http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 02/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 02/08/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 02/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 02/08/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
02/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
36335
G.Nhất
79490
G.Nhì
10945
04382
G.Ba
97683
25643
03670
62577
76608
23625
G.Tư
1076
7029
2491
7292
G.Năm
5511
1170
1403
4791
6830
1185
G.Sáu
138
098
480
G.Bảy
67
21
06
93
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 02/08/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 02/08/2022  
Chục Số Đơn vị
8,7,3,7,9 0 6,3,8
2,1,9,9 1 1
9,8 2 1,9,5
9,0,8,4 3 8,0,5
4 3,5
Chục Số Đơn vị
8,2,4,3 5
0,7 6 7
6,7 7 0,6,0,7
3,9,0 8 0,5,3,2
2 9 3,8,1,1,2,0

Xổ số điện toán - Ngày: 26/07/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 26/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 26/07/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
26/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
00558
G.Nhất
96583
G.Nhì
14877
72399
G.Ba
55785
71653
68381
74791
63855
46439
G.Tư
2344
6667
0716
5682
G.Năm
5996
4337
0076
2698
1030
4113
G.Sáu
217
279
802
G.Bảy
13
35
26
55
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 26/07/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 26/07/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 2
8,9 1 3,7,3,6
0,8 2 6
1,1,5,8 3 5,7,0,9
4 4 4
Chục Số Đơn vị
3,5,8,5 5 5,3,5,8
2,9,7,1 6 7
1,3,6,7 7 9,6,7
9,5 8 2,5,1,3
7,3,9 9 6,8,1,9

Xổ số điện toán - Ngày: 19/07/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 19/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 19/07/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
19/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
53393
G.Nhất
88480
G.Nhì
98910
16736
G.Ba
45267
23019
53467
28429
38832
40046
G.Tư
6803
6055
3124
0841
G.Năm
4290
7564
9959
6429
4218
2126
G.Sáu
866
403
681
G.Bảy
87
46
22
06
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 19/07/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 19/07/2022  
Chục Số Đơn vị
9,1,8 0 6,3,3
8,4 1 8,9,0
2,3 2 2,9,6,4,9
0,0,9 3 2,6
6,2 4 6,1,6
Chục Số Đơn vị
5 5 9,5
4,0,6,2,4,3 6 6,4,7,7
8,6,6 7
1 8 7,1,0
5,2,1,2 9 0,3

Xổ số điện toán - Ngày: 12/07/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 12/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 12/07/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
12/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
23151
G.Nhất
77007
G.Nhì
67040
03531
G.Ba
41712
21419
28438
70715
94371
65998
G.Tư
6974
2427
7626
2777
G.Năm
8657
2320
6341
0831
5456
2452
G.Sáu
965
562
310
G.Bảy
40
27
74
13
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 12/07/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 12/07/2022  
Chục Số Đơn vị
4,1,2,4 0 7
4,3,7,3,5 1 3,0,2,9,5
6,5,1 2 7,0,7,6
1 3 1,8,1
7,7 4 0,1,0
Chục Số Đơn vị
6,1 5 7,6,2,1
5,2 6 5,2
2,5,2,7,0 7 4,4,7,1
3,9 8
1 9 8

Xổ số điện toán - Ngày: 05/07/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 05/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 05/07/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
05/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
68404
G.Nhất
87375
G.Nhì
99531
72909
G.Ba
16651
85886
17190
97486
12030
22813
G.Tư
4054
1125
5766
2925
G.Năm
2043
8711
6194
4454
5014
7003
G.Sáu
694
206
634
G.Bảy
73
27
12
66
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 05/07/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 05/07/2022  
Chục Số Đơn vị
9,3 0 6,3,9,4
1,5,3 1 2,1,4,3
1 2 7,5,5
7,4,0,1 3 4,0,1
9,3,9,5,1,5,0 4 3
Chục Số Đơn vị
2,2,7 5 4,4,1
6,0,6,8,8 6 6,6
2 7 3,5
8 6,6
0 9 4,4,0

Xổ số điện toán - Ngày: 28/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 28/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 28/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
28/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
13149
G.Nhất
50944
G.Nhì
56408
12899
G.Ba
51240
26016
34018
37677
75677
71155
G.Tư
8612
4064
5037
2526
G.Năm
2699
1231
9403
2172
8141
3796
G.Sáu
163
640
049
G.Bảy
95
91
16
21
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 28/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 28/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 3,8
9,2,3,4 1 6,2,6,8
7,1 2 1,6
6,0 3 1,7
6,4 4 0,9,1,0,4,9
Chục Số Đơn vị
9,5 5 5
1,9,2,1 6 3,4
3,7,7 7 2,7,7
1,0 8
4,9,9,4 9 5,1,9,6,9

Xổ số điện toán - Ngày: 21/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 21/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 21/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
21/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
81571
G.Nhất
37576
G.Nhì
55878
19205
G.Ba
29243
70739
42034
44247
47378
17728
G.Tư
2161
9095
9921
5105
G.Năm
8400
0640
6451
4308
4306
4105
G.Sáu
004
972
310
G.Bảy
38
37
54
28
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 21/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 21/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1,0,4 0 4,0,8,6,5,5,5
5,6,2,7 1 0
7 2 8,1,8
4 3 8,7,9,4
5,0,3 4 0,3,7
Chục Số Đơn vị
0,9,0,0 5 4,1
0,7 6 1
3,4 7 2,8,8,6,1
3,2,0,7,2,7 8
3 9 5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )