http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 06/12/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Nam
06/122022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
51
250N
134
500N
4969
4403
1793
1TR
7353
2,5TR
25406
18421
21988
56682
67132
42056
14442
5TR
94778
82296
10TR
45794
40TR
08164
ĐB
920455
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 06/12/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 06/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 3,6
5,2 1
8,3,4 2 1
0,9,5 3 4,2
3,9,6 4 2
Chục Số Đơn vị
5 5 1,3,6,5
0,5,9 6 9,4
7 8
8,7 8 8,2
6 9 3,6,4
Kết quả xổ số Quảng Nam
29/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
46
250N
226
500N
5205
9956
0866
1TR
7296
2,5TR
24546
94906
26248
72842
49171
84391
88747
5TR
67345
40681
10TR
84182
40TR
90084
ĐB
511205
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 29/11/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 29/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,6,5
7,9,8 1
4,8 2 6
3
8 4 6,6,8,2,7,5
Chục Số Đơn vị
0,4,0 5 6
4,2,5,6,9,4,0 6 6
4 7 1
4 8 1,2,4
9 6,1
Kết quả xổ số Quảng Nam
22/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
98
250N
009
500N
8737
1504
3013
1TR
4559
2,5TR
35634
07052
98354
85307
56447
19811
63950
5TR
19017
19605
10TR
49546
40TR
96511
ĐB
422094
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 22/11/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 22/11/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 9,4,7,5
1,1 1 3,1,7,1
5 2
1 3 7,4
0,3,5,9 4 7,6
Chục Số Đơn vị
0 5 9,2,4,0
4 6
3,0,4,1 7
9 8
0,5 9 8,4
Kết quả xổ số Quảng Nam
15/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
63
250N
853
500N
1201
9955
7145
1TR
2140
2,5TR
81923
43912
94788
48018
01228
92241
89387
5TR
44728
66149
10TR
52404
40TR
53976
ĐB
502884
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 15/11/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 15/11/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 1,4
0,4 1 2,8
1 2 3,8,8
6,5,2 3
0,8 4 5,0,1,9
Chục Số Đơn vị
5,4 5 3,5
7 6 3
8 7 6
8,1,2,2 8 8,7,4
4 9
Kết quả xổ số Quảng Nam
08/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
06
250N
799
500N
7566
3347
4237
1TR
9023
2,5TR
47546
72406
05600
60585
79108
17043
35255
5TR
38543
17689
10TR
64301
40TR
91237
ĐB
636141
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 08/11/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 08/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 6,6,0,8,1
0,4 1
2 3
2,4,4 3 7,7
4 7,6,3,3,1
Chục Số Đơn vị
8,5 5 5
0,6,4,0 6 6
4,3,3 7
0 8 5,9
9,8 9 9
Kết quả xổ số Quảng Nam
01/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
15
250N
781
500N
5500
0151
9412
1TR
4233
2,5TR
41022
53502
12627
22428
35032
13435
59452
5TR
76389
55334
10TR
04610
40TR
32838
ĐB
954306
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 01/11/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 01/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0,1 0 0,2,6
8,5 1 5,2,0
1,2,0,3,5 2 2,7,8
3 3 3,2,5,4,8
3 4
Chục Số Đơn vị
1,3 5 1,2
0 6
2 7
2,3 8 1,9
8 9
Kết quả xổ số Quảng Nam
25/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
64
250N
050
500N
0706
9872
4719
1TR
2030
2,5TR
70673
04293
96430
05725
76306
54635
03802
5TR
31080
76896
10TR
51201
40TR
68550
ĐB
327159
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 25/10/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 25/10/2022  
Chục Số Đơn vị
5,3,3,8,5 0 6,6,2,1
0 1 9
7,0 2 5
7,9 3 0,0,5
6 4
Chục Số Đơn vị
2,3 5 0,0,9
0,0,9 6 4
7 2,3
8 0
1,5 9 3,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 11 ngày )
90  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
34  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )
61  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 14 ngày )
29  ( 14 ngày )
50  ( 13 ngày )
97  ( 12 ngày )
08  ( 11 ngày )
48  ( 10 ngày )
75  ( 10 ngày )
19  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

85  ( 17 ngày )
83  ( 11 ngày )
92  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
37  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )