http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 04/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Bình
04/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
37
250N
728
500N
5765
3105
6121
1TR
6991
2,5TR
44635
63712
21310
03222
24416
18951
12046
5TR
94783
06854
10TR
45324
40TR
05073
ĐB
662841
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 04/08/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 04/08/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 5
2,9,5,4 1 2,0,6
1,2 2 8,1,2,4
8,7 3 7,5
5,2 4 6,1
Chục Số Đơn vị
6,0,3 5 1,4
1,4 6 5
3 7 3
2 8 3
9 1
Kết quả xổ số Quảng Bình
28/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
85
250N
163
500N
3386
6545
2493
1TR
0091
2,5TR
82402
84542
92442
70958
61640
51935
14127
5TR
14028
59142
10TR
18597
40TR
86904
ĐB
588340
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 28/07/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 28/07/2022  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 2,4
9 1
0,4,4,4 2 7,8
6,9 3 5
0 4 5,2,2,0,2,0
Chục Số Đơn vị
8,4,3 5 8
8 6 3
2,9 7
5,2 8 5,6
9 3,1,7
Kết quả xổ số Quảng Bình
21/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
44
250N
277
500N
5710
2022
2016
1TR
7690
2,5TR
35492
54603
63487
91252
65122
84515
48227
5TR
29247
38225
10TR
71967
40TR
06437
ĐB
836083
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 21/07/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 21/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1,9 0 3
1 0,6,5
2,9,5,2 2 2,2,7,5
0,8 3 7
4 4 4,7
Chục Số Đơn vị
1,2 5 2
1 6 7
7,8,2,4,6,3 7 7
8 7,3
9 0,2
Kết quả xổ số Quảng Bình
14/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
09
250N
952
500N
9140
4379
5483
1TR
2377
2,5TR
34737
14787
55426
92231
34915
27360
74062
5TR
87875
38246
10TR
01424
40TR
31326
ĐB
336386
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 14/07/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 14/07/2022  
Chục Số Đơn vị
4,6 0 9
3 1 5
5,6 2 6,4,6
8 3 7,1
2 4 0,6
Chục Số Đơn vị
1,7 5 2
2,4,2,8 6 0,2
7,3,8 7 9,7,5
8 3,7,6
0,7 9
Kết quả xổ số Quảng Bình
07/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
50
250N
200
500N
7377
5052
3323
1TR
9166
2,5TR
08383
88867
91253
11382
70253
99677
43830
5TR
24803
24368
10TR
97729
40TR
67370
ĐB
105691
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 07/07/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 07/07/2022  
Chục Số Đơn vị
5,0,3,7 0 0,3
9 1
5,8 2 3,9
2,8,5,5,0 3 0
4
Chục Số Đơn vị
5 0,2,3,3
6 6 6,7,8
7,6,7 7 7,7,0
6 8 3,2
2 9 1
Kết quả xổ số Quảng Bình
30/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
25
250N
421
500N
1249
2900
1526
1TR
4332
2,5TR
89551
30800
52236
51923
30888
29701
87141
5TR
20443
09776
10TR
26071
40TR
58665
ĐB
845265
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 30/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 30/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0,0 0 0,0,1
2,5,0,4,7 1
3 2 5,1,6,3
2,4 3 2,6
4 9,1,3
Chục Số Đơn vị
2,6,6 5 1
2,3,7 6 5,5
7 6,1
8 8 8
4 9
Kết quả xổ số Quảng Bình
23/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
02
250N
324
500N
1499
2175
7016
1TR
4134
2,5TR
44222
86102
20761
52927
20817
66348
90871
5TR
34339
82762
10TR
83400
40TR
90632
ĐB
851225
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 23/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 23/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 2,2,0
6,7 1 6,7
0,2,0,6,3 2 4,2,7,5
3 4,9,2
2,3 4 8
Chục Số Đơn vị
7,2 5
1 6 1,2
2,1 7 5,1
4 8
9,3 9 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )