http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Thừa T. Huế
STTH
25
499
7561
4686
7830
6453
12417
61544
43717
05446
48738
23578
40537
90791
02052
98266
74551
552158
Phú Yên
S
90
036
4100
4896
4461
7698
83831
90496
48148
71792
74870
15844
29703
14552
34562
39837
33929
639157
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 08/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 08/08/2022  
Thừa T. Huế
Chục Số Đơn vị
3 0
6,9,5 1 7,7
5 2 5
5 3 0,8,7
4 4 4,6
2 5 3,2,1,8
8,4,6 6 1,6
1,1,3 7 8
3,7,5 8 6
9 9 9,1
Phú Yên
Chục Số Đơn vị
9,0,7 0 0,3
6,3 1
9,5,6 2 9
0 3 6,1,7
4 4 8,4
5 2,7
3,9,9 6 1,2
3,5 7 0
9,4 8
2 9 0,6,8,6,2
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Kon Tum
SKT
34
889
6628
8557
9111
4363
48484
36955
19195
54219
33632
73465
60328
73774
80925
11389
45476
745986
Khánh Hòa
SKH
68
998
3290
6493
3742
6062
86711
01893
85724
97717
54293
90570
25847
36850
81839
22483
12154
733571
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 07/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 07/08/2022  
Kon Tum
Chục Số Đơn vị
0
1 1 1,9
3 2 8,8,5
6 3 4,2
3,8,7 4
5,9,6,2 5 7,5
7,8 6 3,5
5 7 4,6
2,2 8 9,4,9,6
8,1,8 9 5
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
9,7,5 0
1,7 1 1,7
4,6 2 4
9,9,9,8 3 9
2,5 4 2,7
5 0,4
6 8,2
1,4 7 0,1
6,9 8 3
3 9 8,0,3,3,3
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
SDG
50
215
2423
0332
8151
9102
66793
15989
62842
82004
17312
71919
61278
51126
45022
49618
28526
506920
Quảng Ngãi
SG
08
463
9244
0971
0657
6723
44386
29793
83201
36483
28446
35069
44078
90659
14717
90185
90412
509325
Đắk Nông
SD
07
502
3125
8925
3733
7812
16724
25431
56881
90661
63707
06201
18599
73043
42488
55594
53258
021397
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 06/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 06/08/2022  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
5,2 0 2,4
5 1 5,2,9,8
3,0,4,1,2 2 3,6,2,6,0
2,9 3 2
0 4 2
1 5 0,1
2,2 6
7 8
7,1 8 9
8,1 9 3
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn vị
0 8,1
7,0 1 7,2
1 2 3,5
6,2,9,8 3
4 4 4,6
8,2 5 7,9
8,4 6 3,9
5,1 7 1,8
0,7 8 6,3,5
6,5 9 3
Đắk Nông
Chục Số Đơn vị
0 7,2,7,1
3,8,6,0 1 2
0,1 2 5,5,4
3,4 3 3,1
2,9 4 3
2,2 5 8
6 1
0,0,9 7
8,5 8 1,8
9 9 9,4,7
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
SGL
43
482
4644
2479
6395
8794
48054
99686
32112
52197
59183
17965
93960
61448
10473
48882
30413
109970
Ninh Thuận
ST
75
412
1957
4097
5786
5610
88159
62653
20754
51246
62272
43488
17270
62420
56461
27953
82173
759010
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 05/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 05/08/2022  
Gia Lai
Chục Số Đơn vị
6,7 0
1 2,3
8,1,8 2
4,8,7,1 3
4,9,5 4 3,4,8
9,6 5 4
8 6 5,0
9 7 9,3,0
4 8 2,6,3,2
7 9 5,4,7
Ninh Thuận
Chục Số Đơn vị
1,7,2,1 0
6 1 2,0,0
1,7 2 0
5,5,7 3
5 4 6
7 5 7,9,3,4,3
8,4 6 1
5,9 7 5,2,0,3
8 8 6,8
5 9 7
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
SBD
65
958
4048
9299
4923
1721
70705
80940
11236
84354
78229
88751
80619
73343
05403
36332
80581
244331
Quảng Trị
ST
29
871
0954
9843
4116
6384
03065
48888
72766
64891
07554
76790
26569
53555
23787
05558
88144
726237
Quảng Bình
SB
37
728
5765
3105
6121
6991
44635
63712
21310
03222
24416
18951
12046
94783
06854
45324
05073
662841
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 04/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 04/08/2022  
Bình Định
Chục Số Đơn vị
4 0 5,3
2,5,8,3 1 9
3 2 3,1,9
2,4,0 3 6,2,1
5 4 8,0,3
6,0 5 8,4,1
3 6 5
7
5,4 8 1
9,2,1 9 9
Quảng Trị
Chục Số Đơn vị
9 0
7,9 1 6
2 9
4 3 7
5,8,5,4 4 3,4
6,5 5 4,4,5,8
1,6 6 5,6,9
8,3 7 1
8,5 8 4,8,7
2,6 9 1,0
Quảng Bình
Chục Số Đơn vị
1 0 5
2,9,5,4 1 2,0,6
1,2 2 8,1,2,4
8,7 3 7,5
5,2 4 6,1
6,0,3 5 1,4
1,4 6 5
3 7 3
2 8 3
9 1
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
SDG
02
994
5887
1285
8576
7041
93583
03833
91798
33105
94964
68047
88644
99287
26147
20374
96709
952908
Khánh Hòa
SKH
99
662
9563
4736
5788
1511
46647
23999
86120
82862
73301
42507
81300
41157
61946
10483
28595
137075
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 03/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 03/08/2022  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
0 2,5,9,8
4 1
0 2
8,3 3 3
9,6,4,7 4 1,7,4,7
8,0 5
7 6 4
8,4,8,4 7 6,4
9,0 8 7,5,3,7
0 9 4,8
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
2,0 0 1,7,0
1,0 1 1
6,6 2 0
6,8 3 6
4 7,6
9,7 5 7
3,4 6 2,3,2
4,0,5 7 5
8 8 8,3
9,9 9 9,9,5
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đắk Lắk
SDLK
74
186
4454
3293
4004
3297
52671
22180
28525
89610
41570
68515
54545
77332
55312
86268
79329
391370
Quảng Nam
SM
73
518
2171
9181
0393
7332
22694
17748
32980
52633
14639
85733
02770
18351
24898
41437
23011
532338
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 02/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 02/08/2022  
Đắk Lắk
Chục Số Đơn vị
8,1,7,7 0 4
7 1 0,5,2
3,1 2 5,9
9 3 2
7,5,0 4 5
2,1,4 5 4
8 6 8
9 7 4,1,0,0
6 8 6,0
2 9 3,7
Quảng Nam
Chục Số Đơn vị
8,7 0
7,8,5,1 1 8,1
3 2
7,9,3,3 3 2,3,9,3,7,8
9 4 8
5 1
6
3 7 3,1,0
1,4,9,3 8 1,0
3 9 3,4,8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )