http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 05/06/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Phú Yên
05/062023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
51
250N
603
500N
2199
2908
8273
1TR
0718
2,5TR
73534
15017
00204
12696
04918
42829
16937
5TR
03558
80230
10TR
51150
40TR
95561
ĐB
284879
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 05/06/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 05/06/2023  
Chục Số Đơn vị
3,5 0 3,8,4
5,6 1 8,7,8
2 9
0,7 3 4,7,0
3,0 4
Chục Số Đơn vị
5 1,8,0
9 6 1
1,3 7 3,9
0,1,1,5 8
9,2,7 9 9,6
Kết quả xổ số Phú Yên
29/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
90
250N
714
500N
6003
5725
5897
1TR
3328
2,5TR
33674
81340
84464
73531
87886
94627
04904
5TR
92315
33182
10TR
01696
40TR
04280
ĐB
048500
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 29/05/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 29/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9,4,8,0 0 3,4,0
3 1 4,5
8 2 5,8,7
0 3 1
1,7,6,0 4 0
Chục Số Đơn vị
2,1 5
8,9 6 4
9,2 7 4
2 8 6,2,0
9 0,7,6
Kết quả xổ số Phú Yên
22/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
81
250N
913
500N
2313
8558
2147
1TR
4235
2,5TR
71114
26141
38282
86640
82219
12128
89175
5TR
83888
79186
10TR
59932
40TR
26349
ĐB
516036
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 22/05/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 22/05/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0
8,4 1 3,3,4,9
8,3 2 8
1,1 3 5,2,6
1 4 7,1,0,9
Chục Số Đơn vị
3,7 5 8
8,3 6
4 7 5
5,2,8 8 1,2,8,6
1,4 9
Kết quả xổ số Phú Yên
15/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
46
250N
929
500N
3800
7922
9427
1TR
5368
2,5TR
68197
89405
79529
88466
38058
90254
45655
5TR
71723
71451
10TR
72872
40TR
26828
ĐB
398038
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 15/05/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 15/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,5
5 1
2,7 2 9,2,7,9,3,8
2 3 8
5 4 6
Chục Số Đơn vị
0,5 5 8,4,5,1
4,6 6 8,6
2,9 7 2
6,5,2,3 8
2,2 9 7
Kết quả xổ số Phú Yên
08/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
62
250N
184
500N
7165
5627
4036
1TR
7672
2,5TR
33592
78060
47169
60959
43254
37102
74829
5TR
91607
38778
10TR
22660
40TR
77981
ĐB
690680
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 08/05/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 08/05/2023  
Chục Số Đơn vị
6,6,8 0 2,7
8 1
6,7,9,0 2 7,9
3 6
8,5 4
Chục Số Đơn vị
6 5 9,4
3 6 2,5,0,9,0
2,0 7 2,8
7 8 4,1,0
6,5,2 9 2
Kết quả xổ số Phú Yên
01/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
15
250N
655
500N
0798
1658
7543
1TR
7702
2,5TR
43396
61904
01368
36849
47290
28679
21694
5TR
45347
28845
10TR
01586
40TR
94593
ĐB
804205
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 01/05/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 01/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 2,4,5
1 5
0 2
4,9 3
0,9 4 3,9,7,5
Chục Số Đơn vị
1,5,4,0 5 5,8
9,8 6 8
4 7 9
9,5,6 8 6
4,7 9 8,6,0,4,3
Kết quả xổ số Phú Yên
24/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
24
250N
514
500N
1033
7474
2024
1TR
5159
2,5TR
71742
64583
84592
34194
67525
51031
96918
5TR
99176
07792
10TR
19980
40TR
59719
ĐB
345966
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 24/04/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 24/04/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0
3 1 4,8,9
4,9,9 2 4,4,5
3,8 3 3,1
2,1,7,2,9 4 2
Chục Số Đơn vị
2 5 9
7,6 6 6
7 4,6
1 8 3,0
5,1 9 2,4,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

31  ( 19 ngày )
67  ( 16 ngày )
83  ( 13 ngày )
84  ( 12 ngày )
28  ( 10 ngày )
87  ( 9 ngày )
41  ( 7 ngày )
50  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )

Miền Bắc

09  ( 14 ngày )
14  ( 14 ngày )
03  ( 10 ngày )
47  ( 10 ngày )
86  ( 10 ngày )
01  ( 9 ngày )
11  ( 9 ngày )
31  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

45  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
26  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
53  ( 9 ngày )
10  ( 7 ngày )
13  ( 7 ngày )
55  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )