http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 05/12/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Phú Yên
05/122022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
16
250N
802
500N
4136
9173
6072
1TR
8022
2,5TR
09668
86823
17416
44058
69993
22540
14963
5TR
63217
65117
10TR
61409
40TR
57955
ĐB
323499
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 05/12/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 05/12/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 2,9
1 6,6,7,7
0,7,2 2 2,3
7,2,9,6 3 6
4 0
Chục Số Đơn vị
5 5 8,5
1,3,1 6 8,3
1,1 7 3,2
6,5 8
0,9 9 3,9
Kết quả xổ số Phú Yên
28/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
50
250N
666
500N
5076
8608
9181
1TR
6328
2,5TR
40676
41619
00689
36521
91486
05354
39096
5TR
03888
39639
10TR
07571
40TR
00502
ĐB
557810
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 28/11/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 28/11/2022  
Chục Số Đơn vị
5,1 0 8,2
8,2,7 1 9,0
0 2 8,1
3 9
5 4
Chục Số Đơn vị
5 0,4
6,7,7,8,9 6 6
7 6,6,1
0,2,8 8 1,9,6,8
1,8,3 9 6
Kết quả xổ số Phú Yên
21/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
38
250N
625
500N
4266
1483
6227
1TR
4595
2,5TR
73373
22111
32189
37012
11188
39184
94366
5TR
26283
55020
10TR
07672
40TR
50967
ĐB
376288
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 21/11/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 21/11/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0
1 1 1,2
1,7 2 5,7,0
8,7,8 3 8
8 4
Chục Số Đơn vị
2,9 5
6,6 6 6,6,7
2,6 7 3,2
3,8,8 8 3,9,8,4,3,8
8 9 5
Kết quả xổ số Phú Yên
14/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
87
250N
358
500N
6293
6893
4074
1TR
8000
2,5TR
61937
72964
18762
40163
35144
82281
00325
5TR
76971
03266
10TR
71757
40TR
68436
ĐB
974705
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 14/11/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 14/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,5
8,7 1
6 2 5
9,9,6 3 7,6
7,6,4 4 4
Chục Số Đơn vị
2,0 5 8,7
6,3 6 4,2,3,6
8,3,5 7 4,1
5 8 7,1
9 3,3
Kết quả xổ số Phú Yên
07/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
21
250N
676
500N
8382
1928
4825
1TR
6481
2,5TR
88261
36944
46755
29869
97776
08550
90834
5TR
51527
87849
10TR
37431
40TR
77913
ĐB
771195
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 07/11/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 07/11/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0
2,8,6,3 1 3
8 2 1,8,5,7
1 3 4,1
4,3 4 4,9
Chục Số Đơn vị
2,5,9 5 5,0
7,7 6 1,9
2 7 6,6
2 8 2,1
6,4 9 5
Kết quả xổ số Phú Yên
31/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
37
250N
749
500N
0240
4795
1514
1TR
2484
2,5TR
52336
90491
19984
50941
94722
96923
35582
5TR
21428
63358
10TR
51857
40TR
33851
ĐB
783630
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 31/10/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 31/10/2022  
Chục Số Đơn vị
4,3 0
9,4,5 1 4
2,8 2 2,3,8
2 3 7,6,0
1,8,8 4 9,0,1
Chục Số Đơn vị
9 5 8,7,1
3 6
3,5 7
2,5 8 4,4,2
4 9 5,1
Kết quả xổ số Phú Yên
24/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
94
250N
726
500N
7284
6608
1646
1TR
1063
2,5TR
36984
62749
35919
08615
96569
95084
47473
5TR
59400
20757
10TR
81764
40TR
20653
ĐB
493305
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 24/10/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 24/10/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 8,0,5
1 9,5
2 6
6,7,5 3
9,8,8,8,6 4 6,9
Chục Số Đơn vị
1,0 5 7,3
2,4 6 3,9,4
5 7 3
0 8 4,4,4
4,1,6 9 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 11 ngày )
90  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
34  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )
61  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 14 ngày )
29  ( 14 ngày )
50  ( 13 ngày )
97  ( 12 ngày )
08  ( 11 ngày )
48  ( 10 ngày )
75  ( 10 ngày )
19  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

85  ( 17 ngày )
83  ( 11 ngày )
92  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
37  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )