http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Ninh Thuận
02/122022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N
93
250N
369
500N
9344
4509
1150
1TR
6736
2,5TR
37801
81312
39697
71974
73904
68538
62439
5TR
86284
33055
10TR
28081
40TR
16400
ĐB
855680
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 02/12/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 02/12/2022  
Chục Số Đơn vị
5,0,8 0 9,1,4,0
0,8 1 2
1 2
9 3 6,8,9
4,7,0,8 4 4
Chục Số Đơn vị
5 5 0,5
3 6 9
9 7 4
3 8 4,1,0
6,0,3 9 3,7
Kết quả xổ số Ninh Thuận
25/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N
52
250N
289
500N
8776
8152
9495
1TR
4338
2,5TR
85955
50963
10331
58302
08171
79632
47937
5TR
94075
07083
10TR
60144
40TR
65456
ĐB
849005
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 25/11/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 25/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2,5
3,7 1
5,5,0,3 2
6,8 3 8,1,2,7
4 4 4
Chục Số Đơn vị
9,5,7,0 5 2,2,5,6
7,5 6 3
3 7 6,1,5
3 8 9,3
8 9 5
Kết quả xổ số Ninh Thuận
18/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N
66
250N
196
500N
6572
1332
6505
1TR
7944
2,5TR
78975
36015
84287
43187
70539
52457
45833
5TR
54483
97529
10TR
19448
40TR
69162
ĐB
959715
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 18/11/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 18/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5
1 5,5
7,3,6 2 9
3,8 3 2,9,3
4 4 4,8
Chục Số Đơn vị
0,7,1,1 5 7
6,9 6 6,2
8,8,5 7 2,5
4 8 7,7,3
3,2 9 6
Kết quả xổ số Ninh Thuận
11/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N
52
250N
753
500N
1753
8052
0482
1TR
8161
2,5TR
53490
68163
04949
12615
79189
66308
47809
5TR
09930
81797
10TR
70569
40TR
97019
ĐB
662228
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 11/11/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 11/11/2022  
Chục Số Đơn vị
9,3 0 8,9
6 1 5,9
5,5,8 2 8
5,5,6 3 0
4 9
Chục Số Đơn vị
1 5 2,3,3,2
6 1,3,9
9 7
0,2 8 2,9
4,8,0,6,1 9 0,7
Kết quả xổ số Ninh Thuận
04/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N
78
250N
710
500N
7893
1923
4327
1TR
9998
2,5TR
52899
13238
74865
04566
20497
44192
81112
5TR
76558
98192
10TR
46938
40TR
15280
ĐB
136847
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 04/11/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 04/11/2022  
Chục Số Đơn vị
1,8 0
1 0,2
9,1,9 2 3,7
9,2 3 8,8
4 7
Chục Số Đơn vị
6 5 8
6 6 5,6
2,9,4 7 8
7,9,3,5,3 8 0
9 9 3,8,9,7,2,2
Kết quả xổ số Ninh Thuận
28/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N
08
250N
160
500N
9530
4853
9393
1TR
5668
2,5TR
95213
95100
78449
93542
56387
69821
42517
5TR
96699
02111
10TR
61656
40TR
77447
ĐB
132304
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 28/10/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 28/10/2022  
Chục Số Đơn vị
6,3,0 0 8,0,4
2,1 1 3,7,1
4 2 1
5,9,1 3 0
0 4 9,2,7
Chục Số Đơn vị
5 3,6
5 6 0,8
8,1,4 7
0,6 8 7
4,9 9 3,9
Kết quả xổ số Ninh Thuận
21/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N
24
250N
411
500N
3032
8153
0991
1TR
5047
2,5TR
77180
89761
46841
75261
55025
93535
93257
5TR
59231
38946
10TR
07936
40TR
87825
ĐB
997754
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 21/10/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 21/10/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0
1,9,6,4,6,3 1 1
3 2 4,5,5
5 3 2,5,1,6
2,5 4 7,1,6
Chục Số Đơn vị
2,3,2 5 3,7,4
4,3 6 1,1
4,5 7
8 0
9 1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 11 ngày )
90  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
34  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )
61  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 14 ngày )
29  ( 14 ngày )
50  ( 13 ngày )
97  ( 12 ngày )
08  ( 11 ngày )
48  ( 10 ngày )
75  ( 10 ngày )
19  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

85  ( 17 ngày )
83  ( 11 ngày )
92  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
37  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )