http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 06/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
06/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
08
250N
463
500N
9244
0971
0657
1TR
6723
2,5TR
44386
29793
83201
36483
28446
35069
44078
5TR
90659
14717
10TR
90185
40TR
90412
ĐB
509325
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 06/08/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 06/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8,1
7,0 1 7,2
1 2 3,5
6,2,9,8 3
4 4 4,6
Chục Số Đơn vị
8,2 5 7,9
8,4 6 3,9
5,1 7 1,8
0,7 8 6,3,5
6,5 9 3
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
30/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
82
250N
490
500N
6457
4270
7594
1TR
1890
2,5TR
36537
79142
82667
61929
11885
90757
70584
5TR
95569
80906
10TR
83002
40TR
00446
ĐB
274919
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 30/07/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 30/07/2022  
Chục Số Đơn vị
9,7,9 0 6,2
1 9
8,4,0 2 9
3 7
9,8 4 2,6
Chục Số Đơn vị
8 5 7,7
0,4 6 7,9
5,3,6,5 7 0
8 2,5,4
2,6,1 9 0,4,0
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
23/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
90
250N
659
500N
8190
7656
8836
1TR
5038
2,5TR
13794
35165
42833
92959
82827
36853
79762
5TR
06614
38016
10TR
53856
40TR
20167
ĐB
870019
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 23/07/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 23/07/2022  
Chục Số Đơn vị
9,9 0
1 4,6,9
6 2 7
3,5 3 6,8,3
9,1 4
Chục Số Đơn vị
6 5 9,6,9,3,6
5,3,1,5 6 5,2,7
2,6 7
3 8
5,5,1 9 0,0,4
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
16/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
16
250N
638
500N
4748
8622
3103
1TR
6289
2,5TR
89419
71558
04080
72110
70727
86811
71847
5TR
17735
13282
10TR
85567
40TR
13776
ĐB
156940
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 16/07/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 16/07/2022  
Chục Số Đơn vị
8,1,4 0 3
1 1 6,9,0,1
2,8 2 2,7
0 3 8,5
4 8,7,0
Chục Số Đơn vị
3 5 8
1,7 6 7
2,4,6 7 6
3,4,5 8 9,0,2
8,1 9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
09/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
77
250N
390
500N
5520
4293
0925
1TR
9347
2,5TR
40169
04686
92158
91098
93772
85831
32101
5TR
76072
29660
10TR
52323
40TR
46240
ĐB
440674
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/07/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/07/2022  
Chục Số Đơn vị
9,2,6,4 0 1
3,0 1
7,7 2 0,5,3
9,2 3 1
7 4 7,0
Chục Số Đơn vị
2 5 8
8 6 9,0
7,4 7 7,2,2,4
5,9 8 6
6 9 0,3,8
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
02/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
05
250N
738
500N
8574
3271
2691
1TR
9483
2,5TR
36826
68781
84098
43538
00759
42426
91967
5TR
37958
56813
10TR
90310
40TR
42738
ĐB
592283
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 02/07/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 02/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 5
7,9,8 1 3,0
2 6,6
8,1,8 3 8,8,8
7 4
Chục Số Đơn vị
0 5 9,8
2,2 6 7
6 7 4,1
3,9,3,5,3 8 3,1,3
5 9 1,8
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
25/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
00
250N
725
500N
2880
6619
2078
1TR
4319
2,5TR
24140
99747
04898
31257
56467
95169
72643
5TR
37821
19302
10TR
73587
40TR
49421
ĐB
149036
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 25/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 25/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0,8,4 0 0,2
2,2 1 9,9
0 2 5,1,1
4 3 6
4 0,7,3
Chục Số Đơn vị
2 5 7
3 6 7,9
4,5,6,8 7 8
7,9 8 0,7
1,1,6 9 8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )