http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 04/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Trị
04/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
29
250N
871
500N
0954
9843
4116
1TR
6384
2,5TR
03065
48888
72766
64891
07554
76790
26569
5TR
53555
23787
10TR
05558
40TR
88144
ĐB
726237
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 04/08/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 04/08/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0
7,9 1 6
2 9
4 3 7
5,8,5,4 4 3,4
Chục Số Đơn vị
6,5 5 4,4,5,8
1,6 6 5,6,9
8,3 7 1
8,5 8 4,8,7
2,6 9 1,0
Kết quả xổ số Quảng Trị
28/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
51
250N
337
500N
2891
1871
7901
1TR
2270
2,5TR
41354
93507
73003
05264
43163
24187
83083
5TR
11806
45102
10TR
77233
40TR
27620
ĐB
715956
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 28/07/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 28/07/2022  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 1,7,3,6,2
5,9,7,0 1
0 2 0
0,6,8,3 3 7,3
5,6 4
Chục Số Đơn vị
5 1,4,6
0,5 6 4,3
3,0,8 7 1,0
8 7,3
9 1
Kết quả xổ số Quảng Trị
21/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
74
250N
960
500N
9183
5932
0993
1TR
1645
2,5TR
92422
42821
11666
57203
51873
17513
87325
5TR
70997
82346
10TR
62461
40TR
50129
ĐB
563540
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 21/07/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 21/07/2022  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 3
2,6 1 3
3,2 2 2,1,5,9
8,9,0,7,1 3 2
7 4 5,6,0
Chục Số Đơn vị
4,2 5
6,4 6 0,6,1
9 7 4,3
8 3
2 9 3,7
Kết quả xổ số Quảng Trị
14/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
11
250N
607
500N
2693
0045
0415
1TR
1743
2,5TR
51155
83468
06402
91202
81304
48442
00107
5TR
70239
22520
10TR
80309
40TR
02445
ĐB
496218
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 14/07/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 14/07/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,2,2,4,7,9
1 1 1,5,8
0,0,4 2 0
9,4 3 9
0 4 5,3,2,5
Chục Số Đơn vị
4,1,5,4 5 5
6 8
0,0 7
6,1 8
3,0 9 3
Kết quả xổ số Quảng Trị
07/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
59
250N
802
500N
4171
0980
2607
1TR
8067
2,5TR
47754
18057
02750
81105
97973
34619
55346
5TR
65166
35945
10TR
13751
40TR
38328
ĐB
668234
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 07/07/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 07/07/2022  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 2,7,5
7,5 1 9
0 2 8
7 3 4
5,3 4 6,5
Chục Số Đơn vị
0,4 5 9,4,7,0,1
4,6 6 7,6
0,6,5 7 1,3
2 8 0
5,1 9
Kết quả xổ số Quảng Trị
30/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
01
250N
252
500N
2103
1660
4527
1TR
9724
2,5TR
10424
09931
64611
87297
85391
28334
96927
5TR
09517
87308
10TR
49869
40TR
06694
ĐB
667576
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 30/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 30/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 1,3,8
0,3,1,9 1 1,7
5 2 7,4,4,7
0 3 1,4
2,2,3,9 4
Chục Số Đơn vị
5 2
7 6 0,9
2,9,2,1 7 6
0 8
6 9 7,1,4
Kết quả xổ số Quảng Trị
23/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
43
250N
329
500N
8313
3783
5376
1TR
4857
2,5TR
65996
03114
37936
17108
27077
32843
28953
5TR
21910
53121
10TR
82187
40TR
59599
ĐB
184161
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 23/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 23/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 8
2,6 1 3,4,0
2 9,1
4,1,8,4,5 3 6
1 4 3,3
Chục Số Đơn vị
5 7,3
7,9,3 6 1
5,7,8 7 6,7
0 8 3,7
2,9 9 6,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )