http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 03/06/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
03/062023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
08
250N
617
500N
9578
3118
2941
1TR
2354
2,5TR
63676
58243
22957
73936
73212
53298
16042
5TR
22542
77701
10TR
55125
40TR
45518
ĐB
443635
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 03/06/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 03/06/2023  
Chục Số Đơn vị
0 8,1
4,0 1 7,8,2,8
1,4,4 2 5
4 3 6,5
5 4 1,3,2,2
Chục Số Đơn vị
2,3 5 4,7
7,3 6
1,5 7 8,6
0,7,1,9,1 8
9 8
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
27/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
35
250N
763
500N
8741
8081
5381
1TR
9422
2,5TR
95800
65365
15347
70311
42389
45228
55569
5TR
38138
31609
10TR
95708
40TR
11954
ĐB
646084
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 27/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 27/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,9,8
4,8,8,1 1 1
2 2 2,8
6 3 5,8
5,8 4 1,7
Chục Số Đơn vị
3,6 5 4
6 3,5,9
4 7
2,3,0 8 1,1,9,4
8,6,0 9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
20/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
74
250N
713
500N
5576
7811
8493
1TR
2573
2,5TR
17459
37338
45789
41810
64771
08293
31909
5TR
56167
31318
10TR
22013
40TR
38858
ĐB
632279
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 20/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 20/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 9
1,7 1 3,1,0,8,3
2
1,9,7,9,1 3 8
7 4
Chục Số Đơn vị
5 9,8
7 6 7
6 7 4,6,3,1,9
3,1,5 8 9
5,8,0,7 9 3,3
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
13/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
19
250N
998
500N
0941
5293
1634
1TR
5305
2,5TR
84897
62820
34370
56270
60062
08080
01849
5TR
38785
33230
10TR
74780
40TR
30487
ĐB
767453
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 13/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 13/05/2023  
Chục Số Đơn vị
2,7,7,8,3,8 0 5
4 1 9
6 2 0
9,5 3 4,0
3 4 1,9
Chục Số Đơn vị
0,8 5 3
6 2
9,8 7 0,0
9 8 0,5,0,7
1,4 9 8,3,7
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
06/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
12
250N
645
500N
1494
7603
9137
1TR
0689
2,5TR
71955
32807
55191
32520
91180
60052
08407
5TR
69223
94479
10TR
56321
40TR
89549
ĐB
231333
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 06/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 06/05/2023  
Chục Số Đơn vị
2,8 0 3,7,7
9,2 1 2
1,5 2 0,3,1
0,2,3 3 7,3
9 4 5,9
Chục Số Đơn vị
4,5 5 5,2
6
3,0,0 7 9
8 9,0
8,7,4 9 4,1
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
29/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
93
250N
667
500N
0850
7089
1823
1TR
5697
2,5TR
27915
14058
72177
84301
07784
43233
86128
5TR
75885
86434
10TR
67134
40TR
26725
ĐB
662940
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 29/04/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 29/04/2023  
Chục Số Đơn vị
5,4 0 1
0 1 5
2 3,8,5
9,2,3 3 3,4,4
8,3,3 4 0
Chục Số Đơn vị
1,8,2 5 0,8
6 7
6,9,7 7 7
5,2 8 9,4,5
8 9 3,7
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
22/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
09
250N
870
500N
2225
8073
4777
1TR
5647
2,5TR
36924
57165
81238
16620
65848
36202
43982
5TR
10728
64376
10TR
13152
40TR
73295
ĐB
008923
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 22/04/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 22/04/2023  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 9,2
1
0,8,5 2 5,4,0,8,3
7,2 3 8
2 4 7,8
Chục Số Đơn vị
2,6,9 5 2
7 6 5
7,4 7 0,3,7,6
3,4,2 8 2
0 9 5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

31  ( 19 ngày )
67  ( 16 ngày )
83  ( 13 ngày )
84  ( 12 ngày )
28  ( 10 ngày )
87  ( 9 ngày )
41  ( 7 ngày )
50  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )

Miền Bắc

09  ( 14 ngày )
14  ( 14 ngày )
03  ( 10 ngày )
47  ( 10 ngày )
86  ( 10 ngày )
01  ( 9 ngày )
11  ( 9 ngày )
31  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

45  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
26  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
53  ( 9 ngày )
10  ( 7 ngày )
13  ( 7 ngày )
55  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )