http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 23/03/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Trị
23/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
78
250N
113
500N
1581
6053
1710
1TR
3169
2,5TR
61866
15139
77276
82844
43978
22376
12617
5TR
00380
30307
10TR
62711
40TR
10996
ĐB
554993
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 23/03/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 23/03/2023  
Chục Số Đơn vị
1,8 0 7
8,1 1 3,0,7,1
2
1,5,9 3 9
4 4 4
Chục Số Đơn vị
5 3
6,7,7,9 6 9,6
1,0 7 8,6,8,6
7,7 8 1,0
6,3 9 6,3
Kết quả xổ số Quảng Trị
16/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
22
250N
934
500N
7437
6622
3269
1TR
3984
2,5TR
62731
29739
26398
90404
70159
02216
06696
5TR
82399
93313
10TR
48140
40TR
46867
ĐB
265537
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 16/03/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 16/03/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 4
3 1 6,3
2,2 2 2,2
1 3 4,7,1,9,7
3,8,0 4 0
Chục Số Đơn vị
5 9
1,9 6 9,7
3,6,3 7
9 8 4
6,3,5,9 9 8,6,9
Kết quả xổ số Quảng Trị
09/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
34
250N
529
500N
4672
0685
3683
1TR
1785
2,5TR
13485
45157
35203
55421
20247
75188
26929
5TR
39187
42500
10TR
63707
40TR
51629
ĐB
773793
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 09/03/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 09/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 3,0,7
2 1
7 2 9,1,9,9
8,0,9 3 4
3 4 7
Chục Số Đơn vị
8,8,8 5 7
6
5,4,8,0 7 2
8 8 5,3,5,5,8,7
2,2,2 9 3
Kết quả xổ số Quảng Trị
02/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
53
250N
846
500N
5166
5818
8484
1TR
9251
2,5TR
37003
12243
75694
23545
91350
29622
89598
5TR
44218
92932
10TR
49863
40TR
39467
ĐB
480645
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 02/03/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 02/03/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 3
5 1 8,8
2,3 2 2
5,0,4,6 3 2
8,9 4 6,3,5,5
Chục Số Đơn vị
4,4 5 3,1,0
4,6 6 6,3,7
6 7
1,9,1 8 4
9 4,8
Kết quả xổ số Quảng Trị
23/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
69
250N
899
500N
7957
8891
8451
1TR
9034
2,5TR
04093
94674
57418
42864
75035
01365
13762
5TR
36595
44206
10TR
80034
40TR
64951
ĐB
036980
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 23/02/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 23/02/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 6
9,5,5 1 8
6 2
9 3 4,5,4
3,7,6,3 4
Chục Số Đơn vị
3,6,9 5 7,1,1
0 6 9,4,5,2
5 7 4
1 8 0
6,9 9 9,1,3,5
Kết quả xổ số Quảng Trị
16/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
79
250N
023
500N
7891
9487
4823
1TR
9779
2,5TR
96473
14253
93342
15248
28073
61895
70231
5TR
51665
03713
10TR
73742
40TR
54078
ĐB
622887
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 16/02/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 16/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0
9,3 1 3
4,4 2 3,3
2,2,7,5,7,1 3 1
4 2,8,2
Chục Số Đơn vị
9,6 5 3
6 5
8,8 7 9,9,3,3,8
4,7 8 7,7
7,7 9 1,5
Kết quả xổ số Quảng Trị
09/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
47
250N
244
500N
6746
2243
0758
1TR
0118
2,5TR
39701
01164
54755
72602
03698
57454
68300
5TR
81173
11699
10TR
75188
40TR
82524
ĐB
446761
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 09/02/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 09/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 1,2,0
0,6 1 8
0 2 4
4,7 3
4,6,5,2 4 7,4,6,3
Chục Số Đơn vị
5 5 8,5,4
4 6 4,1
4 7 3
5,1,9,8 8 8
9 9 8,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

52  ( 16 ngày )
39  ( 12 ngày )
77  ( 11 ngày )
94  ( 10 ngày )
60  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )

Miền Bắc

53  ( 19 ngày )
71  ( 17 ngày )
14  ( 15 ngày )
73  ( 14 ngày )
30  ( 13 ngày )
66  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
55  ( 10 ngày )
80  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

36  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
65  ( 7 ngày )
23  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
89  ( 6 ngày )