http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 30/05/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Nam
30/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
33
250N
811
500N
3664
1192
6961
1TR
6485
2,5TR
61183
08609
49489
81858
97051
82151
75876
5TR
49286
16509
10TR
92125
40TR
49034
ĐB
171896
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 30/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 30/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 9,9
1,6,5,5 1 1
9 2 5
3,8 3 3,4
6,3 4
Chục Số Đơn vị
8,2 5 8,1,1
7,8,9 6 4,1
7 6
5 8 5,3,9,6
0,8,0 9 2,6
Kết quả xổ số Quảng Nam
23/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
11
250N
217
500N
7667
4771
5359
1TR
9141
2,5TR
70707
92910
87721
33843
07644
13972
81991
5TR
47803
36302
10TR
19892
40TR
64988
ĐB
370560
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 23/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 23/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 7,3,2
1,7,4,2,9 1 1,7,0
7,0,9 2 1
4,0 3
4 4 1,3,4
Chục Số Đơn vị
5 9
6 7,0
1,6,0 7 1,2
8 8 8
5 9 1,2
Kết quả xổ số Quảng Nam
16/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
21
250N
196
500N
6061
9268
2401
1TR
3326
2,5TR
55484
23358
54638
91255
27936
25508
48957
5TR
65910
01370
10TR
92656
40TR
42234
ĐB
344582
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 16/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 16/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1,7 0 1,8
2,6,0 1 0
8 2 1,6
3 8,6,4
8,3 4
Chục Số Đơn vị
5 5 8,5,7,6
9,2,3,5 6 1,8
5 7 0
6,5,3,0 8 4,2
9 6
Kết quả xổ số Quảng Nam
09/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
36
250N
532
500N
8551
6660
7836
1TR
4208
2,5TR
16675
33050
62337
80828
84756
69109
85104
5TR
86671
73000
10TR
28135
40TR
60905
ĐB
326725
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 09/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 09/05/2023  
Chục Số Đơn vị
6,5,0 0 8,9,4,0,5
5,7 1
3 2 8,5
3 6,2,6,7,5
0 4
Chục Số Đơn vị
7,3,0,2 5 1,0,6
3,3,5 6 0
3 7 5,1
0,2 8
0 9
Kết quả xổ số Quảng Nam
02/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
09
250N
773
500N
7745
8832
5243
1TR
7226
2,5TR
09136
77778
72687
31404
97326
57738
02234
5TR
43648
37694
10TR
62775
40TR
49027
ĐB
682480
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 02/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 02/05/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 9,4
1
3 2 6,6,7
7,4 3 2,6,8,4
0,3,9 4 5,3,8
Chục Số Đơn vị
4,7 5
2,3,2 6
8,2 7 3,8,5
7,3,4 8 7,0
0 9 4
Kết quả xổ số Quảng Nam
25/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
00
250N
369
500N
6141
8547
8044
1TR
4439
2,5TR
00663
07406
84268
36147
68656
90552
56972
5TR
18723
61884
10TR
19773
40TR
02976
ĐB
603146
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 25/04/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 25/04/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,6
4 1
5,7 2 3
6,2,7 3 9
4,8 4 1,7,4,7,6
Chục Số Đơn vị
5 6,2
0,5,7,4 6 9,3,8
4,4 7 2,3,6
6 8 4
6,3 9
Kết quả xổ số Quảng Nam
18/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
66
250N
860
500N
8784
1048
9550
1TR
7279
2,5TR
43558
49972
71586
03493
27451
77136
84288
5TR
01014
02284
10TR
50360
40TR
64217
ĐB
729614
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 18/04/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 18/04/2023  
Chục Số Đơn vị
6,5,6 0
5 1 4,7,4
7 2
9 3 6
8,1,8,1 4 8
Chục Số Đơn vị
5 0,8,1
6,8,3 6 6,0,0
1 7 9,2
4,5,8 8 4,6,8,4
7 9 3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

31  ( 19 ngày )
67  ( 16 ngày )
83  ( 13 ngày )
84  ( 12 ngày )
28  ( 10 ngày )
87  ( 9 ngày )
41  ( 7 ngày )
50  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )

Miền Bắc

09  ( 14 ngày )
14  ( 14 ngày )
03  ( 10 ngày )
47  ( 10 ngày )
86  ( 10 ngày )
01  ( 9 ngày )
11  ( 9 ngày )
31  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

45  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
26  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
53  ( 9 ngày )
10  ( 7 ngày )
13  ( 7 ngày )
55  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )