http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 03/12/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 03/12/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 03/12/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 03/12/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 03/12/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
03/122022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
10576
G.Nhất
48972
G.Nhì
03009
83557
G.Ba
87053
92528
52854
59290
49855
59580
G.Tư
4445
4301
8703
0762
G.Năm
2533
2480
0463
3518
3588
8849
G.Sáu
394
837
144
G.Bảy
61
55
93
46
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 03/12/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 03/12/2022  
Chục Số Đơn vị
8,9,8 0 1,3,9
6,0 1 8
6,7 2 8
9,3,6,0,5 3 7,3
9,4,5 4 6,4,9,5
Chục Số Đơn vị
5,4,5 5 5,3,4,5,7
4,7 6 1,3,2
3,5 7 2,6
1,8,2 8 0,8,0
4,0 9 3,4,0

Xổ số điện toán - Ngày: 26/11/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 26/11/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 26/11/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 26/11/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
26/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
67896
G.Nhất
70731
G.Nhì
69176
18124
G.Ba
27982
04161
91683
18192
79476
78208
G.Tư
5183
4837
8723
9821
G.Năm
9572
8397
0675
4046
1647
9982
G.Sáu
454
824
291
G.Bảy
83
44
66
03
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 26/11/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 26/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 3,8
9,2,6,3 1
7,8,8,9 2 4,3,1,4
8,0,8,2,8 3 7,1
4,5,2,2 4 4,6,7
Chục Số Đơn vị
7 5 4
6,4,7,7,9 6 6,1
9,4,3 7 2,5,6,6
0 8 3,2,3,2,3
9 1,7,2,6

Xổ số điện toán - Ngày: 19/11/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 19/11/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 19/11/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 19/11/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
19/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
66534
G.Nhất
56931
G.Nhì
14753
52934
G.Ba
50362
71673
07004
46603
14867
67353
G.Tư
2669
3510
5939
0452
G.Năm
7103
3066
7100
3883
3329
8520
G.Sáu
876
769
784
G.Bảy
04
50
54
98
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 19/11/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 19/11/2022  
Chục Số Đơn vị
5,0,2,1 0 4,3,0,4,3
3 1 0
5,6 2 9,0
0,8,7,0,5,5 3 9,4,1,4
0,5,8,0,3,3 4
Chục Số Đơn vị
5 0,4,2,3,3
7,6 6 9,6,9,2,7
6 7 6,3
9 8 4,3
6,2,6,3 9 8

Xổ số điện toán - Ngày: 12/11/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 12/11/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 12/11/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 12/11/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
12/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
78611
G.Nhất
11566
G.Nhì
68739
54972
G.Ba
63820
44793
97595
72343
76328
33810
G.Tư
1422
0776
2262
7727
G.Năm
1365
6036
4279
6699
2617
9526
G.Sáu
807
235
100
G.Bảy
61
73
32
91
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 12/11/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 12/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0,2,1 0 7,0
6,9,1 1 7,0,1
3,2,6,7 2 6,2,7,0,8
7,9,4 3 2,5,6,9
4 3
Chục Số Đơn vị
3,6,9 5
3,2,7,6 6 1,5,2,6
0,1,2 7 3,9,6,2
2 8
7,9,3 9 1,9,3,5

Xổ số điện toán - Ngày: 05/11/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 05/11/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 05/11/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 05/11/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
05/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
33487
G.Nhất
75857
G.Nhì
17413
62882
G.Ba
60654
00964
04680
40383
52970
40634
G.Tư
1478
3136
3882
8583
G.Năm
0121
9159
0427
7098
1576
4487
G.Sáu
504
833
059
G.Bảy
22
96
21
03
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 05/11/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 05/11/2022  
Chục Số Đơn vị
8,7 0 3,4
2,2 1 3
2,8,8 2 2,1,1,7
0,3,8,8,1 3 3,6,4
0,5,6,3 4
Chục Số Đơn vị
5 9,9,4,7
9,7,3 6 4
2,8,5,8 7 6,8,0
9,7 8 7,2,3,0,3,2,7
5,5 9 6,8

Xổ số điện toán - Ngày: 29/10/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 29/10/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 29/10/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 29/10/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
29/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
73887
G.Nhất
76973
G.Nhì
36640
82978
G.Ba
28521
08794
26945
35334
63608
43213
G.Tư
3591
9088
7466
0235
G.Năm
4544
4577
0501
9448
2360
9207
G.Sáu
629
228
382
G.Bảy
52
99
02
47
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 29/10/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 29/10/2022  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 2,1,7,8
0,9,2 1 3
5,0,8 2 9,8,1
1,7 3 5,4
4,9,3 4 7,4,8,5,0
Chục Số Đơn vị
3,4 5 2
6 6 0,6
4,7,0,8 7 7,8,3
2,4,8,0,7 8 2,8,7
9,2 9 9,1,4

Xổ số điện toán - Ngày: 22/10/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 22/10/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 22/10/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 22/10/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
22/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
31698
G.Nhất
10399
G.Nhì
51180
27619
G.Ba
96231
22899
54741
08898
00597
66057
G.Tư
0841
6547
3780
4848
G.Năm
0188
2975
3529
7492
4196
8276
G.Sáu
354
616
141
G.Bảy
44
10
28
67
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 22/10/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 22/10/2022  
Chục Số Đơn vị
1,8,8 0
4,4,3,4 1 0,6,9
9 2 8,9
3 1
4,5 4 4,1,1,7,8,1
Chục Số Đơn vị
7 5 4,7
1,9,7 6 7
6,4,9,5 7 5,6
2,8,4,9,9 8 8,0,0
2,9,1,9 9 2,6,9,8,7,9,8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 11 ngày )
90  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
34  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )
61  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 14 ngày )
29  ( 14 ngày )
50  ( 13 ngày )
97  ( 12 ngày )
08  ( 11 ngày )
48  ( 10 ngày )
75  ( 10 ngày )
19  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

85  ( 17 ngày )
83  ( 11 ngày )
92  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
37  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )