http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 06/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 06/08/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 06/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 06/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 06/08/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
06/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
74873
G.Nhất
78243
G.Nhì
71609
86446
G.Ba
61504
82910
88725
81307
14382
76821
G.Tư
7562
1111
9085
4994
G.Năm
5479
4825
7458
8637
4759
5644
G.Sáu
020
634
836
G.Bảy
27
69
71
72
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 06/08/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 06/08/2022  
Chục Số Đơn vị
2,1 0 4,7,9
7,1,2 1 1,0
7,6,8 2 7,0,5,5,1
4,7 3 4,6,7
3,4,9,0 4 4,6,3
Chục Số Đơn vị
2,8,2 5 8,9
3,4 6 9,2
2,3,0 7 1,2,9,3
5 8 5,2
6,7,5,0 9 4

Xổ số điện toán - Ngày: 30/07/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 30/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 30/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 30/07/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
30/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
96409
G.Nhất
33297
G.Nhì
98099
05132
G.Ba
75396
28088
46255
18481
39865
20146
G.Tư
9948
0498
4546
5949
G.Năm
5489
2998
2610
3077
8455
8252
G.Sáu
987
754
354
G.Bảy
98
81
82
60
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 30/07/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 30/07/2022  
Chục Số Đơn vị
6,1 0 9
8,8 1 0
8,5,3 2
3 2
5,5 4 8,6,9,6
Chục Số Đơn vị
5,5,6 5 4,4,5,2,5
4,9,4 6 0,5
8,7,9 7 7
9,9,4,9,8 8 1,2,7,9,8,1
8,4,9,0 9 8,8,8,6,9,7

Xổ số điện toán - Ngày: 23/07/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 23/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 23/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 23/07/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
23/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
15361
G.Nhất
86993
G.Nhì
28048
57745
G.Ba
41322
93938
52555
61505
86896
02053
G.Tư
4842
5846
3931
4697
G.Năm
2370
5850
0727
5103
4180
7072
G.Sáu
000
573
154
G.Bảy
53
87
61
51
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/07/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0,7,5,8 0 0,3,5
6,5,3,6 1
7,4,2 2 7,2
5,7,0,5,9 3 1,8
5 4 2,6,8,5
Chục Số Đơn vị
5,0,4 5 3,1,4,0,5,3
4,9 6 1,1
8,2,9 7 3,0,2
3,4 8 7,0
9 7,6,3

Xổ số điện toán - Ngày: 16/07/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 16/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 16/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 16/07/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
16/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
77064
G.Nhất
71741
G.Nhì
72337
44659
G.Ba
44394
66969
40892
93397
87057
98369
G.Tư
6540
4164
0571
4718
G.Năm
7806
5487
9072
5446
0798
2999
G.Sáu
814
546
246
G.Bảy
60
48
66
47
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/07/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/07/2022  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 6
7,4 1 4,8
7,9 2
3 7
1,6,9,6 4 8,7,6,6,6,0,1
Chục Số Đơn vị
5 7,9
6,4,4,0,4 6 0,6,4,9,9,4
4,8,9,5,3 7 2,1
4,9,1 8 7
9,6,6,5 9 8,9,4,2,7

Xổ số điện toán - Ngày: 09/07/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 09/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 09/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 09/07/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
09/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
10295
G.Nhất
36734
G.Nhì
79386
11190
G.Ba
55232
98046
40235
79198
28948
04840
G.Tư
4302
9314
4012
9441
G.Năm
5540
6116
3507
4837
5131
7695
G.Sáu
955
654
102
G.Bảy
15
62
20
32
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/07/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/07/2022  
Chục Số Đơn vị
2,4,4,9 0 2,7,2
3,4 1 5,6,4,2
6,3,0,0,1,3 2 0
3 2,7,1,2,5,4
5,1,3 4 0,1,6,8,0
Chục Số Đơn vị
1,5,9,3,9 5 5,4
1,4,8 6 2
0,3 7
9,4 8 6
9 5,8,0,5

Xổ số điện toán - Ngày: 02/07/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 02/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 02/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 02/07/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
02/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
50554
G.Nhất
26597
G.Nhì
71762
44601
G.Ba
96368
65980
74760
70786
58689
20359
G.Tư
3659
9883
5277
1696
G.Năm
8466
5247
7508
9632
7530
8386
G.Sáu
485
868
202
G.Bảy
78
42
39
53
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 02/07/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 02/07/2022  
Chục Số Đơn vị
3,8,6 0 2,8,1
0 1
4,0,3,6 2
5,8 3 9,2,0
5 4 2,7
Chục Số Đơn vị
8 5 3,9,9,4
6,8,9,8 6 8,6,8,0,2
4,7,9 7 8,7
7,6,0,6 8 5,6,3,0,6,9
3,5,8,5 9 6,7

Xổ số điện toán - Ngày: 25/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
25/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
36768
G.Nhất
38794
G.Nhì
13490
72677
G.Ba
15066
24443
15882
26308
82699
79139
G.Tư
8918
1645
3051
9154
G.Năm
4385
7752
6154
5354
3336
1651
G.Sáu
939
933
878
G.Bảy
78
43
25
84
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 25/06/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 25/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 8
5,5 1 8
5,8 2 5
4,3,4 3 9,3,6,9
8,5,5,5,9 4 3,5,3
Chục Số Đơn vị
2,8,4 5 2,4,4,1,1,4
3,6 6 6,8
7 7 8,8,7
7,7,1,0,6 8 4,5,2
3,9,3 9 9,0,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )