http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 06/12/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 06/12/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 06/12/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 06/12/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
06/122022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
84807
G.Nhất
10590
G.Nhì
38307
69793
G.Ba
36043
76178
78033
76510
11583
97318
G.Tư
4473
7652
2207
6470
G.Năm
4564
5870
5993
4683
1527
1686
G.Sáu
447
068
934
G.Bảy
56
01
58
94
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 06/12/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 06/12/2022  
Chục Số Đơn vị
7,7,1,9 0 1,7,7,7
0 1 0,8
5 2 7
9,8,7,4,3,8,9 3 4,3
9,3,6 4 7,3
Chục Số Đơn vị
5 6,8,2
5,8 6 8,4
4,2,0,0,0 7 0,3,0,8
5,6,7,1 8 3,6,3
9 4,3,3,0

Xổ số điện toán - Ngày: 29/11/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 29/11/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 29/11/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
29/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
25380
G.Nhất
28733
G.Nhì
75482
90338
G.Ba
40071
62719
03871
39155
49381
54569
G.Tư
5221
4873
4295
6204
G.Năm
3664
7733
5955
6664
8443
9055
G.Sáu
167
970
412
G.Bảy
03
69
77
61
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 29/11/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 29/11/2022  
Chục Số Đơn vị
7,8 0 3,4
6,2,7,7,8 1 2,9
1,8 2 1
0,3,4,7,3 3 3,8,3
6,6,0 4 3
Chục Số Đơn vị
5,5,9,5 5 5,5,5
6 9,1,7,4,4,9
7,6 7 7,0,3,1,1
3 8 1,2,0
6,1,6 9 5

Xổ số điện toán - Ngày: 22/11/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 22/11/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 22/11/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
22/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
30529
G.Nhất
00774
G.Nhì
71339
87590
G.Ba
94856
44576
54746
62290
56551
40367
G.Tư
5453
6915
0626
5872
G.Năm
0190
8930
5221
2743
9398
0212
G.Sáu
212
976
516
G.Bảy
50
13
41
49
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 22/11/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 22/11/2022  
Chục Số Đơn vị
5,9,3,9,9 0
4,2,5 1 3,2,6,2,5
1,1,7 2 1,6,9
1,4,5 3 0,9
7 4 1,9,3,6
Chục Số Đơn vị
1 5 0,3,6,1
7,1,2,5,7,4 6 7
6 7 6,2,6,4
9 8
4,3,2 9 0,8,0,0

Xổ số điện toán - Ngày: 15/11/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 15/11/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 15/11/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
15/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
91006
G.Nhất
22362
G.Nhì
00497
25741
G.Ba
83780
71776
83219
79310
25559
28409
G.Tư
6094
4114
4358
4970
G.Năm
2704
2016
1614
0178
3411
3799
G.Sáu
574
202
404
G.Bảy
02
57
50
82
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 15/11/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 15/11/2022  
Chục Số Đơn vị
5,7,8,1 0 2,2,4,4,9,6
1,4 1 6,4,1,4,9,0
0,8,0,6 2
3
7,0,0,1,9,1 4 1
Chục Số Đơn vị
5 7,0,8,9
1,7,0 6 2
5,9 7 4,8,0,6
7,5 8 2,0
9,1,5,0 9 9,4,7

Xổ số điện toán - Ngày: 08/11/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 08/11/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 08/11/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
08/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
66130
G.Nhất
31344
G.Nhì
60841
75083
G.Ba
20089
91989
55661
28892
04894
38296
G.Tư
9750
1119
3274
6424
G.Năm
3786
0911
9541
3781
9279
2086
G.Sáu
021
974
097
G.Bảy
41
97
10
96
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 08/11/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 08/11/2022  
Chục Số Đơn vị
1,5,3 0
4,2,1,4,8,6,4 1 0,1,9
9 2 1,4
8 3 0
7,7,2,9,4 4 1,1,1,4
Chục Số Đơn vị
5 0
9,8,8,9 6 1
9,9 7 4,9,4
8 6,1,6,9,9,3
7,1,8,8 9 7,6,7,2,4,6

Xổ số điện toán - Ngày: 01/11/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 01/11/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 01/11/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
01/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
99876
G.Nhất
35394
G.Nhì
83301
41034
G.Ba
78478
01506
61824
21864
19460
97709
G.Tư
2523
8243
8504
6873
G.Năm
6666
0003
6305
9126
5239
8233
G.Sáu
399
774
666
G.Bảy
79
76
46
50
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 01/11/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 01/11/2022  
Chục Số Đơn vị
5,6 0 3,5,4,6,9,1
0 1
2 6,3,4
0,3,2,4,7 3 9,3,4
7,0,2,6,3,9 4 6,3
Chục Số Đơn vị
0 5 0
7,4,6,6,2,0,7 6 6,6,4,0
7 9,6,4,3,8,6
7 8
7,9,3,0 9 9,4

Xổ số điện toán - Ngày: 25/10/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 25/10/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 25/10/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
25/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
50604
G.Nhất
02803
G.Nhì
82308
14716
G.Ba
18849
52967
20498
02113
21235
00297
G.Tư
3440
7251
6372
5944
G.Năm
4127
9161
5584
1258
1074
5102
G.Sáu
054
810
879
G.Bảy
81
78
36
65
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 25/10/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 25/10/2022  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 2,8,3,4
8,6,5 1 0,3,6
0,7 2 7
1,0 3 6,5
5,8,7,4,0 4 0,4,9
Chục Số Đơn vị
6,3 5 4,8,1
3,1 6 5,1,7
2,6,9 7 8,9,4,2
7,5,9,0 8 1,4
7,4 9 8,7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 11 ngày )
90  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
34  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )
61  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 14 ngày )
29  ( 14 ngày )
50  ( 13 ngày )
97  ( 12 ngày )
08  ( 11 ngày )
48  ( 10 ngày )
75  ( 10 ngày )
19  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

85  ( 17 ngày )
83  ( 11 ngày )
92  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
37  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )