http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 02/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Nam
02/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
73
250N
518
500N
2171
9181
0393
1TR
7332
2,5TR
22694
17748
32980
52633
14639
85733
02770
5TR
18351
24898
10TR
41437
40TR
23011
ĐB
532338
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 02/08/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 02/08/2022  
Chục Số Đơn vị
8,7 0
7,8,5,1 1 8,1
3 2
7,9,3,3 3 2,3,9,3,7,8
9 4 8
Chục Số Đơn vị
5 1
6
3 7 3,1,0
1,4,9,3 8 1,0
3 9 3,4,8
Kết quả xổ số Quảng Nam
26/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
28
250N
605
500N
8581
7245
6498
1TR
6707
2,5TR
08006
14074
09410
89056
10063
31086
25613
5TR
73720
82736
10TR
79725
40TR
11324
ĐB
130959
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 26/07/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 26/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1,2 0 5,7,6
8 1 0,3
2 8,0,5,4
6,1 3 6
7,2 4 5
Chục Số Đơn vị
0,4,2 5 6,9
0,5,8,3 6 3
0 7 4
2,9 8 1,6
5 9 8
Kết quả xổ số Quảng Nam
19/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
37
250N
109
500N
3834
5123
5516
1TR
2736
2,5TR
11886
56508
66677
37405
85103
40266
38869
5TR
79660
48664
10TR
45742
40TR
88571
ĐB
336712
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 19/07/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 19/07/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 9,8,5,3
7 1 6,2
4,1 2 3
2,0 3 7,4,6
3,6 4 2
Chục Số Đơn vị
0 5
1,3,8,6 6 6,9,0,4
3,7 7 7,1
0 8 6
0,6 9
Kết quả xổ số Quảng Nam
12/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
77
250N
777
500N
2674
3748
2022
1TR
3161
2,5TR
69855
71347
10897
85049
99873
83386
49389
5TR
78288
09763
10TR
08887
40TR
75364
ĐB
372299
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 12/07/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 12/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0
6 1
2 2 2
7,6 3
7,6 4 8,7,9
Chục Số Đơn vị
5 5 5
8 6 1,3,4
7,7,4,9,8 7 7,7,4,3
4,8 8 6,9,8,7
4,8,9 9 7,9
Kết quả xổ số Quảng Nam
05/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
51
250N
577
500N
2817
9334
4411
1TR
6968
2,5TR
87255
29849
78064
47505
60865
20040
73541
5TR
98301
64533
10TR
73270
40TR
48116
ĐB
470883
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 05/07/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 05/07/2022  
Chục Số Đơn vị
4,7 0 5,1
5,1,4,0 1 7,1,6
2
3,8 3 4,3
3,6 4 9,0,1
Chục Số Đơn vị
5,0,6 5 1,5
1 6 8,4,5
7,1 7 7,0
6 8 3
4 9
Kết quả xổ số Quảng Nam
28/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
81
250N
219
500N
3987
0377
3095
1TR
6558
2,5TR
26402
66280
19218
99489
20796
51693
38936
5TR
29586
72261
10TR
06764
40TR
62383
ĐB
830046
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 28/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 28/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 2
8,6 1 9,8
0 2
9,8 3 6
6 4 6
Chục Số Đơn vị
9 5 8
9,3,8,4 6 1,4
8,7 7 7
5,1 8 1,7,0,9,6,3
1,8 9 5,6,3
Kết quả xổ số Quảng Nam
21/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
66
250N
780
500N
3513
5559
7746
1TR
1756
2,5TR
40747
86933
47917
52887
71263
82799
90746
5TR
37075
32838
10TR
97063
40TR
73572
ĐB
473744
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 21/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 21/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0
1 3,7
7 2
1,3,6,6 3 3,8
4 4 6,7,6,4
Chục Số Đơn vị
7 5 9,6
6,4,5,4 6 6,3,3
4,1,8 7 5,2
3 8 0,7
5,9 9 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )