1 1,0,9
2,7,2,4 2 2,2,1
3
0,4,5 4 7,5,1,4,2
4 5 4
7,7 6
9,4 7 6,2,6
8
1 9 7
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Kon Tum
SKT
85
760
3191
9694
9184
3427
07743
49202
85079
66255
82629
17415
64122
83688
10809
78169
70560
560105
Khánh Hòa
SKH
02
768
7764
3669
2148
0399
32755
07527
88786
02632
88606
71287
75076
07246
18598
16726
19522
936909
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 19/03/2023
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 19/03/2023  
Kon Tum
Chục Số Đơn vị
6,6 0 2,9,5
9 1 5
0,2 2 7,9,2
4 3
9,8 4 3
8,5,1,0 5 5
6 0,9,0
2 7 9
8 8 5,4,8
7,2,0,6 9 1,4
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
0 2,6,9
1
0,3,2 2 7,6,2
3 2
6 4 8,6
5 5 5
8,0,7,4,2 6 8,4,9
2,8 7 6
6,4,9 8 6,7
6,9,0 9 9,8
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
SDG
82
371
3727
9577
4822
1091
42911
94837
00618
57872
70679
39018
58371
79778
46538
74468
54128
521651
Quảng Ngãi
SG
75
150
9152
3608
6893
3874
00790
91049
92627
83361
55204
94417
38848
98956
01788
12025
35360
767316
Đắk Nông
SD
59
814
7133
5507
4580
0660
50345
66978
75936
66136
86679
60788
07027
31918
18587
12319
38265
464369
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 18/03/2023
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 18/03/2023  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
0
7,9,1,7,5 1 1,8,8
8,2,7 2 7,2,8
3 7,8
4
5 1
6 8
2,7,3 7 1,7,2,9,1,8
1,1,7,3,6,2 8 2
7 9 1
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn vị
5,9,6 0 8,4
6 1 7,6
5 2 7,5
9 3
7,0 4 9,8
7,2 5 0,2,6
5,1 6 1,0
2,1 7 5,4
0,4,8 8 8
4 9 3,0
Đắk Nông
Chục Số Đơn vị
8,6 0 7
1 4,8,9
2 7
3 3 3,6,6
1 4 5
4,6 5 9
3,3 6 0,5,9
0,2,8 7 8,9
7,8,1 8 0,8,7
5,7,1,6 9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
SGL
96
141
5704
5157
7397
7683
60823
87440
86562
98939
17841
25461
75425
45731
92914
03148
13562
641347
Ninh Thuận
ST
85
618
3700
7341
4233
8997
08067
86126
06286
92239
77614
66622
18831
38589
18105
98259
84304
795055
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 17/03/2023
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 17/03/2023  
Gia Lai
Chục Số Đơn vị
4 0 4
4,4,6,3 1 4
6,6 2 3,5
8,2 3 9,1
0,1 4 1,0,1,8,7
2 5 7
9 6 2,1,2
5,9,4 7
4 8 3
3 9 6,7
Ninh Thuận
Chục Số Đơn vị
0 0 0,5,4
4,3 1 8,4
2 2 6,2
3 3 3,9,1
1,0 4 1
8,0,5 5 9,5
2,8 6 7
9,6 7
1 8 5,6,9
3,8,5 9 7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

52  ( 16 ngày )
39  ( 12 ngày )
77  ( 11 ngày )
94  ( 10 ngày )
60  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )

Miền Bắc

53  ( 19 ngày )
71  ( 17 ngày )
14  ( 15 ngày )
73  ( 14 ngày )
30  ( 13 ngày )
66  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
55  ( 10 ngày )
80  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

36  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
65  ( 7 ngày )
23  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
89  ( 6 ngày )